Dalacin C 300 mg – 16 kapsułek

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Dalacin C 300 mg należy do grupy antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym i bakteriobójczym. Stosowany jest w przypadku różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych u pacjentów dorosłych i młodzieży powyżej 14 roku życia. Jego substancją czynną jest klindamycyna, a w opakowaniu znajduje się 16 kapsułek. Co należy wiedzieć o dawkowaniu tego leku i sposobie jego zażywania? Czy są przeciwwskazania do jego zażycia? Jakie działania niepożądane wykazuje lek?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Dalacin 300 mg i jakie jest jego zastosowanie?

Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek to antybiotyk, którego substancją czynną jest klindamycyna. Jest to środek, który działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo, dlatego Dalacin C stosowany jest w przypadku różnego rodzaju zakażeń bakteryjnych, zazwyczaj tych ciężkich. Klindamycyna jest antybiotykiem należącym do linkozamidów. Działanie tej substancji polega na hamowaniu syntezy bakteryjnej ściany komórkowej.

Wskazania do zażycia leku Dalacin C 300 mg to przede wszystkim zwalczanie zakażeń drobnoustrojami, które wykazują wrażliwość na klindamycynę. Lek podaje się pacjentom np. w przypadku:

 • zakażeń zębów oraz jamy ustnej,
 • zakażeń dolnych dróg oddechowych,
 • zapaleń gardła, zatok i ucha środkowego,
 • zakażeń skóry i tkanek miękkich,
 • zakażeń kości i stawów,
 • zakażeń żeńskich narządów płciowych,
 • płonicy,
 • posocznicy oraz zapalenia wsierdzia. 

Jedna kapsułka leku zawiera 300 mg klindamycyny w postaci chlorowodorku klindamycyny, a także składniki dodatkowe, które szczegółowo wymieniono w ulotce. W opakowaniu znajduje się 16 kapsułek twardych, dwuczęściowych. Kapsułki mają kolor biały i oznaczenie dawki („CLIN 300”) oraz producenta („Pfizer”). 

E-recepta online na Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek

Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek jest antybiotykiem, który może zostać w aptece zakupiony jedynie w przypadku, gdy zostanie na niego wystawiona pacjentowi e-recepta. Trzeba pamiętać, że zarówno recepta wystawiana w czasie wizyty stacjonarnej u lekarza, jak i recepta online wystawiana po konsultacji przez Internet, ważne są jedynie 7 dni. Lek należy zakupić możliwe szybko, gdyż niewdrożone w odpowiednim czasie leczenie antybiotykiem może wiązać się z nasileniem się objawów zakażenia bakteryjnego i większym prawdopodobieństwem powikłań. Recepta przez Internet na Dalacin C 300 mg może być zrealizowana w każdej aptece. By wykupić lek, wystarczy podać farmaceucie swój numer PESEL i kod, który wysłany będzie do pacjenta SMS-em. Recepta wysyłana jest również mailem, a ponadto zapisywana jest w IKP, więc w razie potrzeby można mieć do niej łatwy dostęp. Na wydruku informacyjnym e-recepty znajduje się kod kreskowy – ten również można wyświetlić farmaceucie, by wykupić lek.

Dalacin C 300 mg – dawkowanie leku

Lek Dalacin 300 mg powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku ustalane jest indywidualnie, w oparciu między innymi o miejsce zakażenia i stopień jego nasilenia, a także czynniki dodatkowe, jak np. schorzenia towarzyszące pacjentowi, przyjmowane przez niego leki itp. To lekarz również ustala czas trwania terapii – w ulotce zaznaczono, że zakażenia paciorkowcami beta-hemolizującymi wymagają leczenia nie krótszego niż 10 dni. 

Zgodnie z ulotką, zalecane dawkowanie leku Dalacin C, 300 mg, 16 kapsułek jest następujące:

 • U pacjentów dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 14 roku życia, dawka klindamycyny powinna zamknąć się w przedziale 600 mg – 1,8 g na dobę. Dawka dobowa powinna być podzielona na 3-4 dawki, które należy przyjmować z odpowiednim odstępem czasowym. Tu należy dodać, że jeśli lekarz ustali dawkę nieprzekraczającą 900 mg klindamycyny na dobę, zasadne może być zastosowanie innych tabletek Dalacin C, tzn. tabletek o mniejszej zawartości substancji czynnej niż Dalacin C 300 mg (np. kapsułki 150 mg).

Kapsułki Dalacin C 300 mg należy połknąć, popijając odpowiednią ilością wody (cała szklanka). Tu trzeba zaznaczyć, że kapsułki Dalacin C mogą być podawane jedynie pacjentom, którzy są w stanie je połknąć (młodsi pacjenci i pacjenci mający trudności z połykaniem powinni przyjmować lek Dalacin C w postaci syropu). 

Szczególne środki ostrożności należy zachować w przypadku pacjentów mających zaburzenia czynności wątroby lub nerek, a także pacjentów poddawanych hemolizie. Szczegółowe zalecenia postępowania w tym przypadku opisane są w ulotce. 

Ustalonej przez lekarza dawki dobowej i jednorazowej nie można modyfikować na własną rękę. Jeżeli pacjent przedawkuje lek Dalacin C, 300 mg, 16 kapsułek, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza, gdyż może on wymagać np. pilnego płukania żołądka. Skutki przedawkowania leku Dalacin C mogą obejmować ciężkie reakcje alergiczne (w tym nawet wstrząs anafilaktyczny), jednakże dotychczas nie zaobserwowano objawów związanych z przedawkowaniem preparatu. Pacjent powinien mieć świadomość, że nie ma również odtrutki na przedawkowany lek, a dializa otrzewnowa i hemodializa się tu nie sprawdzą. By zmniejszyć prawdopodobieństwo przedawkowania, nie wolno stosować podwójnej dawki leku, jeśli zostanie pominięta dawka wcześniejsza. Jeśli od pominięcia dawki nie minęło dużo czasu, należy przyjąć ją niezwłocznie, jednak w przypadku zbliżania się pory przyjęcia dawki kolejnej, należy zrezygnować z przyjęcia zaległej dawki wcześniejszej. 

Trzeba również wiedzieć, że długotrwałe stosowanie klindamycyny lub częste jej podawanie może przyczyniać się do rozwoju opornych na lek mikroorganizmów. 

Pacjent powinien przy każdej antybiotykoterapii pamiętać również o stosowaniu probiotyków, gdyż antybiotyki osłabiają naturalną mikroflorę jelitową, czego skutki mogą być poważne. 

Działania niepożądane po stosowaniu leku Dalacin C 300 mg

Pacjent powinien zdawać sobie sprawę z tego, że Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek może wykazywać działania niepożądane. Nie muszą pojawić się u każdego pacjenta, jednak należy mieć na uwadze możliwość ich wystąpienia. W ulotce opisano szczegółowo nie tylko możliwe skutki uboczne leku Dalacin C 300 mg, ale również częstotliwość ich zgłaszania w badanej grupie pacjentów. Z ulotką należy się zapoznać, a wszelkie działania niepożądane, które się u pacjenta pojawią, najlepiej konsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Częste skutki uboczne (pojawiały się nie częściej niż u 1 pacjenta na 10 badanych) to np. biegunka i wysypka grudkowo-plamkowa. U pacjentów często dochodzi również do eozynofilii oraz rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Wyniki testów czynności wątroby mogą ponadto wyjść nieprawidłowo w związku z antybiotykoterapią Dalacin C 300 mg.
 • Niezbyt częste skutki uboczne (pojawiały się nie częściej niż u 1 pacjenta na 100 badanych) to głównie zaburzenia smaku, a także nudności, bóle brzucha i wymioty. Niezbyt często u pacjentów pojawia się również pokrzywka.  
 • Rzadkie skutki uboczne (pojawiały się nie częściej niż u 1 pacjenta na 1000 badanych) to świąd i rumień wielopostaciowy.
 • Skutki uboczne, których częstotliwość występowania nie została jeszcze określona to między innymi zakażenia pochwy, choroba jelit, reakcje alergiczne, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, owrzodzenia przełyku lub zapalenie błony śluzowej przełyku, żółtaczka, a także zespół Lyella, Stevensa-Johnsona, odropodobna wysypka, obrzęk naczynioruchowy, zapalenia skóry różnego rodzaju oraz osutka krostkowa i polekowa.

Jeśli w trakcie leczenia Dalacin C 300 mg lub nawet kilka tygodni od jego zakończenia, pacjent zaobserwuje u siebie ciężką biegunkę, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż może być to objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit, co wymaga wdrożenia odpowiedniego leczenia. Choroba rozwija się w związku z toksynami Clostridium Difficile, które namnażają się w wyniku zmiany mikroflory okrężnicy przy antybiotykoterapii. 

Interakcje leku Dalacin 300 mg z innymi lekami

Lek Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek może wchodzić w interakcje z przyjmowanymi przez pacjenta lekami, dlatego należy poinformować lekarza w wywiadzie medycznym o wszystkich zażywanych aktualnie lekach, a także o lekach, które przyjmowane były niedawno lub przyjmowane będą w najbliższej przyszłości (o ile pacjent taką wiedzę posiada i np. planuje rozpoczęcie jakiejś terapii).

 • Klindamycyna, która wchodzi w skład leku Dalacin 300 mg, może nasilać działanie środków zwiotczających, ponieważ ma właściwości hamowania przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. Jej połączenie ze wspomnianymi środkami mogłoby np. prowadzić do powikłań operacji chirurgicznych, które mogłyby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta. 
 • Ze względu na możliwe osłabianie działania doustnej antykoncepcji hormonalnej, pacjentka zabezpieczająca się przed ciążą tabletkami antykoncepcyjnymi powinna postawić na dodatkowe metody antykoncepcji w czasie przyjmowania leku. Szczegółową procedurę postępowania w przypadku antybiotykoterapii opisuje producent tabletek antykoncepcyjnych w ulotce, ponadto można również poradzić się lekarza lub farmaceuty. 
 • Jeśli lek Dalacin C będzie stosowany z niektórymi lekami, konieczna jest kontrola postępów leczenia. Zaliczyć można tu między innymi ryfampicynę (antybiotyk przeciwbakteryjny), fenytoinę (środek przeciwdrgawkowy), karbamazepinę (lek na epilepsję i ból neuropatyczny) oraz ziele dziurawca (środek przeciwdepresyjny). 
 • Zaleca się również szczególną uwagę, jeśli pacjent przyjmuje leki zmniejszające krzepliwość krwi (warfaryna), ponieważ może być bardziej podatny na krwawienia i konieczne jest regularne sprawdzanie u niego parametrów krzepliwości krwi. 

Czy lek Dalacin C 300 mg można przyjmować w czasie ciąży i karmienia piersią?

Już samo podejrzenie ciąży pacjentka powinna zgłosić lekarzowi w czasie wywiadu medycznego, tym bardziej wspomnieć powinna o ciąży potwierdzonej. Lek Dalacin C 300 mg nie powinien być zażywany w czasie ciąży, chyba że lekarz stwierdzi, że jest to niezbędne w danym przypadku, jednak ustalane jest to już indywidualnie. Jeśli kobieta karmi piersią, również powinna poinformować o tym swojego lekarza, zanim otrzyma receptę na lek Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek. Zgodnie z ulotką, klindamycyna może przenikać do mleka matki i nie można wykluczyć, że pojawią się w związku z antybiotykoterapią matki karmiącej, ciężkie działania niepożądane leku u jej dziecka. Również w tym przypadku lekarz powinien indywidualnie zdecydować o zasadności antybiotykoterapii i czasie jej ewentualnego trwania. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek

Lek Dalacin C 300 mg, 16 kapsułek nie może zostać przepisany wszystkim pacjentom, dlatego podstawę stanowi rzetelny wywiad lekarski, podczas którego pacjent poinformuje lekarza o swoim aktualnym stanie zdrowia, a także chorobach, z którymi zmagał się wcześniej i alergiach. Dalacin C 300 mg nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mają nadwrażliwość na klindamycynę i linkomycynę. Trzeba wiedzieć, że w przypadku tych substancji wystąpić może alergia krzyżowa, co oznacza, że uczulenie na jedną z nich może być równoznaczne z uczuleniem na drugą. Na tym etapie warto wspomnieć, że lek ten nie powinien być podawany pacjentowi w przypadku oporności drobnoustrojów na linkomycynę, ponieważ będzie nieskuteczny (oporność na linkomycynę sprawia, że bakterie będą także oporne na klindamycynę, gdyż będzie to oporność krzyżowa). Lek nie powinien być stosowany w celu leczenia zakażeń wirusowych dróg oddechowych, a także w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Szczególną ostrożność powinni zachować ponadto pacjenci, którzy są uczuleni na penicylinę, a także osoby zmagające się z zaburzeniami pracy wątroby lub przebytymi chorobami żołądka i jelit. W grupie tej znajdują się również pacjenci, którzy mają zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (np. choroba Parkinsona czy miastenia). Lek zawiera ponadto laktozę, więc nie powinno się go podawać pacjentom, którzy mają problemy z trawieniem i tolerancją niektórych cukrów. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.