Zwolnienie lekarskie wstecz – czy można je otrzymać?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Zazwyczaj zgłaszamy się do lekarza z objawami choroby i od tego dnia bądź kolejnego wystawiane jest nam w miarę potrzeby zwolnienie L4. Są jednak sytuacje, gdy konsultacja lekarska odbywa się później niż pojawienie się niezdolności do pracy. Wówczas pracownik ma prawo poprosić o zwolnienie lekarskie wstecz, a pracodawca ma obowiązek je uznać, usprawiedliwiając nieobecność pracownika. Co należy wiedzieć, jeśli chodzi o tego typu zwolnienie lekarskie? Na ile dni wstecz może je lekarz wystawić i jaka wysokość wynagrodzenia chorobowego wówczas nam przysługuje?

Zwolnienie lekarskie wstecz – na czym polega?

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy spowodowana złym stanem zdrowia następuje wcześniej niż pacjentowi uda się skonsultować z lekarzem. Wówczas wielu pacjentów prosi o zwolnienie lekarskie wstecz, gdyż faktem jest, że ich niezdolność do pracy związana była z chorobą i nie chcą tracić przysługujących sobie dni urlopu. Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz, musisz wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystawienie zwolnienia wstecz. Wiele kwestii budzi jednak wątpliwości, jeśli chodzi o takie zwolnienie lekarskie. Ile wstecz można je wystawić? Czy zwolnienie lekarskie można wypisać wstecz każdy lekarz, a może tylko wybrani? Jakie dokumenty należy dostarczyć pracodawcy i kiedy pracownikowi przysługuje zwolnienie chorobowe? Takich wątpliwości pojawia się więcej, więc w dalszej części artykułu postaramy się je rozjaśnić.

Kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Zaświadczenie lekarskie ma formę dokumentu elektronicznego, który uwierzytelniony jest kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Kwestie możliwości wystawiania zwolnienia wstecz potwierdza ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Podstawowa kwestia, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie wstecz to, kiedy można je uzyskać. Jeśli pacjent trafi do lekarza na badanie później niż w dniu, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby przyczyniające się do niezdolności do pracy, może zgodnie z prawem poprosić o zwolnienie lekarskie wystawione wstecz. Należy jednak spełnić pewne warunki.

Przede wszystkim nie może zostać w tej sytuacji przekroczony ustalony przez system maksymalny czas niezdolności pracownika do pracy wstecz, w przeciwnym razie za ten okres nie będzie przysługiwać mu świadczenie pieniężne. Należy ponadto pamiętać o ubezpieczeniu chorobowym w ZUS-ie. Ustawodawca zaznacza, że niezdolny do pracy ubezpieczony musi mieć opłacane składki chorobowe. Jest to obowiązek, gdy zatrudniony jest na umowę o pracę, jednak w przypadku umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej ustawa przewiduje dobrowolność w tym przypadku. Do wystawiania zwolnień uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, a także starsi felczerzy, mający profil na platformie ZUS.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Jeśli interesuje Cię zwolnienie lekarskie wstecz, musisz wiedzieć, że wraz z elektronizacją usług medycznych formą obowiązującą tego dokumentu jest elektroniczne zwolnienie lekarskie wstecz. Uprawnieni do jego wystawiania w takiej formie są lekarze o różnych specjalizacjach, w tym nawet dentyści. Taki dokument elektroniczny może być wystawiony nie tylko w efekcie wizyty stacjonarnej w przychodni. Możliwe jest l4 online, co w okresie pandemii, ze względu na szczególne okoliczności, jest szczególnie ważne i często doceniane. Telemedycyna pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp do wielu specjalistów i uzyskanie pomocy, gdy choroba jest przyczyną tego, że chory pracownik nie jest w stanie pracować wydajnie. Takie zwolnienie można uzyskać bez konieczności czekania w kolejce na wizytę.

Na ile dni wstecz można uzyskać zwolnienie lekarskie?

Jednym z najważniejszych pytań, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie wstecz wystawiane ubezpieczonym pracownikom jest oczywiście fakt, ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie. Sprawa ta nurtuje zapewne niejednego pracownika, który nie może dostać się do lekarza, a potrzebuje zwolnienie lekarskie. Ile dni wstecz może być zatem wypisany taki dokument? Regulują to zapisy w stosownej ustawie. Zgodnie z przepisami zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz jest możliwe. Czas ten oczywiście może być krótszy i wynosić 1 czy 2 dni, ale nie może być dłuższy, czyli przekraczać 3 dni poprzedzających dzień konsultacji lekarskiej. Tu jest jednak pewien ważny wyjątek, o którym warto pamiętać. Zwolnienie lekarskie wstecz dla osoby będącej pracownikiem psychiatra może wystawić z większą datą wsteczną niż trzy dni. Warunkiem uzyskania zwolnienia od psychiatry na dłużej wstecz jest podejrzewanie przez niego zaburzeń psychicznych pacjenta mających wpływ na jego zdolność do oceny własnego postępowania w danym okresie.

Zwolnienie lekarskie wstecz — kiedy je dostarczyć pracodawcy?   

Wiesz już doskonale, czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz, a także na czym polega wystawianie zwolnienia lekarskiego wstecz. Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, na ile dni wstecz lekarz może je wypisać również wiesz. Pozostaje jeszcze kwestia dopełnienia formalności przy uzyskaniu takiego zaświadczenia. Jeśli lekarz wystawi Ci zwolnienie lekarskie wstecz, w większości przypadków trafia ono bezpośrednio do ZUS i pracodawcy. Wyjątkiem są ci nieliczni pracodawcy, którzy nie posiadają profilu na platformie PUE. Część pracodawców nie ma obowiązku posiadać PUE (przepisy mówią o osobach zatrudniających mniej niż 20 osób). Oznacza to, że takiego pracodawcę należy poinformować o stwierdzeniu konieczności leczenia w domu. Powiadomienie o zwolnieniu należy wówczas złożyć pracodawcy na papierze. Pracownik ma na to maksymalnie 7 dni od momentu wystawienia L4.

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz, jak liczyć wynagrodzenie chorobowe to kolejna kwestia, która nurtuje wielu pacjentów. W większości przypadków wynagrodzenie wynosi wówczas 80% podstawy wymiaru. Są od tego pewne wyjątki – np. zwolnienie lekarskie wstecz w ciąży, które płatne jest jako 100% podstawy wymiaru. Płatność 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia przysługuje również w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy, a także w przypadku wykonania badania określającego zdrowie dawców lub pobrania od nich komórek, tkanek czy narządów.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.