Zwolnienie lekarskie wstecz – czy można je otrzymać?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zazwyczaj zgłaszamy się do lekarza z objawami choroby i od tego dnia bądź kolejnego wystawiane jest nam w miarę potrzeby zwolnienie L4. Są jednak sytuacje, gdy konsultacja lekarska odbywa się później niż pojawienie się niezdolności do pracy. Wówczas pracownik ma prawo poprosić o zwolnienie lekarskie wstecz, a pracodawca ma obowiązek je uznać, usprawiedliwiając nieobecność pracownika. Co należy wiedzieć, jeśli chodzi o tego typu zwolnienie lekarskie? Na ile dni wstecz może je lekarz wystawić i jaka wysokość wynagrodzenia chorobowego wówczas nam przysługuje?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie wstecz – na czym polega?

Niejednokrotnie zdarza się, że niezdolność do pracy spowodowana złym stanem zdrowia następuje wcześniej niż pacjentowi uda się skonsultować z lekarzem. Wówczas wielu pacjentów prosi o zwolnienie lekarskie wstecz, gdyż faktem jest, że ich niezdolność do pracy związana była z chorobą i nie chcą tracić przysługujących sobie dni urlopu. Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy zwolnienie lekarskie można wystawić wstecz, musisz wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystawienie zwolnienia wstecz. Wiele kwestii budzi jednak wątpliwości, jeśli chodzi o takie zwolnienie lekarskie. Ile wstecz można je wystawić? Czy zwolnienie lekarskie można wypisać wstecz każdy lekarz, a może tylko wybrani? Jakie dokumenty należy dostarczyć pracodawcy i kiedy pracownikowi przysługuje zwolnienie chorobowe? Takich wątpliwości pojawia się więcej, więc w dalszej części artykułu postaramy się je rozjaśnić.

Czytaj także:

Kiedy można uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Zaświadczenie lekarskie ma formę dokumentu elektronicznego, który uwierzytelniony jest kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Kwestie możliwości wystawiania zwolnienia wstecz potwierdza ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i trybu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim. Podstawowa kwestia, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie wstecz to, kiedy można je uzyskać. Jeśli pacjent trafi do lekarza na badanie później niż w dniu, gdy pojawią się pierwsze objawy choroby przyczyniające się do niezdolności do pracy, może zgodnie z prawem poprosić o zwolnienie lekarskie wystawione wstecz. Należy jednak spełnić pewne warunki.

Przede wszystkim nie może zostać w tej sytuacji przekroczony ustalony przez system maksymalny czas niezdolności pracownika do pracy wstecz, w przeciwnym razie za ten okres nie będzie przysługiwać mu świadczenie pieniężne. Należy ponadto pamiętać o ubezpieczeniu chorobowym w ZUS-ie. Ustawodawca zaznacza, że niezdolny do pracy ubezpieczony musi mieć opłacane składki chorobowe. Jest to obowiązek, gdy zatrudniony jest na umowę o pracę, jednak w przypadku umowy zlecenia lub własnej działalności gospodarczej ustawa przewiduje dobrowolność w tym przypadku. Do wystawiania zwolnień uprawnieni są lekarze, lekarze dentyści, felczerzy, a także starsi felczerzy, mający profil na platformie ZUS.

Jak uzyskać zwolnienie lekarskie wstecz?

Jeśli interesuje Cię zwolnienie lekarskie wstecz, musisz wiedzieć, że wraz z elektronizacją usług medycznych formą obowiązującą tego dokumentu jest elektroniczne zwolnienie lekarskie wstecz. Uprawnieni do jego wystawiania w takiej formie są lekarze o różnych specjalizacjach, w tym nawet dentyści. Taki dokument elektroniczny może być wystawiony nie tylko w efekcie wizyty stacjonarnej w przychodni. Możliwe jest l4 online, co w okresie pandemii, ze względu na szczególne okoliczności, jest szczególnie ważne i często doceniane. Telemedycyna pozwala na łatwiejszy i szybszy dostęp do wielu specjalistów i uzyskanie pomocy, gdy choroba jest przyczyną tego, że chory pracownik nie jest w stanie pracować wydajnie. Takie zwolnienie można uzyskać bez konieczności czekania w kolejce na wizytę.

Na ile dni wstecz można uzyskać zwolnienie lekarskie?

Jednym z najważniejszych pytań, jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie wstecz wystawiane ubezpieczonym pracownikom jest oczywiście fakt, ile dni wstecz można wystawić zwolnienie lekarskie. Sprawa ta nurtuje zapewne niejednego pracownika, który nie może dostać się do lekarza, a potrzebuje zwolnienie lekarskie. Ile dni wstecz może być zatem wypisany taki dokument? Regulują to zapisy w stosownej ustawie. Zgodnie z przepisami zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz jest możliwe. Czas ten oczywiście może być krótszy i wynosić 1 czy 2 dni, ale nie może być dłuższy, czyli przekraczać 3 dni poprzedzających dzień konsultacji lekarskiej. Tu jest jednak pewien ważny wyjątek, o którym warto pamiętać. Zwolnienie lekarskie wstecz dla osoby będącej pracownikiem psychiatra może wystawić z większą datą wsteczną niż trzy dni. Warunkiem uzyskania zwolnienia od psychiatry na dłużej wstecz jest podejrzewanie przez niego zaburzeń psychicznych pacjenta mających wpływ na jego zdolność do oceny własnego postępowania w danym okresie.

Zwolnienie lekarskie wstecz — kiedy je dostarczyć pracodawcy?   

Wiesz już doskonale, czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz, a także na czym polega wystawianie zwolnienia lekarskiego wstecz. Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie, na ile dni wstecz lekarz może je wypisać również wiesz. Pozostaje jeszcze kwestia dopełnienia formalności przy uzyskaniu takiego zaświadczenia. Jeśli lekarz wystawi Ci zwolnienie lekarskie wstecz, w większości przypadków trafia ono bezpośrednio do ZUS i pracodawcy. Wyjątkiem są ci nieliczni pracodawcy, którzy nie posiadają profilu na platformie PUE. Część pracodawców nie ma obowiązku posiadać PUE (przepisy mówią o osobach zatrudniających mniej niż 20 osób). Oznacza to, że takiego pracodawcę należy poinformować o stwierdzeniu konieczności leczenia w domu. Powiadomienie o zwolnieniu należy wówczas złożyć pracodawcy na papierze. Pracownik ma na to maksymalnie 7 dni od momentu wystawienia L4.

Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie 3 dni wstecz, jak liczyć wynagrodzenie chorobowe to kolejna kwestia, która nurtuje wielu pacjentów. W większości przypadków wynagrodzenie wynosi wówczas 80% podstawy wymiaru. Są od tego pewne wyjątki – np. zwolnienie lekarskie wstecz w ciąży, które płatne jest jako 100% podstawy wymiaru. Płatność 100% podstawy wymiaru wynagrodzenia przysługuje również w związku z wypadkiem w drodze do lub z pracy, a także w przypadku wykonania badania określającego zdrowie dawców lub pobrania od nich komórek, tkanek czy narządów.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.