Zwolnienie lekarskie na dziecko – ile dni w roku można otrzymać?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zgodnie z prawem za dzieci uważa się zarówno własne dzieci, jak również dzieci jednego z małżonków oraz dzieci przysposobione i przyjęte na wychowanie oraz utrzymanie. Zwolnienie lekarskie na dziecko to płatny czas wolny od pracy, który pracownik może poświęcić na opiekę nad pociechą. Z L4 na dziecko najczęściej korzystają rodzice chorych maluchów, które nie mogą w czasie swojej choroby iść do przedszkola, żłobka czy szkoły. Należy jednak wiedzieć, że opieka L4 należy się również pracownikowi będącemu rodzicem dziecka zdrowego do ukończenia 8 lat, jeśli placówka opieki lub edukacji została niespodziewanie zamknięta. Co jeszcze warto wiedzieć w kwestii związanej z L4 w związku z opieką nad dziećmi? Kto konkretnie może skorzystać z tego prawa, a kto nie będzie mieć takiej możliwości i dlaczego? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Podpowiadamy również, jak wygląda kwestia „urlop macierzyński lub urlop rodzicielski a zwolnienie lekarskie na dziecko”.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Zwolnienie lekarskie na dziecko – kto może je otrzymać?

Wszelkie kwestie związane ze zwolnieniem lekarskim na dziecko reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Otrzymane przez rodzica zwolnienie lekarskie na dziecko uprawnia go do czasowego zaprzestania świadczenia obowiązku pracy (i tym samym niezdolności do pracy), bez jednoczesnej obawy o brak wypłacanego za ten czas wynagrodzenia. Przesłanką do otrzymania zwolnienia lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia oraz zasiłku na dziecko posiada zarówno matka, jak również ojciec dziecka, o ile oczywiście obejmuje ich ubezpieczenie chorobowe.

Czytaj także:

Dokumenty niezbędne do zwolnienia na dziecko

W celu otrzymania przez pracownika zasiłku opiekuńczego należy złożyć odpowiednie dokumenty. W przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem jest to wniosek Z-15A ze wskazaniami, które dotyczą okresu ubiegania się o zasiłek, a także z danymi dziecka. Konieczne jest ponadto złożenie niezbędnych oświadczeń. Pracodawca powinien z kolei złożyć zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3. Dokumenty składa się do placówki ZUS. Zasiłek przysługuje również dzieciom chorym z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom, które posiadają tego rodzaju orzeczenie łącznie ze wskazaniami do leczenia i rehabilitacji.

Kto może skorzystać ze zwolnienia na dziecko?

Dni wolne na chore dziecko należą się więc osobom ubezpieczonym z opłacaną składką chorobową – jednak tylko w momencie, kiedy nie ma innego członka rodziny, który mógłby zająć się dzieckiem. Mowa zarówno o rodzicach biologicznych, jak i adopcyjnych czy zastępczych. Mowa także o opiekunach prawnych oraz osobach, które nie są opiekunami prawnymi, ale wychowują i utrzymują dziecko (np. nieprzysposobione dziecko współmałżonka). W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę ubezpieczenie chorobowe zawsze jest dostępne od pracodawcy. Jeśli natomiast chodzi o umowę zlecenie lub jednoosobową działalność gospodarczą, opcja opłacania ubezpieczenia chorobowego (co jest niezbędne do korzystania z zasiłku chorobowego) jest dobrowolna.

Warunki otrzymania zwolnienia na dziecko

Choć zwolnienie lekarskie na opiekę nad dzieckiem przysługuje obojgu rodzicom, nie mogą oni otrzymać go w tym samym czasie. L4 na dziecko jednorazowo bierze jedno z rodziców, będące pracownikiem – albo mama albo tata. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy jedno z dzieci przebywa w szpitalu z rodzicem, który musi wziąć zwolnienie lekarskie na dziecko w szpitalu, a drugie z dzieci jest w domu i również potrzebuje opieki (drugiego rodzica).

Kolejna ważna kwestia jest taka, że zasiłek opiekuńczy należy się tylko w sytuacji, jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby w tym czasie przejąć opiekę nad dzieckiem. Mowa tu oczywiście o dorosłych osobach zdrowych (fizycznie i psychicznie), które w tym czasie nie pracują lub nie wypoczywają po zmianie nocnej. Wyjątkiem od tego warunku jest zwolnienie lekarskie na chore dziecko, które nie ukończyło jeszcze 2 lat. To bardzo ważne, ponieważ oznacza to, że możliwe jest zwolnienie lekarskie na dziecko podczas urlopu macierzyńskiego współmałżonka. Jeśli matka jest na urlopie macierzyńskim, a dziecko nie ukończyło 2 lat, ojciec może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, mimo iż w domu przebywa osoba, która dzieckiem może się zająć (matka). Dotyczy to jednak wyłącznie wspomnianego dziecka w wieku do 2 lat. Jeśli to dziecko ma starsze rodzeństwo, ojciec nie będzie mógł wziąć na nie L4 (gdyż w domu przebywa matka, która może sprawować opiekę).

Zwolnienie na dziecko zdrowe?

Choć najczęściej wykorzystuje się L4 na dziecko chore, można również liczyć na zasiłek opiekuńczy na dziecko zdrowe, które nie ukończyło 8 lat. Skorzystać można z niego między innymi w sytuacji, gdy sprawujący normalnie opiekę nad dzieckiem opiekun zachoruje lub będzie przebywać czasowo w szpitalu. Zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko można otrzymać także w sytuacji, gdy zamknięte zostanie przedszkole, szkoła czy żłobek, do którego uczęszcza dziecko w czasie świadczenia przez rodzica obowiązku zawodowego, a nawet, kiedy zachoruje niania czy inna osoba, która sprawuje nad maluchem dzienną opiekę. w tej sytuacji konieczne będzie oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu placówki.

Gdy z różnych powodów nie możemy świadczyć stosunku pracy (czyli kiedy wykonywanie wszelkich obowiązków z nią związanych nie jest możliwe), warto pamiętać, że możliwe jest nie tylko L4 wystawiane podczas wizyty stacjonarnej, ale również zwolnienie lekarskie online. To opcja dla osób, które nie mogą na czas umówić się do swojego lekarza, a nie chcą tracić dni urlopu, zanim dostaną się do specjalisty.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – ile dni?

Choroba dziecka może wymagać zwolnienia lekarskiego rodzica, który pracuje. Jeśli chodzi o zwolnienie lekarskie na dziecko, należy pilnować maksymalnego wymiaru czasu przysługującego rodzicom na płatną opiekę. Jest to związane między innymi z wiekiem pociechy, na którą otrzymać można zwolnienie lekarskie na dziecko. Do ilu lat przysługuje? W przypadku młodszych dzieci, czyli tych, które nie ukończyły 14 roku życia, rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia L4 w roku kalendarzowym. Jest to niezależne od ilości posiadanych dzieci, co oznacza, że 60 dni wykorzystać może zarówno matka jedynaka, jak i trojga dzieci. Warto wiedzieć, że zwolnienie lekarskie, które wypisze lekarz na dziecko powyżej 14 lat wynosi już jedynie nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym. Wyjątek stanowi zwolnienie L4 na dziecko niepełnosprawne, które ukończyło 14 lat, ale nie jest pełnoletnie. Wówczas długość zasiłku opiekuńczego to 30 dni w roku.

Pozostaje jeszcze kwestia „urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie na dziecko”. Należy mieć na uwadze, że jeśli dziecko zachoruje w czasie urlopu wypoczynkowego rodzica, nie przysługuje mu w tym czasie prawo do przesunięcia urlopu czy odebrania go w innym czasie. Wiąże się to z tym, że w domu przebywa aktualnie osoba nieświadcząca stosunku pracy (będąca na urlopie), która może opiekować się dzieckiem.

Kiedy można się ubiegać o zwolnienie lekarskie na dziecko?

Objęty ubezpieczeniem chorobowym rodzic może otrzymać zwolnienie lekarskie na dziecko, jeśli musi zapewnić mu opiekę, a nie mogą zrobić tego inne osoby (np. niepracujący współmałżonek). Nie będzie on zatem przysługiwał osobom, w których gospodarstwie domowym przebywają inni członkowie rodziny, którzy mogą zająć się dzieckiem. Kwestie finansowe również są bardzo istotne, gdy w grę wchodzi zwolnienie lekarskie na dziecko. Ile płatne jest takie L4? Kwota, która wypłacana jest rodzicowi w tym czasie wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jeśli rodzic przekroczy w danym roku wymiar przysługującego mu zasiłku, traci prawo do świadczenia, nawet jeśli dziecko wymagać będzie dłuższej opieki.

Inną kwestią jest zwolnienie lekarskie po porodzie, które otrzymać może ojciec w momencie, kiedy matka z różnych przyczyn nie radzi sobie z dzieckiem – np. przez ciężki poród i komplikacje, do których doszło w wyniku porodu. Jest to tzw. zwolnienie na opiekę nad chorym członkiem rodziny, które trwa maksymalnie 14 dni.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.