Pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

Napisano 10.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Jeśli pracownikowi potrzebna jest hospitalizacja w związku ze swoją chorobą i problemami dotyczącymi zdrowia, w świetle prawa może mieć możliwość wypłaty świadczenia związanego ze swoim pobytem w szpitalu. Dotyczy to oczywiście pracowników ubezpieczonych, którzy mają opłacane składki chorobowe (obowiązkowe lub płacone dobrowolnie). Mogą skorzystać z niego również przedsiębiorcy, którzy spełnią pewne warunki. By poinformować pracodawcę, że pracownik przebywa lub przebywał w szpitalu, lekarz wystawia L4, podając w nim m.in. dane pacjenta. Co należy wiedzieć odnośnie kwestii „pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie”? Kiedy pracownicy powinni dostarczyć zaświadczenie L4 do pracodawcy? Jaka wysokość świadczenia przysługuje za pobyt w szpitalu będący następstwem choroby? Sprawdź Informacje na ten temat w naszym artykule.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie — kiedy dostarczyć do miejsca pracy?

Niezdolny do pracy ubezpieczony pracownik, który ma opłacane składki chorobowe, ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego i wynagrodzenia chorobowego, a po spełnieniu określonych warunków również do zasiłku. Pacjent otrzymać może również zwolnienie lekarskie w czasie pobytu w szpitalu, które uprawniać będzie go do świadczenia, które choć częściowo zrekompensować może utraconą w tym czasie pensję. Jest wiele ważnych kwestii, które należy wiedzieć w temacie „pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie”. Kiedy dostarczyć należy taki dokument do pracodawcy, to jedna z nich. Jeśli chodzi o kwestię „pobyt w szpitalu a L4”, należy wiedzieć, że zazwyczaj zaświadczenie lekarskie, które potwierdza pobyt osoby ubezpieczonej w szpitalu, wystawiane jest na żądanie pacjenta nie później niż w dniu wypisu. Na prośbę pacjenta można przesunąć ten termin i wystawić zwolnienie lekarskie po pobycie w szpitalu.

Czytaj także:

Jeśli chodzi o temat „pobyt w szpitalu a zwolnienie”, należy również zaznaczyć, że trochę inaczej wygląda to w przypadku, gdy konieczny jest długi pobyt w szpitalu, a zwolnienie lekarskie uprawniać ma do wypłacanego świadczenia. Jeśli chory hospitalizowany jest dłużej niż 2 tygodnie, powinien otrzymywać zaświadczenie od lekarza co 14 dni, czyli de facto przed wypisaniem go do domu. Często tak jest właśnie, gdy w grę wchodzi dłuższy pobyt pracownika w szpitalu psychiatrycznym, a zwolnienie lekarskie wystawia się wówczas pracownikom w takiej sytuacji na bieżąco co 14 dni.

Kto może wystawić zwolnienie lekarskie po pobycie w szpitalu?

Wiele osób zastanawia się również, kto wystawia zwolnienie za pobyt w szpitalu w danym roku kalendarzowym. Należy wiedzieć, że upoważnienie takie może dotyczyć lekarza, dentysty, felczera i starszego felczera, o ile wcześniej złożą oni stosowne oświadczenie do ZUS i nie są w okresie stażu. Jeśli zastanawiasz się, kto wystawia zwolnienie lekarskie po pobycie w szpitalu, musisz wiedzieć, że w uzasadnionych przypadkach pacjent może również otrzymać zwolnienie lekarskie online. To przydatna opcja nie tylko, jeśli chodzi o pobyt w szpitalu, ale również czasową niezdolność do pracy, która nie jest związana z hospitalizacją. E-zwolnienia nie trzeba dostarczać do ZUS czy pracodawcy posiadającego konto PUE ZUS, gdyż odbywa się to automatycznie. Obowiązuje tu jednak niepisana zasada, by poinformować pracodawcę o tym, że wystawione zostało nam L4 – np. telefonicznie. Nie jest to bowiem bez znaczenia, gdy w grę wchodzi konieczność dłuższego zwolnienia.

Jak zaznaczono wcześniej, fakt posiadania przez pracodawcę profilu PUE zwalnia nas z obowiązków dostarczenia wersji papierowej L4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w przypadku pracodawcy nieposiadającego PUE jest jednak dostarczenie L4 nie później niż 7 dni po jego otrzymaniu.

Pobyt w szpitalu bliskiej osoby a zwolnienie lekarskie — czy można je uzyskać?

Wiesz już, kto wystawia zwolnienie lekarskie za pobyt w szpitalu oraz kiedy należy je dostarczyć, ale jak wygląda kwestia L4, jeśli to nie Ty podlegasz hospitalizacji, a bliska Ci osoba? Wiele osób interesuje temat „pobyt dziecka w szpitalu a zwolnienie lekarskie”, więc przybliżymy nieco i taką kwestię. Należy wiedzieć, że rodzic może otrzymać zwolnienie lekarskie od lekarza, jeśli będzie opiekować się małym dzieckiem wymagającym hospitalizacji. Jeśli chodzi o szpital, warto również wiedzieć, że osoba ubezpieczona może ubiegać się o zwolnienie lekarskie, jeśli jej małżonek wychowujący sprawujący na co dzień opiekę nad dzieckiem wymagać będzie hospitalizacji. Nieobecność członka rodziny, który opiekuje się dzieckiem, w związku z koniecznością udania się do szpitala i trwania hospitalizacji, umożliwia z zasady L4 dla drugiego rodzica, by mógł zająć się przez ten okres dzieckiem. Pracodawca ma obowiązek uznać takie zwolnienie.

Pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie – co jeszcze warto wiedzieć?

Jest wiele kwestii, jeśli chodzi o temat „pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie”. Kiedy dostarczyć je do pracodawcy to tylko jedna z nich. Co jeszcze warto wiedzieć, pozostając przy rozważaniach „pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie”? Ile procent wynagrodzenia otrzyma pacjent w wyniku nieobecności w pracy, będąc na zwolnieniu? Należy wiedzieć, że za wysokość świadczenia za pobyt w szpitalu przyjmuje się 70% podstawy wymiaru. Są tu jednak pewne wyjątki.

W niektórych przypadkach liczyć można na świadczenie w wysokości 100% podstawy wymiaru. Jeśli chodzi o pobyt w szpitalu a zwolnienie lekarskie, ciąża to tego najlepszy przykład. Pracownice w ciąży, które muszą być hospitalizowane otrzymają wynagrodzenie chorobowe wynoszące 100% podstawy wymiaru za ten czas. Dotyczy to również pobytu w szpitalu w związku z doznaniem wypadku w drodze do pracy lub z pracy, a także niezdolności do pracy w związku z badaniami lekarskimi dawców czy też pobrania od nich komórek, narządów czy tkanek. Więcej informacji uzyskać można z ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kolejna ważna kwestia, jeśli chodzi o zasiłek chorobowy wynika z czasu jego pobierania. Lekarze mają możliwość wystawienia pacjentowi uprawniającego do zasiłku chorobowego L4, jeśli nie przekroczył on w ciągu roku kalendarzowego 182 dni niezdolności do pracy (lub 270 dni w przypadku kobiet w ciąży lub osób ze zdiagnozowaną gruźlicą). W przypadku tej sprawy nie ma odstępstw, jednak jeśli skuteczne leczenie wymaga dłuższej niezdolności do pracy, można złożyć wniosek w sprawie o świadczenie rehabilitacyjne.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.