Bisocard 5 mg – 120 tabletek powlekanych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Środek Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych przepisywany jest pacjentom, którzy zmagają się z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca i dławicą piersiową. Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran, który należy do wybiórczych inhibitorów receptorów beta-adrenergicznych. Na czym konkretnie polega mechanizm działania tego leku i kto nie może go stosować bezpiecznie? Czy preparat Bisocard 5 mg można łączyć ze wszystkimi lekami oraz zażywać w ciąży lub podczas karmienia piersią? Poniżej zebrano informacje z ulotki tego preparatu, które odpowiadają na najczęściej zadawane pytania.

Lek Bisocard 5 mg (120 tabletek powlekanych) – czym jest i kiedy się go stosuje?

Preparat Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych to lek, który wybiórczo blokuje znajdujące się w sercu oraz naczyniach krwionośnych receptory beta-adrenergiczne, co sprawia, że chroni serce przed skutkami zbyt nasilonej czynności.

Wskazania do zażycia tego preparatu to między innymi leczenie nadciśnienia tętniczego. Lek podaje się również pacjentom z dławicą piersiową objawiającą się bólami w klatce piersiowej (na skutek niewystarczającego dotlenienia serca). Preparat będzie również przydatny w przypadku leczenia przewlekłej, stabilnej niewydolności serca (od umiarkowanej do ciężkiej). Stosuje się go po połączeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi lub glikozydami naparstnicy.

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza i w dawce przez niego ustalonej, stosownie do leczonej jednostki chorobowej i sposobu reagowania pacjenta na substancję czynną. Zazwyczaj terapię zaczyna się od niewielkich dawek leku i stopniowo się je zwiększa w stosownych odstępach czasowych, aż do uzyskania dawki podtrzymującej.

E-recepta online na Bisocard 5 mg, 120 tabletek powlekanych.

Należy wiedzieć, że Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych można kupić wyłącznie na ważną receptę. By ją otrzymać, lekarz musi stwierdzić wskazania i wykluczyć przeciwwskazania do terapii. Warto mieć na uwadze, że e-recepta na preparat może być wystawiona w czasie wizyty stacjonarnej u lekarza, ale może być to również recepta online, wystawiana w czasie zdalnych konsultacji ze specjalistą. Oczywiście recepta przez Internet może być bez problemu zrealizowana w każdej aptece, gdyż różni się od e-recept wystawianych stacjonarnie jedynie formą kontaktu z lekarzem. Najłatwiejszym sposobem na jej realizację jest podanie farmaceucie 4-cyfrowego kodu, który wysyłany jest do pacjenta SMS-em w czasie wystawiania recepty. Weryfikacji należy dokonać, podając numer PESEL osoby, której lek został wypisany. Inna opcja to wydruk informacyjny PDF e-recepty. Wysyłany jest on do pacjenta mailowo – można wyświetlić jego kod kreskowy farmaceucie, a również lek będzie można wykupić. 

Składniki i działanie – Bisocard 5 mg (120 tabletek powlekanych).

Jak wspomniano wcześniej, substancją czynną leku Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych jest bisoprololu fumaran. W skład jednej tabletki wchodzi 5 mg bisoprololu fumaranu, a także substancje pomocnicze, które wymieniono w dołączonej do opakowania ulotce. Warto wiedzieć, że do substancji dodatkowych należy również laktoza, co może mieć znaczenie, jeśli pacjent ma nietolerancję niektórych cukrów. W jednym opakowaniu znajduje się 120 tabletek powlekanych. Są one jasnożółte i mają kształt okrągły, obustronnie wypukły. Na każdej tabletce znajduje się wytłoczona linia podziału z jednej strony i znak dawki leku (5) z drugiej strony. Tabletki połyka się raz dziennie (rano) i popija się stosowną ilością płynu – nie można ich kruszyć czy rozgryzać.

Działania bisoprololu fumaranu polega na wybiórczym blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych, co przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi i zwolnienia czynności serca. Skutkiem tego działania jest ochrona serca przez zbyt intensywną czynnością.

Bisocard 5 mg – skutki uboczne działania leku.

Pacjent powinien mieć świadomość, że lek może wykazywać u niektórych osób działania niepożądane. Nie muszą one wystąpić u każdego pacjenta, a ich częstotliwość podaje producent w dołączonej do opakowania ulotce. Zgodnie z informacjami tam zawartymi:

 • Bardzo częste działania niepożądane leku (mogą pojawić się u więcej niż 1 pacjenta na 10) obejmują wolną czynność serca i dotyczą osób z przewlekłą niewydolnością serca. 
 • Częste działania niepożądane leku (mogą pojawić się u mniej niż 1 pacjenta na 10) to między innymi bóle i zawroty głowy. Dojść może również do nasilenia niewydolności serca (w przypadku osób z przewlekłą niewydolnością serca), a także do niedociśnienia tętniczego (szczególnie u osób z niewydolnością serca). Pacjentom towarzyszyć może uczucie zmęczenia lub wręcz wyczerpania (w przypadku osób z przewlekłą niewydolnością serca), ziębnięcia lub drętwienia palców rąk/nóg. Pojawić mogą się także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym np. nudności i wymioty, zaparcia lub biegunki. 
 • Niezbyt częste działania niepożądane leku (mogą pojawić się u mniej niż 1 pacjenta na 100) obejmują między innymi zaburzenia snu i depresję, a także osłabienie i kurcze mięśni. Dojść może do nieregularnej czynności pracy serca lub do nasilenia jego niewydolności (w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową). U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową dochodzić może również do wolnej czynności serca bądź astenii. Problemem może być również skurcz oskrzeli, jeśli pacjent ma astmę oskrzelową bądź obturacyjną chorobę dróg oddechowych. Nie jest wykluczone również niskie ciśnienie krwi, gdy pacjent zmienia pozycję z leżenia/siedzenia na pozycję stojącą.
 • Rzadkie działania niepożądane leku (mogą pojawić się u mniej niż 1 pacjenta na 1000) to na przykład omamy i koszmary senne, a także zaburzenia potencji. W tej grupie pojawiać mogą się zapalenia wątroby lub wzrost aktywności enzymów wątrobowych, ponadto dojść może do wzrostu ilości trójglicerydów we krwi. Pacjenci zmagają się również z omdleniami i zaburzeniami słuchu, ponadto pojawia się u nich alergiczne zapalenie śluzówki nosa lub zmniejszone wydzielanie łez i związana z tym suchość spojówek. Możliwe są ponadto różnego rodzaju reakcje nadwrażliwości.
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane leku (mogą pojawić się u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) to głównie wypadanie włosów, pojawienie się zapalenia spojówek, a także wystąpienie łuszczycopodobnej wysypki bądź nasilenie się objawów łuszczycy.

Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek działania niepożądane leku Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych (opisane w ulotce lub inne), powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Bisocard 5 mg – przeciwwskazania do stosowania leku.

Nie każdy pacjent może bezpiecznie stosować lek Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych. W ulotce wymieniono przeciwwskazania do terapii, a wśród nich na szczególną uwagę zasługuje oczywiście nadwrażliwość na którykolwiek ze składników tabletek. Na tym nie koniec, ponieważ preparat Bisocard 5 mg nie może być również podawany pacjentom, którzy:

 • mają stwierdzoną astmę oskrzelową (ciężką) bądź przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (ciężką),
 • mieli stwierdzony wstrząs kardiogenny,
 • mają czynność serca mniejszą niż 60 skurczów na minutę,
 • mają bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi,
 • mają nieregularną czynność serca,
 • mają nieleczonego guza chromochłonnego,
 • mają problemy z krążeniem kończynowym,
 • mieli nagłą niewydolność serca lub doszło u nich do zaostrzenia niewydolności, przez co konieczne było dożylne podawanie leków zwiększających intensywność skurczów serca,
 • mają stwierdzoną kwasicę metaboliczną,
 • przyjmują floktafeninę bądź sultopryd.

Powyższe sytuacje wykluczają stosowanie leku Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych przez pacjenta, ale istnieje również wiele czynników, w przypadku których konieczne są szczególne środki ostrożności przy terapii lekiem. Szczegółowo temat ten omówiono w dziale „ostrzeżenia i środki ostrożności”, z którym należy się zapoznać wnikliwie przed terapią. Ewentualne wątpliwości, które pojawią się przy lekturze ulotki, najlepiej omówić z lekarzem lub farmaceutą. 

Bisocard 5 mg – czy może być stosowany z innymi lekami?

Należy wiedzieć, że środek Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych nie powinien być łączony z niektórymi lekami. Przede wszystkim nie można łączyć go z sultoprydem (lek na zaburzenia psychiczne) i floktafeniną (NLPZ), o czym wspomniano już w przeciwwskazaniach do terapii. 

Tabletek Bisocard 5 mg nie powinno się również łączyć (o ile lekarz nie zdecyduje inaczej) z niektórymi środkami na zaburzenia rytmu serca, wysokie ciśnienie tętnicze i dławicę piersiową. Wszystkie te leki wyszczególnione zostały w ulotce, z którą warto się zapoznać. 

Istnieje również grupa leków, w przypadku której należy skonsultować się z lekarzem przed połączeniem terapii. Wiązać może się to między innymi z częstszymi kontrolami stanu zdrowia pacjenta. Wśród tych leków wymienić można niektóre leki podawane przy dławicy piersiowej i wysokim ciśnieniu tętniczym, niektóre środki stosowane w terapii zaburzeń rytmu serca, a także podawane miejscowo beta-adrenolityki. W grupie tej znajdują się również glikozydy naparstnicy, leki przeciwcukrzycowe i znieczulające, a także NLPZ i niektóre leki podawane przy chorobie Alzheimera bądź jaskrze. Wspomnieć należy również o ryfampicynie, niektórych lekach na migrenę, depresję lub malarię, a także o jakichkolwiek lekach, które mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi (działając w sposób pożądany lub niepożądany). Szczegółowo temat omówiono w dołączonej do opakowania ulotce, z którą warto się zapoznać, a wszelkie niejasności najlepiej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

Czy lek Bisocard 5 mg może być przyjmowany w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Kobieta powinna koniecznie poinformować lekarza o planowaniu starania się o dziecko i podejrzeniu ciąży. Oczywiście koniecznie należy powiedzieć również specjaliście, jeśli pacjentka już jest w ciąży lub karmi piersią. W ulotce preparatu zaznaczono, że substancja czynna leku Bisocard 5 mg 120 tabletek powlekanych może zagrażać dziecku rozwijającemu się w łonie matki, dlatego lekarz powinien indywidualnie podjąć decyzję o wdrożeniu leczenia preparatem Bisocard 5 mg u kobiety ciężarnej, biorąc pod uwagę ewentualne ryzyko i korzyści z terapii. Ze względu na to, że nie są aktualnie dostępne dane medyczne dotyczące przenikania substancji czynnej do mleka matki, preparat nie powinien być zażywany przez kobiety, które karmią dziecko piersią. 

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.