Bisocard 2,5 mg – 120 tabletek powlekanych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Lek Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych należy do preparatów z grupy inhibitorów receptorów beta-adrenergicznych, które podawane są pacjentom między innymi w przypadku niewydolności serca lub stabilnej, objawowej niewydolności skurczowej. Preparat nie może być przyjmowany przez wszystkich chorych, gdyż posiada nie tylko wskazania, ale również przeciwwskazania do terapii. Kto nie może przyjmować leku? W jaki sposób zażywać preparat, jeśli przepisze go pacjentowi lekarz? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej. 

Bisocard 2,5 mg (120 tabletek powlekanych) – co to za lek i kiedy się go stosuje?

Tabletki Bisocard 2,5 mg stosowane są przez pacjentów, którzy zmagają się z niewydolnością serca oraz ze stabilną, objawową niewydolnością skurczową.

Tabletki przepisuje się między innymi pacjentom ze stabilną, przewlekłą niewydolnością o nasileniu od umiarkowanej do ciężkiej. Lek Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych przepisywany jest również pacjentom, których czynność skurczowa lewej komory serca jest nieprawidłowa. Tabletki mogą być zalecone w przypadku terapii skojarzonej – wówczas łączy się je z lekami moczopędnymi, inhibitorami ACE lub glikozydami naparstnicy. 

E-recepta online na Bisocard 2,5 mg, 120 tabletek powlekanych.

Tabletki Bisocard 2,5 mg dostępne są jedynie na receptę i można je przyjmować wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza. Lek przyjmowany jest długotrwale, dlatego warto wiedzieć, że jeśli pacjentowi potrzebna będzie e-recepta na Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych, może być to również recepta online. W ten sposób można uniknąć sytuacji konieczności przerwania terapii, gdy opakowanie leku dobiegać będzie końca, a pacjent zapomni w porę zgłosić się do lekarza po nową receptę. Należy pamiętać, że zbyt raptowne odstawienie leku może grozić nasileniem objawów choroby, więc recepta przez Internet w tej sytuacji z pewnością będzie dużym ułatwieniem dla pacjenta. By ją otrzymać, wystarczy uzupełnić specjalny formularz medyczny i opłacić usługę prywatnej konsultacji medycznej. Jeśli lekarz analizujący dane z formularza nie znajdzie przeciwwskazań do stosowania leku przez pacjenta, a będą wyraźne wskazania ku terapii, niezwłocznie wystawi choremu receptę. 

Bisocard 2,5 mg – składniki leku i jego działanie.

Substancją czynną leku Bisocard 2,5 mg jest bisoprololu fumaran. W jednej tabletce leku Bisocard znajduje się 2,5 mg bisoprololu fumaranu. Jego działanie polega na wybiórczym blokowaniu receptorów beta-adrenergicznych. Blokowanie receptorów beta-adrenergicznych sprawia, że maleje ciśnienie tętnicze krwi. W ten sposób lek chroni serce przed skutkami zbyt intensywnej akcji. 

W opakowaniu znajduje się 120 tabletek powlekanych. Są to tabletki białe lub prawie białe. Ich kształt jest podłużny i są obustronnie wypukłe. Na środku tabletki znajduje się rowek do dzielenia na równe dawki.

W skład leku wchodzą również składniki pomocnicze. Ich lista znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce. Pacjent powinien wnikliwie przeczytać ulotkę przed przyjęciem leku Bisocard 2,5 mg, by mieć pewność, że nie ma nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tabletek. W tym miejscu należy podkreślić, że w skład leku wchodzi laktoza, co może być ważne dla osób z nietolerancją pewnych cukrów. 

Prawidłowe przyjmowanie leku Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych to również świadomość jego możliwych działań niepożądanych. Zostały one wyszczególnione w ulotce i trzeba się z nimi zapoznać, by wiedzieć, na jakie objawy ze strony organizmu należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie terapii. W ulotce opisano możliwe skutki uboczne leku, a także częstotliwość ich pojawiania się w grupie badanej. 

Dawkowanie, czyli jak przyjmować lek Bisocard 2,5 mg.

Tabletki Bisocard 2,5 mg przyjmować można jedynie na wyraźne zalecenie lekarza i zgodnie z jego wytycznymi. Lek powinien być zażywany raz na dobę – najlepiej rano o stałych porach. Tabletki należy połykać bez kruszenia czy rozgryzania, popijając odpowiednią ilością wody. Lek stosuje się długotrwale, więc bardzo ważne, by przestrzegać zaleceń lekarza. 

W ulotce opisano zalecenia do dawkowania leku, jednak ostateczna decyzja o dawce początkowej i zwiększaniu dawki zależy od lekarza. Nie można przekraczać dawki 10 mg substancji czynnej na dobę. 

Zazwyczaj terapię zaczyna się od dawki 1,25 mg substancji czynnej na dobę i kontynuuje się ją przez tydzień, po czym zwiększa się do dawki 2,5 mg substancji czynnej na dobę (znów na tydzień), następnie do 3,75 mg substancji czynnej na dobę (na tydzień). Kolejny etap to 5 mg substancji czynnej na dobę, co zażywa się zwykle przez 4 tygodnie, po czym zwiększa się dawkę do 7,5 mg substancji czynnej (znów na 4 tygodnie). Po tym czasie dawka wynosi już 10 mg substancji czynnej na dobę i stosuje się ją w leczeniu podtrzymującym. 

Oczywiście w czasie terapii zalecane jest obserwowanie pacjenta, a jeśli okaże się, że lek nie jest przez niego dobrze tolerowany, lekarz może wydłużyć odstęp między większymi dawkami, cofnąć się do mniejszej dawki lub całkiem lek odstawić. Może również się okazać, że niektórym pacjentom wystarczy już mniejsza dawka podtrzymująca niż 10 mg, co również ustali lekarz indywidualnie. 

Bardzo ważne, by pacjent nie odstawiał leku na własną rękę, gdyż może dojść do zaostrzenia choroby i nasilenia jej dolegliwości. Zaleca się stopniowe odstawianie leku – schemat ustali lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta. 

Należy uważać również na przedawkowanie leku Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych. Z tego powodu nie powinno się przyjmować dawki podwójnej leku, jeśli pacjent pominie wcześniejszą. Pominiętą dawkę należy zażyć jak najszybciej, ale jeśli zbliża się już czas kolejnej, należy zrezygnować z uzupełniania pominiętej dawki. Jeśli pacjent przyjmie zbyt dużą dawkę, koniecznie powinien zgłosić się jak najszybciej po pomoc medyczną. Objawy, które mogą mu wówczas towarzyszyć, to między innymi zmęczenie i oszołomienie, zawroty głowy, duszności lub świszczący oddech. Dojść może również do niedociśnienia i spowolnienia akcji serca, a także do ostrej niewydolności serca, skurczu oskrzeli, a nawet do drgawek. 

Przeciwwskazania do przyjmowania leku Bisocard 2,5 mg.

Lek Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych nie powinien być przyjmowany przez wszystkich pacjentów, którzy mają ku temu wskazania. Ze względów bezpieczeństwa w ulotce opisano również przeciwwskazania do zażycia tego leku. Wśród nich wspomniano oczywiście o nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tabletek. Mowa zarówno o substancji czynnej, jak i o pozostałych składnikach preparatu, które szczegółowo wymieniono w ulotce. Leku nie mogą również przyjmować osoby, które:

  • mają ciężką przewlekłą chorobę obturacyjną płuc,
  • mają ciężką astmę oskrzelową,
  • miały kiedykolwiek wstrząs kardiogenny,
  • mają zbyt niską czynność serca (poniżej 60 skurczów na minutę) lub bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi,
  • mają nieregularną czynność serca,
  • mają problem z ciężkimi zaburzeniami krążenia kończyn,
  • mają nieleczonego farmakologicznie guza rdzenia nadnerczy,
  • mają stwierdzoną kwasicę metaboliczną,
  • mieli nagłą niewydolność serca lub ich niewydolność serca nasiliła się, skutkując koniecznością podania dożylnych środków zwiększających siłę skurczów.
  • przyjmują niektóre leki, w tym niektóre środki stosowane przy zaburzeniach psychicznych (sultopryd) i niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne (floktafenina).

Oprócz przeciwwskazań do przyjęcia leku Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych w ulotce szeroko omówiono również dział „ostrzeżenia i środki ostrożności”. Znajdują się tu ważne informacje dotyczące grup pacjentów, które powinny omówić z lekarzem stosowanie tego preparatu lub przy jego zażywaniu zachować szczególną ostrożność. Należy ze wspomnianym działem się zapoznać, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie omówić z lekarzem. 

Ciąża i laktacja – czy można stosować lek Bisocard 2,5 mg?

Zgodnie z ulotką leku Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych pacjentka musi wiedzieć, że środek może być szkodliwy dla dziecka, jeśli będzie przyjmowany przez ciężarną. Z tego powodu lekarz indywidualnie podejmie decyzję, czy można preparat podać kobiecie w ciąży. Nie są dostępne jeszcze informacje o przenikaniu substancji do mleka kobiecego, dlatego i tu należy zachować szczególną ostrożność i nie przyjmować preparatu podczas karmienia naturalnego. Pacjentka powinna zatem bezwzględnie poinformować lekarza o podejrzeniu ciąży, ciąży lub planowaniu starania się o dziecko w najbliższym czasie, a także o karmieniu piersią. 

Łączenie leku Bisocard 2,5 mg z innymi lekami – czy zachodzą interakcje?

Jak wspomniano już w akapicie o przeciwwskazaniach do stosowania leku Bisocard 2,5 mg 120 tabletek powlekanych, trzeba wiedzieć, że preparat nie może być bezpiecznie łączony ze wszystkimi lekami. Tabletek Bisocard 2,5 mg nie można pod żadnym pozorem łączyć z floktafeniną i sultoprydem. 

Wspomniano również o lekach, z którymi tabletki Bisocard 2,5 mg nie powinny być łączone, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Wśród nich wymienić można niektóre leki, które pacjenci przyjmują w przypadku zaburzeń rytmu serca, niektóre leki stosowane na nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca oraz dławicę piersiową, a także niektóre leki przepisywane do leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego. W ulotce wyszczególniono przykładowe nazwy tych leków. 

Istnieją również preparaty, których ewentualne łączenie z tabletkami Bisocard 2,5 mg należy omówić z lekarzem, gdyż bardzo prawdopodobne, że trzeba będzie częściej kontrolować stan zdrowia pacjenta podczas takiej terapii. Mowa tu między innymi o niektórych lekach na wysokie ciśnienie tętnicze lub dławicę piersiową i niektórych środkach na zaburzenia rytmu serca. Uważać należy także na leki przeciwcukrzycowe i znieczulające, a także na beta-adrenolityki podawane miejscowo i glikozydy naparstnicy (podawane na niewydolność serca). Ostrożność należy zachować także przy niektórych lekach na jaskrę lub chorobę Alzheimera, a także przy lekach, które (pożądanie lub niepożądanie) mogą obniżać ciśnienie tętnicze. Uważać należy także na inhibitory monoaminooksydazy, ryfampicynę, a dodatkowo również niektóre leki na migrenę i meflochinę (na malarię). Wyszczególnione nazwy leków znajdują się w dołączonej do opakowania ulotce. 

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.