Bisocard 10 mg – 60 tabletek powlekanych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Preparat Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych stosowany jest przez osoby, które zmagają się między innymi z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca lub dławicą piersiową. Jest to lek dostępny na receptę, którego składnikiem czynnym jest bisoprololu fumaran, wybiórczy inhibitor zlokalizowanych w sercu i naczyniach krwionośnych receptorów beta-adrenergicznych. Jak bezpiecznie przyjmować lek i kto zażywać go nie może? Czy możliwe są interakcje preparatu z innymi lekami? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Podpowiadamy ponadto, czy lek może być stosowany przez kobiety ciężarne lub karmiące piersią. 

Czym jest lek Bisocard 10 mg (60 tabletek powlekanych) i kiedy jest stosowany?

Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych podaje się pacjentom, których problemem jest nadciśnienie tętnicze. Tabletki mogą być przepisane również osobom z dławicą piersiową (bóle w klatce piersiowej w związku z niedostatecznym natlenieniem serca), a także pacjentom, którzy mają stwierdzoną przewlekłą niewydolność serca (stabilną, o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego). Lek może być łączony ze środkami moczopędnymi lub inhibitorami ACE, a w szczególnych przypadkach także z glikozydami naparstnicy. 

Lek Bisocard 10 mg chroni serce przed skutkami zbyt silnej czynności, co związane jest z tym, że jego substancja czynna blokuje wybiórczo receptory beta-adrenergiczne, które znajdują się właśnie między innymi w sercu i naczyniach krwionośnych. 

E-recepta online na Bisocard 10 mg, 60 tabletek powlekanych.

Leku Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych farmaceuta w aptece nie wyda pacjentowi, jeśli wcześniej nie zostanie mu przez lekarza wystawiona e-recepta. Oczywiście, by recepta w czasie wizyty stacjonarnej lub recepta online na Bisocard 10 mg została wystawiona, lekarz musi stwierdzić wskazania do terapii i wykluczyć przeciwwskazania u danego pacjenta. W tym celu przeprowadzany jest szczegółowy wywiad medyczny z chorym. Gdy w grę wchodzi recepta przez Internet, wywiad medyczny polega na uzupełnieniu przez pacjenta specjalnie opracowanego formularza medycznego i przesłaniu go do lekarza. Specjalista analizuje następnie dane uzyskane od pacjenta i jeśli będą wskazania i brak przeciwwskazań do terapii, wystawia e-receptę, która niezwłocznie wysyłana jest do pacjenta SMS-em oraz mailowo. Realizacja recepty w aptece przebiega już standardowo, czyli przy okazaniu 4-cyfrowego kodu z SMS (+ podaniu numeru PESEL pacjenta) lub poprzez okazanie kodu kreskowego przypisanego do dokumentu. 

Składniki i działanie leku Bisocard 10 mg.

W skład preparatu Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych wchodzi substancja czynna i substancje pomocnicze. Składnikiem czynnym jest bisoprololu fumaran. W jednej tabletce znajduje się 10 mg bisoprololu fumaranu, który to wybiórczo blokuje receptory beta-adrenergiczne. Działanie to sprawia, że dochodzi do zwolnienia czynności serca i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi pacjenta, co chroni jego serce przed skutkami zbyt nasilonej czynności. Lista substancji pomocniczych znajduje się w ulotce – należy się z nią zapoznać, by mieć pewność, że pacjent nie jest uczulony na jakikolwiek składnik leku. Warto zaznaczyć, że w skład tabletek wchodzi laktoza, a informacja ta może być kluczowa dla osób z nietolerancją pewnych cukrów. 

W opakowaniu znajduje się 60 tabletek powlekanych. Tabletki mają kolor jasnoróżowy. Są okrągłe i obustronnie wypukłe, ponadto posiadają linię podziału z jednej strony oraz oznaczenie dawki (10) z drugiej strony.

Należy mieć na uwadze, że lek Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych może wykazywać u pacjentów nie tylko działania pożądane, ale również działania niepożądane. Nie muszą wystąpić one u każdej osoby, która będzie przyjmować tabletki, ale z pewnym prawdopodobieństwem mogą się pojawić, czego należy być świadomym. Możliwe skutki uboczne i częstość ich występowania zostały omówione w dołączonej do opakowania ulotce. Należy się z nią zapoznać, by pacjent wiedział, które objawy ze strony organizmu powinny wzbudzić jego szczególną czujność podczas terapii. 

Dawkowanie leku Bisocard 10 mg – jak go bezpiecznie przyjmować?

Bezpieczne przyjmowanie leku Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych to przyjmowanie go wyłącznie w związku z zaleceniem lekarza i ściśle według ustalonego przez specjalistę schematu terapii. Tabletki przyjmuje się zwykle raz dziennie rano, pilnując stałych pór. Można je przyjmować przed posiłkiem lub w trakcie posiłku, jednak nie powinny być kruszone lub rozgryzane. Tabletki popija się stosowną ilością płynu.

Lekarz indywidualnie ustala pacjentowi sposób terapii, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym między innymi leczoną jednostkę chorobową oraz reakcję organizmu pacjenta na substancję czynną leku. 

W przypadku nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg substancji czynnej na dobę, a jeśli okaże się to niewystarczające, lekarz może dawkę zwiększyć. Nie jest również wykluczona możliwość zmniejszenia dawki leku, jeśli będzie taka potrzeba. Nie powinno się przyjmować więcej niż 20 mg leku na dobę (a u pacjentów z zaburzeniami pracy nerek/wątroby nie więcej niż 10 mg substancji czynnej na dobę). 

W przypadku niewydolności serca najczęściej rozpoczyna się terapię od niskiej dawki leku i stopniowo zwiększa się ją w odpowiednio dobranych odstępach czasowych, aż do otrzymania dawki podtrzymującej nie większej niż 10 mg substancji czynnej na dobę. 

Bardzo ważne jest, by leku nie odstawiać zbyt raptownie. Jeśli konieczne będzie odstawienie leku, lekarz ustali stopniowy schemat zmniejszania dawki, w przeciwnym razie może dojść do zaostrzenia objawów choroby.

Trzeba ponadto uważać na przedawkowanie preparatu. Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę, powinien uzupełnić ją możliwie najszybciej, chyba że zbliża się czas przyjęcia dawki kolejnej – wówczas wcześniejszą należy pominąć. Przedawkowanie leku wymaga pilnego kontaktu z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym. Objawy mogą obejmować oszołomienie i zmęczenie, a także zawroty głowy, świszczący oddech i duszności. Dojść może również do skurczu oskrzeli, niedociśnienia tętniczego, a nawet niewydolności serca i drgawek.

Czy lek Bisocard 10 mg może być przyjmowany w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Ciąża i karmienie piersią stanowią przeciwwskazania do stosowania wielu leków. Bardzo ważne zatem, by przed rozpoczęciem terapii jakimkolwiek preparatem pacjentka skonsultowała się z lekarzem lub farmaceutą. Warto dodać, że mowa nie tylko o ciąży potwierdzonej, ale również o jej podejrzeniu lub nawet planach o staranie się o dziecko w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o lek Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych, lekarz indywidualnie podejmie decyzję, o jego przepisaniu kobiecie ciężarnej. Trzeba mieć świadomość, że istnieje ryzyko, że substancja czynna może zagrażać płodowi. Leku nie powinno się ponadto stosować w czasie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo aktualnie, czy i w jakich ilościach przenika do mleka matki. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Bisocard 10 mg.

Trzeba wiedzieć, że lek Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych nie może być podawany wszystkim osobom, które mają do niego wskazania. Istnieją również przeciwwskazania do stosowania tego preparatu, które należy wykluczyć, przed ewentualnym rozpoczęciem terapii. Leku nie można podawać w przypadku:

  • uczulenia na którykolwiek ze składników środka,
  • stwierdzonej ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
  • czynności serca wynoszącej mniej niż 60 skurczów na minutę,
  • niskiego ciśnienia tętniczego krwi,
  • nieregularnej czynności serca lub zaburzeń krążenia kończynowego,
  • wstrząsu kardiogennego,
  • stwierdzonego guza chromochłonnego, który nie jest leczony,
  • nagłej niewydolności serca lub zaostrzenia niewydolności, co wiązało się z koniecznością dożylnego podania leków o działaniu zwiększającym intensywność skurczów serca,
  • stwierdzonej kwasicy metabolicznej,
  • przyjmowania floktafeniny lub sultoprydu.

W ulotce opisano nie tylko przeciwwskazania do stosowania leku, ale również wiele miejsca poświęcono na dział „ostrzeżenia i środki ostrożności”. Ważne, by pacjent się z nim zapoznał przed terapią, a jeśli w czasie czytania pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, warto omówić je z lekarzem lub farmaceutą. 

Czy Bisocard 10 mg może być przyjmowany z innymi lekami?

Nie tylko przeciwwskazania powinny interesować pacjenta, który ma zażywać lek Bisocard 10 mg 60 tabletek powlekanych. Trzeba również wiedzieć, że lek nie powinien być stosowany wraz z niektórymi lekami, co szczegółowo opisano w ulotce. 

Już wcześniej zaznaczono, że Bisocard 10 mg nie może być łączony z sultoprydem (lek stosowany na zaburzenia psychiczne) i floktafeniną (niesteroidowy lek przeciwzapalny), jednak to nie wszystkie preparaty, na które należy zwrócić uwagę. Preparatu Bisocard 10 mg nie zaleca się także przyjmować wraz z innymi lekami (chyba że lekarz zdecyduje inaczej). Mowa tu między innymi o niektórych lekach na dławicę piersiową, zaburzenia rytmu serca i wysokie ciśnienie tętnicze – zostały one opisane szczegółowo w ulotce. 

Podano również leki, które mogą być łączone z Bisocard 10 mg tylko po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, gdyż mogą np. wymagać częstej kontroli parametrów funkcjonowania organizmu chorego. Należy wymienić tu między innymi niektóre preparaty stosowane przy nadciśnieniu tętniczym i dławicy piersiowej, niektóre leki podawane pacjentom w związku z zaburzeniami rytmu serca, a także niektóre NLPZ. W tej grupie znajdują się również podawane miejscowo beta-adrenolityki, środki przeciwcukrzycowe, glikozydy naparstnicy, preparaty znieczulające, środki stosowane przy jaskrze lub chorobie Alzheimera. Wymieniona została również ryfampicyna, niektóre środki zapisywane na depresję, migrenę i malarię. Uważać należy również na leki, których działanie polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego i mowa tu zarówno o działaniu pożądanym, jak i niepożądanym. Lista wspomnianych leków znajduje się w ulotce – dobrze przeczytać ją wnikliwie przed terapią. 

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.