Bisocard 2,5 mg – 30 tabletek powlekanych

Napisano 28.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Bisocard jest produktem leczniczym, który blokuje wybiórczo receptory beta-adrenergiczne. Lek ten wykazuje korzystne działanie na układ sercowo-naczyniowy w przypadku pacjentów z niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową. Lek jest wydawany na receptę i należy go stosować ściśle z zaleceniami lekarza kardiologa.

Bisocard 2,5 mg (30 tabletek powlekanych) – czym jest ten lek i kiedy się go stosuje?

Substancją czynną leku Bisocard 2,5 mg jest fumaran bisoprololu. Związek ten blokuje wybiórczo receptory beta-adrenergiczne, które obecne są w sercu oraz naczyniach krwionośnych. Fumaran bisoprololu obniża aktywność reninową osocza, zwalnia czynność serca oraz zmniejsza siłę jego skurczu. W efekcie obniża się zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen. Dzięki tym właściwościom lek Bisocard znajduje zastosowanie w leczeniu pacjentów z dławicą piersiową, niewydolnością serca i objawową stabilną niewydolnością skurczową.  Odpowiednie leczenie w przypadku wymienionych dolegliwości zapobiega nagłym zgonom oraz incydentom niewydolności serca wymagającym hospitalizacji chorego.

Składniki leku Bisocard 2,5 mg.

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg fumaranu bisoprololu. Substancje pomocnicze zawarte w leku: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna, laurylosiarczan sodu, talk, stearynian magnezu, hypromeloza, makrogol 400, dwutlenek tytanu (E171).

E-recepta online na Bisocard 2,5 mg.

Lek Bisocard 2,5 mg można kupić w aptece po okazaniu farmaceucie aktualnej recepty. Receptę na lek można uzyskać podczas wizyty stacjonarnej lub konsultacji medycznej online. Recepta internetowa wydawana jest wyłącznie, gdy specjalista stwierdzi zasadność zastosowania leku oraz brak przeciwwskazań wiążących się z działaniami niepożądanymi. Aby zrealizować receptę internetową wystarczy podać farmaceucie swój numer PESEL oraz specjalisty 4-cyfrowy kod, który wysyłany jest do pacjenta SMS-em. E-receptę można również zrealizować pokazując farmaceucie kod kreskowy znajdujący się na wydruku recepty otrzymanym mailem w formie załącznika PDF.

Dawkowanie i działanie leku Bisocard 2,5 mg.

Lek Bisocard należy przyjmować doustnie, raz na dobę, o stałej porze, popijając niewielką ilością płynu. Tabletki można zażywać w trakcie posiłku, jak i przed jedzeniem. W przypadku pacjentów z niewydolnością krążenia, zaleca się rozpoczynanie leczenia od najmniejszych dawek leku. W pierwszym tygodniu zaleca się przyjmowanie 1,25 mg fumaranu bisoprololu dziennie. W kolejnych trzech tygodniach dawkę zwiększa się systematycznie o kolejne 1,25 mg. W kolejnych tygodniach pacjent stosuje dawkę 5 mg, a następnie 7,5 mg leku. Docelowa, podtrzymująca i jednocześnie maksymalna dawka leku wynosi 10 mg na dobę.

Ze względu na możliwość wystąpienia efektów ubocznych, po podaniu pierwszej dawki należy monitorować stan pacjenta, sprawdzając tętno, ciśnienie tętnicze oraz czy nie pojawiają się objawy nasilenia niewydolności serca i ewentualne zaburzenia przewodzenia. Odstawianie leku powinno odbywać się stopniowo, zmniejszając dawki. Jest to ważne szczególnie w przypadku pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, u których nagłe odstawienie preparatu może spowodować nasilenie zaburzeń. 

Stosując lek Bisocard 2,5 mg należy mieć na względzie możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Wśród najczęstszych z nich wymienia się: wolną czynność serca, zawroty lub bóle głowy, nasilenie niewydolności serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca), niedociśnienie tętnicze, uczucie ziębnięcia lub drętwienia palców rąk lub nóg, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (w tym nudności, wymioty, biegunki, zaparcia), uczucie zmęczenia lub wyczerpania.

Przeciwwskazania do przyjmowania leku, czyli kto i kiedy nie powinien go zażywać?

Mimo wskazań do zastosowania leku, w niektórych okolicznościach zażywanie fumaran bisoprololu może powodować komplikacje medyczne. Leku Bisocard 2,5 mg nie należy stosować w przypadku:

 • nadwrażliwości na fumaran bisoprololu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku;
 • wstrząsu kardiogennego; 
 • ciężkiej astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
 • bardzo niskiego ciśnienia tętniczego lub spowolnionej czynności serca (mniej niż 60 skurczów na minutę);
 • ciężkich zaburzeń krążenia, związanych m.in. z mrowieniem palców rąk i nóg, blednięciem lub sinieniem kończyn;
 • zaburzeń rytmu serca (wolna lub nieregularna czynność serca);
 • jeśli u pacjenta wystąpiła nagle niewydolność serca lub istniejąca niewydolność uległa nasileniu, w wyniku czego zaistniała konieczność podawania leków zwiększających siłę skurczów serca;
 • jeśli pacjent stosuje floktafeninę (niesteroidowy lek przeciwzapalny) lub sultopryd (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);
 • jeśli stwierdzono kwasicę metaboliczną;
 • jeśli wykryto u pacjenta guz rdzenia nadnerczy (tzw. guz chromochłonny).

Produkt Bisocard zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z niedoborem laktazy, dziedziczną nietolerancją galaktozy oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Należy mieć na względzie, że w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona. Należy obserwować organizm na początku leczenia oraz za każdym razem, gdy lekarz zaleci zmianę dawki lub zastosowanie innego leku. 

Bisocard 2,5 mg a ciąża i laktacja – czy można przyjmować lek Bisocard 2,5 mg?

Preparatu Biscard zwykle nie zaleca się kobietom w ciąży, gdyż istnieje ryzyko, że stosowanie leku zaszkodzi dziecku. Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. 

Brak badań potwierdzających, czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego, dlatego też w czasie stosowania leku Bisocard nie zaleca się karmienia piersią.

Przyjmowanie leku Bisocard 2,5 mg z innymi lekami – czy zachodzą interakcje?

W celu uniknięcia ewentualnych interakcji między lekami, należy poinformować lekarza o wszystkich farmaceutykach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować. 

Ze względu na możliwe interakcję między substancjami czynnymi, preparatu Biscard 2,5 mg nie należy łączyć z floktafeniną (niesteroidowy lek przeciwzapalny) i sultoprydem (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Bez specjalnych zaleceń lekarza, ryzykowne może być łączenie bisoprololu z:

 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne takie jak chinidyna, dyzopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon);
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, dławicy piersiowej lub zaburzeń rytmu serca (antagoniści wapnia, np. werapamil i diltiazem);
 • niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, takimi jak klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna. 

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.