Zaburzenia asocjacji — na czym polegają? Przyczyny i leczenie

Napisano 17.12.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Asocjacja oznacza kojarzenie co najmniej dwóch różnych zjawisk psychicznych w taki sposób, by pojawienie się jednego zjawiska przyczyniło się do pojawienia się kolejnych. Zaburzenia asocjacji, inaczej zaburzenia myślenia, są jednym z podstawowych objawów schizofrenii, który powodowany jest przez rozluźnianie się procesu kojarzenia rzeczy ze sobą. Jak często mogą pojawiać się zaburzenia myślenia pacjentów u chorych na schizofrenię? Jakie objawy mogą towarzyszyć zaburzeniom asocjacji i jak wygląda leczenie zaburzeń asocjacji? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest asocjacja?

Pojęcie „asocjacja” pochodzi z języka łacińskiego, gdzie „accociatio” oznacza „połączenie”. W psychologii oznacza to skojarzenie, inaczej powiązanie ze sobą dwóch lub więcej słów i wyobrażeń w taki sposób, by pojawienie się jednego przyczyniło się do wystąpienia kolejnych. Przykładem asocjacji może być chociażby kojarzenie koloru czerwonego z krwią. Asocjacja jest pewnego rodzaju relacją, na którą uwagę zwracano już w starożytności. Istotą asocjacji interesował się już Platon, z kolei Arystoteles sformułował prawa związane z kojarzeniem. Według niego kojarzenie zachodzi, jeśli obiekty są ze sobą styczne w czasie i przestrzeni, poza tym są do siebie podobne lub skontrastowane ze sobą. Z asocjacją wiąże się zjawisko ciągłego uczenia się, które polega między innymi na znajdowaniu związków między różnymi zjawiskami. Do najważniejszych koncepcji asocjacyjnego uczenia się zalicza się uwarunkowanie klasyczne oraz instrumentalne.

Czytaj także:
 • Schizofrenia — leczenie. Rodzaje terapii
 • U niektórych osób pojawiać się mogą zaburzenia asocjacji. Co to takiego i jakie są tego konsekwencje? Zaburzenia asocjacji, inaczej zaburzenia kojarzenia, są jednym z objawów schizofrenii – poważnej choroby psychicznej, która związana jest z upośledzeniem postrzegania lub wyrażania rzeczywistości przez daną osobę. Jedną z jej przyczyn mogą być zmiany poziomu dopaminy. Z zaburzeniami asocjacji u pacjentów związane jest rozkojarzenie, a także brak logicznych związków między poszczególnymi słowami lub zdaniami. Uwagę należy zwrócić na fakt, że przy zaburzeniach asocjacji osoba chora nadal zachowuje dotychczasową sprawność intelektualną.

  Jeśli osobom chorym potrzebne są pilnie leki na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, a z różnych względów wizyta w przychodni nie jest możliwa, skorzystać mogą z rozwiązania, jakim jest e-recepta online. To wygodny sposób na otrzymanie niezbędnych medykamentów – bez konieczności wychodzenia z domu. W celu otrzymania leków wystarczy wypełnić zamieszczony w Internecie formularz medyczny, który następnie przeanalizuje lekarz i jeśli będzie taka potrzeba, pacjent otrzyma SMS z czterocyfrowym kodem na niezbędne medykamenty.

  Zaburzenia asocjacji przy schizofrenii

  Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna, która pochodzi od greckich słów „schizein” oraz „phren”, które oznaczają „rozszczepić” oraz „umysł”. Choroba może pojawić się u osób w każdym wieku, jednak w szczególności mogą mieć z nią do czynienia osoby przed ukończeniem trzydziestego roku życia. Za rozwój choroby odpowiadać mogą czynniki genetyczne, biologiczne, psychologiczne, a także społeczne i środowiskowe. Do najczęściej spotykanych objawów schizofrenii u pacjentów zalicza się zaburzenia afektu, a także ambiwalencję oraz autyzm. Częstym objawem schizofrenii są zaburzenia asocjacji, inaczej zaburzenia myślenia. Zaburzenia myślenia w schizofrenii związane są z rozkojarzeniem, a także z brakiem logicznych związków między słowami i zdaniami. Często objawy schizofrenii mogą przyczynić się do załamania linii życiowej, z czym wiązać się może z kolei załamanie codziennej rutyny, a także zerwanie kontaktu z innymi osobami. Ze schizofrenią wiążą się też objawy depresyjne, do których zalicza się smutek i przygnębienie, a także niską samoocenę i myśli samobójcze.

  Jak często zaburzenia asocjacji pojawiają się u chorych na schizofrenię?

  Niezwykle ważnym zagadnieniem z punktu widzenia ryzyka zachorowania na schizofrenię jest dziedziczność schizofrenii. Statystycznie ryzyko zachorowania na schizofrenię jest tym większe, im większe jest pokrewieństwo z osobą chorą (w rodzinie wystąpiły już przypadki schizofrenii). Ryzyko zachorowania u krewnych pierwszego stopnia jest znacznie wyższe niż w przypadku osób niespokrewnionych z osobami, które chorują na schizofrenię. Dziedziczenie nie jest jednak jedynym czynnikiem, który decyduje o zachorowalności na schizofrenię – w przypadku wielu chorych zaburzenie to nie występuje jednak u ich krewnych. Jak zostało wspomniane wcześniej, zaburzenia asocjacji są jednym z objawów schizofrenii, jednak częstotliwość wystąpienia tego objawu może być różna w zależności od przypadku. Nie można więc jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak często mogą pojawiać się tego rodzaju zaburzenia u chorych.

  Leczenie zaburzeń asocjacji — jak przebiega?

  Przy schizofrenii bardzo ważna jest diagnoza, by choroba mogła być jak najszybciej leczona, dlatego konieczny jest kontakt z lekarzem – najlepiej udać się do psychiatry. Mając na myśli chorobę, jaką jest schizofrenia, rozpoznanie następuje na podstawie dokładnego badania psychiatrycznego, które polega na przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego z pacjentem, poza tym w zależności od stopnia zaawansowania choroby lekarz może wdrożyć różne techniki leczenia. Leczenie może obejmować farmakoterapię, poza tym często wdrażana jest psychoedukacja, a także psychoterapia. Podstawową metodą leczenia schizofrenii i związanych z nią zaburzeń asocjacji jest jednak farmakoterapia, która wiąże się z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych. Choremu najczęściej podaje się leki przeciwpsychotyczne klasyczne, poza tym przez niektórych pacjentów przy leczeniu schorzenia konieczne może okazać się zażywanie leków atypowych.

  Objawy towarzyszące zaburzeniom asocjacji — jak rozpoznać, że dzieje się coś złego?

  Przy schizofrenii występować mogą zarówno objawy negatywne, jak i pozytywne. Jak zostało wspomniane już wcześniej, jednym z objawów schizofrenii są zaburzenia asocjacji. Pierwsze objawy związane są najczęściej z dezorganizacją myślenia oraz zachowania. Początki schizofrenii związane są z natłokiem myśli, poza tym częstym objawem jest rozkojarzenie, brak logiczności, a także chaotyczność w myśleniu. W konsekwencji w pacjenta pojawiać się mogą też trudności z myśleniem abstrakcyjnym, poza tym chory może mieć zaburzenia uwagi i koncentracji. Z chorobą mogą wiązać się też dziwne myśli, co jest niekorzystne dla jego zdrowia, a także dla społeczeństwa.

  U schizofrenika dojść może również do braku związku między udzielanymi odpowiedziami na zadawane mu pytania, poza tym dojść może do zaburzeń woli i motywacji, a także do dziwnych zachowań. U chorego pojawić się może też sztywność emocjonalna, a także zaburzenia snu, halucynacje i omamy. Schizofrenik może mieć też inne objawy, jak drażliwość, czy też urojenia. Oprócz urojeń pojawiać się może podejrzliwość, poza tym może wystąpić u niego apatia, bezczynność (bierność) oraz obniżony nastrój.

  Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

  Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.