Co wskazuje na początki Alzheimera? Wczesne objawy

Napisano 26.03.2023 | Medyczna Asystentka | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Choroba Alzheimera jest najpowszechniejszą postacią demencji. Najczęściej cierpią na nią osoby starsze, ale początki Alzheimera mogą pojawiać się już w młodym wieku — od 30. lub 40. roku życia. To postępujące schorzenie, na które nie ma lekarstwa. Można jednak stosować farmakoterapię i terapie behawioralne, żeby polepszyć funkcjonowanie jednostki i złagodzić odczuwane objawy. Istotne jest szybkie działanie, dlatego warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy jest się chorym na Alzheimera. Jakie są objawy początkowe choroby Alzheimera i kiedy pojawiają się pierwsze symptomy?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Stadia choroby Alzheimera

Alzheimer rozwija się powoli i stopniowo pogarsza się przez wiele lat. Ostatecznie choroba wpływa na większość obszarów mózgu, w tym te odpowiadające za pamięć, myślenie, osąd, język, rozwiązywanie problemów, osobowość i ruch.

Czytaj także:
 • Choroba Alzheimera — objawy, przyczyny oraz leczenie
 • Objawy Alzheimera nasilają się z czasem i chociaż tempo postępu choroby jest różne, symptomy mogą być już obecne u młodych osób. Choroba zaczyna się na długo przed pojawieniem się jakichkolwiek objawów. Ten etap nazywany jest przedkliniczną chorobą Alzheimera i zwykle jest identyfikowany tylko w warunkach badawczych. To stadium może trwać latami. Chociaż nie zauważymy żadnych zmian, nowe technologie obrazowania mogą teraz identyfikować złogi białka zwanego amyloidem-beta, które jest cechą charakterystyczną choroby Alzheimera. Zdolność do identyfikacji tych wczesnych złogów może być szczególnie ważna w badaniach klinicznych i przy opracowywaniu nowych metod leczenia. Obecnie stosuje się leki, które mają na celu powstrzymać rozwój choroby i złagodzić środki. Jest to terapia długoterminowa, a gdy niemożliwe jest wychodzenie z domu to przydatna będzie e-recepta online, którą możemy uzyskać na konsultacji online.

  We wczesnym stadium choroby Alzheimera osoba może funkcjonować samodzielnie. Nadal może prowadzić samochód, pracować i uczestniczyć w życiu społecznym. Mimo to jednostka będzie doświadczać łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych jak zapominanie znajomych słów lub lokalizacji przedmiotów codziennego użytku. Na tym etapie objawy mogą nie być powszechnie widoczne, ale rodzina i bliscy przyjaciele mogą być w stanie je zaobserwować, a lekarz zidentyfikować symptomy i postawić diagnozę za pomocą pewnych narzędzi diagnostycznych. Typowe trudności na początkowym etapie Alzheimera obejmują:

  • zapominanie odpowiedniego określenia,
  • trudności w wykonywaniu zadań w warunkach społecznych,
  • zaniki pamięci dotyczące świeżych zdarzeń,
  • gubienie przedmiotów codziennego użytku,
  • doświadczanie problemów z planowaniem lub organizacją.

  Alzheimer w średnim stadium jest zazwyczaj najdłuższym etapem i może trwać wiele lat. W miarę postępu choroby dana osoba będzie wymagać większego poziomu opieki. W środkowej fazie choroby Alzheimera objawy demencji są bardziej wyraźne, np. uszkodzenie komórek nerwowych w mózgu może również utrudniać wyrażanie myśli i wykonywanie rutynowych zadań bez pomocy. Objawy, które różnią się w zależności od osoby, mogą obejmować:

  • zapominanie o wydarzeniach ze swojego życia,
  • wycofanie społeczne,
  • wahania nastrojów,
  • niemożność przypomnienia sobie informacji o sobie, takich jak adres lub numer telefonu,
  • doświadczanie zamieszania co do tego, gdzie się znajdują lub jaki jest dzień,
  • problemy z kontrolowaniem pęcherza i jelit,
  • doświadczanie zmian we wzorcach snu, takich jak spanie w ciągu dnia i niepokój w nocy,
  • zwiększona skłonność do błądzenia i gubienia się,
  • wykazywanie zmian osobowości i zachowania, w tym podejrzliwości i urojeń lub kompulsywnych, powtarzających się zachowań.

  Na środkowym etapie osoba żyjąca z chorobą Alzheimera nadal może wykonywać codzienne czynności, jednak z czasem będzie potrzebować większej pomocy. Ważne jest, aby dowiedzieć się, co dana jednostka może jeszcze robić, a także znaleźć sposoby na uproszczenie tych zadań. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na bardziej intensywną opiekę, opiekunowie mogą chcieć rozważyć opiekę zastępczą lub dzienny ośrodek dla dorosłych.

  W końcowej fazie choroby objawy otępienia są ciężkie. Osoby tracą zdolność reagowania na otoczenie, prowadzenia rozmowy i ostatecznie kontrolowania ruchu. Mogą nadal wypowiadać słowa lub wyrażenia, ale komunikowanie staje się utrudnione. W miarę pogarszania się pamięci i zdolności poznawczych mogą wystąpić znaczące zmiany osobowości, a jednostki będą wymagać intensywnej, codziennej opieki. Na tym etapie chorzy mogą:

  • wymagać całodobowej pomocy w codziennej pielęgnacji ciała,
  • tracić świadomość ostatnich doświadczeń, jak również ich otoczenia,
  • doświadczać zmian w zdolnościach fizycznych, w tym chodzeniu, siedzeniu i połykaniu,
  • mieć trudności z komunikowaniem się,
  • być podatny na infekcje, zwłaszcza zapalenie płuc.

  Osoba z chorobą Alzheimera w późnym stadium może nie być w stanie zainicjować kontaktu z drugą jednostką, ale nadal może czerpać korzyści z interakcji, na przykład wspólnie słuchając relaksującej muzyki lub otrzymując ukojenie poprzez delikatny dotyk. Na tym etapie opiekunowie mogą chcieć skorzystać z usług wsparcia, takich jak opieka hospicyjna, które koncentrują się na zapewnieniu komfortu i godności u kresu życia chorej jednostki.

  Pierwsze objawy Alzheimera — jak rozpoznać początki choroby u bliskiej osoby?

  U większości osób z chorobą Alzheimera o wczesnym początku objawy prezentują się następująco:

  • zapominanie ważnych rzeczy, zwłaszcza nowo poznanych informacji lub istotnych dat,
  • ciągłe proszenie o podanie tych samych informacji,
  • kłopoty z rozwiązywaniem podstawowych problemów, takich jak śledzenie rachunków lub przestrzeganie ulubionego przepisu,
  • dezorientacja dotycząca m.in. miejsca pobytu, dnia czy pory roku,
  • problem z prowadzenie rozmowy lub znalezieniem odpowiedniego określenia,
  • gubienie rzeczy,
  • pogorszenie osądu,
  • wycofanie się z sytuacji społecznych,
  • zmiany nastroju i osobowości.

  Jeśli zaobserwujemy powyższe symptomy u bliskiej osoby, warto zaproponować jej skorzystanie z pomocy lekarskiej i rozpoczęcie procesu diagnozy.

  Początki choroby Alzheimera – diagnoza

  Obecna diagnostyka choroby Alzheimera o wczesnym początku opiera się na wykrywaniu opisanych powyżej oznak zaburzeń funkcji poznawczych. Następnie lekarz może zdiagnozować chorobę za pomocą kilku testów.

  Najpierw specjalista zapyta o historię zdrowia, a także przeprowadza testy poznawcze pamięci, rozwiązywania problemów i innych umiejętności umysłowych. W zależności od wyników badań może również poprosić o bardziej szczegółowe testy przeprowadzone z neuropsychologiem. Czasami wykonuje się również badania laboratoryjne z próbki krwi czy moczu. Można również wykorzystać badania obrazowe jak tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny mózgu (MRI), które umożliwiają przyjrzenie się strukturom mózgu.

  Początki Alzheimera — leczenie

  Leczenie objawów choroby Alzheimera może zapewnić ludziom komfort, godność i niezależność na dłuższy czas, a także wspomóc ich opiekunów. Stosuje się farmakoterapię w tym leczenie inhibitorami cholinoesterazy, ponieważ te środki mogą pomóc zmniejszyć lub kontrolować niektóre objawy poznawcze i behawioralne.

  Leki na objawy demencji są ważne, ale stanowią tylko jeden element opieki nad osobą z demencją. Inne metody leczenia, zajęcia i wsparcie – także dla opiekuna – są równie istotne, aby pomóc ludziom dobrze żyć z demencją. W wielu przypadkach zaleca się terapię stymulacji poznawczej (CST), która polega na uczestnictwie w zajęciach grupowych i ćwiczeniach mających na celu poprawę pamięci, umiejętności rozwiązywania problemów, a także zdolności językowych. Warto wspomnieć, że dowody sugerują, że CST przynosi korzyści osobom z łagodną do umiarkowanej demencją. Wykorzystuje się również rehabilitację neuropsychologiczną. Działanie ma na celu redukcję zaburzeń funkcji poznawczych i emocjonalnych, które powstały wskutek uszkodzeń mózgu.

  Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

  Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.