Rozex 7,5 mg/g (0,75%) krem 30 g

Napisano 07.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Krem Rozex 7,5 mg/g (0,75%) to lek stosowany w leczeniu trądziku różowatego, miejscowym leczenie zmian zapalnych o charakterze grudek i krostek oraz leczenie zakażeń skóry. Leczenie polega na nakładaniu kremu na chorobowe zmienione miejsca skóry. Stosując lek należy przestrzegać zaleceń lekarza specjalisty. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzenia nadwrażliwości na składniki leku oraz jeśli pacjentka jest w ciąży. 

Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g) – czym jest ten lek i jak się go stosuje?

Rozex to lek zawierający metronidazol posiadający właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Rozex w postaci kremu przeznaczony jest wyłącznie do stosowania na skórę. Lek stosuje się po rozpoznaniu u pacjenta trądziku różowatego lub zmian zapalnych skóry wskazujących na zakażenie.

Skuteczność działania preparatu zależy od jego systematycznego i odpowiednio długiego stosowania – czas leczenia wynosi zwykle 3-4 miesiące. Czas stosowania leku nie powinien być przedłużany, jednak w niektórych przypadkach, w zależności od nasilenia zmian i efektów leczenia, lekarz może zalecić przedłużenie terapii. W badaniach klinicznych preparaty zawierające metronidazol stosowano miejscowo w leczeniu trądziku różowatego nawet przez okres dwóch lat. Jeśli mimo systematycznego stosowania leku nie obserwuje się poprawy klinicznej, leczenie należy przerwać.

E-recepta online na Rozex 7,5 mg/g (0,75%), krem, 30 g

Lek Rozex 7,5 mg/g (0,75%) w formie kremu, stosowany w leczeniu trądziku różowatego i zakażeń skóry, dostępny jest w aptece i można go kupić jedynie po wcześniejszym okazaniu ważnej recepty. Jest to preparat, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza specjalisty. W przypadku utrudnień z dostaniem się na wizytę stacjonarną, pacjent może skorzystać z konsultacji internetowej. Dla wielu pacjentów to szybka i wygodna opcja skorzystania z porady lekarskiej – nie wymaga dojazdu do placówki medycznej, ani oczekiwania w kolejkach. W przypadku, gdy lekarz stwierdzi zasadność zastosowania leku Rozex, pacjent otrzyma e-receptę. Recepta internetowa jest dokumentem równoważnym recepcie w postaci papierowej. Aby zrealizować e-receptę wystarczy podać farmaceucie PESEL oraz 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em tuż po wystawieniu recepty. Zamiast tego można również podać farmaceucie wydruk e-recepty otrzymany w wiadomości mailowej w formie załącznika PDF. Po zeskanowaniu przez farmaceutę kodu kreskowego będzie można zreallizować receptę i wykupić lek.

Skład i działanie leku Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g)

Substancją czynną kremu Rozex jest metronidazol (1 g kremu Rozex zawiera 7,5 mg metronidazolu). Jest to pochodna nitroimidazolu posiadająca właściwości przeciwbakteryjne i przeciwpierwotniakowe. Sposób działania metronidazolu w leczeniu trądziku różowatego nie został ustalony, nie mniej dostępne dane pokazują, że substancja ta wykazuje działanie przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Pozostałe składniki kremu Rozex to: alkohol benzylowy, izopropylu palmitynian, glicerol, sorbitol ciekły niekrystalizujący, wosk zemulgowany, kwas mlekowy i/lub wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.

Jak przyjmować lek Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g)?

Krem Rozex należy nakładać cienką warstwą na zmiany skórne dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Przed zastosowaniem kremu Rozex należy oczyścić zmienione chorobowo miejsca preparatem przeznaczonym do mycia wrażliwej i delikatnej skóry. Ważne jest, by po nałożeniu na skórę leku stosować tylko łagodne i nieobciążające skóry kosmetyki – takie, które nie przyczyniają się do powstawania zaskórników oraz nie mają właściwości ściągających.

Działania niepożądane zażywania leku Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g)

Stosowanie leku Rozex może powodować efekty uboczne, w tym:

  • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (m.in. suchość skóra, rumień, swędzenie, pieczenie lub podrażnienie skóry, zaostrzenie objawów trądziku, kontaktowe zapalenie skóry);
  • zaburzenia układu nerwowego (hipestezja, mrowienie i drętwienie kończyn, metaliczny posmak w ustach);
  • zaburzenia funkcji układu pokarmowego (żołądka i jelit).

Interakcje z innymi lekami są mało prawdopodobne, gdyż krem Rozex ma zastosowanie miejscowe i jego wchłanianie jest niewielkie. Ewentualne interakcje mogą wystąpić jedynie u nielicznych pacjentów, którzy stosują metronidazol doustnie.

Kto i kiedy nie powinien przyjmować leku Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g)?

Podobnie jak w przypadku innych leków – nie należy stosować kremu Rozex w przypadku nadwrażliwości na składniki leku – substancję czynną metronidazol lub jakąkolwiek substancję pomocniczą występującą w produkcie. 

Rozex to krem przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę. Należy zachować ostrożność, by krem nie dostał się do oczu czy na błony śluzowe. Gdyby doszło do przypadkowego dostania się produktu do oczu, należy je przemyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia skóry, należy zmniejszyć dawkę preparatu, zalecić rzadsze jego stosowanie lub czasowe przerwać terapię. 

Podczas leczenia pacjent powinien unikać ekspozycji na światło słoneczne, jak również sztuczne źródła promieniowania UV (np. solarium). Miejscowe reakcje fototoksyczne nie były obserwowane podczas badań klinicznych, nie mniej obecny w leku metronidazol pod wpływem promieniowania UV ulega metabolizmowi do formy nieaktywnej, co istotnie ogranicza jego skuteczność. 

Z racji tego, że metronidazol jest pochodną nitroimidazolową, należy stosować go ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną dyskrazją krwi.

Stosowanie leku Rozex 7,5 mg/g (0,75%) (krem 30 g) w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Brakuje badań nad lekiem Rozex z udziałem kobiet w ciąży, stąd produkt może być stosowany przez kobiety ciężarne jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Warto dodać, że wykazano działanie karcinogenne metronidazolu podczas podawanie doustnego u niektórych gryzoni. Metronidazol podawany doustnie szybko przenika przez barierę łożyskową, a następnie do krążenia płodowego. 

W okresie karmienia piersią nie należy stosować kremu Rozex. Jeśli pacjentka była leczona podczas ciąży lekiem, to podczas laktacji zaleca się zaprzestanie stosowanie produktu lub przerwanie karmienia piersią. Substancja aktywna leku po podaniu doustnym przechodzi do mleka matki w ilościach zbliżonych do ilości dających się wykryć w osoczu krwi. Przy stosowaniu leku w formie kremu ilość metronidazolu wykrywana w osoczu jest istotnie mniejsza niż podczas podawania doustnego preparatu.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.