Metformax 1000 mg – 120 tabletek powlekanych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych to lek, który stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10-roku życia w przypadku cukrzycy typu 2. Lek może być stosowany w monoterapii, ale może być również elementem terapii skojarzonej. Jego działanie polega na obniżaniu stężenia glukozy we krwi. Należy liczyć się z tym, że lek może u niektórych pacjentów wywoływać skutki uboczne, o czym informuje producent w dołączonej do opakowania ulotce. Co konkretnie należy wiedzieć o leku Metformax 1000 mg i jego prawidłowym przyjmowaniu? Jak dawkować lek i jakich działań niepożądanych należy się spodziewać? Czy lek można podawać wszystkim pacjentom? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych – czym jest ten lek i w jakim celu jest stosowany?

Lek Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych przepisywany jest osobom, które zmagają się z cukrzycą typu 2. Jest to lek szczególnie polecany dorosłym pacjentom z nadwagą, którzy nie są w stanie jedynie przy pomocy diety i aktywności fizycznej uzyskać prawidłowego stężenia cukru we krwi. Lek może być stosowany również przez młodszych pacjentów, w tym przez młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 10 lat.

Substancją czynną leku Metformax 1000 mg jest metformina, która może być stosowana zarówno w monoterapii, jak również w skojarzeniu z lekami przeciwcukrzycowymi (u dorosłych) lub insuliną (u dorosłych, młodzieży i dzieci od 10 lat).

Lek pomaga w osiągnięciu odpowiedniego stężenia glukozy we krwi i jednocześnie zmniejsza ryzyko powikłań cukrzycowych. 

E-recepta online na Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych.

By kupić preparat Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych, potrzebna jest e-recepta wystawiona przez lekarza. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by była to również recepta online, o ile oczywiście istnieją ku temu wskazania i nie ma przeciwwskazań do zażywania leku przez pacjenta. Lekarz oceni to na podstawie wywiadu medycznego, który w tym przypadku będzie polegał na uzupełnieniu przez pacjenta specjalnego formularza medycznego. Odpowiada w nim pacjent zgodnie z prawdą na pytania dotyczące jego stanu zdrowia i historii medycznej, a następnie przesyła uzupełniony formularz, który to trafia do lekarza. Specjalista analizuje informacje, które znajdują się w formularzu, a jeśli stwierdzi zasadność terapii, pacjentowi wystawiana jest recepta przez Internet. Można to szybko zauważyć, gdyż przychodzi do pacjenta SMS z kodem 4-cyfrowym e-recepty, a także wiadomość e-mail z jej wydrukiem informacyjnym. Realizacja takiej recepty przebiega już standardowo w aptece.

Lek Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych – składniki i działanie.

Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych jest lekiem na bazie metforminy. Substancja czynna to biguanid, który wykazuje działanie przeciwhiperglikemiczne. Metformina zmniejsza stężenie glukozy we krwi i mowa w tym przypadku zarówno o stężeniu podstawowym cukru, jak i o stężeniu poposiłkowym cukru. Lek nie pobudza wydzielania insuliny, ale zgodnie z danymi producenta posiada trzy mechanizmy działania:

 • redukuje wątrobową produkcję glukozy, gdyż przyczynia się do hamowania glukoneogenezy i glikogenolizy,
 • zwiększa wrażliwość receptorów mięśniowych na insulinę, przez co przyczynia się do lepszego pobierania i zużywania cukru,
 • opóźnia wchłanianie cukru w jelitach.

W skład jednej tabletki wchodzi 1000 mg chlorowodorku metforminy, co odpowiada 780 mg metforminy. Tabletka zawiera również substancje pomocnicze, a ich szczegółowy wykaz znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce. 

W opakowaniu znajduje się 120 tabletek powlekanych. Są one białe i owalne. Posiadają linię dzielącą, jednak nie służy ona do podziału na równe dawki, a znajduje się tam tylko w celu ewentualnego podziału tabletki na mniejsze fragmenty do jednorazowego połknięcia. 

Dawkowanie leku Metformax 1000 mg.

Pacjent powinien przyjmować lek Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych wyłącznie, gdy zaleci to lekarz i jedynie w dawce, jaką lekarz przepisze. Nie można samodzielnie modyfikować dawkowania, a jeśli pacjent będzie miał dokuczliwe symptomy, które mogłyby świadczyć o tym, że lek działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien koniecznie omówić swój problem z lekarzem. Może być to bowiem wskazanie do skorygowania dawki leku. 

W ulotce opisano zalecane dawkowanie u pacjentów, jednakże ostateczną decyzję dotyczącą terapii lekiem Metformax 1000 mg należy pozostawić lekarzowi, który weźmie pod uwagę wiele czynników, ustalając prawidłowe dawkowanie. 

Zgodnie z ulotką zalecane dawkowanie w monoterapii bądź w połączeniu z doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi u osób dorosłych, których nerki funkcjonują prawidłowo jest następujące:

 • Na początek podaje się jedną tabletkę Metformax 500 mg lub Metformax 850 mg 2-3 razy na dobę.
 • Następnie (po ok. 2 tygodniach) dawkę leku dostosowuje się do stężenia glukozy we krwi, a jeśli dawka dobowa jest większa, można zamiast dwóch tabletek po 500 mg na dawkę przyjmować 1 tabletkę Metformax 1000 mg, co jest wygodniejszym rozwiązaniem. 
 • W ulotce zaznaczono, że nie można przekraczać dobowej dawki 3 g chlorowodorku metforminy, a tak wysoka dawka powinna być oczywiście podzielona na dawki mniejsze. 

Jeśli leczenie ma być skojarzone z insuliną, dawka początkowa substancji czynnej to 500/850 mg 2-3 razy na dobę, natomiast dawkę insuliny koryguje się stosownie do stężenia cukru we krwi. 

Pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci z zaburzeniami czynności pracy nerek powinni mieć dobieraną dawkę chlorowodorku metforminy stosownie do wartości GFR, a ponadto powinni mieć częściej kontrolowane parametry pracy nerek. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ulotce. 

Jeśli chodzi o leczenie dzieci i młodzieży metforminą (w monoterapii lub skojarzeniu z insuliną), lek można podawać dzieciom powyżej 10 lat i młodzieży: 

 • Zaczyna się zazwyczaj od dawki początkowej 500/850 mg raz na dobę. 
 • Po ok. 2 tygodniach dostosowuje się dawkę do stężenia cukru we krwi, jednak pilnując, by dawka dobowa nie przekroczyła 2 g substancji czynnej podzielonej na 2-3 dawki na dobę. 

Należy pamiętać, że prawidłowa terapia lekiem Metformax 1000 mg to terapia, w czasie której pacjent nadal pilnuje zaleconej diety i aktywności fizycznej. W czasie terapii należy również rutynowo kontrolować stężenie cukru we krwi. 

Ze względu na to, że lek nie pobudza wydzielania insuliny, nie powinny u pacjentów pojawić się objawy hipoglikemii związane z terapią. Należy mieć jednak na uwadze, że może dojść do hipoglikemii, jeśli pacjent będzie jednocześnie zażywać metforminę oraz leki przeciwcukrzycowe. 

Przeciwwskazania, czyli kto i kiedy nie powinien stosować leku Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych?

Same wskazania do terapii lekiem Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych to niestety nie wszystko, by lekarz mógł pacjentowi przepisać ten preparat. Należy również wcześniej u pacjenta wykluczyć przeciwwskazania do terapii, dlatego bardzo ważny jest wcześniejszy wywiad medyczny z pacjentem, w czasie którego lekarz będzie w stanie poznać stan zdrowia chorego. W ulotce szczegółowo opisane zostały przeciwwskazania do stosowania leku. Wśród nich wymienić należy:

 • uczulenie na metforminę lub pozostałe składniki tabletki,
 • kwasicę metaboliczną (w tym kwasicę ketonową i mleczanową),
 • ciężką niewydolność nerek,
 • ostre stany, które mogą mieć wpływ na działanie nerek, w tym wstrząs, odwodnienie, ciężkie zakażenie,
 • alkoholizm lub ostre zatrucie alkoholem,
 • choroby przyczyniające się do hipoksji tkanek, w tym np. niewydolność oddechowa, niewydolność serca, niedawny zawał lub wstrząs,
 • niewydolność wątroby.

W ulotce wspomina się nie tylko o przeciwwskazaniach do terapii lekiem Metformax 1000 mg, ale również o ostrzeżeniach i środkach ostrożności, które należy zachować podczas terapii lekiem. Warto zapoznać się z tymi informacjami szczegółowo. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jednym z niebezpiecznych skutków ubocznych leku może być kwasica mleczanowa. Stanowi ona zagrożenie śpiączką, a nawet zagrożenie dla życia, dlatego ewentualne zaobserwowanie u siebie objawów kwasicy mleczanowej wymaga pilnego kontaktu z lekarzem, gdyż prawdopodobnie konieczna będzie hospitalizacja i hemodializa. O tym powikłaniu metabolicznym świadczyć mogą skurcze mięśni i bóle brzucha, a także duszności, astenia i hipotermia. Ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej jest większe między innymi u pacjentów odwodnionych, stosujących leki zaburzające czynność nerek, a także mających problemy z wątrobą lub nadmiernie spożywających alkohol. Ryzyko to rośnie również w przypadku długotrwałego głodzenia i niedotlenienia, a także ketozy i nieprawidłowo kontrolowanej cukrzycy. 

Dodać należy również, że pacjent, który będzie miał wykonywane badania z użyciem środków kontrastowych z jodem, zobowiązany jest do czasowego odstawienia leku. Terapii nie można wznawiać przynajmniej przez 48 godzin po badaniu, a ponowne wdrożenie leku wymaga wcześniejszej kontroli pracy nerek. Podobna sytuacja dotyczy operacji chirurgicznych ze znieczuleniem ogólnym, zewnątrzoponowym lub podpajęczynówkowym. 

Jeśli chodzi natomiast o pacjentki w ciąży lub kobiety, które karmią piersią, powinny koniecznie poinformować o tym lekarza. Mowa również o podejrzeniu ciąży oraz o planach starania się o dziecko w najbliższym czasie. W ciąży oczywiście brak kontroli nad stężeniem cukru może być bardzo niebezpieczny i przyczyniać się może do zaburzeń rozwoju dziecka i śmierci okołoporodowej, jednak nie zaleca się raczej kontrolowania glukozy we krwi metforminą, tylko insuliną. Będzie to lepsze rozwiązanie na utrzymanie stabilnego poziomu cukru we krwi i zabezpieczenie płodu przed ewentualnymi wadami rozwojowymi. Należy również wiedzieć, że metformina przenika do mleka matki. Co prawda nie zaobserwowano dotychczas negatywnego wpływu na dziecko matki karmiącej naturalnie, jednak dane w tym zakresie są dość ograniczone. Z tego powodu raczej nie zaleca się przyjmowania metforminy w czasie karmienia naturalnego, chyba że lekarz stwierdzi, że korzyści z terapii mogą przewyższać jej ewentualne ryzyko. 

Skutki uboczne stosowania leku Metformax 1000 mg.

Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Ich wystąpienie nie jest obligatoryjne, jednak nie jest również niemożliwe, z czym trzeba się liczyć. Najczęściej pojawiają się problemy ze strony układu pokarmowego i dotyczą zazwyczaj początków terapii. Podzielenie dobowej dawki na 2-3 mniejsze i stopniowe zwiększanie dawki zazwyczaj problem eliminuje. 

Zgodnie z ulotką działania niepożądane leku Metformax 1000 mg to:

 • Bardzo częste skutki uboczne (występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów) obejmują przede wszystkim wspomniane już problemy z układem pokarmowym, w tym między innymi bóle brzucha, nudności, spadek apetytu i wymioty. 
 • Częste skutki uboczne (występujące częściej niż u 1 na 100 pacjentów) to głównie zaburzenia smaku. 
 • Bardzo rzadkie skutki uboczne (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) to głównie kwasica mleczanowa, mniejsze wchłanianie witaminy B12 i jej mniejsze stężenie w surowicy, a także różnego rodzaju reakcje skórne, w tym świąd, rumień i pokrzywka. Bardzo rzadko pojawiają się również zmiany wyników badań czynności wątroby, ponadto dojść może do zapalenia wątroby, jednak ustępuje ono, gdy przerwie się terapię metforminą. 

Producent podał także informację, że monitorowano również skutki uboczne w ograniczonej grupie dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat, przyjmujących lek przez rok. Działania niepożądane w tej grupie wiekowej były zbliżone rodzajem i nasileniem do działań niepożądanych, które pojawiały się u pacjentów dorosłych poddawanych terapii lekiem Metformax 1000 mg. 

Zauważenie u siebie jakichkolwiek skutków ubocznych leku (opisanych w ulotce i nieopisanych) jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą. 

Czy lek Metformax 1000 mg może być stosowany w połączeniu z innymi lekami i alkoholem?

Należy mieć świadomość tego, że lek Metformax 1000 mg 120 tabletek powlekanych nie może być łączony z niektórymi środkami. Mowa zarówno o lekach, jak i o alkoholu. Nie zaleca się spożywania alkoholu i leków na bazie alkoholu, gdyż duże dawki etanolu przyczyniają się do zatrucia alkoholowego, a to znów zwiększa ryzyko kwasicy mleczanowej (szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, niedożywionych czy w przypadkach głodzenia).

Wspomniano już wcześniej, że lek nie może być łączony ze środkami kontrastującymi, które zawierają jod, gdyż może to przyczynić się do niewydolności nerek i kwasicy mleczanowej. Uważać należy również na inne produkty medyczne, dlatego bardzo ważne, by pacjent poinformował lekarza o zażywanych przez siebie aktualnie lub do niedawna lekach, a także o lekach, które planuje przyjmować. Jednoczesne podanie leku Metformax 1000 mg z niektórymi lekami wymaga szczególnych środków ostrożności. Mowa między innymi o lekach niekorzystnie wpływających na pracę nerek. Lista tych leków znajduje się w ulotce dołączonej do leku. Wymienić należy np. NLPZ, leki moczopędne, inhibitory ACE, antagonistów receptora angiotensyny II. Opisano również leki, które mogą wymagać częstszej kontroli parametrów glukozy lub dostosowania dawki metforminy, jeśli mają być łączone z Metformax 1000 mg. Mowa tutaj między innymi o glukokortykoidach i lekach sympatomimetycznych.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.