Ketrel

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Ketrel jest dostępnym wyłącznie na receptę lekiem przeciwpsychotycznym, którego substancję czynną stanowi kwetiapina w formie fumaranu kwetiapiny. Środek dostępny jest w formie tabletek powlekanych o różnych stężeniach substancji czynnej, a jego dawkowanie i czas trwania terapii lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę różne czynniki. Jakie są wskazania do stosowania leku Ketrel i w jakich dawkach jest on najczęściej przepisywany? Co należy wiedzieć o jego możliwych skutkach ubocznych i środkach ostrożności, które należy zachować, jeśli pacjentowi zostanie przepisany lek Ketrel? Jakich preparatów medycznych nie wolno łączyć z tym lekiem i dlaczego?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Ketrel – skład i zastosowanie leku

Przeciwpsychotyczny lek Ketrel to preparat na bazie kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). To antagonista receptorów serotoninergicznych i dopaminergicznych. 

Lek Ketrel przepisuje się między innymi:

 • Pacjentom zmagającym się ze schizofrenią, którym towarzyszą objawy obejmujące omamy słuchowe i wzrokowe, napięcie, podejrzliwość i przygnębienie, a także poczucie zagubienia i niepokój bądź poczucie winy. Stosuje się go również, gdy pacjent uważa za rzeczywiste rzeczy, które nie istnieją. 
 • Pacjentom zmagającym się z epizodami depresyjnymi w chorobie dwubiegunowej, zwłaszcza jeśli towarzyszą im objawy obejmujące brak energii, utratę apetytu, poczucie winy, smutek i problemy ze snem. 
 • Pacjentom z maniami, zwłaszcza w przypadku silnego pobudzenia czy wręcz podniecenia z nadmiernym entuzjazmem oraz zwiększoną aktywnością, gdy pacjent nie ma zdolności do krytycznej oceny, a także w sytuacji, gdy jego zachowanie jest uciążliwe bądź agresywne. 

Lek Ketrel stosowany jest nie tylko w przypadku łagodzenia wyżej wymienionych dolegliwości, ale również po ich ustąpieniu, w celu zapobiegania ich nawrotom.

Ketrel dostępny jest w formie tabletek powlekanych o różnej zawartości substancji czynnej:

 • Ketrel 25 mg, 30 tabletek powlekanych,
 • Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych,
 • Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych,
 • Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych.

E-recepta online na Ketrel

Lek Ketrel dostępny jest wyłącznie na receptę, jednak e-recepta na ten preparat nie musi być każdorazowo wystawiana w przychodni, ponieważ możliwa jest również opcja, jaką jest recepta online na Ketrel. To rozwiązanie sprawdzi się w wielu przypadkach, w tym między innymi w sytuacji utrudnionego dostępu do lekarza, gdy opakowanie leku dobiega końca, a pacjent powinien kontynuować terapię bez zwłoki. Recepta przez Internet na Ketrel jest identycznym dokumentem jak recepta wystawiana w czasie wizyty stacjonarnej i również sposób jej realizacji jest dokładnie taki sam. W wiadomości SMS-owej do pacjenta wysyłany jest specjalny, 4-cyfrowy kod, który należy podyktować farmaceucie wraz ze swoim numerem PESEL, a będzie można kupić lek Ketrel. Inna opcja to pokazanie farmaceucie kodu kreskowego e-recepty (np. z wiadomości mailowej lub profilu IKP).

Dawkowanie leku Ketrel

Lekarz ustala indywidualnie sposób prowadzenia terapii u danego pacjenta, w tym czas trwania leczenia oraz odpowiednie dla chorego dawkowanie. Pacjent powinien zażywać lek Ketrel zgodnie z zaleceniami lekarza i nie może samodzielnie modyfikować ustalonej dawki czy czasu trwania leczenia. Do ustalenia dawkowania lekarz bierze pod uwagę liczne składowe, w tym między innymi zwraca uwagę na stan zdrowia pacjenta, zdiagnozowaną chorobę, dolegliwości towarzyszące pacjentowi oraz ich nasilenie. Stosowana zazwyczaj dawka leku Ketrel to 150-800 mg substancji czynnej na dobę, przyjmowane jednorazowo (przed snem) lub dwa razy na dobę. Tabletki Ketrel można połykać z posiłkiem bądź niezależnie od niego. Tabletkę należy popić odpowiednią ilością wody. 

Zdarzyć się może, że pacjent przypadkowo pominie dawkę Ketrel. W tej sytuacji producent zaleca, by niezwłocznie przyjąć zapomnianą tabletkę, o ile nie zbliża się czas przyjęcia dawki następnej, ponieważ w tej sytuacji należy przyjąć jedynie dawkę kolejną, pomijając zaległą. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki podwójnej Ketrel w celu jej uzupełnienia. W przypadku przedawkowania leku u pacjenta może pojawić się senność, zawroty głowy i zaburzenia akcji serca, co wymaga niezwłocznego zgłoszenia się do lekarza lub szpitala.

Kiedy nie stosować leku Ketrel?

Nawet w przypadku wyraźnych wskazań, lek Ketrel nie może być zażywany przez każdego pacjenta. W ulotce opisano szczegółowo przeciwwskazania do jego stosowania i trzeba zaznaczyć, że kluczowy jest tu wywiad lekarski, który pozwoli lekarzowi ocenić stan zdrowia pacjenta i wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do terapii Ketrel. Leku nie powinni przyjmować pacjenci z nadwrażliwością na jakikolwiek składnik tabletek, a dodatkowo Ketrel nie może być łączony z niektórymi lekami (należą do nich leki z grupy azoli, inhibitory proteaz, niektóre antybiotyki i nefazodon). Preparat nie jest dedykowany dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia, ponadto nie powinno się go podawać pacjentom w podeszłym wieku z otępieniem.

Chory powinien poinformować lekarza o:

 • cukrzycy lub predyspozycjach do cukrzycy, 
 • problemach z wątrobą,
 • zmaganiu się w przeszłości ze zmniejszoną ilością białych krwinek,
 • niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
 • przebytym udarze mózgu,
 • kiedykolwiek występujących napadach drgawek,
 • problemach z sercem lub występowaniem takich problemów w rodzinie, a dodatkowo o przyjmowaniu leków, które mają wpływ na czynność serca,
 • zakrzepach lub ich przypadkach w rodzinie. 

Skutki uboczne stosowania leku Ketrel

Lek Ketrel może mieć działania niepożądane, choć nie muszą one pojawić się u każdego pacjenta. Temat ten (wraz z częstotliwością skutków ubocznych w grupie badanej) został omówiony w ulotce Ketrel:

 • Bardzo częste skutki uboczne (pojawiają się częściej niż u 1 pacjenta na 10) to między innymi zwiększenie masy ciała i zawroty oraz ból głowy, ponadto pacjenci mogą zmagać się z sennością i suchością w jamie ustnej, a także towarzyszyć może im niepokój ruchowy i sztywność mięśni (bez bólu). Bardzo często pacjenci zmagają się z nieprawidłowymi skurczami mięśni, drżeniem i mają problem z rozpoczęciem ruchu, ponadto w wynikach pojawia się zmiana triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Bardzo często pojawiają się ponadto objawy odstawienne, które obejmują biegunki, nudności i wymioty, a także bóle i zawroty głowy oraz rozdrażnienie, dlatego zaleca się stopniowe odstawianie leku przynajmniej przez 1-2 tygodnie. 
 • Częste skutki uboczne (pojawiają się rzadziej niż u 1 pacjenta na 10) to zazwyczaj duszności, wymioty, obrzęki kończyn, osłabienie, gorączka, a także przyspieszenie akcji serca. U pacjentów pojawiają się często również nietypowe sny bądź koszmary senne, ponadto dojść może do nasilenia depresji i myśli samobójczych. Pacjenci zmagają się dodatkowo ze zwiększonym łaknieniem, mogą widzieć niewyraźnie, a także mieć zaburzenia mowy i wypowiedzi. W grupie tej opisywane są również zaparcia i niestrawność, a także obniżenia ciśnienia tętniczego w czasie wstawania. Pacjenci mogą być bardziej drażliwi i może im się wydawać, że serce bije bardzo szybko lub występują w biciu serca pauzy. Może dojść również do zmiany wyników krwi (spadek niektórych krwinek, zmiana stężenia hormonów tarczycowych, wzrost stężenia enzymów wątrobowych, wzrost stężenia prolaktyny i powiązane z nim objawy).
 • Niezbyt częste skutki uboczne (pojawiają się rzadziej niż u 1 pacjenta na 100) to między innymi omdlenia i zaburzenia sprawności seksualnej, ponadto pojawiać mogą się mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka, uczucie zatkanego nosa, drgawki i różnego rodzaju reakcje alergiczne. Pacjenci skarżą się na zespół niespokojnych nóg i problemy z połykaniem, a także może wystąpić u nich cukrzyca i problemy z oddawaniem moczu. Dojść może do spadku liczby erytrocytów i stężenia sodu we krwi, a dodatkowo może dojść do zmiany czynności elektrycznej serca.
 • Rzadkie skutki uboczne (pojawiają się rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000) obejmują między innymi niedrożność jelit i zapalenie trzustki, a także żółtaczkę, zapalenie wątroby oraz zaburzenia cyklu miesiączkowego. U pacjentów pojawić może się priapizm, a także obrzmienie piersi i mlekotok, ponadto dojść może do zespołu metabolicznego, wykonywania różnych czynności przez sen, a także złośliwego zespołu neuroleptycznego, agranulocytozy i wzrostu stężenia kinazy kreatynowej we krwi. U pacjentów rzadko pojawiają się również zakrzepy w żyłach.
 • Bardzo rzadkie skutki uboczne (pojawiają się rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000) obejmują między innymi reakcje anafilaktyczne, ciężkie wysypki, czerwone plamy na skórze lub pęcherze, a także obrzęki naczynioruchowe. Dojść może do zespołu Stevensa-Johnsona, nasilenia objawów cukrzycy, rozpadu włókien mięśniowych, a także do nieadekwatnego wydzielania hormonu regulującego objętość moczu.
 • Podaje się również w ulotce informację o działaniach niepożądanych o nieznanej częstości występowania. Wśród nich wymienić można rumień wielopostaciowy, ciężką i nagłą reakcję alergiczną, niektóre objawy odstawienia leku, a także wysypkę z eozynofilią i objawami układowymi.

Niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza, jeśli pacjent po zażyciu Ketrel zaobserwuje u siebie gorączkę i sztywność mięśni, a także zaburzenia świadomości i nadmierną potliwość, ponadto kontaktu z lekarzem wymaga pojawienie się napadu drgawek czy długotrwałego bolesnego wzwodu (priapizm). Niezwłocznie należy skonsultować się ze specjalistą, gdy pacjent zaobserwuje mimowolne ruchy, w tym zwłaszcza języka i mięśni twarzy, a także w sytuacji, gdy doskwierać będzie mu senność i zawroty głowy. Interwencji lekarskiej wymagają również jednoczesne objawy obejmujące gorączkę, ból gardła i dolegliwości grypopodobne – może być to związane z małą liczbą białych krwinek i wymaga to odstawienia leku i wdrożenia działań zaradczych. Bezwzględnie należy zgłosić się również do lekarza, gdy pojawią się zaparcia z bólem brzucha, gdyż może dojść do poważnej blokady jelit. 

Dojść może również u pacjentów z depresją do myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych, co zwykle pojawia się na początku leczenia lub po zbyt gwałtownym odstawieniu leku. Wystąpienie takich objawów wymaga niezwłocznego kontaktu z lekarzem lub zgłoszenia się do szpitala, więc pacjent powinien się obserwować, ponadto jego zachowania powinni obserwować również najbliżsi. 

Ketrel a ciąża i karmienie piersią

Lek Ketrel nie jest przeznaczony dla kobiet, które karmią swoje dziecko piersią, dlatego należy poinformować lekarza, jeśli temat dotyczy pacjentki, a wówczas zaproponuje on inne leczenie. Leku Ketrel nie powinny również zażywać pacjentki w ciąży, jeśli nie omówią wcześniej takiej ewentualności z lekarzem i nie uzyskają od niego zgody.

W ulotce zaznaczono, że zażywanie leku Ketrel przez pacjentki w 3 trymestrze ciąży może wiązać się z powstawaniem objawów odstawiennych u noworodka. Zaliczyć można do nich między innymi osłabienie i sztywność mięśni, problemy z pobieraniem pokarmu, drżenie, pobudzenie i senność. Zaobserwowanie podobnych objawów u dziecka wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. 

Łączenie leku Ketrel z innymi lekami

Wywiad lekarski jest potrzebny nie tylko do określenia stanu zdrowia pacjentki, ale również do poznania stosowanych przez nią medykamentów (z zalecenia lekarskiego i przyjmowanych na własną rękę). To bardzo ważne, ponieważ lek Ketrel nie może być łączony z niektórymi lekami, a jego łączenie z innymi lekami może wymagać zachowania szczególnych środków ostrożności. Pacjent powinien lekarzowi powiedzieć nie tylko o lekach zażywanych aktualnie, ale też o lekach zażywanych do niedawna i tych, które planuje rozpocząć zażywać. 

Leku Ketrel nie można łączyć z następującymi lekami:

 • klarytromycyną i erytromycyną,
 • inhibitorami proteaz stosowanymi przy leczeniu zakażenia wirusem HIV, 
 • nefazodonem,
 • lekami z grupy azoli (zalecane np. przy zakażeniach grzybiczych).

Koniecznie trzeba powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje również poniższe leki:

 • leki przeciwpsychotyczne (tiorydazynę bądź sole litu),
 • barbiturany (przepisywane przy zaburzeniach snu),
 • leki na nadciśnienie,
 • leki mogące przyczynić się do powstawania zaparć,
 • leki mające wpływ na rytm serca (moczopędne, zaburzające bilans elektrolitowy, niektóre antybiotyki),
 • leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina).

W ulotce wspomniano dodatkowo, że lek Ketrel nie może być łączony z alkoholem, gdyż mogłoby to nasilić u pacjenta senność. Zaznaczono dodatkowo, że leku nie wolno łączyć z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może dojść do zaburzenia działania tabletek. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.