Ketrel 25 mg – 60 tabletek powlekanych

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Ketrel 25 mg to dostępny na receptę lek przeciwpsychotyczny, który stosuje się u pacjentów między innymi w przypadku dolegliwości towarzyszących schizofrenii, depresji i maniom, a także w sytuacji ustąpienia ich objawów, by chronić pacjenta przed nawrotem nieprzyjemnych objawów. Substancją czynną leku jest kwetiapina w formie fumaranu kwetiapiny. Jak należy zażywać lek Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych i co trzeba wiedzieć o tym preparacie przed rozpoczęciem terapii? Jakie Ketrel 25 mg może mieć działania niepożądane i z jakimi lekami nie wolno go łączyć?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Ketrel 25 mg – czym jest i kiedy jest stosowany?

Substancją czynną leku Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych jest kwetiapina w postaci fumaranu kwetiapiny, czyli lek przeciwpsychotyczny. Kwetiapina jest antagonistą receptorów dopaminergicznych i serotoninergicznych.

Wskazania do stosowania leku Ketrel 25 mg obejmują między innymi:

 • schizofrenię, zwłaszcza w przypadkach, gdy pacjent ma omamy wzrokowe i słuchowe, uważa za prawdziwe rzeczy nieistniejące, a także jest podejrzliwy, przygnębiony, zagubiony lub zaniepokojony, a dodatkowo, gdy jest napięty lub towarzyszy mu poczucie winy.
 • epizody depresyjne w chorobie dwubiegunowej, gdy pacjentowi towarzyszy depresja, utrata apetytu, smutek, brak energii, problemy ze snem i poczucie winy.
 • manie, w przypadku pacjentów silnie pobudzonych czy podnieconych, którym towarzyszy nadmierny entuzjazm lub zwiększona aktywność i brak zdolności krytycznej oceny, a także w sytuacji wyraźnej uciążliwości lub agresywności pacjenta. 

Warto wiedzieć, że lek Ketrel 25 mg może być stosowany również w sytuacji, gdy objawy dokuczliwe ustąpią – wówczas będzie zapobiegać nawrotom choroby.

E-recepta online na Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych

Lek Ketrel 25 mg dostępny jest wyłącznie na receptę, jednak warto wiedzieć, że e-recepta na Ketrel, 25 mg, 60 tabletek powlekanych może być wystawiona pacjentowi również przez Internet, po przeprowadzeniu wywiadu medycznego online, o ile lekarz stwierdzi wskazania i wykluczy przeciwwskazania do terapii Ketrel 25 mg. Recepta online to wygodna opcja, gdy pacjent nie może dostać się do swojego lekarza, a kończy mu się opakowanie stosowanego leku, ponadto takie rozwiązanie będzie praktyczne w wielu innych sytuacjach. Recepta przez Internet na Ketrel 25 mg może być zrealizowana w taki sam sposób jak standardowo wystawiana recepta, gdyż procedura wykupu leku zupełnie nie różni się w tych przypadkach. Podaje się farmaceucie swój numer PESEL (lub PESEL osoby, w imieniu której wykupujemy lek), a także 4-cyfrowy kod recepty, który wysyłany jest SMS-em w momencie jej wystawienia. Podać można również kod kreskowy recepty (z wiadomości e-mail lub profilu IKP).

Jak zażywać lek Ketrel 25 mg

Ketrel 25 mg 60 tabletek powlekanych powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza, który określi dawkę początkową i sposób zażywania leku w kolejnych dniach terapii. Zwykle przepisuje się 150-800 mg substancji czynnej na dobę, zależnie od stanu zdrowia pacjenta, jego objawów i stopnia ich nasilenia, a także potrzeb pacjenta. Lek można przyjmować raz (przed snem) lub dwa razy na dobę, zależnie od zaleceń lekarza i zdiagnozowanej choroby. Tabletki mogą być połykane z pokarmem lub bez i należy je połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. 

Jeżeli pacjent przypadkowo pominie dawkę leku Ketrel 25 mg, powinien zażyć ją niezwłocznie, jednak jeśli zostało niewiele czasu do dawki kolejnej, powinien zażyć ją o stałej porze, bez stosowania dawki podwójnej. Przedawkowanie leku Ketrel 25 mg może skutkować zaburzeniami czynności serca, sennością i zawrotami głowy – wymaga to pilnego kontaktu z lekarzem lub zgłoszenia się do najbliższego szpitala. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Ketrel 25 mg

Jak każdy lek, również lek Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych posiada przeciwwskazania do zażywania. Nie mogą go przede wszystkim przyjmować pacjenci, którzy mają nadwrażliwość na kwetiapinę lub składniki pomocnicze tabletek (szczegółowy skład leku opisany jest w ulotce). Leku Ketrel 25 mg nie można stosować również z niektórymi lekami, w tym inhibitorami proteaz stosowanymi przy leczeniu zakażenia wirusem HIV, lekami z grupy azoli, niektórymi antybiotykami (erytromycyna i klarytromycyna), a także nefazodonem. W ulotce zaznaczono również, że lek Ketrel nie może być podawany pacjentom w podeszłym wieku, którzy mają upośledzenie czynności mózgu (otępienie), gdyż może zwiększać u nich ryzyko udaru, a nawet zgonu. Ketrel 25 mg nie jest ponadto przeznaczony dla pacjentów niepełnoletnich, czyli w wieku poniżej 18 lat. 

Dodatkowo pacjent powinien w wywiadzie medycznym poinformować lekarza, jeśli:

 • ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,
 • ma problemy z wątrobą,
 • występowały u niego napady drgawek,
 • ma cukrzycę lub predyspozycję do tej choroby,
 • ma problemy z sercem lub w jego rodzinie takowe występują, a także jeśli przyjmuje leki wpływające na czynność serca,
 • przeszedł udar mózgu,
 • zmagał się z zakrzepami lub występowały one w jego rodzinie,
 • miał w przeszłości zmniejszoną ilość krwinek białych.

Lek Ketrel 25 mg w czasie ciąży i karmienia piersią

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub karmi piersią, powinna poinformować o tym swojego lekarza, zanim rozpocznie terapię lekiem Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych, gdyż nie jest on zalecany w przypadku karmienia piersią, a w ciąży nie można zażywać go bez konsultacji z lekarzem. 

W ulotce opisano, że przyjmowanie leku Ketrel 25 mg przez pacjentki w ostatnim trymestrze ciąży może wiązać się z pojawieniem się zespołu odstawienia u noworodka. Objawy mogą obejmować senność, drżenie, pobudzenie, osłabienie i sztywność mięśni oraz zaburzenia oddychania, a także wystąpić może u dziecka problem z pobieraniem pokarmu. Jest to wskazanie do bezwzględnego kontaktu z lekarzem.

Działania niepożądane po zażyciu leku Ketrel 25 mg

Pacjent powinien mieć świadomość, że Ketrel 25 mg może mieć różnego rodzaju działania niepożądane, jednak ich wystąpienie nie jest koniecznością u każdego pacjenta. Informacje o skutkach ubocznych i ich częstotliwości występowania omówiono w ulotce:

 • Bardzo często zgłaszane były (częściej niż przez 1 pacjenta na 10) problemy ze zwiększeniem masy ciała pacjentów, a także drżenia i nieprawidłowe skurcze mięśni, ponadto pacjentom towarzyszyły zawroty lub ból głowy, nadmierna senność, sztywność mięśni (bez bólu) i suchość w jamie ustnej. Bardzo często pojawia się również niepokój ruchowy i problemy z rozpoczęciem ruchu, a także dochodzi do zmiany poziomu triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Bardzo często pacjenci doświadczają ponadto objawów odstawiennych leku (np. rozdrażnienie, biegunki, nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy).
 • Często zgłaszane były (rzadziej niż przez 1 pacjenta na 10) przez pacjentów zaparcia i niestrawność, drażliwość, przyspieszenie akcji serca lub wrażenie „bicia serca jak młotem”, a także duszności, osłabienie, gorączka, wymioty, obrzęki kończyn i nietypowe sny bądź koszmary senne. U pacjentów dojść może również do nasilenia depresji i myśli samobójczych, a także wzrostu łaknienia, ponadto mogą oni widzieć niewyraźnie oraz mieć zaburzenia mowy i wypowiedzi. Pojawić może się spadek ciśnienia tętniczego w trakcie wstawania, a także zmiana wyników krwi (spadek ilości niektórych krwinek, wzrost stężenia enzymów wątrobowych, zmiana stężenia hormonów tarczycowych, wzrost stężenia prolaktyny).
 • Niezbyt często zgłaszane były (rzadziej niż przez 1 pacjenta na 100) przez pacjentów mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka, a także drgawki, omdlenia, reakcje alergiczne i zaburzenia sprawności seksualnej. W tej grupie wymienia się uczucie zatkanego nosa, zespół niespokojnych nóg, ponadto wspomniana jest również cukrzyca, problemy z połykaniem i problemy z oddawaniem moczu. Notuje się również spadek liczby erytrocytów i stężenia sodu we krwi, a także zmianę czynności elektrycznej serca.
 • Rzadko zgłaszane były (rzadziej niż przez 1 pacjenta na 1000) przez pacjentów zakrzepy w żyłach, niedrożność jelit, zaburzenia cyklu miesiączkowego i priapizm, a także zapalenie trzustki, żółtaczka, zapalenie wątroby i obrzmienie piersi z mlekotokiem. Pacjenci w tej grupie mogą ponadto wykonywać różne czynności przez sen, a dodatkowo wystąpić może u nich zespół metaboliczny, złośliwy zespół neuroleptyczny i agranulocytoza oraz wzrost stężenia kinazy kreatynowej we krwi.
 • Bardzo rzadko zgłaszane były (rzadziej niż przez 1 pacjenta na 10 000) przez pacjentów nasilenia objawów cukrzycy, ciężkie wysypki, reakcje anafilaktyczne, czerwone plamy na skórze lub pęcherze i obrzęki naczynioruchowe. Opisywana jest dodatkowo możliwość wystąpienia zespołu Stevensa-Johnsona, rozpadu włókien mięśniowych oraz zaburzonego wydzielania hormonu regulującego objętość moczu.
 • Działania niepożądane o nieokreślonej częstotliwości obejmują np. wysypkę z eozynofilią i objawami układowymi, rumień wielopostaciowy, niektóre objawy odstawienia leku oraz ciężką i nagłą reakcję alergiczną.

Pacjenci zmagający się z depresją mogą mieć myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze, co wymaga niezwłocznego kontaktu ze specjalistą. Bezwzględnie do lekarza trzeba się zgłosić również w przypadku zaparć z bólem brzucha, ponieważ może dojść do niedrożności jelit. Kontakt z lekarzem jest zalecany ponadto w przypadku zaburzeń świadomości, gorączki i sztywności mięśni, a także w przypadku priapizmu lub pojawienia się drgawek. Do lekarza trzeba się udać, gdy pacjent zaobserwuje mimowolne ruchy języka i mięśni twarzy, a także gdy będzie szczególnie senny i zmagać będzie się z zawrotami głowy. Także równoczesne dolegliwości obejmujące ból gardła, objawy grypopodobne i gorączkę wymagają kontaktu z lekarzem, gdyż może być to objaw spadku ilości białych krwinek.  

Czy lek Ketrel 25 mg może być stosowany z innymi lekami?

Bardzo ważny jest rzetelny wywiad lekarski, ponieważ lek Ketrel 25 mg, 60 tabletek powlekanych nie może być stosowany z niektórymi lekami. Pacjent powinien powiedzieć swojemu lekarzowi o przyjmowanych przez siebie aktualnie lub niedawno medykamentach. 

Lek Ketrel 25 mg nie może być przyjmowany wraz z:

 • klarytromycyną i erytromycyną,
 • nefazodonem,
 • lekami z grupy azoli (przepisywane przy zakażeniach grzybiczych),
 • niektórymi lekami, które przepisuje się przy leczeniu zakażenia wirusem HIV.

Koniecznie lekarz powinien wiedzieć również, jeśli pacjent przyjmuje:

 • leki na nadciśnienie,
 • leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina lub fenytoina),
 • leki przeciwpsychotyczne (tiorydazynę bądź sole litu),
 • barbiturany (które przepisuje się przy zaburzeniach snu),
 • leki, które mogą przyczynić się do zaparć,
 • leki mające wpływ na rytm serca (zaburzające bilans elektrolitowy, moczopędne, niektóre antybiotyki).

W ulotce wspomniane zostało również, że lek Ketrel 25 mg nie może być ponadto łączony z alkoholem, gdyż może to wywoływać senność. Pacjent powinien również wiedzieć, że należy unikać spożywania soku grejpfrutowego wraz z lekiem Ketrel 25 mg, gdyż może on zaburzać działanie tabletek Ketrel 25 mg. 

 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.