Ketrel 100 mg – 60 tabletek powlekanych

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Dostępny na receptę preparat Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych stosowany jest jako lek przeciwpsychotyczny do łagodzenia objawów towarzyszących schizofrenii, depresji i maniom, a także do zapobiegania ich nawrotom. Lek należy stosować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i jedynie pod kontrolą lekarza, a także zgodnie z jego wskazaniami. Jakie są przeciwwskazania do jego zażycia i jakie skutki uboczne może Ketrel 100 mg wykazywać w czasie stosowania? Czy lek można podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Ketrel 100 mg – czym jest i w jakim celu się go stosuje?

Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych to lek przeciwpsychotyczny, który w składzie zawiera kwetiapinę. Substancja czynna jest antagonistą receptorów serotoninergicznych i dopaminergicznych. 

Lek Ketrel 100 mg stosuje się między innymi u pacjentów, którzy:

 • mają schizofrenię i towarzyszą im omamy wzrokowe i słuchowe lub uważają za prawdziwe rzeczy, które nie istnieją, a przy tym są zagubieni, podejrzliwi, napięci, przygnębieni, zaniepokojeni lub mają poczucie winy. 
 • mają epizod depresyjny w chorobie dwubiegunowej i towarzyszy im depresja, ponadto zmagają się z utratą apetytu, brakiem energii, smutkiem, poczuciem winy i problemami ze snem.
 • mają różnego rodzaju manie, co wiąże się z silnym pobudzeniem, nadmiernym entuzjazmem, podnieceniem, większą aktywnością i nieumiejętnością krytycznej oceny, zwłaszcza gdy pacjenci są uciążliwi lub agresywni. 

Trzeba wiedzieć, że lek Ketrel 100 mg przepisywany jest pacjentom nie tylko do łagodzenia objawów wyżej wspomnianych schorzeń, ale również stosuje się go prewencyjnie, by objawy te nie powracały. 

E-recepta online na Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych

By zakupić lek Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych, niezbędna jest wystawiona przez lekarza e-recepta. By recepta online mogła zostać pacjentowi wypisana, konieczny jest wcześniejszy wywiad medyczny, w którym nie zostaną stwierdzone przeciwwskazania do zażycia leku przez pacjenta i jednocześnie lekarz stwierdzi wskazania do terapii Ketrel 100 mg u chorego. Recepta przez Internet przyjdzie do pacjenta niezwłocznie SMS-em oraz mailowo i można zrealizować ją bez problemu w każdej aptece. Do wykupienia leku potrzebny będzie kod wysyłany do pacjenta SMS-em oraz jego numer PESEL, ponadto farmaceuta może również wydać lek na podstawie kodu kreskowego, który znajduje się na wydruku informacyjnym e-recepty (w wiadomości mailowej i w IKP).

Dawkowanie i zażywanie leku Ketrel 100 mg

Bardzo ważne, by pacjent zdawał sobie sprawę z tego, że Ketrel, 100 mg, 60 tabletek powlekanych koniecznie trzeba zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Pacjent nie powinien na własną rękę modyfikować dawki leku czy czasu trwania terapii. Dawkowanie ustala się w oparciu o wiele czynników, w tym między innymi o stan pacjenta, jego dolegliwości oraz ich nasilenie. Zwykle stosuje się 150-800 mg substancji czynnej na dobę. Tabletki zażywa się zazwyczaj raz na dobę (przed snem) lub dwa razy na dobę, w odpowiednim odstępie godzinowym. Można je przyjmować wraz z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, a przy połykaniu należy tabletkę popić wodą.

W ulotce podano również procedurę postępowania w przypadku pominięcia dawki leku Ketrel. W tej sytuacji konieczne jest możliwie najszybsze przyjęcie zaległej dawki, jednak jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej, należy przyjąć tylko ją, bez uzupełniania dawki zaległej. Pacjent nie może przyjmować podwójnej dawki Ketrel, by uzupełnić pominiętą, gdyż grozi to przedawkowaniem. Jeśli dojdzie do przedawkowania leku Ketrel, pacjent może poczuć się senny, pojawić mogą się zawroty głowy i może dojść do zaburzenia akcji serca, więc należy zgłosić się niezwłocznie do lekarza lub szpitala.

Ketrel 100 mg – przeciwwskazania do stosowania

Preparat Ketrel 100 mg nie jest przeznaczony dla każdego pacjenta, nawet jeśli stwierdzone zostaną ku temu wyraźne wskazania. Lek posiada listę przeciwwskazań, a także szczególnych środków ostrożności w przypadku jednoczesnego zażywania z chorobami towarzyszącymi, co zostało szczegółowo omówione w ulotce. Ketrel 100 mg nie może być podawany pacjentom, którzy mają nadwrażliwość na substancję czynną lub składniki dodatkowe tabletek, ponadto nie można łączyć go z niektórymi lekami (wśród nich wymienić należy niektóre antybiotyki, leki z grupy azoli, inhibitory proteaz i nefazodon). Ketrel 100 mg nie może być podawany dzieciom i młodzieży w wieku niższym niż 18 lat, a także nie powinno się go podawać pacjentom w podeszłym wieku z otępieniem.

Bezwzględnie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent wie o:

 • kiedykolwiek występujących napadach drgawek,
 • problemach z wątrobą, 
 • problemie z zakrzepami lub ich przypadkach w rodzinie,
 • przebytym udarze mózgu,
 • niskim ciśnieniu tętniczym krwi,
 • cukrzycy lub predyspozycjach do cukrzycy, 
 • problemach w przeszłości ze zmniejszoną ilością białych krwinek,
 • problemach z sercem lub występowaniem takich problemów w rodzinie, a dodatkowo o przyjmowaniu leków, które mają wpływ na czynność serca.

Ciąża i karmienie piersią a lek Ketrel 100 mg – czy może być stosowany?

Przed rozpoczęciem terapii Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych, pacjentka powinna poinformować lekarza, że jest w ciąży lub może w niej być, ponieważ preparat nie powinien być zażywany w tych przypadkach, jeśli lekarz nie wyrazi na to zgody. Wspomnieć trzeba lekarzowi również o fakcie karmienia piersią, gdyż laktacja stanowi przeciwwskazanie do zażywania tabletek Ketrel 100 mg.

Zgodnie z ulotką, zażywanie leku Ketrel 100 mg przez pacjentki w 3 trymestrze ciąży, może powodować objawy odstawienne u noworodka, do których zaliczyć można pobudzenie, zaburzenia oddychania, drżenie, senność oraz osłabienie i sztywność mięśni, czy też problemy z pobieraniem pokarmu – wymaga to pilnego kontaktu z lekarzem. 

Skutki uboczne po zażywaniu leku Ketrel 100 mg

Lek Ketrel 100 mg może u niektórych pacjentów wykazywać skutki uboczne, choć nie muszą one wystąpić u każdego chorego. Temat został szczegółowo omówiony w ulotce Ketrel 100 mg, 60 tabletek powlekanych i wspomniano tam również o częstotliwości występowania danych skutków ubocznych:

 • Bardzo częste działania niepożądane (częstsze niż u 1 pacjenta na 10) obejmują niepokój ruchowy, zwiększenie masy ciała, problemy z rozpoczęciem ruchu, zawroty oraz ból głowy i sztywność mięśni (bez bólu). Pojawiają się u pacjentów problemy z sennością i drżeniem, a także suchością w jamie ustnej. Mogą wystąpić również problemy z nieprawidłowymi skurczami mięśni, ponadto dochodzi do zmiany triglicerydów i cholesterolu całkowitego w wynikach krwi. Mogą wystąpić też objawy odstawienne (np. biegunki, rozdrażnienie, nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy). 
 • Częste działania niepożądane (rzadsze niż u 1 pacjenta na 10) obejmują nietypowe sny lub koszmary senne, duszności, obrzęki kończyn, zaparcia i niestrawność, wymioty, a także osłabienie i gorączkę, Dojść może u chorych do przyspieszenia akcji serca, nasilenia depresji, a nawet do myśli samobójczych. Pojawić mogą się problemy z nadmiernym łaknieniem, a także niewyraźne widzenie, ponadto pacjenci mogą zmagać się z zaburzeniami mowy i wypowiedzi, większą drażliwością i uczuciem szybko lub nieregularnie bijącego serca. Dojść może do obniżenia ciśnienia tętniczego, gdy pacjent wstaje, a także zmiany wyników krwi (wzrost stężenia enzymów wątrobowych, spadek ilości niektórych krwinek, zmiana stężenia hormonów tarczycowych, wzrost stężenia prolaktyny z objawami).
 • Niezbyt częste działania niepożądane (rzadsze niż u 1 pacjenta na 100) obejmują problemy z połykaniem, drgawki, omdlenia, mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka oraz zaburzenia sprawności seksualnej, a także uczucie zatkanego nosa i reakcje alergiczne. Pojawić mogą się problemy z zespołem niespokojnych nóg, a także cukrzyca i problemy z oddawaniem moczu. Zmniejszyć może się liczba erytrocytów i stężenie sodu we krwi, ponadto zmienić może się czynność elektryczna serca.
 • Rzadkie działania niepożądane (rzadsze niż u 1 pacjenta na 1000) obejmują wykonywanie różnych czynności przez sen, zakrzepy w żyłach, zaburzenia cyklu miesiączkowego, obrzmienie piersi i mlekotok, niedrożność jelit, żółtaczkę, zapalenie trzustki i zapalenie wątroby. Dojść może również do priapizmu, a także do złośliwego zespołu neuroleptycznego, wzrostu stężenia kinazy kreatynowej we krwi oraz agranulocytozy. 
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (rzadsze niż u 1 pacjenta na 10 000) obejmują czerwone plamy na skórze lub pęcherze, reakcje anafilaktyczne, obrzęki naczynioruchowe ciężkie wysypki, a także zespół Stevensa-Johnsona lub nieadekwatne wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu. U pacjentów mogą nasilić się objawy cukrzycy, ponadto może dojść do rozpadu włókien mięśniowych.
 • Skutki uboczne o nieznanej częstotliwości występowania to np. rumień wielopostaciowy, ciężka i nagła reakcja alergiczna, a także wysypka z eozynofilią i objawami układowymi.

Pacjent powinien bezwzględnie zgłosić do lekarza, jeśli pojawi się u niego gorączka i sztywność mięśni, nadmierna potliwość i zaburzenia świadomości. Do lekarza trzeba się zgłosić pilnie również w przypadku napadu drgawek czy długotrwałego bolesnego wzwodu (priapizm), a także w sytuacji mimowolnych ruchów (np. języka i mięśni twarzy) oraz w przypadku nadmiernej senności i zawrotów głowy. Konsultacji z lekarzem wymagają również jednoczesne objawy, w skład których wchodzi gorączka, objawy grypopodobne i ból gardła, co może wiązać się ze spadkiem liczby białych krwinek. Również zaparcia z bólem brzucha wymagają odstawienia leku i pilnej pomocy lekarza, gdyż może dojść do poważnej blokady jelit. 

Jeśli u pacjenta z depresją pojawią się myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze, również należy pilnie zgłosić się do lekarza lub szpitala. 

Stosowanie Ketrel 100 mg z innymi lekami 

Pacjent powinien poinformować lekarza o zażywanych przez siebie lekach, zanim rozpocznie terapię lekiem Ketrel, 100 mg, 60 tabletek powlekanych, ponieważ możliwe są u różnego rodzaju interakcje. Należy wspomnieć nie tylko o lekach zażywanych obecnie, ale także tych zażywanych do niedawna i tych, które pacjent planuje rozpocząć przyjmować. 

Nie można łączyć leku Ketrel 100 mg z:

 • klarytromycyną i erytromycyną,
 • lekami z grupy azoli (stosowane przy zakażeniach grzybiczych),
 • nefazodonem,
 • niektórymi lekami stosowanymi przy leczeniu zakażenia wirusem HIV.

Należy koniecznie poinformować również lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje:

 • leki przeciwpsychotyczne (tiorydazynę bądź sole litu),
 • barbiturany (które przepisuje się przy zaburzeniach snu),
 • leki na nadciśnienie,
 • leki, które mogą przyczynić się do zaparć,
 • leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina lub fenytoina),
 • leki mające wpływ na rytm serca (moczopędne, zaburzające bilans elektrolitowy, niektóre antybiotyki).

Leku Ketrel 100 mg nie powinno się również łączyć z alkoholem, co wiązać mogłoby się z sennością pacjenta. Trzeba również dodać, że pacjent nie powinien spożywać soku grejpfrutowego, gdy zażywa lek Ketrel 100 mg, ponieważ sok grejpfrutowy może zaburzać działanie tabletek. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.