Ketrel 200 mg – 60 tabletek powlekanych

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Ketrel 200 mg przepisywany jest pacjentom zmagającym się między innymi z objawami schizofrenii, maniami i depresją, gdyż jest to lek o działaniu przeciwpsychotycznym. Preparat dostępny jest wyłącznie na receptę, gdyż posiada nie tylko wskazania do stosowania, ale również przeciwwskazania, ponadto może u niektórych pacjentów wywoływać skutki uboczne, o czym informuje producent w dołączonej do opakowania ulotce. Co należy wiedzieć o stosowaniu leku Ketrel, 200 mg, 60 tabletek powlekanych, jego właściwym dawkowaniu oraz szczególnych środkach ostrożności przy terapii?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Ketrel 200 mg – co to za lek i kiedy może być używany?

Preparat Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych należy do leków przeciwpsychotycznych, które stosuje się w przypadku różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. W skład leku wchodzi kwetiapina w formie fumaranu kwetiapiny, czyli antagonista receptorów serotoninergicznych i dopaminergicznych. 

Preparat Ketrel 200 mg przepisywany jest głównie osobom zmagającym się z:

 • schizofrenią, kiedy chory ma omamy wzrokowe i słuchowe lub wydaje mu się, że rzeczy nieistniejące są prawdziwe, a także gdy pacjent ma poczucie winy lub przygnębienia, jest zagubiony, napięty i podejrzliwy, czy też zaniepokojony.  
 • epizodem depresyjnym w chorobie dwubiegunowej, gdy chory traci apetyt, jest smutny i nie ma energii, ma poczucie winy i problemy ze snem.  
 • maniami, zwłaszcza w przypadku pacjentów silnie pobudzonych, wykazujących nadmierny entuzjazm i podniecenie, a także charakteryzujących się zwiększoną aktywnością oraz brakiem umiejętności krytycznej oceny, szczególnie gdy są uciążliwi lub agresywni. 

Przeciwpsychotyczny lek Ketrel 200 mg stosuje się nie tylko w celu łagodzenia powyższych objawów, ale również w celach prewencyjnych, by one nie powracały. 

E-recepta online na Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych

Jeśli pacjent chce kupić w aptece lek Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych, powinien wiedzieć, że potrzebna jest mu e-recepta wystawiona przez lekarza. W aptece zrealizować można nie tylko receptę wystawianą stacjonarnie – również recepta online na Ketrel 200 mg będzie mogła być bez problemu zrealizowana, gdyż forma wypisania leku pacjentowi (stacjonarna/zdalna) nie ma tu znaczenia. Recepta przez Internet na lek Ketrel 200 mg zostanie pacjentowi wystawiona niezwłocznie, jeśli w wywiadzie medycznym lekarz nie stwierdzi przeciwwskazań do terapii tabletkami i jednocześnie stwierdzi wyraźne wskazania do terapii. Konsultacja medyczna online polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanego formularza medycznego, na podstawie którego będzie można określić stan zdrowia pacjenta i jego historię medyczną, a także poznać alergie pacjenta i przyjmowane przez niego leki. 

Ketrel 200 mg – dawkowanie leku

Lek Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych należy przyjmować ściśle według zaleceń lekarza, zarówno jeśli chodzi o dawkę początkową leku, jak również o kolejne dni leczenia. Najczęściej pacjenci stosują 150-800 mg kwetiapiny na dobę, a konkretne dawkowanie leku ustala lekarz, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, jego objawy oraz ich nasilenie. Zazwyczaj lek przyjmuje się raz na dobę (przed snem) lub dwa razy na dobę o stałych porach. Tabletki Ketrel 200 mg można przyjmować z posiłkami lub bez nich. Powinny być połykane w całości i popijane właściwą dawką wody.

W ulotce opisano również postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku Ketrel 200 mg. Zgodnie z informacjami tam zawartymi, pacjent powinien niezwłocznie zażyć zapomnianą tabletkę, chyba że zbliża się już pora przyjęcia kolejnej – wówczas powinien już przyjąć tylko kolejną tabletkę, pomijając wcześniejszą. Nie wolno stosować dawki podwójnej Ketrel 200 mg, by uzupełnić dawkę wcześniejszą. Przedawkowanie leku może objawiać się sennością, zawrotami głowy i zaburzeniami czynności serca – wówczas pacjent powinien zgłosić się pilnie do lekarza lub szpitala.

Przeciwwskazania do zastosowania leku Ketrel 200 mg

W ulotce opisano szczegółowo sytuacje, w przypadku których pacjent nie powinien zażywać leku Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych. Bardzo ważny jest tu wywiad lekarski, podczas którego lekarz pozna stan zdrowia pacjenta i jego historię medyczną, a także jego alergie i zażywane przez niego medykamenty. Na tej podstawie można określić, czy pacjent może zażywać lek Ketrel 200 mg. Do głównych przeciwwskazań należy nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku, ponadto Ketrel 200 mg nie może być stosowany z niektórymi lekami (np. inhibitorami proteaz, niektórymi antybiotykami i lekami z grupy azoli oraz z nefazodonem). Nie jest to lek przeznaczony dla pacjentów poniżej 18 roku życia, a także dla pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem.

Pacjent powinien również wspomnieć lekarzowi jeśli:

 • ma cukrzycę lub predyspozycję do cukrzycy, 
 • zmaga się z problemami z sercem lub w jego rodzinie takie problemy występują, a także jeśli przyjmuje leki, które mają wpływ na czynność serca,
 • ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,
 • miał udar mózgu,
 • w przeszłości miał zmniejszoną ilość krwinek białych,
 • zmaga się z problemami z wątrobą,
 • miał kiedyś napady drgawek,
 • zmagał się z zakrzepami lub ich przypadki są w rodzinie pacjenta. 

Ciąża i karmienie piersią czy w tym czasie lek Ketrel 200 mg może być stosowany?

Ciąża i karmienie piersią to sytuacje, gdy kobieta raczej nie powinna zażywać leku Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych. Pacjentka powinna zatem poinformować lekarza, że jest lub może być w ciąży, gdyż lek można przyjmować w ciąży tylko po uzyskaniu zgody od lekarza. Należy wspomnieć lekarzowi także o fakcie karmienia piersią, a wówczas lekarz zaproponuje inne leczenie.

W ulotce zaznaczono, że przyjmowanie leku Ketrel 200 mg przez pacjentki w 3 trymestrze ciąży wiązało się z występowaniem objawów odstawiennych u noworodków (np. problemy z pobieraniem pokarmu, pobudzenie, zaburzenia oddychania, senność, drżenie, a także osłabienie i sztywność mięśni). Zaobserwowanie takich objawów wymaga pilnej konsultacji z lekarzem. 

Działania niepożądane przy stosowaniu leku Ketrel 200 mg

Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych może (choć oczywiście nie musi) u pacjentów wywoływać działania niepożądane, co szczegółowo opisuje producent w dołączonej do leku ulotce:

 • Bardzo często pojawiające się skutki uboczne (częściej niż u 1 pacjenta na 10) to objawy odstawienne leku (np. nudności, rozdrażnienie, biegunki, wymioty, bóle głowy, zawroty głowy). Pacjenci zmagali się również ze wzrostem masy ciała i drżeniami, ponadto obserwowali nieprawidłowe skurcze mięśni. W tej grupie wspomnieć trzeba o zawrotach lub bólach głowy, nadmiernej senności, niepokoju ruchowym i sztywności mięśni (bez bólu), a także o trudnościach z rozpoczęciem ruchu i suchości w jamie ustnej. Bardzo często pojawia się również zmiana poziomu triglicerydów i cholesterolu całkowitego we krwi.
 • Często pojawiające się skutki uboczne (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10) to wrażenie „bicia serca jak młotem”, wymioty, obrzęki kończyn, zaparcia, niestrawność, osłabienie, gorączka, drażliwość i przyspieszenie akcji serca. Notowane były również problemy z dusznościami, nietypowymi snami lub wręcz koszmarami sennymi, ponadto pacjenci zgłaszali większe łaknienie. U chorych może nasilić się depresja i mogą pojawić się myśli samobójcze, a dodatkowo zdarzyć się może niewyraźne widzenie i zaburzenia mowy oraz wypowiedzi. Dochodzi również do spadku ciśnienia tętniczego podczas wstawania, a także do zmiany wyników krwi (wzrost stężenia enzymów wątrobowych, spadek ilości niektórych krwinek, wzrost stężenia prolaktyny, zmiana stężenia hormonów tarczycowych).
 • Niezbyt często pojawiające się skutki uboczne (rzadziej niż u 1 pacjenta na 100) to np. cukrzyca, uczucie zatkanego nosa, mimowolne ruchy mięśni twarzy i języka, reakcje alergiczne, drgawki, omdlenia, zespół niespokojnych nóg i zaburzenia sprawności seksualnej. Pacjenci zmagają się z problemami z połykaniem i oddawaniem moczu, a także spada u nich liczba erytrocytów i stężenie sodu we krwi, ponadto zauważyć można również zmianę czynności elektrycznej serca.
 • Rzadko pojawiające się skutki uboczne (rzadziej niż u 1 pacjenta na 1000) to np. obrzmienie piersi z mlekotokiem, zakrzepy w żyłach, zapalenie trzustki, niedrożność jelit, zapalenie wątroby, zaburzenia cyklu miesiączkowego, żółtaczka i priapizm. Pacjenci wykonują różne czynności przez sen, pojawić może się złośliwy zespół neuroleptyczny lub zespół metaboliczny, a także może dojść do wzrostu stężenia kinazy kreatynowej we krwi oraz agranulocytozy. 
 • Bardzo rzadko pojawiające się skutki uboczne (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000) to np. obrzęki naczynioruchowe, czerwone plamy na skórze lub pęcherze, nasilenie objawów cukrzycy, ciężkie wysypki i reakcje anafilaktyczne. Wystąpić może zaburzenie wydzielania hormonu regulującego objętość moczu, zespół Stevensa-Johnsona, a dodatkowo może dojść do rozpadu włókien mięśniowych.
 • Skutki uboczne o nieokreślonej częstotliwości to np. ciężka i nagła reakcja alergiczna, wysypka z eozynofilią i objawami układowymi oraz rumień wielopostaciowy, czy też niektóre objawy odstawienne.

W przypadku pacjentów z depresją, mogą pojawić się myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójcze – wówczas pacjent powinien pilnie zgłosić się do specjalisty. Pilnego kontaktu z lekarzem wymaga zaobserwowanie zaparć z bólem brzucha (możliwa niedrożność jelit). Bezwzględnie należy udać się do lekarza, gdy pojawią się zaburzenia świadomości, gorączka i sztywność mięśni, a także drgawki i priapizm. Wskazaniem są również mimowolne ruchy języka i mięśni twarzy, a także nadmierna senność i zawroty głowy. Równoczesne pojawienie się bólu gardła, objawów grypopodobnych i gorączki również jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem, ponieważ mogą być to symptomy powiązane ze spadkiem ilości białych krwinek.  

Lek Ketrel 200 mg a inne leki i alkohol

Lek Ketrel 200 mg, 60 tabletek powlekanych nie może być stosowany z niektórymi lekami, a w przypadku innych powinny być zachowane szczególne środki ostrożności. Przed rozpoczęciem terapii Ketrel 200 mg należy koniecznie poinformować lekarza o zażywanych lekach, a także tych niedawno odstawionych lub tych, które pacjent planuje przyjmować.

Ketrel 200 mg nie może być łączony z:

 • klarytromycyną i erytromycyną,
 • nefazodonem,
 • lekami z grupy azoli (zalecane np. przy zakażeniach grzybiczych),
 • niektórymi lekami stosowanymi przy leczeniu zakażenia wirusem HIV.

Lekarz powinien również wiedzieć, jeśli pacjent zażywa:

 • leki na nadciśnienie,
 • leki, które mogą przyczynić się do zaparć,
 • leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina lub fenytoina),
 • leki przeciwpsychotyczne (tiorydazynę bądź sole litu),
 • barbiturany (które przepisuje się przy zaburzeniach snu),
 • leki mające wpływ na rytm serca (moczopędne, zaburzające bilans elektrolitowy, niektóre antybiotyki).

Zgodnie z ulotką, tabletki Ketrel 200 mg nie mogą być ponadto łączone z alkoholem – może to skutkować między innymi nasileniem senności u pacjenta. Trzeba również pamiętać, by nie łączyć leku z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może on zaburzać działanie Ketrel 200 mg. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.