Egzysta 300 mg – 14 kapsułek twardych

Napisano 07.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Preparat Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych to lek na bazie pregabaliny, który podawany jest pacjentom dorosłym w celu leczenie padaczki, uogólnionych zaburzeń lękowych oraz bólu neuropatycznego obwodowego bądź ośrodkowego. Lek powinien być stosowany jedynie na wyraźne zalecenie lekarza oraz zgodnie z jego wskazówkami dotyczącymi dawki jednorazowej/dobowej i czasu trwania terapii. Co należy wiedzieć o kapsułkach twardych Egzysta 300 mg, sposobie ich działania, dawkowaniu i prawidłowym przyjmowaniu? Kto nie może stosować tego leku i na jakie skutki uboczne należy się przygotować, gdy pacjent rozpoczyna terapię? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest Egzysta 300 mg (14 kapsułek twardych) i w jakim celu jest stosowany?

Lek Egzysta 300 mg w formie twardych kapsułek doustnych przeznaczony jest do leczenia bólu neuropatycznego ośrodkowego oraz obwodowego, padaczki oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Substancją czynną leku Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych jest pregabalina.

 • Lek Egzysta 300 mg (14 kapsułek twardych) na ból neuropatyczny ośrodkowy i obwodowy – gdy dojdzie do uszkodzenia nerwów, pojawić może się długotrwały ból, ponadto wiele schorzeń może prowadzić do obwodowego bólu neuropatycznego – zaliczyć można tu między innymi półpasiec oraz cukrzycę. Obserwowane wówczas przez pacjenta symptomy opisywane są między innymi jako kurcze, uczucie palenia, pobolewanie, pulsowanie, mrowienie, uczucie gorąca, drętwienie, strzelanie, a nawet ból ostry. Ból neuropatyczny może dodatkowo mieć duży wpływ na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Wpływa między innymi na jakość jego życia i relacje społeczne, gdyż bezpośrednio wiązać się może ze zmęczeniem, zmianami nastroju czy zaburzeniami snu.
 • Lek Egzysta 300 mg (14 kapsułek twardych) na uogólnione zaburzenia lękowe (GAD, Generalised Anxiety Disorder) – symptomy tego zaburzenia wiążą się między innymi z obecnością niepokoju lub nadmiernego lęku, które się przedłużają i są trudne w kontrolowaniu oraz zdecydowanie odbiegają od objawów towarzyszących codziennemu napięciu czy stresowi. Symptomy GAD mogą obejmować również zaburzenia koncentracji, rozdrażnienie, zaburzenia snu i niepokój ruchowy, ponadto pacjenci mogą być bardziej podenerwowani lub nerwowi i mieć uczucie „pustki w głowie”. Towarzyszyć może im również wzmożone napięcie mięśniowe, ponadto mogą się łatwiej męczyć. 
 • Lek Egzysta 300 mg (14 kapsułek twardych) na padaczkę – jeśli u pacjentów dorosłych pojawiają się napady częściowe padaczki (wtórnie uogólnione lub nie), a stosowane dotychczas leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, jeśli chodzi o kontrolę nad chorobą, sprawdzić może się lek Egzysta. Nie jest on jednak przeznaczony do monoterapii i zawsze powinien uzupełniać ustalony przez lekarza schemat leczenia, czyli należy stosować go jako terapię skojarzoną z innymi lekami przeciwpadaczkowymi.

E-recepta online na Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych

Lek Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych dostępny jest jedynie na receptę. Lekarz wypisuje ją pacjentom dorosłym wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, dlatego e-recepta powinna być poprzedzona rzetelnym wywiadem medycznym, który nie tylko stwierdza wskazania, ale również wyklucza przeciwwskazania do terapii. Warto wiedzieć, że w tym przypadku sprawdzić może się również recepta online. To wygodna opcja dla pacjentów, którym kończy się opakowanie leku i muszą szybko dokupić nowe, a kolejki do stacjonarnie przyjmujących lekarzy są zbyt długie. Recepta przez Internet wystawiana jest na takich samych zasadach jak recepta w czasie wizyty stacjonarnej, z tą różnicą, że tu wywiad medyczny prowadzony jest zdalnie i ma postać formularza medycznego, który pacjent uzupełnia, a lekarz analizuje. Procedura jest szybka, na konsultację nie trzeba się umawiać i można skorzystać z niej w dowolnych godzinach – również niestandardowych.

Składniki leku Egzysta 300 mg

Jak wspomniano wcześniej, substancją czynną leku Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych jest pregabalina. W jednej kapsułce znajduje się 300 mg pregabaliny, a także substancje dodatkowe, które szczegółowo opisano w ulotce. Warto wiedzieć, że w skład leku wchodzi laktoza jednowodna. Może być to istotna informacja dla osób, które nie tolerują niektórych cukrów. W opakowaniu znajduje się 14 doustnych kapsułek twardych.

Jak przyjmować lek Egzysta 300 mg?

Preparat powinien być przyjmowany wyłącznie na wyraźne wskazanie lekarza i zgodnie z jego wytycznymi. Specjalista dawkę leku dobierze pacjentowi indywidualnie, biorąc pod uwagę liczne składowe. Dawka dobowa substancji czynnej zazwyczaj mieści się w granicy 150-600 mg. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie dwóch dawek na dobę (rano i wieczorem o stałych porach), a w innych lepszym rozwiązaniem będzie przyjmowanie 3 dawek leku na dobę (rano, w południe i wieczorem o stałych porach). Jeśli pacjentowi będzie się wydawać, że ustalona przez lekarza dawka jednorazowa/dobowa jest zbyt wysoka lub zbyt niska (w związku z niektórymi objawami), powinien koniecznie poinformować o tym lekarza, gdyż może być to wskazanie do zmiany ustalonego dawkowania. 

Doustne kapsułki twarde Egzysta 300 mg powinny być przyjmowane przez pacjenta wraz z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Kapsułki powinno się połykać w całości i popijać wodą. Należy pilnować, by podczas terapii nie pić napojów procentowych, gdyż mogą one nasilać niepożądane działania leku. Jak zaznaczono wcześniej, lek powinien być przyjmowany o stałych porach dnia. Jeśli pacjent pominie dawkę, powinien uzupełnić ją jak najszybciej, jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, powinien przyjąć ją o normalnej porze, bez uzupełniania dawki zaległej. Przyjęcie dawki podwójnej jest zabronione, a przedawkowanie leku wymaga natychmiastowego zgłoszenia się na pogotowie ratunkowe. Objawy przedawkowania mogą obejmować między innymi nadmierne pobudzenie, uczucie splątania, niepokój lub senność, a także pojawić się mogą napady drgawkowe. 

Terapia lekiem Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych powinna trwać tyle, ile ustali lekarz – przerywać można ją jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po uzyskaniu od niego zgody i ustaleniu schematu odstawiania leku. Kończenie terapii powinno przebiegać stopniowo, ponieważ zbyt raptowne odstawienie leku może wiązać się z nieprzyjemnymi symptomami. Zaliczyć można do nich między innymi nadmierną potliwość, drgawki, zawroty głowy, biegunkę, nudności, bóle głowy, depresję, uczucie lęku i zaburzenia snu, a także objawy grypopodobne i nerwowość.

Skutki uboczne stosowania Egzysta 300 mg

Należy liczyć się z tym, że terapia lekiem Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych może w niektórych przypadkach wiązać się z pojawianiem się skutków ubocznych. Nie muszą one co prawda wystąpić u każdego pacjenta, jednak nie jest to wykluczone. W ulotce temat został omówiony szczegółowo, więc warto się z nią zapoznać przed rozpoczęciem terapii. Zgodnie z informacjami tam zawartymi wyróżnić można między innymi:

 • Bardzo częste działania niepożądane (u więcej niż 1 na 10 pacjentów), które obejmują dolegliwości bólowe głowy oraz zawroty głowy, a także senność. 
 • Częste działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów), czyli na przykład zaburzenia erekcji, wzrost apetytu, zaburzenia równowagi, zawroty głowy i upadki, a także podwójne lub nieostre widzenie. Pacjenci zmagają się również z różnego rodzaju zmianami nastroju, problemami z pamięcią i koncentracją uwagi, a także ze spadkiem libido, zmęczeniem i zaburzeniami snu. Dojść może również do problemów z układem pokarmowym, w tym między innymi do suchości w ustach, nudności, wzdęć, wymiotów, biegunek, zaparć czy wrażenia rozdęcia jamy brzusznej. Wspomnieć należy również o możliwych bólach gardła, obrzękach, wzroście masy ciała, bólach pleców, kończyn i stawów, kurczach mięśni, a także wrażeniu upojenia alkoholowego oraz o nieprawidłowym chodzie. 
 • Niezbyt częste działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów) to między innymi bóle piersi i bolesne miesiączkowanie. Pacjenci mają problemy z marznięciem rąk i stóp, ponadto pocą się, mają dreszcze, wysypkę i gorączkę. Towarzyszyć mogą im obrzęki stawów i drżenia mięśniowe, ponadto zgłaszają również problemy ze sztywnością mięśni, nietrzymaniem moczu lub trudnościami w mikcji, w tym również bolesne parcie na pęcherz moczowy. Dolegliwości opisywane w tej grupie to również różnego rodzaju problemy z oczami oraz widzeniem, a także problemy z rytmem serca oraz ciśnieniem oraz problemy z oddychaniem, wrażenie zatkanego nosa lub suchości jego śluzówki. Dojść może również do utraty apetytu, zmiany stężenia cukru we krwi pacjenta, a także spadku jego masy ciała czy uderzeń gorąca. Pojawić może się również większe pragnienie, osłabienie oraz ucisk w klatce piersiowej, ponadto pacjenci wspominają o nadwrażliwości, obrzękach, pokrzywce i swędzeniu, krwawieniach z nosa, kaszlu i chrapaniu, a także o katarze czy obrzękach twarzy. Należy liczyć się również z możliwością wystąpienia zmian wyników niektórych badań. 
 • Rzadkie działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów) obejmować mogą żółtaczkę lub różnego rodzaju reakcje alergiczne (w tym także ciężką reakcję skórną), a ponadto drgawki, trudności z połykaniem czy brak miesiączki. Pacjenci przyjmujący lek rzadko zmagają się z niewydolnością nerek, zapaleniem trzustki lub uszkodzeniem mięśni, ponadto dochodzi u nich do rozszerzenia źrenic i pojawienia się zeza, a także do wodobrzusza bądź płynu w płucach. Pojawić może się również ucisk w gardle, zimne poty czy obrzęk języka, ponadto pacjenci wykazują niewłaściwe zachowanie, może dojść do powiększenia piersi u mężczyzn, a nawet do wycieku z brodawki sutkowej. W tej grupie wymieniane są także zaburzenia rytmu serca, spadek ilości białych krwinek, a także zaburzenia węchu i wzroku. Ruchy pacjentów mogą być ponadto ograniczone bądź spowolnione.  
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów) to natomiast zapalenie lub niewydolność wątroby. 

Pacjenci przyjmujący lek miewali również płytki oddech i problemy z oddychaniem, jednak nie można określić częstotliwości tych objawów, gdyż zgłaszane były już po wprowadzeniu leku do obrotu. 

Wyżej wymieniono część z opisywanych skutków ubocznych leku Egzysta 300 mg. W ulotce temat skutków ubocznych został omówiony znacznie szerzej – warto ją przeczytać, by poznać wszystkie możliwe działania niepożądane tego leku. 

Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek skutków ubocznych opisanych lub nieopisanych w ulotce jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem. Bezwzględnie należy zgłosić się do lekarza, jeśli dojdzie do obrzęku języka lub twarzy, a także zaczerwienienia skóry i pojawienia się pęcherzyków bądź złuszczania. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Egzysta 300 mg

Należy wiedzieć, że same wskazania do terapii lekiem Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych są jeszcze niewystarczające, gdyż istnieją również przeciwwskazania do stosowania tego leku. Na etapie wywiadu medycznego lekarz sprawdzi zatem, czy pacjent kwalifikuje się do bezpiecznej terapii pregabaliną. Preparat nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mają nadwrażliwość na pregabalinę lub choć jeden ze składników pomocniczych. Nie są dostępne dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności terapii u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, dlatego lek nie powinien być podawany również w przypadku pacjentów niepełnoletnich. 

Ciąża i karmienie piersią – czy można zażywać lek Egzysta 300 mg?

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lek Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych nie powinien być zażywany przez pacjentki, które są w ciąży (lub ciążę podejrzewają), ani przez pacjentki, które karmią naturalnie, o ile lekarz w ich indywidualnych przypadkach nie zdecyduje inaczej. Bardzo ważne zatem, by poinformować lekarza o fakcie ciąży lub jej podejrzeniu, a także o karmieniu piersią, gdyż może być to wskazanie do ustalenia innej terapii. Zaleca się również, by kobiety w wieku rozrodczym, które muszą przyjmować lek Egzysta 300 mg, stosowały skuteczne metody zapobiegające ciąży w czasie leczenia. 

Lek Egzysta 300 mg a inne leki – czy zachodzą interakcje?

Preparat Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, dlatego bardzo istotne jest, aby pacjent poinformował lekarza o wszystkich zażywanych przez siebie aktualnie środkach medycznych. Należy wymienić leki przyjmowane obecnie i do niedawna, a także leki, które pacjent planuje zacząć stosować. 

 • Stosowanie leku Egzysta 300 mg wraz z lekami działającymi uspokajająco może na przykład nasilać działania niepożądane tych leków. Może to skończyć się nawet wystąpieniem niewydolności oddechowej, a w niektórych przypadkach może prowadzić również do śpiączki bądź śmierci. 
 • Jeśli lek Egzysta 300 mg będzie zażywany z niektórymi lekami, może dojść do nasilenia jego skutków ubocznych, w tym np. senności, zawrotów głowy czy spadku koncentracji. Mowa tu między innymi o preparatach takich jak: lorazepam i oksykodon, ponadto podobne działanie może również wykazywać jego łączenie z alkoholem. 

Egzysta 300 mg – zamienniki leku i dodatkowe środki ostrożności

Warto wiedzieć, że w niektórych przypadkach pacjenci, którzy mają stosować lek Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych, będą musieli zostać otoczeni dodatkową opieką medyczną podczas terapii. Opisano to szczegółowo w sekcji ostrzeżenia i środki ostrożności, którą znaleźć można w ulotce. Zgodnie z informacjami tam zawartymi:

 • Pacjent powinien na przykład poinformować lekarza, jeśli zmagał się wcześniej z chorobą serca, gdyż u niektórych osób leczonych Egzystą dochodziło do niewydolności serca. 
 • Istotna jest również informacja o cukrzycy, gdyż terapia może przyczyniać się do wzrostu masy ciała pacjenta, a także do konieczności modyfikacji dawkowania leku przeciwcukrzycowego.
 • Koniecznie należy wspomnieć również o przyjmowaniu niektórych leków, gdyż zdarzyć się może, że jednoczesna terapia Egzysta 300 mg (14 kapsułek twardych) z lekami przeciwbólowymi czy zmniejszającymi nadmierne napięcie mięśniowe może potęgować skutki uboczne.
 • Bezwzględnie należy wspomnieć lekarzowi również o zaparciach lub skłonności do nich, ponieważ łączenie Egzysty z niektórymi lekami (np. przeciwbólowymi) może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych (w tym nie tylko zaparć, ale i porażenia jelit oraz niedrożności).
 • Pacjenci, którzy zmagali się wcześniej z uzależnieniem od leków, innych substancji czy alkoholu również powinni koniecznie poinformować o tym lekarza, a dodatkowo szczególnie zwrócić uwagę na to, czy z czasem nie mają wrażenia, że potrzebują większej dawki leku.
 • Należy wspomnieć również o przebytych przez pacjenta chorobach, w tym o zaburzeniach pracy nerek i wątroby, gdyż może dojść do encefalopatii. 
 • Istotna jest ponadto informacja o zaburzeniach oddychania, układu nerwowego czy czynności nerek – w tym przypadku lekarz może zalecić pacjentowi inne dawkowanie, by zminimalizować ryzyko pojawiania się trudności z oddychaniem.

W ulotce temat „ostrzeżenia i środki ostrożności” jest bardzo rozbudowany i obejmuje również informacje o możliwych skutkach ubocznych, które wymagają pilnego kontaktu z lekarzem. Warto zapoznać się z tematem szerzej przed terapią, by wiedzieć, na jakie symptomy należy zwrócić szczególną uwagę. 

Jeśli chodzi o bezpieczne zamienniki leku Egzysta 300 mg, 14 kapsułek twardych, należy wspomnieć, że na rynku dostępne są inne leki w formie kapsułek z pregabaliną. Taką samą formę podania leku i identyczną zawartość substancji czynnej mają między innymi: Linefor 300 mg, Pragiola 300 mg, Naxalgan 300 mg, Pregabalin Sandoz 300 mg, Pregabalin Mylan 300 mg. Sama forma podania leku i taka sama ilość substancji czynnej to w niektórych przypadkach jednak za mało, by móc bezpiecznie korzystać z ewentualnego „zamiennika”. Należy również dokładnie sprawdzić skład substancji pomocniczych, gdyż niektórzy pacjenci mogą mieć nadwrażliwość na niektóre składniki dodatkowe leku, co jest głównym przeciwwskazaniem do jego stosowania. W sprawie ewentualnych zamienników najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, którzy bezpiecznie dobiorą podobny do Egzysty 300 mg preparat. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.