Egzysta 150 mg – 56 kapsułek twardych

Napisano 27.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Produkt leczniczy Egzysta 150 mg w formie kapsułek twardych, należy do leków stosowanych w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego oraz uogólnionych zaburzeń lękowych u osób dorosłych. Obecna w leku pregabalina jest pochodną kwasu gamma-aminomasłowego o działaniu przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. Dla optymalnego działania leku oraz zminimalizowania możliwości pojawienia się efektów ubocznych, przed użyciem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi leku i stosować go ściśle z zaleceniami specjalisty. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Egzysta 150 mg (56 kapsułek twardych) – czym jest ten lek i w jakim celu się go stosuje?

Egzysta to produkt leczniczy znajdujący zastosowanie w leczeniu padaczki, bólu neuropatycznego i uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych.

Ból neuropatyczny będący konsekwencją uszkodzenia nerwów, może towarzyszyć chorobom takim jak cukrzyca lub półpasiec. Ból towarzyszący neuropatii można opisać uczuciem gorąca, palenia, pulsowania, kłucia, strzelania. Jest to zwykle ból ostry i towarzysza mu kurcze, mrowienie lub drętwienie. Dodatkowo ból neuropatyczny może wiązać się ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu oraz przewlekłym zmęczeniem, co z kolei przekłada się na gorsze funkcjonowanie pacjenta oraz ogólną jakość życia. Lek Egzysta stosowany jest w terapii długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów.

W przypadku epilepsji, lekarz może przepisać lek Egzysta, jeśli dotychczasowe leczenie nie dawało w pełni satysfakcjonujących efektów. W takiej sytuacji Egzysta stosowana jest jako lek dodatkowy (z innymi lekami przeciwpadaczkowymi), pomagający zwiększyć kontrolę nad przebiegiem choroby. Egzystę stosuje się u osób dorosłych, w określonych typach padaczki – w przypadku napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione.

Lek Egzysta stosuję się także u osób doświadczających uogólnionych zaburzeń lękowych, objawiających się przedłużającym się i trudnym do kontrolowania nadmiernym lękiem i niepokojem. Chorobie może towarzyszyć nerwowość lub podenerwowanie, rozdrażnienie, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, wzmożone napięcie mięśniowe, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją i zaburzenia snu. Objawy obserwowane w przypadku zaburzeń lękowych, znacznie odbiegają od tych charakterystycznych dla codziennych stresów i napięć.

Egzysta 150 mg – składniki leku.

Substancją czynną leku Egzyska jest pregabalina. 

Pojdyncza kapsułka twarda zawiera 150 mg pregabaliny.

Pozostałe składniki wchodzące w skład leku: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, talk, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171).

Jak przyjmować lek Egzysta 150 mg?

Lek Egzysta 150 mg przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego i należy go przyjmować ściśle z zaleceniami lekarza. Lek przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę (rano – wieczorem lub rano – w południe – wieczorem), zawsze o stałych porach. Może być on przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od niego. Kapsułka z lekiem powinna być połknięta w całości, popita wystarczającą ilością wody. W zależności od schorzenia i stanu pacjenta, zalecana dzienna dawka wynosi od 150 mg do 600 mg pregabaliny na dobę. W przypadku pacjentów powyżej 65 lat oraz z chorobami nerek, lekarz może zalecić inny schemat leczenia.

 • W sytuacji, gdy pacjent odczuwa, że lek Egzysta działa za słabo lub zbyt mocno, nie powinien samodzielnie zwiększać dawki lub odstawiać leku, tylko poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Wszelkie zmiany w leczeniu powinny być poprzedzone konsultacją lekarską. 
 • Jeśli pacjentowi zdarzy się zażyć większą od zalecanej dawkę leku, należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarz lub zgłosić się najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego (należy zabrać ze sobą opakowanie po leku). Przyjęcie zbyt dużej dawki pregabaliny może spowodować uczucie senności, splątania, pobudzenia, a nawet napady drgawek.
 • Należy przypomnieć, że regularne przyjmowanie leku jest bardzo ważne dla uzyskania optymalnych efektów terapii. W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ja możliwie najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej – wtedy należy kontynuować leczenie zgodnie z ustalonym schematem. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej.
 • Stosowania leku Egzysta nie należy przerywać bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Nagłe odstawienie leku (zwłaszcza w przypadku długookresowego leczenia) może przyczynić się do pojawienia się zaburzeń snu, bólów i zawrotów głowy, nudności, biegunek, objawów grypopodobnych, drgawek, nerwowości, uczucia lęku, depresji, odczuwania bólu, nadmiernego pocenia się. W celu zminimalizowania możliwości pojawienia się objawów niepożądanych, odstawienie leku powinno odbywać się stopniowo przez okres minimum 7 dni.

Czy lek Egzysta 150 mg może być przyjmowany w czasie ciąży i podczas laktacji?

Leczenie środkami zawierającymi pregabalinę, takimi jak Egzysta, nie należy stosować w czasie ciąży ani w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Egzysta, powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, podejrzewa że może być w ciąży lub gdy jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku.

Czy lek Egzysta 150 mg może być łączony z innymi lekami?

Lek Egzysta może wchodzić w interakcje w innymi lekami. Szczególnie jeśli przyjmowany jest jednocześnie z lekami uspokajającymi (m.in. opioidy), może spowodować nasilenie działań niepożądanych obserwowanych w czasie przyjmowania tych leków. W ekstremalnych przypadkach może prowadzić to do niewydolności oddechowej, śpiączki oraz zgonu. 

Dodatkowo mogą pojawić się nasilone zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji, gdy lek Egzysta przyjmowany jest razem z lekami zawierającymi: oksykodon (lek przeciwbólowy), lorazepam (stosowany w stanach lękowych) oraz alkohol.

W celu uniknięcia niebezpiecznych skutków interakcji leków, przed rozpoczęciem leczenia należy  poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich produktach leczniczych przyjmowanych przez pacjenta obecnie i ostatnio, a także o tych, które pacjent planuje przyjmować.

Kto i kiedy nie powinien stosować leku Egzysta 150 mg?

Produktu medycznego Egzysta nie powinni przyjmować pacjenci mający uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Należy zachować również ostrożność w przypadku alergików – u niektórych pacjentów zażycie tego leku powodowało objawy sugerujące reakcję alergiczną (obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę skórną).

Lek Egzysta przeznaczony jest do stosowania wyłączenie przez osoby dorosłe. Nie ustalono bezpieczeństwa ani skuteczności zażywania preparatów pregabaliny u dzieci i młodzieży (do 18 lat), dlatego lek ten nie jest zalecany w tej grupie wiekowej.

W przypadku współistniejących schorzeń, jednoczesnego przyjmowania innych leków czy wystąpienia niepokojących objawów ubocznych, może okazać się, że lek Egzysta nie jest odpowiedni dla pacjenta. W razie  pojawienia się niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza. W takiej sytuacji specjalista zamieni schemat leczenia lub zaproponuje inną formę terapii.

Sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku Egzysta oraz takie, które mogą wiązać się z przeciwwskazaniami lub koniecznością zmiany sposobu leczenia: 

 • Stosowanie leku Egzysta może powodować wystąpienie zawrotów głowy i senności, co może przyczynić się przypadkowych urazów (zwłaszcza upadków) u osób w podeszłym wieku.
 • Lek Egzysta może powodować zaburzenia widzenia, łącznie z utratą wzroku. Większość tych dolegliwości jest przemijająca, nie mniej w przypadku ich wystąpienia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
 • W przypadku osób z cukrzycą, leczenie pregabaliną może powodować wzrost masy ciała, co z kolei może wiązać się z koniecznością zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.
 • Niektóre efekty uboczne, takie jak senność, mogą występować częściej u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego, którzy przyjmują inne leki, np. przeciwbólowe lub zwiotczające (zmniejszające napięcie mięśni), mające podobne działania niepożądane jak Egzysta. W sytuacji jednoczesnego stosowania leków, nasilenie takich działań może być zwiększone.
 • U części pacjentów, głównie w wieku podeszłym z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, podczas stosowania leku Egzysta obserwowano przypadki niewydolności serca.
 • U niektórych pacjentów przyjmujących lek Egzysta opisywano przypadki niewydolności nerek. Z tego powodu, jeśli pacjent podczas stosowania leku Egzysta zaobserwuje zmniejszenie częstości oddawania moczu, należy poinformować lekarza. W takiej sytuacji może być wskazane przerwanie przyjmowania leku.
 • U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe (np. Egzysta) pojawiały się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 • W przypadku, gdy lek Egzysta stosowany jest z innymi lakami mogącymi powodować zaparcia (np. niektóre leki przeciwbólowe), trzeba się liczyć z możliwością pojawienia się problemów żołądkowo-jelitowych. W razie nasilenia takich objawów należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
 • Podczas stosowania leku Egzysta zgłaszano pojawienie się drgawek oraz pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o dotychczas przebytych poważnych chorobach, w tym chorobach nerek i wątroby.
 • W przypadku pojawienia się trudności z oddychaniem, zaburzenia funkcji układu nerwowego i wydalniczego oraz . Jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu oraz gdy pacjent jest w wieku powyżej 65 lat, specjalista może zalecić inny schemat dawkowania leku.
 • Z racji możliwych efektów ubocznych, rozpoczynając leczenie nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać czynności potencjalnie niebezpiecznych, aż do momentu ustalenia wpływu leku na zdolność wykonywania tych czynności.
 • Lek Egzysta zawiera laktozę, w przypadku pacjentów z nietolerancję cukrów, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Skutki uboczne przyjmowania leku Egzysta 150 mg.

U niektórych pacjentów przyjmowanie leku Egzysta może powodować działania niepożądane.
Wśród najczęstszych z nich wymienia się: zawroty i bóle głowy, senność, zmęczenie, bezsenność, trudności w skupieniu uwagi, zmiany nastroju, drażliwość, splątanie, dezorientacja, nietypowe lub dziwne samopoczucie, trudności w mówieniu, zaburzenia pamięci, zaburzenia widzenia (nieostre lub podwójne widzenie), zwiększenie apetytu oraz wzrost masy ciała, suchość w ustach, ból gardła, zaparcia, nudności, wymioty, biegunka, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej, obrzęk ciała (w tym kończyn), kurcze mięśni, bóle stawów, pleców oraz kończyn zaburzenia równowagi, nieprawidłowy chód drżenia, uczucie upojenia alkoholowego, uczucie mrowienia, drętwienie, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, trudności w osiągnięciu erekcji.

Przyjmowanie leku Egzysta może powodować również niepokojące objawy skórne lub przypominające reakcję alergiczną. W razie wystąpienia obrzęku twarzy lub języka, zaczerwienienia skóry, pojawienia się pęcherzyków lub złuszczania, należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Czy lek Egzysta 150 mg posiada zamienniki i czy są skuteczne?

W aptach dostępne są również inne leki zawierające pregabalinę, mające takie samo zastosowanie jak lek Egzysta, a tym samym stanowiące jego zamiennik. Należą do nich między innymi: Pregabalin Sandoz, Pregabalin Zentiva, Pregabalin Mylan, Pregamid, Pragiola, Linefor, Lyrica.

Decydując się na zamiennik leku, ważne jest by zwrócić uwagę na dawkę substancji czynnej w pojedynczej kapsułce. Skuteczność leczenia lekiem Egzyska oraz zamiennikami zależy od trzymania się zaleceń lekarza, co do dawkowania leku oraz indywidualnej reakcji pacjenta.

E-recepta online na Egzysta 150 mg, 56 kapsułek twardych.

Lek Egzysta 150 mg w formie kapsułek, stosowany w leczeniu epilepsji, bólu neuropatycznego oraz zaburzeń lękowych, dostępny jest w aptece i można go kupić jedynie po wcześniejszym okazaniu aktualnej recepty. Jest to produkt leczniczy, który należy stosować ściśle z zaleceniami lekarza specjalisty. W przypadku utrudnień z dostaniem się na wizytę stacjonarną, pacjent może skorzystać z konsultacji lekarskiej online. Dla wielu pacjentów to wygodna i szybka opcja skorzystania z porady lekarskiej. W przypadku, gdy specjalista stwierdzi zasadność zastosowania leku Egzysta, pacjent otrzyma receptę internetową. E-recepta jest elektronicznym odpowiednikiem recepty w postaci papierowej. Aby zrealizować taką receptę wystarczy podać farmaceucie PESEL oraz 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em tuż po wystawieniu recepty lub podać wydruk e-recepty otrzymany w wiadomości mailowej w formie załącznika PDF. W tym drugim przypadku realizacja recepty jest możliwa po zeskanowaniu przez farmaceutę kodu kreskowego umieszczonego na wydruku.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.