Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg

Napisano 10.05.2022 | Asystent Medyczny | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Amoksiklav granulat 875 mg + 125 mg to antybiotyk zawierający dwie substancje czynne: amoksycylinę (Amoxicillinum) oraz kwas klawulanowy (Acidum clavulanicum). Lek jest dostępny wyłącznie na receptę, stosuje się go w leczeniu infekcji bakteryjnych. Terapia antybiotykiem Amoksiklav powinna odbywać się pod nadzorem lekarza, w przeciwnym razie drobnoustroje mogą rozwinąć oporność na lek. Nie ma przeciwwskazań, by wdrożyć ją zarówno u dzieci, jak i dorosłych, ale należy przestrzegać dawkowania określonego przez lekarza.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg i kiedy jest stosowany?

Amoksiklav granulat to antybiotyk wydawany na receptę. Wskazaniem do jego stosowania są zakażenia bakteryjne dróg moczowych (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek lub zapalenie pęcherza moczowego), skóry – (np. zapalenie tkanki łącznej), stomatologiczne (np. ropień okołozębowy z zapaleniem tkanki łącznej) oraz zatok przynosowych (np. ostre bakteryjne zapalenie zatok).  

Substancje czynne zawarte  w leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg to amoksycylina oraz kwas klawulanowy. Amoksycylina (Amoxicillinum) należy do penicylin, natomiast kwas klawulanowy (Acidum clavulanicum) ma budowę podobną do penicylin, jego działanie polega na zapobieganiu rozkładowi amoksycyliny. 

Skład leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg

Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg składa się z 2 substancji czynnych (amoksycylina – Amoxicillinum oraz kwas klawulanowy – Acidum clavulanicum)  oraz substancji pomocniczych. Pełny skład produktu leczniczego prezentuje się następująco: 

 • w 1 saszetce znajduje się 1004,5 mg amoksycyliny trójwodnej (co odpowiada 875 mg amoksycyliny – Amoxicillinum) oraz 148,9 mg klawulanianu potasu (co odpowiada 125 mg kwasu klawulanowego – Acidum clavulanicum), 
 • pozostałe składniki to: magnezu stearynian, aspartam (E951), aromat cytrynowo-brzoskwiniowo-truskawkowy, krzemionka strącona, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna.

E-recepta online na Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg

Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg jest dostępny wyłącznie na receptę. Antybiotyki takie jak Amoksiklav należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, w przeciwnym razie bakterie mogą stać się oporne na lek. Jeśli pacjent potrzebuje nowej recepty, może ją otrzymać bez wizyty stacjonarnej u lekarza. Jest to możliwe dzięki wygodnemu rozwiązaniu, jakim jest recepta przez Internet na Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg. Przepis online można otrzymać pod warunkiem, że pacjent ma aktualne wyniki badań i w trakcie terapii nie wystąpiły u niego żadne skutki uboczne po zażyciu leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg. Receptę online można zrealizować w dowolnej aptece, wystarczy podać farmaceucie numer PESEL oraz wygenerowany kod. 

Jak przyjmować lek Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg?

Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek może być przyjmowany zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież o masie ciała powyżej 40 kg. Z granulatu należy sporządzić zawiesinę i następnie przyjąć ją doustnie podczas spożywania posiłku. Ma to na celu zminimalizowanie możliwości wystąpienia nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego. 

Dawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg u osób dorosłych 

Zalecane dawkowanie wynosi 1 saszetkę granulatu Amoksiklav 2 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami leku należy zachować przynajmniej 4-godzinny odstęp. Jeśli doszło do ciężkiego zakażenia, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 1 saszetki granulatu przyjmowanej 3 razy w ciągu doby. 

Dawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg u dzieci o masie ciała 40 kg i większej

Dawkowanie granulatu Amoksiklav ustala lekarz, zwykle jest ono podobne jak w przypadku dawkowania u osób dorosłych i wynosi 1 saszetkę granulatu Amoksiklav 2 razy na dobę. W sytuacji ciężkiego zakażenia, lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do 1 saszetki granulatu przyjmowanej 3 razy w ciągu doby. 

Dawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg u dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg

W przypadku dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg dawkowanie granulatu Amoksiklav określa lekarz. 

Dawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg u osób w wieku starszym

Zalecane dawkowanie granulatu Amoksiklav u osób starszych jest podobne jak u dorosłych, wynosi 1 saszetka granulatu Amoksiklav 2 razy na dobę. Nie jest konieczne modyfikowanie tej dawki.

Dawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg u pacjentów z chorobami nerek i wątroby

W przypadku pacjentów z chorobami nerek i wątroby lekarz może zadecydować o modyfikacji dawkowania granulatu Amoksiklav. Konieczna może się okazać także okresowa kontrola w postaci badań krwi. Pacjenci z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min nie powinni przyjmować granulatu, natomiast u pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 30 ml/min dawkowanie wygląda podobnie jak u zdrowych osób dorosłych. 

Przedawkowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg 

Amoksiklav 875 mg + 125 mg nie powinien być stosowany dłużej niż  2 tygodnie. W sytuacji, gdy pacjent omyłkowo przyjął większą dawkę antybiotyku niż zalecana, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Objawy, które mogą wystąpić po przedawkowaniu leku Amoksiklav to: biegunka, drgawki, nudności lub wymioty. Udając się do lekarza lub na szpitalny oddział ratunkowy należy wziąć ze sobą opakowanie leku, ponieważ Amoksiklav jest dostępny na rynku w różnych postaciach. Dostępne są np.: 

 • Amoksiklav granulat do sporządzenia zawiesiny doustnej 875 mg+125 mg, 14 saszetek,
 • Amoksiklav proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej (400 mg+57 mg) /5 ml,
 • Amoksiklav proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg+100 mg, 5 fiolek,
 • Amoksiklav proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg+200 mg, 5 fiolek,
 • Amoksiklav tabletki powlekane 250 mg+125 mg, 21 sztuk,
 • Amoksiklav tabletki powlekane 500 mg+125 mg, 14 lub 21 sztuk,
 • Amoksiklav tabletki powlekane 875 mg+125 mg, 14 lub 20 sztuk.
 • Amoksiklav QUICKTAB, czyli tabletki powlekane rozpuszczające się w jamie ustnej.

Każdy z wymienionych leków ma nieco inne proporcje składników, w tym także substancji czynnych, co może być istotne z punktu widzenia lekarza. 

Pominięcie dawki leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć lek Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg zgodnie z zaleconym schematem dawkowania, należy go zażyć od razu po przypomnieniu sobie o tym fakcie. Następnie wskazane jest, aby odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. 

Ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Amoksiklav granulat

Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami przyjmowanymi przez pacjenta. Z tego powodu należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich preparatach przyjmowanych ostatnio, obecnie lub takich, które pacjent zamierza stosować. Istotna jest informacja zarówno dotycząca leków wydawanych na receptę, jak i tych bez recepty oraz preparatów ziołowych). W szczególności konsultacji wymaga równoczesne przyjmowanie Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg i: 

 • allopurynolu (leku stosowanego przy dnie moczanowej, kamicy moczanowej oraz chorobach nowotworowych) – wiąże się z tym ryzyko wystąpienia skórnej reakcji alergicznej.
 • probenecydu (leku zwiększającego wydalanie kwasu moczowego) – aby uniknąć szkodliwej interakcji, lekarz może zadecydować o modyfikacji dawki leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg,
 • leków, które zmniejszają krzepliwość krwi (np. warfaryny), 
 • metotreksatu (leku przeciwnowotworowego i immunosupresyjnego),
 • mykofenolanu mofetylu (leku zapobiegającego odrzucaniu przeszczepów). 

Przyjmowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a spożywanie alkoholu

Toksyczność amoksycyliny nie wzrasta w połączeniu z alkoholem. Ponieważ jednak alkohol wpływa na metabolizm leku w wątrobie, nie należy go zażywać w trakcie antybiotykoterapii. Dotyczy to także leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg. 

Przyjmowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a oporność bakterii na antybiotyk

Jeśli antybiotyki nie są przyjmowane zgodnie z zaleceniami (np. pacjent modyfikuje dawki lub skraca czas trwania terapii bez uzgodnienia tego z lekarzem) bakterie wywołujące infekcję mogą stać się oporne na stosowane antybiotyki i przetrwać, a nawet namnażać się, pomimo zastosowania leku. Zjawisko to dotyczy również granulatu Amoksiklav. Jak tego uniknąć? Aby u bakterii nie wytworzyła się oporność na antybiotyk, wskazane jest:  

 • niedzielenie się lekiem Amoksiklav  875 mg+125 mg z innymi osobami, w szczególności, gdy nie został on dla nich przepisany przez lekarza,
 • niemodyfikowanie dawek antybiotyku na własną rękę, 
 • przyjmowanie leku Amoksiklav  875 mg+125 mg aż do ukończenia całego opakowania, 
 • stosowanie się do zaleceń lekarza związanych z czasem trwania terapii. 
 • w przypadku, gdy terapia zostanie zakończona, ale pacjentowi pozostała pewna ilość antybiotyku, należy ją zwrócić do apteki. 

Stosowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Amoksiklav 875 mg 125 mg granulat może przyczyniać się do osłabienia zdolności prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn. Z tego powodu po zażyciu antybiotyku nie należy się podejmować tego typu czynności, chyba że pacjent przyjmuje lek dłużej i zna reakcję swojego organizmu na zawarte w nim substancje czynne. 

Stosowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a probiotyki

Ponieważ Amoksiklav granulat to antybiotyk, wskazane jest równolegle stosowanie probiotyku, który uzupełni naturalną florę bakteryjną. Nie należy jednak przyjmować tych dwóch rodzajów leków razem, wskazane jest, aby zachować pomiędzy nimi przynajmniej 2-godzinny odstęp, chyba że lekarz zadecyduje inaczej. Po zakończonej antybiotykoterapii warto nadal stosować probiotyk, aby flora bakteryjna jelit mogła się odbudować. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepiej poradzić się w tej kwestii lekarza. 

Przeciwwskazania – kto i kiedy nie może przyjmować leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg jest uczulenie na składniki tego leku, np. amoksycylinę, kwas klawulanowy, penicylinę lub jakikolwiek inny komponent. Antybiotyku nie należy przyjmować także wtedy, gdy: 

 • u pacjenta stwierdzono w przeszłości ciężką reakcję alergiczną po podaniu antybiotyku,
 • u pacjenta stwierdzono w przeszłości zaburzenia czynności wątroby lub żółtaczkę po przyjęciu antybiotyku. 

Natomiast szczególnej ostrożności oraz konsultacji z lekarzem przed zażyciem leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg wymagają sytuacje, takie jak: 

 • leczenie z powodu zaburzeń czynności wątroby lub nerek,
 • trudności w regularnym oddawaniu moczu,
 • zdiagnozowana mononukleoza zakaźna (choroba wywołana przez wirusa Epstein –Barr, objawiająca się poprzez postępujące osłabienie, bóle gardła oraz mięśniowo-stawowe, dolegliwości gastryczne, gorączkę, dławicę piersiową, biały nalot na migdałkach, powiększenie śledziony lub wątroby, powiększone węzły chłonne oraz wysypkę plamkowo-grudkową). 

Skutki uboczne przyjmowania leku Amoksiklav granulat

Antybiotyk Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg może powodować u niektórych pacjentów działania niepożądane, tak jak wszystkie inne leki dostępne na rynku. Najczęstszym skutkiem ubocznym stosowania leku Amoksiklav, zgłaszanym przez więcej niż 1 na 10 pacjentów, jest biegunka. Inne działania niepożądane po przyjęciu antybiotyku Amoksiklav to: 

 • częste (zgłaszane przez 1 na 10 osób, które zażyły lek): kandydoza pochwy, jamy ustnej lub fałdów skórnych, nudności, wymioty, 
 • niezbyt częste (zgłaszane przez mniej niż 1 na 100 osób, które zażyły lek): ból głowy, nieprawidłowe wyniki badań krwi (zwiększenie aktywności enzymów wytwarzanych w wątrobie), niestrawność, pokrzywka, świąd, wysypka skórna, zawroty głowy, 
 • rzadkie (zgłaszane przez mniej niż 1 na 1000 osób, które zażyły lek): nieprawidłowe wyniki badań krwi (obniżona liczba komórek biorących udział w krzepnięciu krwi, niewielka liczba krwinek białych), wysypka skórna, przekształcająca się w pęcherzyki i rumień wielopostaciowy. 

W ulotce leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg zostały wymienione także działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

 • czarny włochaty język,
 • drgawki,
 • nieprawidłowe wyniki badań krwi (znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, mała liczba krwinek czerwonych),
 • obecność kryształów w moczu,
 • pobudzenie ruchowe,
 • przedłużony czas krzepnięcia krwi,
 • śródmiąższowe zapalenie nerek,
 • zapalenie wątroby,
 • żółtaczka.

Warto zwrócić uwagę także na działania niepożądane po przyjęciu leku Amoksiklav o nieznanej częstości występowania, które wymagają natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Należą do nich: 

 • aseptyczne zapalenie opon mózgowordzeniowych,
 • ciężkie reakcje skórne: rozległa wysypka skórna z pęcherzykami i złuszczaniem skóry lub rozległa, czerwona wysypka skórna z małymi pęcherzykami wypełnionymi ropą lub czerwona, łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, 
 • objawy grypopodobne z wysypką, gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych i nieprawidłowymi wynikami badań krwi, 
 • reakcje alergiczne,
 • wodnista biegunka z krwią i śluzem, bólem brzucha i/lub gorączką,
 • zapalenie okrężnicy. 

Każdy z powyższych objawów wymaga pilnej pomocy lekarskiej.

Konsultacja z lekarzem jest wskazana także wtedy, jeśli po zażyciu leku Amoksiklav wystąpiły: ból stawów, gorączka, obrzęk twarzy lub ust, obrzęk węzłów chłonnych, omdlenie, wysypka, zapalenie naczyń. W takiej sytuacji pacjent powinien zaprzestać stosowania antybiotyku, ponieważ prawdopodobnie jest na niego uczulony. 

Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg w czasie ciąży i laktacji

Czy lek Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg może być przyjmowany przez kobiety będące w ciąży lub karmiące piersią? Na to pytanie odpowiadamy poniżej. 

Stosowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a ciąża

Lek Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg to antybiotyk – jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, należy skonsultować się z lekarzem. Antybiotyki w ciąży mogą być stosowane tylko po konsultacji z lekarzem oraz wyłącznie w przypadku, gdy istnieją do tego ścisłe wskazania medyczne, takie jak np. ciężka infekcja bakteryjna.

Stosowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, należy skonsultować stosowanie leku Amoksiklav granulat 875 mg+125 mg z lekarzem. Wynika to z faktu, że substancje czynne zawarte w antybiotyku mogą przeniknąć do mleka matki. Lekarz może zadecydować o zmodyfikowaniu schematu dawkowania leku, uwzględniając harmonogram karmienia dziecka piersią. Zwykle zalecane jest, aby przyjmować lek od razu po karmieniu, tak aby zminimalizować ryzyko zaburzenia flory bakteryjnej u dziecka. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.