Afazja ruchowa — czym jest? Objawy i leczenie

Napisano 07.06.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Afazja jest efektem uszkodzenia kory mózgowej i oznacza utratę zdolności mówienia lub rozumienia mowy innych. Dotyczy przede wszystkim pacjentów, którzy wcześniej nie mieli tego rodzaju problemów. Najczęściej pojawia się nagle i może dotykać zarówno dorosłych, jak i dziecka. Wyróżnia się afazję ruchową, czuciową, ruchowo czuciową oraz afazję amnestyczną. Jakie są najważniejsze przyczyny i objawy afazji ruchowej? Jakie są rokowania w przypadku pacjenta, u którego zdiagnozowana została afazja ruchowa? Po więcej informacji zapraszamy do naszego artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Afazja ruchowa — co to jest?

Co to jest afazja ruchowa? Pod pojęciem afazja ruchowa (inaczej afazja motoryczna lub ekspresyjna) kryje się zaburzenie objawiające się w postaci trudności z wypowiadaniem słów i zdań – pacjent wydobywa zwykle pojedyncze i trudne do zrozumienia słowa lub sylaby. Z zaburzeniem związane jest uszkodzenie obszarów mózgu (ośrodkowego układu nerwowego) odpowiadających za rozumienie i tworzenie wypowiedzi. Chory cierpiący na afazję może mieć nie tylko kłopoty z mówieniem – przy tej chorobie problemy dotyczyć mogą również pisania. Pojawiać się mogą też zaburzenia czytania. Problem ten może dotykać zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Zaburzenia mogą pojawiać się u pacjentów, którzy wcześniej nie mieli żadnych problemów z wypowiadaniem się i komunikowaniem się za pomocą języka. Afazja wystąpić może również u osób, którym wcześniej nie sprawiało żadnych problemów rozumienie komunikatów wypowiadanych przez inne osoby.

Czytaj także:
 • Afazja u dzieci – jak ją rozpoznać? Diagnostyka, terapia
 • Jeśli u chorego oprócz zaburzeń mówienia i rozumienia wypowiedzi innych osób pojawiają się także inne dolegliwości, które wymagają przyjmowania leków, a wizyta u lekarza np. przez długie kolejki nie jest możliwa, warto skorzystać z rozwiązania, jakim jest recepta online. W praktyce rozwiązanie to umożliwia szybkie i bezpieczne otrzymanie kodu na wybrane leki – wystarczy wypełnić formularz, by w kilka chwil otrzymać SMS z czterocyfrowym kodem na niezbędne medykamenty.

  Co może przyczynić się do powstania afazji ruchowej?

  Afazja ruchowa przyczyny u pacjentów może mieć różne. Do najczęstszych przyczyn afazji ruchowej u dorosłych zalicza się guzy mózgu, a także urazy mechaniczne kory mózgowej. Wówczas afazja może przybierać ciężką postać. Ciężkość i częstość schorzenia przy udarach wzrasta również z wiekiem. Afazja u dorosłych może być też efektem choroby Alzheimera, poza tym wiązać się może z zachodzącymi procesami zwyrodnieniowymi mózgu. Problemy z wypowiadaniem wyrazów mogą być też związane z infekcjami lub zatruciami. Rzadziej afazja ruchowa Broca może być spowodowana przez infekcje ośrodkowego układu nerwowego. W mniejszym stopniu za zaburzenia mówienia przy afazji ruchowej odpowiadać mogą także migreny. Bardzo rzadko problem ten występuje jako efekt padaczki.

  Objawy afazji ruchowej

  Afazja ruchowa objawy daje dość charakterystyczne dla tego rodzaju problemu. Choroba neurologiczna, jaką jest afazja, przyczynia się m.in. do tego, że u pacjenta wypowiadanie się nie jest możliwe w taki sposób, jak miało to miejsce w przeszłości. Objawem afazji są zaburzenia związane z artykulacją, poza tym uszkodzenie obszarów mózgu, których efektem jest afazja, objawia się także w postaci problemów z rozumieniem słyszanych komunikatów. Afazja ruchowa to schorzenie objawiające się też w postaci umiejętności wypowiadania przez pacjenta wyłącznie krótkich oraz jednosylabowych wyrazów. Afazja to nie tylko problemy objawiające się w mówieniu, które jest niewłaściwe – pacjenci z tym problemem zdrowotnym mogą mieć również zaburzenia funkcji poznawczych.

  Jednym z rodzajów afazji jest afazja czuciowo ruchowa, która stanowi połączenie afazji czuciowej i ruchowej. Pacjenci zmagający się z tego rodzaju problemem tracą zdolność do wypowiadania, a także rozumienia słów i zdań, które wypowiadają inne osoby.

  Najczęstsze przyczyny afazji ruchowej

  U dzieci afazja ruchowa może pojawiać się już w wieku 2-3 lat – nie może być zdiagnozowana u młodszych pacjentów, którzy nie nauczyli się jeszcze mówić. Afazja ruchowa przyczyny u dzieci może mieć nieco inne niż u osób dorosłych. Zaburzona zdolność mówienia i rozumienia wypowiedzi innych u najmłodszych może być związana z zespołem Retta, będącym zespołem zaburzeń rozwoju, który najczęściej spotykany jest u dziewczynek. Motoryczna afazja może być także efektem udaru mózgu – obecność objawów afazji po przebytym udarze widoczna jest u około 30% pacjentów z tej grupy wiekowej. Mając na myśli afazję ruchową u dzieci, za kolejną przyczynę uważa się zespół Landaua-Kleffnera, który dotyka zwłaszcza dzieci w wieku od 2. do 7. roku życia. Inną przyczyną afazji u dzieci mogą być urazy mechaniczne, które mogły pojawić się już w trakcie porodu, a także występujące w ciąży patologie.

  Afazja ruchowa — rokowania

  W celu rozpoznania problemu, jakim jest afazja ruchowa, badana jest mowa – badanie obejmuje śledzenie mowy spontanicznej, a także zdolność nazywania przez pacjenta wskazanego przedmiotu (przedmiotów). Sprawdzić należy także inne umiejętności pacjenta, do których zalicza się m.in. powtarzanie słów, a także całych wyrażeń. U pacjenta sprawdza się również, czy rozumie on mowę, poza tym sprawdza się, czy nie ma problemów z czytaniem, pisaniem oraz liczeniem. Jeśli chodzi o problem zdrowotny, jakim jest afazja ruchowa, rokowania w znacznym stopniu uzależnione są od czynnika, który doprowadził do jej rozwoju. Czy afazja się cofa? Jeśli po kontakcie z lekarzem okazało się, że przyczyną afazji jest udar mózgu, w tym przypadku schorzenie może ustąpić całkowicie lub w znacznym stopniu u ponad połowy pacjentów nawet po kilku tygodniach lub miesiącach. Rokowanie jest nieco gorsze w przypadku osób, u których przyczyną afazji są procesy zwyrodnieniowe mózgu. U takich pacjentów nawet pomimo zalecanej terapii poprawa może nie nastąpić.

  Jeśli chodzi o zaburzenie, jakim jest afazja ruchowa, leczenie jest koniecznością, chociaż stosowane metody nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty. Część osób z afazją wiąże niepełnosprawność. Ruchowa afazja – dla sprostowania – związana jest z zaburzeniami systemu językowego oraz zdolności porozumiewania się z innymi. Należy mieć jednak na uwadze, że według specjalistów zaburzenia te w żaden sposób nie wynikają z niepełnosprawności intelektualnej chorego. Obecnie, zgodnie z przepisami, dzieci, u których zdiagnozowana została afazja, otrzymują jednak orzeczenie na niepełnosprawność ruchową.

  Życie z afazją ruchową — rehabilitacja

  Ruchową afazję należy leczyć. Pacjenci z afazją wymagają rehabilitacji, a także terapii neurologopedycznej. Niekiedy konieczna może okazać się pomoc ze strony logopedy, a także psychologa. Zajęcia u logopedy, czy też u psychologa wymagają ogromnej cierpliwości ze strony pacjenta. Jeśli u pacjenta zostanie zdiagnozowana afazja ruchowa, lekarz zalecić może rehabilitację. Sprawdzić się mogą zalecane przez lekarza ćwiczenia.

  Kiedy pacjent cierpi na schorzenie, jakim jest afazja ruchowa, ćwiczenia logopedyczne są tutaj podstawą. Rehabilitację logopedyczną rozpoczyna się, jeśli stan ogólny pacjenta jest stabilny, a rodzaj terapii dobierany jest indywidualnie do potrzeb pacjenta. Mając na myśli zaburzenie, jakim jest afazja ruchowa, terapia polega przede wszystkim na utrwalaniu form językowych poprzez ich powtarzanie. Ćwiczyć należy również ich rozumienie. Pamiętać należy jednak, że nie zawsze terapia stanowi gwarancję całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia, ponieważ w niektórych przypadkach zmiany w mózgu mogą być nieodwracalne.

  Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

  Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.