Pozytywny wynik testu na COVID-19 – co dalej?

Napisano 01.01.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Badania na koronawirusa rekomendowane są osobom mającym objawy infekcji, a także osobom bez objawów wskazujących na infekcję wirusem, które miały bliski kontakt z osobą o potwierdzonej chorobie. Pobieranie wymazu z nosogardła (nosogardzieli) i badanie próbki metodą PCR może dać wynik ujemny lub dodatni. Pozytywny wynik testu na Covid wiąże się z koniecznością izolacji pacjenta, ponadto kwarantanną objęci są jego współdomownicy. Należy pamiętać, że wiarygodny wynik wyjdzie wyłącznie, gdy wymaz pobierany będzie w odpowiednim czasie od kontaktu z wirusem. Co jeszcze należy wiedzieć o badaniach na Covid? Co zrobić, gdy uzyskamy pozytywny wynik testu na koronawirusa? Zapraszamy do artykułu!

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Kiedy udać się na test na koronawirusa? Kontakt z chorym, objawy

Koronawirus jest bardzo zakaźny, dlatego osoby, które mają podejrzenia, co do swojego stanu zdrowia, powinny zgłosić się na test.

Czytaj także:
  • Mowa między innymi o osobach, które mają charakterystyczne objawy, które mogłyby wskazywać na zakażenie Covid-19. Do objawów tych zaliczyć należy między innymi utratę węchu i/lub smaku, gorączkę, kaszel, duszności, duże zmęczenie, katar bądź wrażenie zatkanego nosa, bóle głowy, ból gardła, bóle mięśni, a także dolegliwości ze strony układu pokarmowego (biegunka, wymioty).
  • Na test Covid powinny zgłosić się również osoby, które są bezobjawowe, jednak miały wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem – np. w związku z dużym kontaktem z osobą chorą. Wśród takich osób wymienić należy między innymi osoby współzamieszkujące z osobą przebywającą w izolacji, gdyż mają one realną szansę na zakażenie – nawet przy wysokiej dbałości o higienę. Należy pamiętać, że niektórzy przechodzą koronawirusa skąpoobjawowo lub wręcz bezobjawowo, co jednak nie oznacza, że nie mogą w tym czasie zarażać innych – z tego powodu właśnie testowanie jest wskazane również u osób z „wysokiego ryzyka”, choć bezobjawowych.

Wielu pacjentów zadaje sobie pytanie, co oznacza pozytywny wynik testu na Covid-19 w praktyce. Jeśli u danej osoby wynik testu na Covid będzie pozytywny, oznacza to, że została ona zakażona koronawirusem i musi poddać się izolacji, gdyż może zarażać innych. W tym czasie należy monitorować swój stan zdrowia, a jego pogorszenie niezwłocznie zgłaszać do lekarza. Nie można opuszczać domu, więc pomocna może okazać się recepta przez Internet. O wykupienie przepisanych w ten sposób leków poprosić można bliską osobę, jednak należy dopilnować, by do minimum ograniczyć kontakt z nią przy odbieraniu od niej kupionych produktów.

Pozytywny wynik testu na COVID-19 – co zrobić w pierwszej kolejności?

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik testu na Covid, trafia do izolacji domowej. U osób bezobjawowych izolacja trwa 10 dni, natomiast w przypadku wystąpienia w tym czasie dodatkowych objawów, lekarz POZ może zdecydować o przedłużeniu izolacji. Informacja o pozytywnym wyniku testu bezpośrednio zapisywana jest w systemie, więc pacjent nie musi martwić się o dodatkowe formalności, których musi dopilnować, poza oczywiście pozostaniem w domu i dbałością o swój stan zdrowia oraz bezpieczeństwo najbliższych. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu z pacjentem skontaktuje się ponadto Sanepid, przeprowadzając wywiad środowiskowy odnośnie wcześniejszego kontaktu z innymi. Izolacja odbywa się w warunkach domowych, jednak pogorszenie stanu swojego zdrowia w tym czasie jest bezpośrednim wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub wezwania karetki.

Niektórzy pacjenci zastanawiają się również, co zaburza wynik testu na Covid. Faktem jest, że czasem testy nie odzwierciedlają stanu faktycznego. Zastanawiając się, co może zaburzyć wynik testu na Covid, należy przede wszystkim podkreślić, że badanie powinno być wykonane w ściśle określonym czasie od zakażenia, czy też pojawienia się objawów. Co może zafałszować wynik testu na Covid? Na przykład jego zbyt wczesne wykonanie. Kolejna kwestia dotyczy tego, że do wymazu najlepiej zgłosić się po minimum 2-3 godzinach od jedzenia, bez mycia zębów, wcześniejszego palenia, żucia gumy czy brania tabletek (np. na gardło) czy leków na katar (np. spraye). Wszystko to może zaburzać wynik testu.

Pozytywny wynik testu na COVID-19 – kogo należy powiadomić?

Wynik testu na Covid każdego pacjenta jest obowiązkowo wpisywany przez laboratorium do systemu EWP. Oznacza to, że pacjent nie musi zgłaszać pozytywnego wyniku, nawet jeśli robił go w placówce prywatnej. Automatycznie kierowany jest wówczas na izolację. Oczywiście dobrą praktyką (w miarę sił i możliwości) jest poinformowanie osób z najbliższego kontaktu o wyniku swojego testu. Mowa np. o pracodawcy czy szkole/przedszkolu dziecka z koronawirusem. Zajmie się tym zapewne również Sanepid, aczkolwiek warto uprzedzić wcześniej również takie osoby na własną rękę.

Pozostając jeszcze w temacie wyników testów na koronawirusa, warto wspomnieć, co zawiera wynik testu na Covid. Oprócz podstawowych informacji o czasie pobrania próbki i jej badaniu oraz danych pacjenta, znaleźć można tam informacje o wyniku. Test może wyjść negatywnie lub pozytywnie, ale to nie wszystkie opcje, jak się okazuje. Niektórzy zastanawiają się, co oznacza wynik testu na Covid nierozstrzygający. Taki wynik wymaga ponownego wykonania testu przez pacjenta. Odpowiadając na pytanie „co oznacza niejednoznaczny wynik testu na Covid”, należy wiedzieć, że w próbce znajdować mógł się materiał Covid na granicy progu wykrywalności lub materiał innego wirusa zakłócający wynik. Zawsze można również skonsultować się z lekarzem bądź laboratorium, dopytując konkretnie, co to znaczy wynik testu na Covid niediagnostyczny czy nierozstrzygający i co należy w tej sytuacji zrobić.

Pozytywny wynik testu na COVID-19 a kwarantanna

Osoby, które kierowane są na test na koronawirusa przez lekarza lub wypełniają w sieci formularz kierujący na test, są automatycznie w momencie wystawienia skierowania umieszczane w kwarantannie. Od tego czasu mają one zakaz opuszczania mieszkania i kontaktowania się z innymi do czasu otrzymania wyniku testu. Podczas kwarantanny można oczywiście udać się na test na koronawirusa, jednak możliwie najkrótszą drogą – bez przystanków na zakupy czy spotkania ze znajomymi. Zrobienie testu nie zwalnia z kwarantanny – ważny jest bowiem wynik tego testu, a na ten zwykle czeka się do 24 godzin.

Wynik negatywny testu zwalnia pacjenta z kwarantanny i umożliwia mu wcześniejszą aktywność, jednak wciąż z zachowaniem ostrożności. W momencie, kiedy dana osoba otrzyma jednak pozytywny wynik testu na Covid, kwarantanna również przestaje ją obowiązywać. W tym przypadku jednak nie oznacza to powrotu do codzienności, tylko wkroczenie w izolację domową. Izolacja trwa przez czas choroby i pacjent powinien spędzić ją w miejscu zamieszkania, chyba że poczuje się gorzej i potrzebna będzie hospitalizacja.

Pozytywny wynik testu na koronawirusa a inni domownicy

Warto wiedzieć, co oznacza pozytywny wynik testu na Covid dla pozostałych domowników osoby chorej. W momencie uzyskania pozytywnego wyniku wszyscy współdomownicy chorego kierowani są bowiem na kwarantannę, bez względu na to, czy są zaszczepieni czy nie.

  • Osoby zaszczepione mają jednak możliwość skrócenia swojej kwarantanny. W tym celu należy zgłosić się na test na koronawirusa. Jeśli wynik tego testu wyjdzie negatywny, osoba zaszczepiona współzamieszkująca z osobą przebywającą w izolacji zwalniania jest z kwarantanny. Jeśli jednak okaże się, że kolejny z domowników ma pozytywny wynik testu, znów przydzielana jest domownikom kwarantanna.
  • Jeśli natomiast chodzi o osoby niezaszczepione, które przebywają w jednym gospodarstwie domowym z osobą chorą, test zwalniający z kwarantanny wykonać mogą one dopiero w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji domownika. Oczywiście jeśli poczują się wcześniej źle, wręcz zalecane jest, by zgłosiły się na badanie szybciej, gdyż ich objawy z wysokim prawdopodobieństwem sugerować mogą wówczas infekcję (a o taką wcale nie jest trudno, gdy mieszka się razem).

Co zrobić po uzyskaniu pozytywnego wyniku na koronawirusa po powrocie zza granicy?

Osoby podróżujące za granicę, w tym do krajów Unii Europejskiej i nie tylko, muszą liczyć się z koniecznością częstego wykonywania testów na koronawirusa, czy też w niektórych przypadkach wręcz z koniecznością odbycia kwarantanny. Jest to temat, który dość często ulega zmianom, zależnie od sytuacji epidemiologicznej w danych krajach. Jedno pozostaje jednak bez zmian i dotyczy każdego – jeśli wynik testu na Covid osoby wracającej z innego kraju wyjdzie pozytywny, kierowana jest ona w izolację.

Warto również wspomnieć, w jaki sposób pacjent może zbadać się na koronawirusa. Istnieją różnego rodzaju testy na koronawirusa. Oznaczenie aktywnej infekcji wykonywane jest głównie poprzez testy PCR lub szybkie testy wykrywające antygeny wirusa. Wymagane jest tu pobranie materiału z nosogardzieli, co może być lekko nieprzyjemne i wzmagać odruch kichania. Na takie testy na obecność koronawirusa najlepiej zgłosić się na czczo lub przynajmniej kilka godzin od jedzenia/picia/stosowania leków. Wyniki badań dostępne są zależnie od metody badania – dłużej czeka się na wynik testu PCR. Po jakim czasie będzie on dostępny? Zazwyczaj pojawia się w systemie po ok. 24 godzinach, natomiast szybkie testy antygenowe dają wynik w kilkanaście minut, jednak są mniej czułe.

Są jeszcze testy serologiczne wykonywane z materiału krwi. Nie potwierdzają one aktywnego zakażenia, jednak wykrywają obecność przeciwciał przeciwko Covid w organizmie. Wykrywalne w związku z pobraniem krwi przeciwciała IgG i IgM pojawiają się w efekcie zakażeń i mogą utrzymywać się przez kilka tygodni po zakażeniu. Na podstawie testu serologicznego nawet po kilku tygodniach od zakażenia można sprawdzić, czy pacjent miał kontakt z wirusem. Z ich pomocą można sprawdzić również odporność po szczepieniu, czyli rodzaj odpowiedzi immunologicznej, jaką wytwarza organizm w związku z przyjętą wcześniej szczepionką.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.