PDW podwyższone — o czym świadczy? Normy, wskaźniki

Napisano 02.09.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 3 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Badanie PDW (Platel Distribution Width) pozwala uzyskać wiedzę na temat zmienności objętości trombocytów. Co oznacza i jaki problem zdrowotny sugeruje PDW podwyższone? O czym świadczy obniżone PDW? Jak interpretować wyniki tego badania? Wyjaśniamy wątpliwości. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

PDW w badaniu krwi — czym jest?

Podczas morfologii analizowane są różne parametry związane z komórkami krwi. Badaniu poddawane są także trombocyty, czyli płytki krwi, a konkretnie ich parametry, takie jak np.: 

Czytaj także:
 • całkowita liczba płytek krwi (PLT), 
 • odsetek dużych płytek (P-LCR), 
 • średnia objętość płytki krwi (MPV).

Co oznacza skrót PDW w badaniu krwi? Badania laboratoryjne PDW analizują zmienność objętości płytki krwi — wskazują one, jakie jest zróżnicowanie objętości trombocytów. Tego typu wskaźniki płytek krwi są użytecznymi markerami we wczesnej diagnostyce chorób zakrzepowo-zatorowych [1]. Wyniki badania PDW są wykorzystywane także we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych [2]. 

Prawidłowa wartość w badania PDW

Ile powinno wynosić PDW? Norma w przypadku zdrowej osoby wynosi 40-60% (6,11-11 fl) [3]. Prawidłowa wartość PDW w wynikach krwi oznacza, że pacjent prawdopodobnie nie ma problemów zdrowotnych związanych z zaburzeniami krzepnięcia krwi. 

Dzięki teleporadom i konsultacjom z lekarzami przez Internet oraz rozwiązaniom takim jak np. e-recepta czy l4 online każdy może liczyć na łatwy kontakt z lekarzem. Dotyczy to także wystawiania skierowań na badania krwi oraz konsultowania już uzyskanych rezultatów. Wartość PDW w wynikach krwi można szybko omówić z lekarzem. Specjalista wyjaśni, co oznacza rezultat badania oraz zadecyduje, co robić dalej i jakie badania wykonać celem pogłębienia diagnostyki. 

Interpretacja wyników PDW

Wartość PDW w wynikach krwi należy interpretować w kontekście innych wyników badania morfologii. Same w sobie badania laboratoryjne PDW nie są bowiem wyznacznikiem stanu zdrowotnego pacjenta. 

Obniżony poziom PDW we krwi — czy powinien niepokoić?

Jeśli uzyskano wyniki morfologii krwi: PDW obniżone, to, o ile pozostałe parametry badania krwi są w normie, nie ma żadnego powodu do niepokoju. Wątpliwości może budzić obniżone PDW u dziecka, ponieważ taki rezultat badania krwi jest częsty u pacjentów z ostrym zapaleniem oskrzelików [4]. Samo badanie PDW nie jest jednak użytecznym kryterium w diagnostyce tego schorzenia. Rezultat morfologii powinien być interpretowany całościowo i, podobnie jak napisano powyżej, jeśli pozostałe parametry związane z płytkami krwi są w normie, nie ma powodu do niepokoju. 

Podwyższony poziom PDW we krwi

Co robić, gdy uzyskano wynik PDW podwyższone? Co to znaczy? Badanie krwi PDW podwyższone może świadczyć o pewnych problemach zdrowotnych. Taki rezultat badania laboratoryjnego PDW uzyskuje się bowiem u [5] [6] [7] [8] [9] [10]: 

 • cukrzyków, 
 • pacjentów onkologicznych, 
 • pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi, 
 • pacjentów z chorobami układu oddechowego. 

Jeśli chodzi o badania krwi wykonywane w czasie ciąży, PDW podwyższone w ciąży może być niebezpieczne, ponieważ taki rezultat może sugerować zagrażający poród przedwczesny [11] [12]. Istnieją również doniesienia, że badanie PDW może być wykonywane u ciężarnych w celu oceny ciężkości stanu przedrzucawkowego i rzucawki [13]. Podobnie jednak jak w przypadku PDW obniżonego, także badanie krwi PDW podwyższone powinno być interpretowane nie osobno, a razem z innymi parametrami związanymi z krwinkami, analizowanymi podczas morfologii. 

Źródła:

 1. Vagdatli, Eleni & Gounari, Evdoxia & Lazaridou, E & Katsibourlia, E & Tsikopoulou, F & Labrianou, I. (2010). Platelet distribution width: A simple, practical and specific marker of activation of coagulation. Hippokratia. 14. 28-32.
 2. Li, N., Diao, Z., Huang, X. et al. Increased platelet distribution width predicts poor prognosis in melanoma patients. Sci Rep 7, 2970 (2017). https://doi.org/10.1038/s41598-017-03212-y
 3. https://www.zdrowie.info.pl/podwyzszone-p-lcr-pdw-oznacza/ [dostęp: 31.08.2022 r.]
 4. Ergül AB, Torun YA, Uytun S, Aslaner H, Kısaaslan AP, Şerbetçi MC. Reduction in mean platelet volume in children with acute bronchiolitis. Turk Pediatri Ars. 2016 Mar 1;51(1):40-5. doi: 10.5152/TurkPediatriArs.2016.3140. PMID: 27103863; PMCID: PMC4829165.
 5. Jindal S, Gupta S, Gupta R, et al. Platelet indices in diabetes mellitus: indicators of diabetic microvascular complications. Hematology. 2011;16:86 ̶ 89.
 6. Yu YJ, Li N, Yun ZY, et al. Preoperative mean platelet volume and platelet distribution associated with thyroid cancer. Neoplasma. 2017;64:594 ̶ 598. 
 7. Fu S, Liu L, Zhang X, et al. Platelet indices in laryngeal cancer. Cancer Biomark. 2018;21:675 ̶ 680. 
 8. Khandekar MM, Khurana AS, Deshmukh SD, et al. Platelet volume indices in patients with coronary artery disease and acute myocardial infarction: an Indian scenario. J Clin Pathol. 2006;59:146 ̶ 149.
 9. Sezgi C, Taylan M, Kaya H, et al. Alterations in platelet count and mean platelet volume as predictors of patient outcome in the respiratory intensive care unit. Clin Respir J. 2015;9:403 ̶ 408.
 10. https://www.roswellpark.org/cancertalk/202006/understanding-your-blood-test-results [dostęp: 31.08.2022 r.]
 11. Erez O, Romero R, Hoppensteadt D, et al. Premature labor: a state of platelet activation? J Perinat Med. 2008;36(5):377–387. doi:10.1515/JPM.2008.082.
 12. Artunc Ulkumen B, Pala HG, Calik E, Oruc Koltan S. Platelet distribution width (PDW): A putative marker for threatened preterm labour. Pak J Med Sci. 2014 Jul;30(4):745-8. doi: 10.12669/pjms.304.4991. PMID: 25097509; PMCID: PMC4121690.
 13. Singh A, Varma R. Role of Platelet Distribution Width (PDW) and Plateletcrit in the Assessment of Nonthrombocytopenic Preeclampsia and Eclampsia. J Obstet Gynaecol India. 2018 Aug;68(4):289-293. doi: 10.1007/s13224-017-1036-x. Epub 2017 Aug 4. PMID: 30065544; PMCID: PMC6046675.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.