Jak objawia się cyklofrenia? Leczenie i konsekwencje

Napisano 15.04.2023 | Asystentka Medyczna | Czas czytania: 3 min.

Cyklofrenia jest zaburzeniem psychicznym, które wpływa na funkcjonowanie emocjonalne osoby dotkniętej chorobą. Objawy cyklofrenii mogą być zróżnicowane, a ich intensywność zależy od stanu pacjenta. W artykule odpowiemy na pytania cyklofrenia co to za choroba, omówimy, jak objawia się cyklofrenia, jakie są dostępne metody leczenia oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą to schorzenie. 

Czym jest cyklofrenia?

Cyklofrenia to choroba psychiczna, która charakteryzuje się występowaniem okresów depresji i manii lub hipomanii. Objawy cyklofrenii mogą wpływać na każdy aspekt życia pacjenta, zarówno osobistego, jak i zawodowego. Choroba ta jest nieco podobna do schizofrenii, jednak różni się od niej przebiegiem i objawami.

Depresja w cyklofrenii objawia się uczuciem smutku, zniechęcenia i zmniejszonej energii. Mania lub hipomania wiąże się z podwyższonym nastrojem, wzmożonym poczuciem własnej wartości i zwiększoną aktywnością. Warto zwrócić uwagę, że hipomania jest łagodniejszą formą manii, której objawy są mniej nasilone.

W dzisiejszych czasach leki przepisywane przez lekarzy, w tym antydepresyjne, można otrzymać w formie e-recepty online. Wystarczy skonsultować się z lekarzem za pośrednictwem teleporady. E-recepta online to wygodna i bezpieczna metoda uzyskania recepty na przepisane lek. Pozwala uniknąć fizycznego kontaktu z lekarzem, a także ogranicza czas oczekiwania na wizytę. 

Objawy i przyczyny cyklofrenii

Choroba psychiczna cyklofrenia charakteryzuje się naprzemiennymi epizodami depresji i manii lub hipomanii. Objawy choroby mogą być różne, a ich nasilenie zależy od indywidualnych cech pacjenta. 

Cyklofrenia objawy

Objawy depresji obejmują smutek, utratę zainteresowań, odczuwanie przygnębienia, zmęczenie, bezsenność lub nadmierną senność, utratę apetytu, trudności w koncentracji, poczucie bezwartościowości, myśli samobójcze oraz problemy z codziennym funkcjonowaniem.

Mania z kolei objawia się poprzez euforię, nadmierny optymizm, szybką i chaotyczną mowę. Charakteryzuje ją również zwiększona energia, impulsywność, brak poczucia konsekwencji, drażliwość, mała potrzeba snu, a także niewłaściwe zachowania społeczne.

Objawy hipomanii są łagodniejsze niż objawy manii i obejmują podobne cechy, jednak nie wpływają znacząco na funkcjonowanie osoby chorej.

Cyklofrenia przyczyny 

Przyczyny cyklofrenii są złożone i obejmują czynniki genetyczne, biologiczne oraz środowiskowe. Osoby z rodziny, w której występowały zaburzenia nastroju, są bardziej narażone na rozwój cyklofrenii. Niektóre badania sugerują, że zaburzenia neuroprzekaźników, takich jak serotonina, dopamina i noradrenalina, mogą być związane z cyklofrenią. Ponadto, stresujące wydarzenia życiowe, takie jak utrata pracy, rozwód czy śmierć bliskiej osoby, mogą wywołać epizod chorobowy.

Cyklofrenia – metody leczenia

Cyklofrenia wymaga zintegrowanego podejścia do leczenia, które uwzględnia zarówno potrzeby psychiczne, jak i emocjonalne pacjenta. 

Głównymi metodami leczenia są farmakoterapia oraz psychoterapia. Leki przepisywane przez psychiatrę, takie jak stabilizatory nastroju, leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, pomagają kontrolować objawy choroby, zmniejszając skłonności do manii i depresji. 

Psychoterapia, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna, stanowi ważne uzupełnienie leczenia farmakologicznego. Terapia pozwala chorym na lepsze zrozumienie swojej choroby, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnych sytuacjach oraz na zmniejszenie ryzyka nawrotów. 

Współpraca z psychiatrą i psychoterapeutą jest kluczowa dla osiągnięcia stabilizacji emocjonalnej przez pacjenta. Wzmocnia również jego zdolność do prowadzenia satysfakcjonującego życia, mimo obecności choroby.

Czy cyklofrenia jest uleczalna? 

Cyklofrenia, obecnie częściej nazywana chorobą afektywną dwubiegunową, jest przewlekłą chorobą psychiczną, która nie ma jednoznacznego leczenia prowadzącego do całkowitego wyleczenia. Jednak poprzez odpowiednie leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne można skutecznie kontrolować objawy choroby i pomóc pacjentom prowadzić pełniejsze, bardziej stabilne życie

Leczenie opiera się głównie na stabilizacji nastroju za pomocą leków, oraz na pomocy pacjentom w radzeniu sobie ze stresem i wprowadzaniu pozytywnych zmian w stylu życia.  

Pomimo że cyklofrenia nie jest uleczalna w pełnym tego słowa znaczeniu, wielu pacjentów może osiągnąć długotrwałą remisję objawów, co pozwala im prowadzić satysfakcjonujące życie zawodowe i osobiste. Ważne jest jednak regularne monitorowanie stanu zdrowia psychicznego oraz dostosowywanie leczenia do indywidualnych potrzeb chorego.

Jakie konsekwencje ma cyklofrenia?

Cyklofrenia może znacznie wpłynąć na codzienne życie pacjentów. Osoby cierpiące na to zaburzenie mogą doświadczać trudności w pracy, nauce, relacjach interpersonalnych oraz realizacji codziennych obowiązków. W związku z naprzemiennymi epizodami depresji, manii lub hipomanii, pacjenci mogą wykazywać się niestabilnością emocjonalną, problemami z koncentracją, a także częstymi zmianami decyzji i planów życiowych. Wszystko to może prowadzić do niezadowolenia, izolacji społecznej oraz obniżenia jakości życia.

Potencjalne długotrwałe skutki choroby

Nieleczenie cyklofrenii może prowadzić do poważnych i długotrwałych konsekwencji. Wpływ choroby na funkcjonowanie zawodowe i społeczne może prowadzić do utraty pracy, braku wsparcia ze strony rodziny i znajomych, a nawet do rozwodu. 

Długotrwałe konsekwencje obejmują również zwiększone ryzyko wystąpienia innych zaburzeń psychicznych, takich jak lęk, zaburzenia odżywiania, uzależnienia czy schizofrenia. Ponadto, pacjenci z cyklofrenią są narażeni na częstsze nawroty choroby, które stopniowo stają się coraz trudniejsze do leczenia. 

Dlatego też istotne jest wczesne rozpoznanie oraz właściwe leczenie, aby zminimalizować wpływ cyklofrenii na życie pacjentów.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.