Sumamigren

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Sumamigren to preparat na bazie sumatryptanu, który stosuje się w przypadku konieczności łagodzenia bólu migrenowego i związanych z migreną objawów. Lek kupić można jedynie na receptę i przeznaczony jest dla pacjentów w wieku 18-65 lat, którzy nie mają przeciwwskazań do terapii. Jak każdy lek, również Sumamigren może mieć pewne działania niepożądane, co zostało szczegółowo opisane w ulotce. Poniżej zebrano informacje dotyczące prawidłowego stosowania i dawkowania leku Sumamigren, dostępnych w sprzedaży dawek i opakowań, a także skutków ubocznych i przeciwwskazań do terapii. Podpowiadamy również, czy lek może być stosowany przez ciężarne lub kobiety karmiące piersią, a także odpowiadamy na pytanie, czy można łączyć go z innymi lekami. 

Czym jest lek Sumamigren i jak działa?

Sumamigren to lek dostępny na receptę, który pacjenci przyjmują w celu łagodzenia dolegliwości związanych z napadami migrenowymi. Preparat sprawdzi się do łagodzenia dolegliwości bólowych migreny, a dodatkowo łagodzi objawy towarzyszące migrenie, w tym między innymi nudności oraz nadwrażliwość na dźwięki lub światło. 

Substancją czynną leku Sumamigren jest sumatryptan. Jego działanie polega na zwężaniu naczyń obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej. Jest to ważne z tego względu, że rozszerzenie tych naczyń uważane jest za prawdopodobną przyczynę napadów migrenowych. 

Lek Sumamigren dostępny jest w różnych dawkach i opakowaniach. Możliwe do kupienia przez pacjenta opcje to:

 • Sumamigren 50 mg 2 tabletki powlekane,
 • Sumamigren 50 mg 6 tabletek powlekanych,
 • Sumamigren 100 mg 2 tabletki powlekane,
 • Sumamigren 100 mg 6 tabletek powlekanych.

E-recepta online na Sumamigren.

Należy mieć na uwadze, że lek Sumamigren nie może być kupiony w aptece „od ręki”, o ile wcześniej pacjentowi nie zostanie na niego wystawiona e-recepta. Oczywiście zarówno recepta online, jak i recepta wystawiana w czasie wizyty stacjonarnej możliwe są tylko w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi wskazania i wykluczy przeciwwskazania do bezpiecznego zażywania leku przez pacjenta. Ze względu na niewielką ilość tabletek w opakowaniu oraz fakt, że tabletki przyjmuje się doraźnie, a nie zapobiegawczo, praktycznym rozwiązaniem w wielu przypadkach może być recepta przez Internet. Można ją otrzymać nawet w 5 minut po wypełnieniu formularza medycznego i to bez potrzeby wcześniejszej rezerwacji konsultacji z lekarzem, dojazdu do przychodni i oczekiwania w kolejce, co w przypadku pojawiającego się ataku migrenowego bywa bardzo trudne dla pacjenta. 

Skład leku Sumamigren.

Lek Sumamigren w swoim składzie zawiera substancję czynną, czyli wspomniany już sumatryptan, a także substancje pomocnicze, których wykaz znajduje się w dołączonej do każdego opakowania ulotce. Należy wiedzieć, że jednym ze składników pomocniczych jest laktoza, a to może być istotną informacją dla tych osób, które zmagają się z nietolerancją pewnych cukrów. 

W jednym opakowaniu znajdują się 2 tabletki lub 6 tabletek o zawartości 50/100 mg substancji czynnej każda. Tabletki o zawartości 50 mg są obustronnie wypukłe i podłużne, a ich kolor jest jasno różowy. Tabletki o zawartości 100 mg są obustronnie wypukłe i podłużne, a ich kolor jest biały.

Sumamigren – działanie i dawkowanie leku.

Jak wspomniano wcześniej, działanie leku Sumamigren polega na zwężaniu naczyń obszaru ukrwienia tętnicy szyjnej, gdyż to właśnie rozszerzenie tych naczyń uważa się za prawdopodobną przyczynę pojawiania się u pacjentów napadów migrenowych. Lek należy przyjmować wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza i jedynie w dawce przez niego ustalonej. Nie można na własną rękę wprowadzać tu modyfikacji i nie można leku przyjmować zapobiegawczo. 

Zgodnie z ulotką zaleca się, by lek przyjąć w możliwie najkrótszym czasie od wystąpienia objawów napadu migrenowego. Tabletka zaczyna działać po około 30 minutach, ale jeśli nie stłumi objawów migreny, nie można przyjąć przy tym samym napadzie tabletki kolejnej (wówczas zaleca się wspomaganie innymi środkami przeciwbólowymi – lista dozwolonych leków znajduje się w ulotce). Leku nie można łączyć z innymi preparatami z sumatryptanem bądź innymi tryptanami, a także z lekami na bazie ergotaminy lub jej pochodnych. 

Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza indywidualnie. Zazwyczaj obejmuje ono 50 mg substancji czynnej, jednak nie jest wykluczone, że niektórzy pacjenci potrzebować będą dawki silniejszej (100 mg). Nie wolno na własną rękę przyjmować większej dawki, a przypadki przedawkowania wymagają niezwłocznego kontaktu z lekarzem. 

Jeśli lek tłumi napady migrenowe, ale pojawi się kolejny napad, dozwolone jest przyjęcie kolejnej dawki, jednak pod warunkiem, że od dawki poprzedniej miną przynajmniej 2 godziny, a dobowa dawka substancji czynnej nie przekroczy 300 mg. Pacjenci z zaburzeniami pracy wątroby nie mogą przyjmować jednak więcej niż 50 mg substancji czynnej na dobę.

Sumamigren i działanie niepożądane – jakie występują?

Lek Sumamigren posiada nie tylko działanie pożądane, ale może również u niektórych pacjentów wywołać skutki uboczne. Oczywiście ich wystąpienie nie jest obligatoryjne, aczkolwiek należy mieć na uwadze możliwość wystąpienia pewnych działań niepożądanych po zażyciu dawki leku. Informuje o tym szczegółowo producent w ulotce, a także podaje (o ile informacje te są znane) częstość występowania poszczególnych działań niepożądanych. 

Istnieją skutki uboczne, których pojawienie się kwalifikowane jest do natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Mowa tu między innymi o jakichkolwiek objawach ciężkiej reakcji alergicznej bądź wstrząsu, a także o drgawkach, objawach zespołu Raynauda, ucisku w klatce piersiowej lub gardle, kłuciu, paleniu, mrowieniu, wzroście ciśnienia tętniczego i uczuciu ciężkości, które nasila się lub jest długotrwałe. Symptomy wymagające niezwłocznego kontaktu z lekarzem zostały bardzo szczegółowo opisane w ulotce – warto je przeczytać, by wiedzieć, na co należy zwrócić uwagę. 

W ulotce wymieniono również inne działania niepożądane leku Sumamigren:

 • Częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10) obejmują duszności, dolegliwości bólowe mięśni, a także zmęczenie i senność. U pacjenta dojść może do nagłego i krótkotrwałego zaczerwienienia twarzy, ponadto może mieć on zawroty głowy i czuć osłabienie. Nie są również wykluczone niepowiązane z migreną nudności i wymioty. Dodatkowo zaburzone może być u pacjenta czucie (lub może dojść do jego utraty), a także pojawić może się napięcie lub ból oraz wrażenie zimna/gorąca. 
 • Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000) to zmienione wyniki badań czynności wątroby. 
 • Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania to między innymi spadki ciśnienia krwi i omdlenia, różne zaburzenia widzenia, niekontrolowane ruchy i drgawki, bóle stawów, wzrost potliwości ciała, lęki, zaburzenia rytmu lub częstości akcji serca, zaburzenia przełykania i biegunki. Możliwa jest sztywność karku, bóle w klatce piersiowej i kołatanie serca, ponadto pojawić może się ból w okolicy niedawnego urazu bądź stanu zapalnego. 

Jeśli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek działania niepożądane, które mogą wiązać się z połknięciem tabletki powlekanej Sumamigren (nawet jeśli nie są wymienione w ulotce), powinien skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

Przeciwwskazania do zastosowania leku Sumamigren.

Mimo wyraźnych wskazań do przyjęcia tabletki powlekanej Sumamigren, nie każdy pacjent z migreną może bezpiecznie lek stosować. Kluczowy jest tu zatem etap wywiadu medycznego, w czasie którego lekarz będzie w stanie ocenić stan zdrowia pacjenta i jego historię medyczną, a także wykluczyć przeciwwskazania lub w razie ich wykrycia zaproponować inny preparat. Zgodnie z ulotką lek Sumamigren nie jest przeznaczony dla: 

 • pacjentów z nadwrażliwością na sumatryptan lub składniki dodatkowe tabletek powlekanych,
 • osób, które chcą zażywać go w celach profilaktycznych (jest to lek, który przyjmuje się doraźnie, gdy już wystąpią objawy napadu migrenowego),
 • pacjentów, którzy nie ukończyli 18 lat lub osób mających więcej niż 65 lat,
 • osób zmagających się ze schorzeniami układu krążenia lub różnymi chorobami serca,
 • pacjentów z nadciśnieniem tętniczym łagodnym lub umiarkowanym/ciężkim, które jest leczone,
 • osób, które miały w przeszłości incydent udaru mózgu, a także pacjentów z przemijającymi napadami niedokrwienia mózgu,
 • pacjentów, u których występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • osób, które zażywają inhibitory monoaminooksygenazy lub inne leki przeciwmigrenowe (lista leków przeciwwskazanych znajduje się w ulotce).

Jeśli u pacjenta występuje choć jeden z wymienionych wyżej czynników, nie może on stosować leku Sumamigren. W ulotce opisano ponadto dodatkowe „ostrzeżenia i środki ostrożności”, na które należy zwrócić szczególną uwagę, zanim jeszcze pacjent przyjmie tabletkę powlekaną Sumamigren. Ewentualne wątpliwości dotyczące tego działu najlepiej omówić z lekarzem lub farmaceutą. 

Sumamigren – czy może być zażywany w czasie ciąży i w połączeniu z innymi lekami?

W ulotce zaznaczono, że ciąża i karmienie piersią są sytuacjami, gdy kobieta nie powinna przyjmować leku Sumamigren, chyba że lekarz zaleci inaczej. Z tego powodu niezbędne jest, by w wywiadzie medycznym kobieta poinformowała lekarza, że jest w ciąży, stara się o dziecko lub choć podejrzewa, że mogło już dojść do zapłodnienia. Powinna również powiedzieć lekarzowi, że jest w trakcie karmienia piersią. 

Lek Sumamigren nie może być ponadto łączony z niektórymi lekami, czego również należy mieć świadomość. Pacjent w wywiadzie medycznym powinien poinformować lekarza o zażywanych przez siebie lekach, gdyż terapia równoczesna może być przeciwwskazana. Preparat Sumamigren zgodnie z ulotką nie może być łączony z lekami na bazie ergotaminy i jej pochodnych, a także z lekami na bazie innych tryptanów, inhibitorami monoaminooksygenzay i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny. Nie można łączyć również leku Sumamigren z preparatami na bazie dziurawca. Szczegółowe informacje na temat łączenia preparatu Sumamigren z innymi lekami znajdują się w ulotce. Opisano tu również minimalny czas, który musi minąć od przyjęcia niektórych leków do ewentualnego zażycia leku Sumamigren. Warto zapoznać się wnikliwie z tymi informacjami i pamiętać, że wszelkie wątpliwości w tym temacie najlepiej omówić z lekarzem lub farmaceutą. 

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.