Levoxa 500 mg – 10 tabletek powlekanych

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 10 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Środek Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych jest antybiotykiem stosowanym w przypadku zakażeń bakteryjnych o różnej lokalizacji. Lek kupić można wyłącznie na receptę i powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Nie można podawać go dzieciom i młodzieży, ponadto posiada dodatkowe przeciwwskazania, więc nie może być przepisany każdemu pacjentowi. Jakie jest bezpieczne i skuteczne dawkowanie leku Levoxa 500 mg i w jaki sposób należy go zażywać? Jakie działania niepożądane mogą pojawić się u pacjenta w związku z antybiotykoterapią i na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jak lek należy przechowywać i co konkretnie wchodzi w jego skład?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Levoxa tabletki powlekane (500 mg) – 10 sztuk. Czym jest ten lek i w jakim celu jest stosowany?

Lek Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych jest dostępnym na receptę preparatem z grupy antybiotyków. Substancją czynną Levoxa 500 mg jest lewofloksacyna, czyli antybiotyk fluorochinolonowy III generacji, którego sposób działania opiera się na zakłócaniu replikacji bakteryjnego DNA, co ma działanie bakteriobójcze. 

Lek Levoxa 500 mg stosowany jest głównie przy:

 • zakażeniach bakteryjnych zatok,
 • zakażeniach bakteryjnych płuc, jeśli pacjenci długotrwale mają problemy z oddychaniem lub zostało u nich zdiagnozowane zapalenie płuc,
 • zakażeniach bakteryjnych skóry i tkanki podskórnej (tkanek miękkich),
 • zakażeniach bakteryjnych układu moczowego (np. pęcherza moczowego i nerek),
 • długotrwałych zakażeniach bakteryjnych gruczołu krokowego,
 • profilaktyce wąglika lub jego nasilenia, jeśli pacjent miał kontakt z bakteriami.

E-recepta online na Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych

Wyżej wspomniano już, że preparat Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych dostępny jest wyłącznie na receptę, jednak warto wiedzieć, że e-recepta może zostać przez lekarza wystawiona zarówno po wizycie stacjonarnej, jak i po zdalnej konsultacji medycznej, a wówczas będzie to recepta online. By uzyskać receptę na tabletki Levoxa 500 mg, pacjent musi mieć wskazania do ich przyjmowania i jednocześnie lekarz w wywiadzie medycznym musi wykluczyć przeciwwskazania do terapii antybiotykiem, co jest ważne ze względu na bezpieczeństwo pacjenta. Jeśli pacjent kwalifikuje się do terapii lekiem Levoxa 500 mg, recepta przez Internet zostanie wystawiona niezwłocznie i w krótkim czasie zostanie wysłany do pacjenta kod SMS, a także wiadomość mailowa z wydrukiem informacyjnym PDF recepty w załączniku. Są one niezbędne do wykupienia leku w aptece, podobnie jak w przypadku realizacji każdej innej e-recepty. 

Skład leku Levoxa – tabletki powlekane (500 mg)

Lek Levoxa 500 mg dostępny jest w formie tabletek owalnych, obustronnie wypukłych. Tabletki mają kolor różowy, a w opakowaniu znajduje się 10 sztuk. Jedna tabletka ma wymiary 16×8 mm – z jednej strony posiada linię podziału, a z drugiej oznaczenie „L”. Jedna tabletka zawiera 500 mg lewofloksacyny w formie lewofloksacyny półwodnej, a także substancje pomocnicze, które szczegółowo wymienione są w dołączonej do opakowania ulotce. Z ulotką Levoxa, 500 mg, 10 tabletek powlekanych należy zapoznać się wnikliwie, ponieważ nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku jest głównym przeciwwskazaniem do jego stosowania. 

Jak zażywać lek Levoxa – tabletki powlekane (500 mg)?

Lekarz ustala indywidualnie dawkowanie leku Levoxa 500 mg i należy stosować lek zgodnie z zaleceniami. Dawkowanie i czas trwania terapii ustala się, biorąc pod uwagę rodzaj i umiejscowienie zakażenia, stan zdrowia pacjenta oraz stopień nasilenia choroby. Oczywiście ważna jest tu samoobserwacja pacjenta – jeśli będzie mieć on odczucia, że ustalono zbyt wysoką lub zbyt niską dawkę leku, powinien zgłosić się ze swoimi objawami do lekarza. Tabletki Levoxa 500 mg połyka się w czasie posiłków lub między nimi, popijając właściwą ilością wody.

Zalecane dawkowanie Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych dla osób dorosłych i w podeszłym wieku zależne jest od miejsca zakażenia oraz stopnia jego nasilenia:

 • Zapalenie zatok: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę.
 • Zakażenia płuc z długotrwałymi zaburzeniami oddychania: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę.
 • Zapalenie płuc: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę lub dwa razy na dobę.
 • Zakażenia układu moczowego: pół lub jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę.
 • Zakażenia gruczołu krokowego: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę.
 • Zakażenia skóry i tkanki podskórnej: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę lub dwa razy na dobę.
 • Kontakt z bakteriami, które wywołują płucną postać wąglika: jedna tabletka Levoxa 500 mg raz na dobę.

Lekarz może zdecydować o innym dawkowaniu, jeśli stan zdrowotny pacjenta wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności (np. w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności nerek).

Warto również wiedzieć, co należy zrobić, jeśli dojdzie do pominięcia dawki leku. Zgodnie z ulotką, dawka pominięta powinna zostać zażyta niezwłocznie po zaobserwowaniu zwłoki, jednak jeśli zbliża się już czas przyjęcia dawki kolejnej, bezpieczniej będzie pominąć zapomnianą dawkę i o odpowiedniej godzinie przyjąć kolejną tabletkę z harmonogramu. Przedawkowanie leku Levoxa 500 mg może być poważne, dlatego należy niezwłocznie zgłosić się do szpitala, jeśli pacjent omyłkowo zażyje zbyt dużą ilość tabletek. Objawy przedawkowania obejmują między innymi zaburzenia pracy serca i świadomości, nudności, drżenia mięśniowe, uczucie splątania i zgagę. 

Pacjent powinien dodatkowo wiedzieć, jak istotne jest przyjmowanie probiotyków w czasie antybiotykoterapii i niejednokrotnie również po jej zakończeniu. Doustne antybiotyki negatywnie wpływają na skład mikroflory jelitowej, dlatego należy przyjmować probiotyki, które wzmocnią mikroflorę i przywrócą jej prawidłowy skład. 

Działania niepożądane leku Levoxa – tabletki powlekane (500 mg)

Wszystkie leki mogą mieć skutki uboczne i również Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych może u pacjentów wywoływać działania niepożądane, których możliwości wystąpienia trzeba być świadomym. Skutki uboczne nie muszą pojawić się u każdego leczonego Levoxą 500 mg, aczkolwiek nie można wykluczyć takiej możliwości. W ulotce preparatu szczegółowo został ten temat opisany i warto zapoznać się ze znajdującymi się tam informacjami, wówczas pacjent będzie wiedzieć, jakich dolegliwości może się spodziewać i które z nich wymagają pilnej konsultacji z lekarzem. 

Wszystkie antybiotyki chinolonowe (a jest nim także Levoxa 500 mg), mogą rzadko powodować ciężkie skutki uboczne i trzeba wiedzieć, że mogą one mieć charakter długotrwały (czyli utrzymywać się nawet kilka miesięcy czy lat po skończeniu antybiotykoterapii) bądź wręcz potencjalnie nieodwracalny. Wspomnieć tutaj trzeba o trudnościach w chodzeniu, bólach mięśni, ścięgien i stawów kończyn, a także o nienaturalnych odczuciach, jak np. łaskotanie, kłucie, pieczenie, drętwienie czy mrowienie. U pacjentów pojawić mogą się dodatkowo także zaburzenia wzroku, słuchu, węchu i smaku, a także zaburzenia snu, duże zmęczenie, depresja i zaburzenia pamięci.

Koniecznie pacjent powinien odstawić tabletki Levoxa 500 mg i zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się u niego poniższe działania niepożądane: 

 • Rzadko występującymi skutkami ubocznymi Levoxa 500 mg (u mniej niż 1 chorego na 1000 badanych) są koszmary lub dziwne sny, depresja (która może obejmować myśli i próby samobójcze), omamy, niepokój, zaburzenia psychiczne, paranoja i reakcje psychotyczne, bóle i zapalenia ścięgien lub więzadeł, a także podwyższenie temperatury ciała. Rzadko zgłaszane są również różnego typu reakcje alergiczne (trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk twarzy/warg/języka/gardła, wysypka) oraz powiększenia węzłów chłonnych, ponadto może dojść do drgawek, hipoglikemii, SIADH (niskie stężenie sodu i nieprawidłowe wydalanie wody) i wzrostu aktywności enzymów wątrobowych, a także eozynofilii. 
 • Działania niepożądane, których częstotliwość występowania nie została jeszcze określona      to np. ciężkie wysypki skórne (np. toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub zespół Stevensa-Johnsona). Pacjenci obserwowali również utratę apetytu, zaciemnienie moczu, drętwienia, pieczenia, zażółcenie białkówek i skóry, mrowienia lub świąd, a także tkliwość brzucha. Niektóre objawy mogą świadczyć o zaburzeniach pracy wątroby, a nawet o jej śmiertelnym uszkodzeniu, ponadto dojść może do problemów z jelitami, które objawiają się najczęściej wodnistą biegunką (często z krwią, skurczami żołądka i wysoką temperaturą). 

Bezwzględnego kontaktu z lekarzem lub nawet pogotowiem ratunkowym wymagają objawy obejmujące ból pleców, brzucha lub klatki piersiowej, zwłaszcza jeśli jest bardzo nasilony. Objawy mogą być wynikiem tętniaka lub rozwarstwienia aorty, a narażeni są na to szczególnie pacjenci, którzy równocześnie z tabletkami Levoxa 500 mg zażywają układowe kortykosteroidy. Niezwłocznego kontaktu ze specjalistą wymagają także obrzęki kończyn dolnych bądź brzucha, duszności i kołatanie serca, a dodatkowo bóle lub obrzęki stawów, ich stan zapalny, a nawet zerwania ścięgien, które mogą pojawić się nawet kilka miesięcy po skończeniu antybiotykoterapii. Bezwzględnie należy zgłosić się również do lekarza z objawami neuropatii, w tym zwłaszcza z pieczeniem, mrowieniem, bólem lub osłabieniem kończyn, a także w przypadku jakichkolwiek objawów ciężkiej reakcji alergicznej. Jeśli u pacjenta dojdzie do zaburzeń widzenia lub pogorszenia wzroku, powinien niezwłocznie udać się do specjalisty od chorób oczu. 

Inne działania niepożądane Levoxa 500 mg. Kontakt z lekarzem zalecany jest, gdy objawy te będą się nasilać lub będą długotrwałe: 

 • Często występującymi skutkami ubocznymi Levoxa 500 mg (pojawiają się u mniej niż 1 chorego na 10 badanych) są zwłaszcza bóle i zawroty głowy, zaburzenia snu, nudności, biegunki, wymioty, a także wzrost poziomu enzymów wątrobowych.
 • Niezbyt często występującymi skutkami ubocznymi Levoxa 500 mg (pojawiają się u mniej niż 1 chorego na 100 badanych) są np. wzdęcia i gazy, utrata apetytu, bóle w okolicy żołądka, niestrawność lub rozstrój żołądka, a także drżenie, uczucie wirowania, pokrzywka, bóle stawów lub mięśni, wysypka i świąd. Niezbyt często u pacjentów może dochodzić do zakażenia Candida, duszności, a także do osłabienia i nadmiernej potliwości, a dodatkowo pacjenci mogą mieć zaburzenia odczuwania smaku czy odczuwać senność, splątanie, niepokój lub nerwowość. Pojawić może się leukopenia i eozynofilia, a także zaburzone wyniki czynności wątroby lub pracy nerek.
 • Rzadko występującymi skutkami ubocznymi Levoxa 500 mg (pojawiają się u mniej niż 1 chorego na 1000 badanych) są np. gorączka, parestezje, zaburzenia słuchu lub wzroku, niedociśnienie, tachykardia, nadmierna odpowiedź immunologiczna, neutropenia i trombocytopenia, a także zaburzenia pamięci i palpitacje serca. Zgłaszane przez pacjentów jest również osłabienie mięśni, zmiany czynności nerek (w tym niewydolność), a także plamy rumieniowe. 
 • Działania niepożądane, których częstotliwość występowania nie została jeszcze określona to między innymi ból gardła i gorączka, przemijająca utrata widzenia lub słuchu, zapalenia trzustki lub wątroby, reakcje alergiczne płuc, zapalenie stawów, a także utrata węchu bądź smaku. Pacjenci zmagają się z problemami z poruszaniem się i chodzeniem, ponadto mają omamy węchowe i zdarzają się im omdlenia. Zgłaszanymi skutkami ubocznymi są również bóle kończyn, pleców lub klatki piersiowej, zapalenie naczyń krwionośnych, a także niedokrwistość lub pancytopenia (spadek ilości wszystkich krwinek). Pojawić może się również zapalenie oka, nasilenie wrażliwości na światło słoneczne i promieniowanie UV, a także łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe. Trzeba liczyć się również z zaburzeniem rytmu serca, a także z możliwością zatrzymania krążenia. 

Lista skutków ubocznych leku Levoxa 500 mg jest znacznie bardziej obszerna, dlatego koniecznie pacjent powinien zapoznać się z dołączoną do preparatu ulotką.  

Należy podkreślić, że zaobserwowanie jakichkolwiek działań niepożądanych tabletek Levoxa 500 mg (w tym zarówno tych opisanych w ulotce, jak również tych, które nie zostały tam opisane) najlepiej konsultować z lekarzem lub farmaceutą. Istnieje również możliwość zgłaszania zaobserwowanych działań ubocznych leku do Departamentu, który zajmuje się ewidencją niepożądanych skutków produktów leczniczych – dane kontaktowe znajdują się w ulotce. 

Levoxa – tabletki powlekane (500 mg) – przeciwwskazania do stosowania leku

Lek Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych powinien być zażywany jedynie przez osoby dorosłe, jednakże „pełnoletniość” nie sprawia, że lek ten może być zażywany przez każdego pacjenta. Istnieją różnego rodzaju przeciwwskazania do stosowania leku Levoxa 500 mg, dlatego bardzo ważny jest etap wywiadu medycznego, w którym lekarz pozna stan zdrowia pacjenta i jego historię medyczną, dzięki czemu będzie w stanie wykluczyć przeciwwskazania do zażycia przez pacjenta leku Levoxa 500 mg lub zaproponować innego rodzaju terapię. W ulotce Levoxa 500 mg wyszczególniono grupy osób, które nie mogą zażywać leku Levoxa 500 mg, a także wspomniano o grupach osób, które powinny zachować szczególne środki ostrożności, jeśli mają lek przyjmować. Pacjent powinien przeczytać ulotkę, by upewnić się, że będzie mógł bezpiecznie lek zażywać. Zgodnie z ulotką, lek Levoxa 500 mg nie jest przeznaczony dla: 

 • Pacjentów uczulonych na lewofloksacynę, która jest substancją czynną leku Levoxa 500 mg.
 • Pacjentów uczulonych na inne chinolony, w tym np. na cyprofloksacynę, moksyfloksacynę i ofloksacynę.
 • Pacjentów uczulonych na jakikolwiek inny składnik tabletek Levoxa 500 mg. 
 • Kobiet ciężarnych lub kobiet, które podejrzewają, że mogą być w ciąży.
 • Kobiet, które karmią naturalnie.
 • Dzieci i młodzieży w okresie wzrostu. 
 • Pacjentów, którzy przechodzili wcześniej napady padaczkowe.
 • Pacjentów, u których doszło wcześniej do ciężkiego działania niepożądanego fluorochinolonów lub chinolonów.
 • Pacjentów, którzy w czasie wcześniejszego leczenia chinolonami mieli problemy ze ścięgnami (np. zapalenie ścięgna).

Są również grupy pacjentów, które powinny zachować szczególne środki ostrożności, jeśli lekarz zdecyduje się u nich na terapię lekiem Levoxa 500 mg. W ulotce temat ten został opisany bardzo szeroko, dlatego warto przeczytać zawarte tam informacje, zanim pacjent rozpocznie przyjmowanie leku Levoxa 500 mg. Koniecznie trzeba poinformować lekarza, gdy:  

 • pacjent ma 60 lat lub więcej,
 • pacjent ma lub miał problemy ze zdrowiem psychicznym,
 • pacjent przyjmuje kortykosteroidy, 
 • pacjent zmaga się z zaburzeniami pracy nerek lub wątroby,
 • pacjent w przeszłości już miał drgawki,
 • pacjent miał przeszczep,
 • pacjent przebył udar mózgu lub uraz, w czasie których doszło do uszkodzenia mózgu,
 • pacjent miał ciężką wysypkę skórną, złuszczającą się skórę, pęcherze lub owrzodzenia jamy ustnej, gdy w przeszłości zażywał lewofloksacyny,
 • pacjent choruje na miastenię,
 • u pacjenta stwierdzono rozwarstwienie aorty/tętniaka aorty/dużej tętnicy obwodowej lub takie przypadki występowały w jego rodzinie, a także w sytuacji, gdy pacjent ma wrodzoną chorobę zastawki serca lub chorobę naczyń krwionośnych,
 • pacjent ma niedomykalność zastawek serca lub inne problemy z sercem (np. niewydolność serca, wydłużenie QT, bradykardię), przebył zawał serca lub przyjmuje leki będące antagonistami wit. K,
 • pacjent choruje na cukrzycę, gdyż jest tu ryzyko hiperglikemii lub hipoglikemii, a nawet śpiączki hipoglikemicznej,
 • pacjent ma neuropatię obwodową,
 • pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Lista jest znacznie bardziej obszerna, a szczegóły można przeczytać w ulotce dołączonej do preparatu Levoxa 500 mg. 

Levoxa – tabletki powlekane (500 mg) w czasie ciąży i karmienia piersią

W ulotce preparatu Levoxa, 500 mg, 10 tabletek powlekanych zostało zaznaczone, że tabletek nie mogą przyjmować kobiety, które są w ciąży lub karmią naturalnie. Bardzo ważne zatem, by w wywiadzie medycznym kobieta poinformowała swojego lekarza o ciąży lub nawet jej podejrzeniu, ponadto powinna dać lekarzowi również znać, jeśli karmi dziecko piersią lub planuje zacząć karmienie.

Czy lek Levoxa – tabletki powlekane (500 mg) można łączyć z innymi lekami?

Levoxa 500 mg, 10 tabletek powlekanych nie może być stosowany z niektórymi lekami, dlatego bardzo istotne jest, by pacjent poinformował lekarza w czasie konsultacji lekarskiej o zażywanych przez siebie produktach medycznych. Należy wspomnieć również o lekach, które przyjmowane były do niedawna, a także o lekach, którymi terapię pacjent planuje rozpocząć w najbliższym czasie. Możliwe interakcje Levoxy 500 mg z innymi lekami mogą być obustronne, czyli to Levoxa 500 mg może zaburzać działanie niektórych środków medycznych i zwiększać ryzyko ich działań niepożądanych, ale również niektóre leki mogą zaburzać działanie leku Levoxa 500 i zwiększać ryzyko jego działań niepożądanych.

Leki, które stosowane z Levoxą 500 mg zwiększają ryzyko działań niepożądanych:

 • Kortykosteroidy, które mogą zwiększać podatność pacjenta na zapalenia i uszkodzenia ścięgien, gdy stosowane są wraz z lekiem Levoxa.
 • Cyklosporyna, której ryzyko działań niepożądanych jest większe, gdy stosowana jest wraz z lekiem Levoxa.
 • Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które zwiększają podatność pacjenta na pojawienie się drgawek, gdy stosowane są wraz z lekiem Levoxa.
 • Warfaryna, która może zwiększać podatność pacjenta na krwawienia, jeśli stosowana jest wraz z lekiem Levoxa.
 • Probenecyd, który w przypadku problemów z nerkami wymagać może mniejszej dawki, jeśli ma być stosowany z lekiem Levoxa.
 • Teofilina, która może zwiększać podatność pacjenta na drgawki, jeśli stosowana jest wraz z lekiem Levoxa. 
 • Cymetydyna, która w przypadku problemów z nerkami wymagać może mniejszej dawki, jeśli ma być stosowana z lekiem Levoxa.
 • Leki wpływające na rytm serca, w tym leki antyarytmiczne, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne i antybiotyki makrolidowe. 

Leki, które mogą wpływać na działanie Levoxa 500 mg:

 • Leki z żelazem, cynkiem lub magnezem bądź glinem. 
 • Sukralfat (podawany przy wrzodach żołądka).
 • Dydanozyna (podawana przy zakażeniu HIV).

Testy, których wyniki może zaburzać lek Levoxa 500 mg:

 • testy na gruźlicę – wyjść może fałszywie ujemny wynik,
 • testy na opioidy w moczu – wyjść może fałszywie dodatni wynik.

Jak przechowywać lek Levoxa – tabletki powlekane (500 mg)?

Levoxa, 500 mg, 10 tabletek powlekanych należy przechowywać w taki sposób, by dzieci nie miały do niego dostępu. Dodatkowych wytycznych do przechowywania tego preparatu nie ma w ulotce. Znajduje się tam jednak inna ważna informacja, a mianowicie fakt, że lek nie może być zażywany, gdy termin jego przydatności minie. Niewykorzystane tabletki nie mogą być wyrzucane do kosza na śmieci i nie można wyrzucać ich do kanalizacji, ponieważ może być to szkodliwe dla środowiska. Na pytania odnośnie bezpiecznej utylizacji Levoxa 500 mg z pewnością odpowie każdy farmaceuta, więc warto wybrać się w tym celu do apteki.

Co dodatkowo trzeba wiedzieć, jeśli chodzi o stosowanie leku Levoxa 500 mg?

Levoxa, 500 mg, 10 tabletek powlekanych może mieć skutki uboczne, które uniemożliwiają bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjent powinien zrezygnować z tych czynności, jeśli pojawią się u niego zawroty głowy, osłabienie koncentracji, zaburzenia widzenia, osłabienie szybkości reakcji, uczucie senności lub uczucie wirowania.

Bardzo ważne jest również zapewnienie sobie w czasie antybiotykoterapii i przez 2 dni po jej zakończeniu dobrej ochrony przed słońcem i promieniowaniem UV. Pacjent nie powinien w tym czasie się opalać, a jeśli zmuszony jest do wyjścia na słońce, powinien chronić się kremem z wysokim filtrem UV, a także zasłaniać głowę, ręce i nogi. W czasie antybiotykoterapii skóra staje się bardziej wrażliwa na słońce, co może skończyć się pojawieniem się uczucia mrowienia, oparzenia słonecznego, a nawet dużych pęcherzy na skórze.

 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.