Fluconazole 50 mg – 7 tabletek

Napisano 28.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Fluconazole 50 mg to lek, który ze względu na swoje właściwości przeciwgrzybicze, znajduje zastosowanie w leczeniu chorób zakaźnych i pasożytniczych wywoływanych przez grzyby. Zawarta w leku substancja czynna hamuje wzrost grzyba i konsekwentnie prowadzi do obumarcia szkodliwych mikroorganizmów. Fluconazole 50 mg okazuje się skuteczny między innymi w leczeniu kandydoz – najczęściej występujących zakażeń grzybiczych, wywołanych przez zbytnie namnożenie w organizmie drożdżaków z rodzaju Candida. Lek ma postać tabletek i dostępny jest na receptę. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek Fluconazole 50 mg (7 tabletek) – czym jest i jak działa?

Tabletki Fluconazole zawierają flukonazol – substancję czynną o właściwościach przeciwgrzybicznych. Działanie flukonazolu prowadzi do zahamowania syntezy ergosterolu, niezbędnego składnika błony komórkowej grzybów. Błona komórkowa ulega uszkodzeniu, czego konsekwencją jest śmierć komórki grzyba. Efektywność działania leku zależy od odpowiednio dobranej dawki – takiej, która będzie hamowała rozwój grzybicy i jednocześnie będzie bezpieczna dla komórek organizmu pacjenta. W niektórych przypadkach (np. gdy grzyb jest niewrażliwy na substancję czynną leku) zastosowanie leku może nie przynieść oczekiwanych efektów.

Flukonazol okazuje się skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków oraz innych grzybów chorobotwórczych. Dzięki temu preparat Fluconazole znajduj zastosowanie w leczeniu zakażeń takich jak: ostra i nawracająca kandydoza pochwy, kandydoza jamy ustnej i przełyku, kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej), kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, grzybice skóry (m.in. stóp, tułowia, podudzi), a także łupież pstry oraz grzybica paznokci (gdy inne leki okazują się nieodpowiednie). Fluconazole stosuje się także w profilaktyce kandydoz u osób po przeszczepie szpiku kostnego oraz pacjentów poddawanych chemioterapii i/lub radioterapii. Dodatkowo lek zapobiega nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) oraz zakażonych wirusem HIV.

E-recepta online na Fluconazole 50 mg (7 tabletek).

Tabletki Fluconazole 50 mg można kupić w aptece po wcześniejszym okazaniu farmaceucie ważnej recepty. Receptę na lek można uzyskać podczas wizyty lekarskiej stacjonarnej lub podczas konsultacji online. Recepta internetowa (inaczej e-recepta), wydawana jest wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz stwierdzi, iż stosowania preparatu Fluconazole 50 mg może pomóc pacjentowi i jednocześnie nie ma przeciwwskazań, co do przyjmowania tego leku. Receptę internetową pacjent może zrealizować na dwa sposoby: podając farmaceucie swój numer PESEL oraz 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em po konsultacji z lekarzem lub pokazując wydruk recepty otrzymany mailem w postaci załącznika PDF. Po podaniu niezbędnych danych lub zeskanowaniu kodu kreskowego widniejącego na wydruku e-recepty, będzie można zrealizować receptę i wykupić lek.

Skład leku Fluconazole 50 mg (7 tabletek).

Każda tabletka zawiera 50 mg flukonazolu. Dodatkowo w skład leku wchodzą: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon, stearynian magnezu.

Jak dawkować lek Fluconazole 50 mg?

Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, popijając wystarczającą ilością płynu. Wchłanianie flukonazolu nie jest zaburzone przez spożycie pokarmu, stąd lek może być zażywany niezależnie od posiłków. Dawkę i częstotliwość stosowania leku Fluconazole 50 mg lekarz ustala indywidualnie, uwzględniając rodzaj schorzenia wymagającego zastosowania flukonazolu oraz ewentualne współtowarzyszące problemy zdrowotne występujące u pacjenta.

W zależności od rodzaju schorzenia, w przypadku osób dorosłych oraz dzieci po 13 roku życia, zwykle zaleca się następujące dawki flukonazolu:

 • kandydoza pochwy – zwykle stosuje się 150 mg jednorazowo;
 • kandydoza jamy ustnej – standardowo 50 mg/ 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg/ 1 raz na dobę przez okres 7–14 dni;
 • kandydoza przełyku – standardowo 50 mg/ 1 raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg/ 1 raz na dobę zwykle przez okres od dwóch tygodni do jednego miesiąca;
 • kandydozy układowe (w tym kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej) – 400 mg pierwszego dnia, w kolejnych dniach 200 mg na dobę (dawkę i czas leczenia lekarz ustala indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na lek);
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 400 mg pierwszego dnia, w kolejnych dniach 200–400 mg/ 1 raz na dobę przez okres do dwóch miesięcy (dawkę i czas leczenia lekarz ustalane indywidualnie, w zależności od reakcji pacjenta na lek); 
 • grzybica stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry – 150 mg / 1 na tydzień lub 50 mg/ 1 raz na dobę przez 2–6 tygodnie; 
 • łupież pstry – 300–400 mg/ raz na tydzień przez 1–3 tygodnie lub 50 mg/ 1 raz na dobę przez 2–4 tygodnie;
 • grzybica paznokci – 150 mg/ raz na tydzień, tak długo, aż zakażony paznokieć zostanie zastąpiony przez nowy, niezakażony (czas leczenia może wynosić od 3 do 12 miesięcy w zależności od cech indywidualnych pacjenta);
 • zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS – 100–200 mg/ na dobę;
 • zapobieganie kandydozie w przypadku obniżonej odporności, po chemioterapii i/lub radioterapii –  50–400 mg/ 1 raz na dobę (wielkości dawki uzależniona jest od ryzyka wystąpienia zakażenia);
 • zapobieganie kandydozie po przeszczepieniu szpiku kostnego – 400 mg/ 1 raz na dobę (schemat leczenie lekarz ustala indywidualnie).

W przypadku dzieci do 13 lat, lekarz może zalecić stosowanie leku Fluconazole 50 mg, jedynie w przypadkach, gdy uzna taki dobór leku za bezwzględnie konieczny. W przypadku młodszych dzieci zaleca się zastosowanie flukonazolu w formie syropu. Maksymalna dawka leku dla najmłodszych pacjentów wynosi 400 mg na dobę.

Dostosowanie dawki leku jest konieczne u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami pracy nerek. W takiej sytuacji dawka leku może być mniejsza od standardowej. W przypadku pacjentów poddawanych dializom, zaleca się, aby przyjmować lek po każdej dializie.

Przeciwwskazania do dawkowania leku Fluconazole 50 mg.

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych, Fluconazole 50 mg nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik leku. Dodatkowo przeciwwskazane jest stosowanie flukonazolu równolegle w preparatami zawierającymi astemizol, cisapryd, pimozyd oraz terfenadynę.

Fluconazole 50 mg – działania niepożądane.

Lek Fluconazole 50 mg jest zwykle dobrze tolerowany, nie mniej u niektórych osób może powodować działania niepożądane, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, bóle głowy, zmiany skórne (wysypka) oraz zaburzenia funkcji wątroby i dróg żółciowych (zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy asparaginowej oraz dehydrogenazy alaninowej).

U niektórych chorych, stosowanie flukonazolu, może prowadzić do wystąpienia zmian parametrów wskazujących na czynność wątroby i/lub nerek oraz zmian parametrów hematologicznych i biochemicznych. Uwaga ta dotyczy głównie pacjentów chorych na AIDS oraz choroby nowotworowe.

Inne objawy niepożądane, które mogą wystąpić niezbyt często lub rzadko podczas stosowania leku Fluconazole 50 mg: zaburzenia krwi i układu chłonnego (agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia), zaburzenia układu immunologicznego (anafilaksja, włącznie z obrzękiem naczyniowo-ruchowym, obrzękiem twarzy, świądem), pokrzywka, wypadanie włosów, nadmierne złuszczanie się skóry włącznie z zespołem Stevensa-Johnsona oraz martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (zespołem Lyella), hipoglikemia, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, drgawki, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia odczuwania smaku, wzdęcia, żółtaczka, podwyższone stężenie bilirubiny, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, martwica wątroby, działanie hepatotoksyczne.

Fluconazole 50 mg – czy można go zażywać w czasie ciąży i podczas laktacji?

Leku Fluconazole 50 mg nie należy stosować u kobiet w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym, powinny skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec zajściu w ciążę w okresie leczenia. W czasie stosowania preparatu Fluconazole 50 mg nie należy karmić piersią, gdyż flukonazol przenika do mleka kobiety karmiącej.

Dodatkowe środki ostrożności podczas zażywania leku Fluconazole 50 mg.

 • Należy mieć na względzie, że choroby współwystępujące, stosowane leki, suplementy diety, jak i cechy indywidualne pacjenta mogą stanowić wskazanie do zmiany dawkowania leku czy też przeprowadzenia dodatkowych badań kontrolnych. Dlatego ważne jest, by podczas konsultacji poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach oraz stosowanych preparatach leczniczych.
 • Stosowanie flukonazolu może wiązać się z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz ze zmianami parametrów hematologicznych i biochemicznych. Dotyczy to przede wszystkim osób z współistniejącymi chorobami, takimi jak zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub choroby nowotworowe. W sporadycznych przypadkach może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby (włącznie z martwicą wątroby). Taka sytuacja może niekoniecznie wiązać się z działaniem samego flukonazolu, ale połączenia go z innymi lekami, które mogą potencjalnie toksycznie oddziaływać na wątrobę lub też z samym ciężkim przebiegiem choroby współwystępującej.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów wskazujących na dysfunkcje wątroby, zalecane jest kontrolne badania parametrów charakteryzujących funkcje wątroby. Jeśli pacjent zaobserwuje jakiekolwiek objawy świadczące o zaburzeniu czynności wątroby (w tym zmęczenie, złe samopoczucie, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności lub wymioty, brak apetytu), należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, gdyż takie objawy mogą oznaczać konieczność zaprzestania stosowania leku.
 • Ostrożność powinni zachować pacjenci, u których kiedykolwiek stwierdzono reakcje nadwrażliwości oraz alergicy. Reakcje nadwrażliwości po zastosowania flukonazolu występują rzadko, niemniej w przypadku osób szczególnie wrażliwych, takie reakcje są możliwe. Stosowanie preparatu Fluconazole 50 mg może wiązać się z reakcją nadwrażliwości typu anafilaktycznego, wystąpieniem ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwicy toksycznej rozpływnej naskórka oraz rumienia wielopostaciowego. Na wystąpienie odczynów skórnych szczególnie są narażeni pacjenci z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Jeżeli w okresie stosowania leku pacjent zaobserwuje niepokojące zmiany skórne, takie jak wysypka, należy zaprzestać zażywania tabletek i skonsultować się z lekarzem. W przypadku pojawienia się pęcherzy lub rumienia wielopostaciowego, konieczne może być przerwanie leczenia flukonazolem.
 • U niektórych pacjentów stosowanie Fluconazole 50 mg może być związane ze zmianami w zapisie EKG (wydłużenie odcinka QT) oraz ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym również stanowiących zagrożenie dla życia zaburzeń typu torsade de pointes. Podczas stosowania flukonazolu ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wiąże się z następującymi sytuacjami: wrodzone lub nabyte wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG, kardiomiopatia (zwłaszcza w przypadku niewydolności serca), rzadkoskurcz zatokowy, zaburzenia rytmu serca, podczas równoległego stosowania innych leków wpływających na wydłużenie odcinka Q oraz w przypadku zaburzeń elektrolitowych (szczególnie związanych ze zmniejszonym stężeniem potasu, magnezu lub wapnia).
 • Tabletki Fluconazole 50 mg zawierają laktozę, stąd też osoby z nietolerancją laktozy lub galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania laktozy, nie powinny ich zażywać.

Nie stwierdzono, aby flukonazol wpływał istotnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń oraz maszyn, stąd podczas leczenia preparatem Fluconazole 50 mg, nie ma konieczności rezygnowania z wymienionych czynności.

Lek Fluconazole 50 mg (7 tabletek) – czy można go łączyć z innymi lekami?

Przede wszystkim przeciwwskazane jest stosowanie preparatu Fluconazole 50 mg jednocześnie z astemizolem, cisaprydem, pimozydem, terfenadyną oraz erytromycyną. Flukonazol może sprzyjać wyższemu stężeniu tych leków, co z kolei może wiązać się z wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG, a także wystąpieniem komorowych zaburzeń rytmu serca i szczególnie niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes.

Ryfampicyna (antybiotyk stosowany w gruźlicy) zmniejsza dostępność flukonazolu oraz wpływa na jego metabolizm, dlatego też w przypadku równoczesnego stosowania obydwu leków, specjalista może zalecić zwiększenie dawki flukonazolu. Niektóre leki moczopędne (z grupy tiazydów) mogą zwiększać poziom flukonazolu we krwi, jednak zwykle nie wiąże się to koniecznością zmiany dawkowania leku. Dodatkowo flukonazol może wpływać na stężenie w osoczu leków, których metabolizm uzależniony jest od izoenzymów 3A4 i 2C9 cytochromu P450.

Ponadto należy zachować wyjątkową ostrożność, jeśli pacjent oprócz flukonazol przyjmuje następujące leki: doustne leki przeciwzakrzepowe (m.in. warfaryna i inne pochodne kumaryny), doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne sulfonylomocznika (takie jak chlorpropamid, gibenklamid, glipizyd, tolbutamid), benzodiazepiny (np. midazolam), fenytoina, teofilina, ryfabutyna, takrolimus i zydowudyn.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.