Fluconazole 200 mg – 14 tabletek

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 11 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Fluconazole 200 mg 14 tabletek to przeciwgrzybiczy lek doustny, który podaje się między innymi pacjentom zmagającym się zakażeniami drożdżakowymi lub kryptokokowymi. Tabletki przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci od 3 lat. Ich substancją czynną jest flukonazol, którego działanie przeciwgrzybicze wykorzystywane jest nie tylko w leczeniu zakażeń, ale również w celu zapobiegania ich nawrotom oraz ochrony przed zakażeniami grzybiczymi pacjentów o znacznie osłabionej odporności. Lek należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza, a dawkowanie ustalane jest indywidualnie, stosowanie do wskazania, nasilenia zakażenia i wieku pacjenta. Co należy wiedzieć o tabletkach Fluconazole 200 mg, ich prawidłowym przyjmowaniu oraz przeciwwskazaniach do ich stosowania? Czy lek może być podawany pacjentkom w ciąży lub karmiącym piersią? Informacje na ten temat znajdziesz poniżej. Podajemy ponadto, jakie są działania niepożądane tabletek i z jakimi lekami nie można ich łączyć. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Fluconazole 200 mg (14 tabletek) i kiedy jest stosowany?

Środek Fluconazole 200 mg 14 tabletek należy do dostępnych na receptę leków przeciwgrzybiczych. Jego substancją czynną jest flukonazol. Tabletki przepisywane są pacjentom, u których zdiagnozowano zakażenie grzybicze, a także pacjentom, którzy są szczególnie narażeni na zakażenie (np. z powodu obniżonej odporności) i pacjentom w grupie wysokiego ryzyka nawrotów zakażenia już przebytego. Lek przepisywany jest między innymi, gdy wchodzą w grę zakażenia grzybicze drożdżakami Candida, choć nie tylko. 

Wskazania do terapii tabletkami Fluconazole 200 mg u osób dorosłych obejmują:

 • kokcydioidomikozę (związaną z układem oddechowym),
 • zakażenia drożdżakami Candida obejmujące narządy wewnętrzne, drogi moczowe lub krew,
 • grzybice skóry, w tym między innymi grzybicę pachwin, stóp („stopa atlety”), tułowia i paznokci,
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych, czyli grzybicze zakażenie mózgu,
 • pleśniawki (zakażenia drożdżakowe) błony śluzowej ust i gardła, a także otarcia jamy ustnej powstałe na skutek stosowania protez zębowych,
 • zakażenia grzybicze (drożdżakowe) narządów płciowych (pochwy/prącia).

Lek podawany jest niektórym pacjentom również zapobiegawczo:

 • przeciw nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,
 • przeciw nawrotom zakażeń drożdżakowych błon śluzowych,
 • przeciw nawrotom zakażeń drożdżakowych pochwy,
 • w celu zapobiegania zakażeniom drożdżakowym u pacjentów, którzy mają nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. 

Preparat może być przepisany również młodzieży i dzieciom. Dedykowany jest dla młodszych pacjentów w wieku 3-17 lat, a wskazania do jego stosowania w tej grupie wiekowej obejmują zarówno leczenie, jak i zapobieganie zakażeniom grzybiczym. Zgodnie z dołączoną do opakowania ulotką lek podawać można w tej grupie wiekowej w związku z:

 • pleśniawkami (zakażeniami drożdżakowymi) błony śluzowej ust i gardła,
 • zakażeniem drożdżakami Candida obejmującym krew, narządy wewnętrzne lub drogi moczowe,
 • kryptokokowym zapaleniem opon mózgowych,
 • koniecznością zapobiegania zakażeniom drożdżakowym u dzieci i młodzieży z osłabioną odpornością,
 • koniecznością zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

E-recepta online na Fluconazole 200 mg 14 tabletek.

By kupić w aptece lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek, potrzebna jest wystawiona przez lekarza e-recepta. Taki dokument wystawiany jest jedynie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej i w sytuacji stwierdzenia przez lekarza wyraźnych wskazań do terapii oraz jednoczesnego braku przeciwwskazań do jej prowadzenia. Jeśli pacjentowi ma zostać wystawiona recepta online, lekarz oceni jego stan zdrowia na podstawie pisemnego wywiadu medycznego. W tej sytuacji kontakt z lekarzem polega na uzupełnieniu przez pacjenta specjalnie opracowanego formularza medycznego oraz na jego przesłaniu do lekarza. Specjalista analizuje otrzymany formularz, a jeśli nie ma zastrzeżeń do terapii, pacjentowi wystawiana jest recepta przez Internet. Procedura jest bardzo szybka, co jest dużą zaletą, gdy czas nagli, a godziny nie są standardowe. Na internetową konsultację lekarską nie trzeba ponadto umawiać się z wyprzedzeniem, ponadto można odbyć ją z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu – w tym z domu, samochodu, pracy czy pociągu. To duże ułatwienie dla osób, które pracują w niestandardowych godzinach i mają dużo innych obowiązków, więc nie mają możliwości wzięcia urlopu, by dostać się do lekarza w „wolnym” terminie.  

Fluconazole 200 mg – działanie leku i jego skład.

Lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek posiada substancję czynną, czyli flukonazol, a także substancje pomocnicze. W jednym opakowaniu znajduje się 14 tabletek niepowlekanych. Każda z nich jest podłużna, a jej kolor to biały lub jasnokremowy. W skład każdej tabletki wchodzi 200 mg flukonazolu i składniki pozostałe, których listę można znaleźć w dołączonej do opakowania ulotce. W tym miejscu trzeba wspomnieć, że w skład leku wchodzi laktoza. W jednej tabletce Fluconazole 200 mg znajduje się 160 mg laktozy. Może być to istotna informacja dla pacjentów, którzy mają stwierdzoną nietolerancję cukrów. Najlepiej przed terapią skonsultować się w tej sprawie z lekarzem.

Substancja czynna jest pochodną triazolu. Działanie flukonazolu polega na hamowaniu syntezy bardzo ważnego składnika błony komórkowej grzybów, przez co przyczynia się do zaburzania prawidłowego funkcjonowania wielu gatunków chorobotwórczych grzybów, kryptokoków i drożdżaków. Flukonazol hamuje enzym niezbędny do biosyntezy ergosterolu, a konkretne hamuje zależną od cytochromu P-450 demetylację 14 alfa-lanosterolu. W związku z tym działaniem dochodzi do utraty ergosterolu, przez co lek przyczynia się do zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej grzybów. To znów skutkuje zahamowaniem ich wzrostu, a także osłabieniem funkcji ochronnych. Flukonazol przyczynia się zatem w konsekwencji do zabicia grzyba. Ergosterol nie jest składnikiem zwierzęcej błony komórkowej, więc jest bardzo dobrym „celem” do terapii przeciwgrzybiczej. 

Przeciwwskazania przed zastosowaniem leku Fluconazole 200 mg.

Nie wszyscy pacjenci powinni przyjmować lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek, nawet jeśli posiadają ku temu wyraźne wskazania. W ulotce opisano przeciwwskazania do terapii tym środkiem, a lekarz w czasie wywiadu medycznego powinien wykluczyć obecność jakichkolwiek przeciwwskazań u pacjenta, zanim wystawi mu receptę na dany lek. Zgodnie z informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce lek Fluconazole 200 mg nie powinien być podawany pacjentom, którzy są uczuleni na substancję czynną tabletek, czyli na flukonazol. Nie jest to również lek, który można bezpiecznie podawać osobom uczulonym na inne środki, które stosuje się w terapii zakażeń grzybiczych. Leku nie można podawać także osobom, które są uczulone na jakikolwiek z pozostałych składników tabletek. Objawy nadwrażliwości mogą obejmować zaczerwienienie skóry, świąd i problemy z oddychaniem. Należy wiedzieć, że leku nie można również podawać pacjentom, którzy przyjmują niektóre leki. W tej grupie wymienić należy niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadynę i astemizol), niektóre antybiotyki (erytromycynę), leki podawane na zaburzenia pracy żołądka (cyzapryd), a także leki na zaburzenia rytmu serca (chinidynę) i zaburzenia umysłowe (pimozyd).

Skutki uboczne działania leku Fluconazole 200 mg.

Pacjent musi wziąć pod uwagę, że lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek może wywoływać działania niepożądane. Skutki uboczne nie muszą wystąpić u każdej osoby przyjmującej lek – częstość ich występowania podana jest w dołączonej do preparatu ulotce. 

Producent zaznaczył w ulotce, że lek może przyczyniać się do pojawiania się u pacjentów reakcji alergicznych i mogą być to również ciężkie reakcje alergiczne, choć te akurat występują rzadko. Bardzo ważna jest zatem samoobserwacja pacjenta i reagowanie na pojawienie się jakichkolwiek objawów, które mogłyby świadczyć o reakcji alergicznej. Wśród tych objawów wyróżnić można między innymi opuchliznę ust, twarzy lub powiek, a także ucisk w piersi, problemy z oddychaniem czy nawet nagłe sapanie. Należy być szczególnie wyczulonym również na pojawienie się wysypki na skórze, czerwonych krostek lub krostek swędzących, a także na pojawienie się zaczerwienienia skóry lub jej świądu. Ciężkie reakcje skórne mogą również dotyczyć wysypki z pęcherzami, w tym także takiej, która pojawia się w jamie ustnej i na języku. 

W ulotce wspomniano również, że lek może mieć wpływ na wątrobę pacjenta, dlatego dolegliwości ze strony układu pokarmowego także powinny zwrócić szczególną uwagę osoby, która przyjmuje tabletki Fluconazole 200 mg. Do alarmujących objawów zaliczyć można między innymi spadek apetytu i wymioty, a także zmęczenie i zażółcenie białkówek oka/skóry. 

Zaobserwowanie objawów reakcji alergicznej lub zaburzeń pracy wątroby wymaga pilnego odstawienia leku i niezwłocznego skonsultowania się z lekarzem. 

Istnieją również inne skutki uboczne, które mogą się pojawić u osób, które przyjmują tabletki Fluconazole 200 mg. Zgodnie z ulotką zaliczyć można do nich między innymi:

 • Częste działania niepożądane (pojawiają się u 1-10 pacjentów na 100 przyjmujących lek) to między innymi problemy z wysypką oraz dolegliwości bólowe głowy. Pacjenci zgłaszali ponadto problemy dotyczące bólów brzucha, a także pojawiające się nudności, biegunki i wymioty. Częstym skutkiem ubocznym leku jest również zmiana wyników badań czynności wątroby, a konkretnie zwiększenie badanych wartości. 
 • Niezbyt częste działania niepożądane (pojawiają się u 1-10 pacjentów na 1000 przyjmujących lek) to między innymi spadek apetytu, ponadto pacjenci zmagali się z nadmierną sennością lub bezsennością. Dochodziło również do spadku ilości czerwonych krwinek w ich krwi, co skutkowało osłabieniem, bladością i dusznością. Niezbyt częste działania niepożądane obejmowały również nadmierne zmęczenie, zwiększoną potliwość, złe samopoczucie i gorączkę. W tej grupie pojawiała się również pokrzywka i bąble, a także świąd. Działaniem niepożądanym były również bóle mięśni, wzdęcia, niestrawność, suchość w jamie ustnej, a także problemy z zaparciami. Pacjenci miewali zawroty głowy i problemy z równowagą, ponadto towarzyszyły im zaburzenia czucia i smaku. Nie są wykluczone również drgawki, żółtaczka i uszkodzenie wątroby.
 • Rzadkie działania niepożądane (pojawiają się u 1-10 pacjentów na 10 000 przyjmujących lek) to głównie spadek stężenia potasu we krwi, zaburzenia rytmu serca i zaburzenia na EKG. Pacjenci zmagali się również z drżeniami i wypadaniem włosów, a także dochodziło do niewydolności wątroby. Rzadkim skutkiem ubocznym był także spadek ilości białych komórek krwi, a także wysokie stężenie lipidów/cholesterolu we krwi. Pacjenci mieli również purpurowe lub czerwone przebarwienia, co mogło być związane z mniejszą ilością płytek krwi lub wiązać się ze zmianami dotyczącymi innych komórek. Nie są wykluczone również różnego rodzaju reakcje alergiczne, w tym również te ciężkie. U pacjentów rzadko pojawia się rozległa wysypka pęcherzowa i towarzyszyć może jej również złuszczanie skóry, ponadto pojawić może się opuchlizna ust lub twarzy.

Zauważenie u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych leku Fluconazole 200 mg 14 tabletek jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Wspomnieć należy nie tylko o zaobserwowanych skutkach ubocznych, które są zgodne z tymi, które zostały opisane w ulotce, ale również o skutkach ubocznych, które w ulotce nie zostały opisane, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że ich pojawienie się związane jest z przyjmowaniem tabletek Fluconazole.

Ciąża i laktacja a zażywanie leku Fluconazole 200 mg.

Pacjentka, która podejrzewa u siebie ciążę, ale jeszcze jej nie potwierdziła, powinna koniecznie powiedzieć o tym lekarzowi. Poinformowania lekarza wymaga również ciąża potwierdzona, a także planowanie starania się o dziecko w najbliższym czasie. Zasada ta zawsze dotyczy również matek karmiących dziecko naturalnie – one również powinny wspomnieć lekarzowi o karmieniu dziecka piersią. Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Jest to ewentualnie dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy lekarz, analizując korzyści i ryzyko terapii, zaleci inaczej. 

Dawkowanie leku Fluconazole 200 mg.

Lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletkę należy połykać o stałych porach i w całości – powinno się ją popijać szklanką wody. Tabletki można przyjmować z jedzeniem oraz niezależnie od niego. Lekarz ustala dawkowanie, biorąc pod uwagę wiek pacjenta, rodzaj zakażenia i jego nasilenie. Należy przestrzegać dawki i schematu ustalonej przez lekarza terapii i nie wolno zmieniać jej na własną rękę. 

W ulotce opisano zalecenia do dawkowania leku. Zależne są one od wskazania i nasilenia choroby. 

Osoby dorosłe:

 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – leczenie
  • W pierwszej dobie podaje się pacjentowi 400 mg substancji czynnej, a w kolejnych dobach jest to już 200-400 mg na dobę, chyba że lekarz zadecyduje o potrzebie zwiększenia dawki do 800 mg. Terapia zazwyczaj trwa 6-8 tygodni. 
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – zapobieganie nawrotom
  • Podaje się 200 mg substancji czynnej na dobę. Terapia zazwyczaj trwa tyle czasu, ile zaleci lekarz. 
 • Kokcydioidomikoza – leczenie
  • podaje się 200-400 mg substancji czynnej na dobę, chyba że lekarz zadecyduje o potrzebie zwiększenia dawki do 800 mg. Terapia zazwyczaj trwa 11-24 miesiące. 
 • Zakażenia narządów wewnętrznych przez Candida – leczenie
  • W pierwszej dobie podaje się pacjentowi 800 mg substancji czynnej, a w kolejnych dobach jest to już 400 mg na dobę. Terapia zazwyczaj trwa tyle czasu, ile zaleci lekarz. 
 • Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła, a także otarcia związane z protezami – leczenie
  • W pierwszej dobie podaje się pacjentowi 200-400 mg substancji czynnej, a w kolejnych dobach jest to już 100-200 mg na dobę. Terapia zazwyczaj trwa tyle czasu, ile zaleci lekarz. 
 • Pleśniawki błony śluzowej – leczenie
  • Dawkowanie zależne jest od lokalizacji problemu. Może być to 50-400 mg substancji czynnej podawanej raz na dobę. Terapia trwa zazwyczaj 7-30 dni i o jej zakończeniu zadecyduje lekarz. 
 • Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła – zapobieganie nawrotom
  • Podaje się 100-200 mg substancji czynnej raz na dobę. Inna opcja to 200 mg substancji czynnej 3 razy na tydzień.
 • Zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – leczenie
  • Wystarczy jedna dawka wynosząca 150 mg substancji czynnej.
 • Zakażenia drożdżakowe narządów płciowych (pochwy) – zapobieganie nawrotom
  • Podaje się 150 mg substancji czynnej co 3 dni. Mają to być 3 dawki, a następnie zmienia się schemat terapii na podawanie jednej dawki leku raz na tydzień. Terapia zazwyczaj trwa 6 miesięcy. 
 • Zakażenia grzybicze skóry i paznokci – leczenie
  • Dawkowanie zależne jest od miejsca zakażenia. Podaje się 50 mg substancji czynnej raz na dobę, 150 mg substancji czynnej raz w tygodniu lub 300-400 mg substancji czynnej raz w tygodniu. Zazwyczaj terapia trwa przez 1-4 tygodnie, jednak w przypadku grzybicy stóp i paznokci czas trwania leczenia może być dłuższy.
 • Zakażenia drożdżakowe – zapobieganie u pacjentów z obniżoną odpornością
  • Podaje się 200-400 mg substancji czynnej raz na dobę przez czas ustalony przez lekarza. 

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz może zmienić sposób dawkowania i ustalić go indywidualnie.

Zalecane dawkowanie u dzieci jest inne niż u osób dorosłych. Zgodnie z ulotką młodzież w wieku 12-17 lat może mieć ustalone dawkowanie jak osoby dorosłe, ale może mieć również dawkowanie jak u dzieci (względem masy ciała), jeśli tak zadecyduje lekarz. Jeśli chodzi o dzieci w wieku 3-11 lat, maksymalna dawka dobowa to 400 mg substancji czynnej. Konkretną dawkę, jak już wspomniano wcześniej, należy dostosować do masy ciała małego pacjenta i wskazania:

 • Zakażenia drożdżakowe błony śluzowej jamy ustnej i gardła – podaje się dawkę dobową 3 mg/kg mc. W przypadku ciężkich zakażeń dawkę dobową w pierwszym dniu można zwiększyć do 6 mg/kg mc.
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych bądź drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych – podaje się dawkę dobową 6-12 mg/kg mc.
 • Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym w przypadku dzieci o obniżonej odporności – podaje się dawkę dobową 3-12 mg/kg mc.

W ulotce opisano również, co robić w przypadku pominięcia dawki leku. Jeśli pacjent zorientuje się szybko, powinien w możliwie najkrótszym czasie przyjąć pominiętą dawkę. Jeśli jednak zbliża się już pora przyjęcia dawki kolejnej, należy zrezygnować z uzupełniania pominiętej dawki i przyjąć kolejną o stałej porze. 

Nie wolno przyjmować dawki większej niż ustalona przez lekarza. Przedawkowanie leku może przyczynić się do złego samopoczucia pacjenta, zachowań paranoidalnych, omamów, a także zaburzeń widzenia, słuchu i czucia. Wymaga to pilnego kontaktu z lekarzem oraz wdrożenia terapii objawowej, która podtrzymywać będzie czynności życiowe pacjenta. Niezbędne może okazać się również płukanie żołądka.

Czy lek Fluconazole 200 mg może być łączony z innymi lekami?

Łączenie leków nie zawsze jest możliwe ze względu na interakcje, które mogą między nimi zachodzić, dlatego kluczowym punktem bezpieczeństwa każdej terapii jest wywiad medyczny, w czasie którego pacjent poinformuje lekarza o wszystkich zażywanych przez siebie lekach. Należy powiedzieć nie tylko o lekach przyjmowanych na receptę, ale również o środkach zażywanych bez recepty (na własną rękę). Istotne mogą być nie tylko leki zażywane obecnie, ale również leki zażywane do niedawna i te, którymi terapię pacjent planuje wdrożyć w najbliższym czasie.

Lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek nie może być łączony z niektórymi lekami przeciwhistaminowymi, które podaje się przy alergii (terfenadyna i astemizol), a także z lekami podawanymi przy zaburzeniach umysłowych (pimozyd). Leku nie można łączyć ze środkami na zaburzenia rytmu serca (chinidyna), a także z lekami podawanymi na zaburzenia żołądka (cyzapryd). Kolejnym lekiem, z którym Fluconazole 200 mg nie może być łączony jest antybiotyk podawany w przypadku infekcji (erytromycyna). 

W ulotce szczegółowo wspomina się również o innych lekach, o których przyjmowaniu przez pacjenta lekarz powinien wiedzieć przed wypisaniem mu recepty. Lista jest długa, dlatego najlepiej zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką, gdzie wszystko zostało szczegółowo opisane. Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje niektóre leki przeciwdepresyjne, uspokajające i ułatwiające zasypianie, a także niektóre leki znieczulające i antybiotyki. Wspomnieć należy o lekach zmniejszających krzepliwość krwi i przyjmowaniu innych leków przeciwgrzybiczych, ponadto należy powiedzieć również lekarzowi o przyjmowanych lekach na padaczkę lub malarię. Lekarz powinien wiedzieć, jeśli pacjentowi podawane są leki na choroby nowotworowe lub środki, które mają zapobiegać odrzucaniu przeszczepów. Należy wspomnieć także o lekach na nadciśnienie, obniżających poziom cholesterolu we krwi, a także o NLPZ i lekach przeciwbólowych. Konieczna jest również informacja o przyjmowaniu doustnej antykoncepcji hormonalnej, leków na astmę i zakażenia wirusem HIV, a także niektórych steroidów. Ważna jest również suplementacja niektórych witamin. Szczegółowo temat został omówiony w ulotce. Należy zapoznać się z nią wnikliwie, a wszelkie wątpliwości omówić z lekarzem. 

Dodatkowe informacje i środki ostrożności podczas zażywania leku Fluconazole 200 mg (14 tabletek).

Warto wiedzieć dodatkowo, że lek Fluconazole 200 mg 14 tabletek może u niektórych pacjentów przyczyniać się do pojawiania się zawrotów głowy i drgawek. Oczywiście są to działania niepożądane, które nie muszą wystąpić u każdego pacjenta, jednak należy liczyć się z taką ewentualnością i wziąć ją pod uwagę przy prowadzeniu pojazdów i obsługiwaniu maszyn. Jeśli u pacjenta pojawią się wspomniane skutki uboczne, należy zachować szczególną uwagę przy wykonywaniu powyższych czynności lub czasowo z nich zrezygnować. 

Jeśli chodzi o ostrzeżenia i środki ostrożności, które wymienione zostały w ulotce, trzeba wspomnieć, że lekarz powinien wiedzieć nie tylko o kwestiach omówionych przy przeciwwskazaniach do terapii lekiem, ale również o innych czynnikach, które mogłyby mieć wpływ na ustalanie dawkowania czy np. potrzeby częstszego kontrolowania stanu zdrowia pacjenta. Z tego względu zaleca się, by pacjent podczas wywiadu lekarskiego poinformował lekarza, że ma zaburzenia czynności wątroby lub nerek. Koniecznie należy powiedzieć również lekarzowi, jeśli pacjent ma zaburzenia stężeń niektórych pierwiastków we krwi, w tym między innymi wapnia, potasu i magnezu. Bardzo ważne, by pacjent poinformował lekarza także o tym, że zmaga się z chorobami serca lub ma zaburzenia rytmu serca. Istotna może być ponadto informacja o tym, że u chorego występują ciężkie reakcje skórne, w tym problemy z oddychaniem, swędzenie lub zaczerwienienie skóry. 

W ulotce nie zostały zawarte informacje dotyczące łączenia leku Fluconazole 200 mg z alkoholem, aczkolwiek nie jest to równoznaczne z możliwością jego zażywania bez umiaru podczas terapii. Generalnie przyjmowanie alkoholu w czasie terapii jakimkolwiek lekiem powinno być kontrolowane, nawet jeśli producent w ulotce nie zamieszcza informacji o możliwych interakcjach. Alkohol, oprócz możliwego wpływu na metabolizm niektórych leków, wpływa bowiem również na organizm człowieka, co może mieć znaczenie dla skuteczności wielu terapii. Nie jest co prawda podane, jak to się ma do przyjmowania leku Fluconazole 200 mg, jednak należy pamiętać, że alkohol odwadnia, osłabia odporność, a także może przyczynić się do wymiotów czy utraty kontroli nad ciałem. Wszystko to nie jest wskazane, gdy pacjent ma odpowiedzialnie zażywać jakikolwiek lek, dlatego warto się zastanowić, czy faktycznie alkohol (a zwłaszcza jego większe ilości) w czasie terapii jest niezbędny.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.