Fluconazole 150 mg – 4 tabletek

Napisano 28.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Fluconazole 150 mg to lek zawierający flukonazol – substancję czynną o właściwościach przeciwgrzybicznych. Substancja ta hamuje wzrost grzyba i w rezultacie prowadzi do obumarcia szkodliwych mikroorganizmów. Fluconazole 150 mg jest skuteczny między innymi w leczeniu kandydoz – zakażeń grzybiczych, wywołanych przez zbytnie namnożenie w organizmie drożdżaków z rodzaju Candida. Lek ma formę tabletek i dostępny jest na receptę. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Fluconazole 150 mg (3 tabletki) – czym jest ten lek i kiedy się go stosuje?

Preparat Fluconazole 150 mg znajduje zastosowanie w leczeniu chorób zakaźnych i pasożytniczych wywoływanych przez grzyby. Zawarty w leku flukonazol okazuje się skuteczny wobec wielu gatunków drożdżaków, kryptokoków i innych grzybów chorobotwórczych. 

Lek Fluconazole stosuje się w następujących schorzeniach:

 • ostra i nawracająca kandydoza pochwy, 
 • kandydoza jamy ustnej i przełyku, 
 • kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej), 
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
 • grzybice skóry (m.in. stóp, tułowia, podudzi), 
 • łupież pstry oraz grzybica paznokci (gdy inne leki okazują się nieodpowiednie). 

Flukonazol stosuje się również w celu zapobiegania kandydoz u osób po przeszczepie szpiku kostnego oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii lub radioterapii. Ponadto lek zapobiega nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS) i zakażonych wirusem HIV.

E-recepta online na Fluconazole 150 mg (3 tabletki).

Lek Fluconazole 150 mg w formie tabletek, można nabyć w aptece po okazaniu farmaceucie aktualnej recepty. Można ją uzyskać podczas konsultacji lekarskiej stacjonarnej lub internetowej. E-recepta (inaczej recepta internetowa) wydawana jest wyłącznie wtedy, gdy lekarz stwierdzi, że preparat Fluconazole 150 mg może pomóc pacjentowi i dodatkowo nie ma przeciwwskazań, co do zażywania tego leku. Receptę internetową pacjent może zrealizować na dwa sposoby: podając farmaceucie numer PESEL oraz 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em po rozmowie z lekarzem lub pokazując wydruk recepty internetowej (jest ona wysyłana jest do pacjenta droga mailową w formie załącznika PDF). Po podaniu niezbędnych danych lub zeskanowaniu kodu kreskowego widniejącego na wydruku recepty, pacjent będzie mógł wykupić lek.

Fluconazole 150 mg (3 tabletki) – dawkowanie. Jak działa ten lek?

Działanie leku Fluconazole 150 mg polega na hamowaniu syntezy ergosterolu – jednego ze składników błony komórkowej grzybów. Uszkodzenie błony komórkowej prowadzi w rezultacie do śmierci grzyba. 

Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz, uwzględniając rodzaj schorzenia oraz ewentualne współistniejące schorzenia zdiagnozowane u pacjenta. Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy zażywać zgodnie ze schematem ustalonym przez lekarza, popijając odpowiednią ilością płynu. Lek można zażywać niezależnie od spożywanych posiłków, gdyż pokarm nie zaburza wchłaniania flukonazolu z przewodu pokarmowego. 

W przypadku osób dorosłych i dzieci po 13 roku życia, zaleca się następujące dawki flukonazolu:

 • kandydoza pochwy – zwykle 150 mg jednorazowo;
 • kandydoza jamy ustnej – standardowo 50 mg/ raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg/ raz na dobę przez okres 1-2 tygodni;
 • kandydoza przełyku – standardowo 50 mg/ raz na dobę, w ciężkich przypadkach 100 mg/ raz na dobę zwykle przez okres od dwóch tygodni do jednego miesiąca;
 • kandydozy układowe (kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc, kandydoza dróg moczowych i otrzewnej) – 400 mg pierwszego dnia, w kolejnych dniach 200 mg na dobę (dawkę i czas leczenia lekarz ustala na podstawie reakcji pacjenta na lek);
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – 400 mg pierwszego dnia, w kolejnych dniach 200–400 mg/ raz na dobę przez okres do dwóch miesięcy (dawkę i czas leczenia lekarz ustalane indywidualnie); 
 • grzybica stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry – 150 mg / na tydzień lub 50 mg/ raz na dobę przez 2–6 tygodnie; 
 • grzybica paznokci – 150 mg/ raz na tydzień, tak długo, aż zakażony paznokieć zostanie zastąpiony przez nowy, niezakażony (czas leczenia może wynosić od 3 do 12 miesięcy);
 • łupież pstry – 300–400 mg/ raz na tydzień przez 1–3 tygodnie lub 50 mg/ raz na dobę przez 2–4 tygodnie;
 • zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z AIDS – 100–200 mg/ na dobę;
 • zapobieganie kandydozie w przypadku obniżonej odporności, po chemioterapii i/lub radioterapii –  50–400 mg/ raz na dobę (wielkości dawki uzależniona jest od ryzyka wystąpienia zakażenia);
 • zapobieganie kandydozie po przeszczepieniu szpiku kostnego – 400 mg/ raz na dobę (schemat leczenie lekarz ustala indywidualnie).

W przypadku dzieci do 13 lat preparat Fluconazole może być zalecony jedynie w przypadkach, gdy lekarz zna taki dobór leku za bezwzględnie konieczny. W przypadku młodszych dzieci zaleca się zastosowanie flukonazolu w formie syropu. Maksymalna dawka leku dla najmłodszych pacjentów wynosi 400 mg na dobę.

U pacjentów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami pracy nerek, konieczne jest dostosowanie dawki leku. Zwykle będzie ona mniejsza od standardowej. W przypadku pacjentów dializowanych, zaleca się, aby przyjmować lek po każdej dializie.

Skład leku Fluconazole 150 mg.

Każda tabletka zawiera 150 mg flukonazolu. Dodatkowo w skład leku wchodzą: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon, stearynian magnezu.

Fluconazole 150 mg – przeciwwskazania do stosowania leku.

Leku Fluconazole 150 mg nie należy stosować w przypadku uczulenia na flukonazol lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Dodatkowo przeciwwskazane jest zażywanie flukonazolu przy jednoczesnym leczeniu preparatami zawierającymi astemizol, cisapryd, pimozyd oraz terfenadynę.

Fluconazole 150 mg – działania niepożądane.

Fluconazole 150 mg jest lekiem dość dobrze tolerowanym, nie mniej u niektórych pacjentów może powodować niepożądane działania, takie jak: nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, bóle brzucha, bóle głowy, zmiany skórne, zaburzenia funkcji wątroby i dróg żółciowych (zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy asparaginowej i alaninowej).

U niektórych pacjentów, stosowanie flukonazolu, może prowadzić do wystąpienia zmian parametrów wskazujących na funkcje wątroby i/lub nerek oraz zmian parametrów hematologicznych i biochemicznych.  Dotyczy to w szczególności pacjentów chorych na AIDS oraz choroby nowotworowe.

Inne efekty uboczne jakie mogą pojawić się (niezbyt często lub rzadko) podczas stosowania leku Fluconazole 150 mg: zaburzenia krwi i układu chłonnego (agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia), zaburzenia układu immunologicznego (anafilaksja, włącznie z obrzękiem naczyniowo-ruchowym, obrzękiem twarzy, świądem), pokrzywka, wypadanie włosów, nadmierne złuszczanie się skóry włącznie z zespołem Stevensa-Johnsona i martwicą toksyczno-rozpływną naskórka (zespołem Lyella), hipoglikemia, hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, drgawki, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia odczuwania smaku, wzdęcia, żółtaczka, podwyższone stężenie bilirubiny, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, martwica wątroby, działanie hepatotoksyczne.

Fluconazole 150 mg – czy można zażywać w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Lek Fluconazole nie poleca się kobietom w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym powinny skonsultować się z lekarzem ginekologiem w celu ustalenia skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec zajściu w ciążę w okresie stosowania flukonazolu. W czasie stosowania preparatu Fluconazole 150 mg nie zaleca się również karmić piersią, gdyż składniki leku przenikają do mleka kobiety karmiącej.

Dodatkowe środki ostrożności podczas zażywania leku Fluconazole 150 mg.

 • Trzeba pamiętać, że choroby współwystępujące, stosowane leki, suplementy diety, jak i cechy indywidualne pacjenta mogą stanowić wskazanie do zmiany dawkowania leku i/lub przeprowadzenia dodatkowych badań. Z tego powodu ważne jest, by podczas konsultacji poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach oraz stosowanych preparatach leczniczych.
 • Zażywanie flukonazolu może wiązać się z wystąpieniem zaburzeń czynności wątroby, nerek oraz ze zmianami parametrów hematologicznych i biochemicznych. Dotyczy to przede wszystkim osób z współistniejącymi chorobami, szczególnie takimi jak zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub choroby nowotworowe. W sporadycznych przypadkach może dojść do ciężkiego uszkodzenia wątroby (włącznie z martwicą). Taka sytuacja może wynikać z jednoczesnego stosowania flukonazolu i innych leków, które mogą oddziaływać toksycznie na wątrobę. Innym powodem może być ciężki przebieg choroby współwystępującej.
 • W przypadku jakichkolwiek problemów wskazujących na dysfunkcje wątroby, zalecane jest kontrolne badania parametrów charakteryzujących funkcje wątroby. Jeśli pacjent zaobserwuje jakiekolwiek objawy świadczące o zaburzeniu czynności tego narządu (w tym zmęczenie, złe samopoczucie, ciemna barwa moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności lub wymioty, brak apetytu), należy jak bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ takie objawy mogą oznaczać konieczność zaprzestania stosowania leku.
 • Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci, u których kiedykolwiek stwierdzono reakcje nadwrażliwości oraz alergicy. Reakcje nadwrażliwości po zastosowania flukonazolu występują rzadko, nie mniej są one możliwe. Stosowanie preparatu Fluconazole 150 mg może wiązać się z reakcją nadwrażliwości typu anafilaktycznego, wystąpieniem ciężkich zmian skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwicy toksycznej rozpływnej naskórka oraz rumienia wielopostaciowego. Na wystąpienie odczynów skórnych szczególnie są narażeni pacjenci z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Jeżeli podczas stosowania leku pacjent zaobserwuje niepokojące zmiany skórne, takie jak wysypka, należy zaprzestać zażywania tabletek i skonsultować się z lekarzem. W przypadku pojawienia się pęcherzy lub rumienia wielopostaciowego, może konieczne być przerwanie leczenia flukonazolem.
 • U niektórych pacjentów stosowanie Fluconazole może być związane ze zmianami w zapisie EKG (wydłużenie odcinka QT) i ryzykiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca, w tym także stanowiących zagrożenie dla życia zaburzeń typu torsade de pointes. Podczas stosowania flukonazolu ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wiąże się z następującymi sytuacjami: wrodzone lub nabyte wydłużenie odcinka QT w zapisie EKG, kardiomiopatia (zwłaszcza w przypadku niewydolności serca), rzadkoskurcz zatokowy, zaburzenia rytmu serca, podczas równoległego stosowania innych leków wpływających na wydłużenie odcinka Q oraz w przypadku zaburzeń elektrolitowych (szczególnie związanych ze zmniejszonym stężeniem potasu, magnezu lub wapnia).
 • Tabletki Fluconazole 150 mg zawierają laktozę, dlatego też osoby z nietolerancją laktozy lub galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania laktozy, nie powinny ich zażywać.

Nie stwierdzono, aby flukonazol w sposób istotny wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, stąd podczas leczenia preparatem Fluconazole, nie ma konieczności rezygnowania z wymienionych czynności.

Lek Fluconazole 150 mg z innymi lekami – czy zachodzą interakcje?

Jak wspomniano wcześniej, przeciwwskazane jest stosowanie preparatu Fluconazole 150 mg jednocześnie z astemizolem, cisaprydem, pimozydem, terfenadyną oraz erytromycyną. Flukonazol może sprzyjać wyższemu stężeniu tych leków, co z kolei może wiązać się z wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG, a także wystąpieniem komorowych zaburzeń rytmu serca i szczególnie niebezpiecznych dla życia zaburzeń rytmu serca typu torsades de pointes.

Ryfampicyna (antybiotyk stosowany u pacjentów z gruźlicą) zmniejsza dostępność flukonazolu oraz wpływa na jego metabolizm, dlatego też w przypadku równoczesnego stosowania obydwu leków, specjalista może zalecić zwiększenie dawki flukonazolu. Niektóre leki moczopędne (z grupy tiazydów) mogą zwiększać poziom flukonazolu we krwi, jednak zwykle nie wiąże się to koniecznością zmiany dawkowania leku. Flukonazol z kolei może wpływać na stężenie w osoczu leków, których metabolizm uzależniony jest od izoenzymów 3A4 i 2C9 cytochromu P450.

Dodatkowo należy zachować wyjątkową ostrożność, jeśli pacjent oprócz flukonazolu przyjmuje następujące leki: doustne leki przeciwzakrzepowe (m.in. warfaryna i inne pochodne kumaryny), doustne leki przeciwcukrzycowe, pochodne sulfonylomocznika (takie jak chlorpropamid, gibenklamid, glipizyd, tolbutamid), benzodiazepiny (np. midazolam), fenytoina, teofilina, ryfabutyna, takrolimus i zydowudyn.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.