Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml to antybiotyk z grupy fluorochinolonów, lek jest wydawany na receptę. Produkt leczniczy zawiera substancję czynną – cyprofloksacynę, która niszczy określone szczepy bakterii. Stosuje się go przede wszystkim w zakażeniach dróg oddechowych, układu moczowego oraz układu pokarmowego u dzieci i dorosłych. Cipronex roztwór do infuzji można wdrożyć również w terapii zapalenia ucha środkowego oraz przy mukowiscydozie. Dawkowanie leku określa lekarz, zależy ono od rodzaju zakażenia i ciężkości przebiegu objawów chorobowych.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml – co to za lek i kiedy się go stosuje?

Lek Cipronex jest antybiotykiem, wydaje się go na receptę. Produkt leczniczy w postaci przezroczystego roztworu o lekko żółtawozielonym zabarwieniu jest pakowany w pojemniki o objętości 50 ml, 100 ml oraz 200 ml.

Pełny skład preparatu leczniczego Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

W 1 ml roztworu znajduje się 2 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum) w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny.

Pozostałe składniki to: mleczan sodu, sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

E-recepta online na Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

Cipronex roztwór do infuzji jest dostępny wyłącznie na receptę, decyzję o przepisaniu antybiotyku podejmuje lekarz. Dawkowanie zależy od lekarza, natomiast czas trwania leczenia od danego przypadku i przebiegu choroby. Po początkowym podawaniu Cyprofloksacyny dożylnie można zmienić drogę podania na doustną – wtedy konieczne jest wykupienie nowego opakowania produktu leczniczego. Aby otrzymać receptę na Cipronex, pacjent może skorzystać z wygodnej usługi – e-recepty. Recepta przez Internet nie wymaga wizyty stacjonarnej u lekarza, jest ona wydawana, gdy pacjent posiada aktualne wyniki badań oraz nie wystąpiły u niego działania niepożądane po podaniu danego leku. E-recepta na Cipronex może zostać zrealizowana w każdej aptece, w celu jej wykupienia wystarczy podać odpowiedni kod SMS oraz numer PESEL.

Wskazania do stosowania leku Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

Lek Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml jest stosowany u dzieci i dorosłych, w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne wrażliwe na cyprofloksacynę.

Stosowanie leku Cipronex u osób dorosłych

Antybiotyk stosuje się do leczenia następujących zakażeń:

 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego (należy zastosować antybiotyk tylko w ostateczności);
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • płucna postać wąglika (antybiotyk stosuje się zapobiegawczo oraz w leczeniu);
 • powikłane zakażenia układu moczowego;
 • przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne: pozaszpitalne zapalenie płuc, rozstrzenie oskrzeli, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (podobnie jak przy niepowikłanym ostrym zapaleniu pęcherza moczowego należy zastosować antybiotyk tylko w ostateczności), zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok (szczególnie jeśli doszło do niego w wyniku zakażenia bakteriami Gram-ujemnymi);
 • zapalenie jądra i najądrza (w tym wynikające z zakażenia przez wrażliwe na cyprofloksacynę bakterie Neisseria gonorrhoeae);
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej (w tym wynikające z zakażenia przez wrażliwe na cyprofloksacynę bakterie Neisseria gonorrhoeae);
 • zakażenia kości i stawów;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.
 • zapalenie szyjki macicy wywołane przez Neisseria gonorrhoeae;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
 • zakażenia układu pokarmowego;
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

Stosowanie leku Cipronex u pacjentów z neutropenią oraz dzieci i młodzieży

Lek Cipronex roztwór do infuzji można stosować w leczeniu pacjentów, u których wystąpiła neutropenia z gorączką, jeśli stan ten został wywołany przez zakażenie bakteryjne. Antybiotyk można również podawać dzieciom i młodzieży, w szczególności w leczeniu chorób takich jak:

 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • płucna postać wąglika;
 • powikłane zakażenia układu moczowego;
 • zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy (wywołane bakterią Pseudomonas aeruginosa).

Lek Cipronex roztwór do infuzji można podać również w sytuacji, gdy doszło do ciężkiego zakażenia, decyzję o leczeniu powinien podjąć lekarz doświadczony w leczeniu takich przypadłości.

Cipronex roztwór do infuzji – dawkowanie leku

Cipronex roztwór do infuzji to antybiotyk przeznaczony do podania dożylnego. Lek może podać wyłącznie personel medyczny. Dawkowanie leku Cipronex zależy od wielu czynników. Lekarz dobiera odpowiednią dawkę na podstawie oceny:

 • czynności nerek pacjenta;
 • drobnoustrojów wywołujących zakażenie;
 • masy ciała (w przypadku dzieci i młodzieży);
 • miejsca zakażenia;
 • przebiegu zakażenia;
 • rodzaju zakażenia;
 • wrażliwości pacjenta na cyprofloksacynę.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy dobrać dawkę leku w zależności od ciężkości zakażenia i klirensu kreatyniny. Natomiast jeśli chodzi o pacjentów z niewydolnością nerek i wątroby, zalecana dawka początkowa oraz podtrzymująca zależy od klirensu kreatyniny i stężenia kreatyniny w surowicy, a także tego, czy pacjent był poddawany hemodializie lub dializie otrzewnowej.

Antybiotyk Cipronex należy podawać w postaci infuzji dożylnych, przed podaniem produkt leczniczy powinien zostać ogrzany do temperatury pokojowej. Czas trwania infuzji zależy od indywidualnego przypadku, u dzieci wynosi zwykle 60 minut, natomiast u osób dorosłych 30 minut (jeśli podawany jest roztwór cyprofloksacyny 200 mg/100 ml) lub do 60 minut (jeśli podawany jest roztwór cyprofloksacyny 400 mg/200 ml). Podczas stosowania leku Cipronex trzeba spożywać dużo płynów.

Zmiana drogi podania leku Cipronex na doustną

W przypadku antybiotyku Cipronex lekarz może zadecydować o tym, aby zmienić drogę podania na doustną. W takiej sytuacji dokładną dawkę tabletek lub zawiesiny określa lekarz. Produkt leczniczy należy przyjmować codziennie o tej samej porze, po połknięciu zalecane jest, by popić go dużą ilością płynu.

Przyjęcie większej ilości leku roztwór do infuzji niż zalecana

Przedawkowanie leku Cipronex może wywołać lekkie objawy toksyczności lub, jeśli doszło do ostrego przedawkowania, ostrą niewydolność nerek. Symptomy, które mogą świadczyć o przedawkowaniu to:

 • ból głowy;
 • drgawki;
 • drżenie;
 • dyskomfort w jamie brzusznej;
 • krwiomocz;
 • omamy;
 • przemijające działanie toksyczne na nerki;
 • splątanie;
 • występowanie kryształów w moczu;
 • zaburzenie czynności nerek i wątroby;
 • zawroty głowy;
 • zmęczenie.

Jeśli u pacjenta wystąpiły objawy przedawkowania leku Cipronex roztwór do infuzji, wskazane są rutynowe działania ratunkowe, takie jak płukanie żołądka oraz podanie węgla aktywnego. Pacjentowi podawane są również leki zobojętniające, zawierające wapń lub magnez oraz dużo płynów. W razie przedawkowania należy monitorować czynność nerek oraz obraz EKG.

UWAGA: Podczas leczenia niektórych zakażeń (np. wywołanych przez Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter lub Staphylococcus spp.), może być konieczne zastosowanie większych dawek niż zalecane. Lekarz może również podjąć decyzję o wdrożeniu leku Cipronex w skojarzeniu z innymi odpowiednimi środkami przeciwbakteryjnymi.

Kiedy nie stosować leku Cipronex?

Przeciwwskazania do stosowania leku Cipronex roztwór do infuzji to:

 • nadwrażliwość na cyprofloksacynę lub inne składniki leku;
 • równoczesne stosowanie cyprofloksacyny i tyzanidyny.

Należy unikać podawania cyprofloksacyny u pacjentów, u których:

 • w przeszłości występowały ciężkie działania niepożądane po podaniu produktów zawierających chinolony;
 • zdiagnozowano ciężkie zakażenia oraz zakażenia, które mogą być wywołane przez bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe;
 • zdiagnozowano zakażenie paciorkowcem (w tym Streptococcus pneumoniae).

Cyprofloksacynę należy stosować w leczeniu skojarzonym z innymi produktami przeciwbakteryjnymi w przypadku, gdy pacjent choruje na:

 • zakażenie kości i stawów;
 • zapalenie jądra i najądrza oraz zapalenie narządów miednicy mniejszej.

Przepisując antybiotyk Cipronex na dolegliwości związane z układem pokarmowym (takie jak np. biegunka podróżnych), należy wziąć pod uwagę informacje na temat oporności na substancję czynną drobnoustrojów występujących w danym kraju, do którego podróżuje pacjent.

Antybiotyk Cipronex należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, a także osób chorujących na:

 • choroby serca;
 • cukrzycę;
 • miastenię;
 • padaczkę;
 • zaburzenia czynności nerek;
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego z predyspozycjami do wystąpienia drgawek.

Pełna lista ostrzeżeń związanych ze stosowaniem leku u szczególnych grup pacjentów została zamieszczona w ulotce załączonej do opakowania leku Cipronex.

Przyjmowanie leku Cipronex z innymi lekami – czy jest bezpieczne?

Przed rozpoczęciem infuzji lekiem Cipronex należy powiadomić lekarza o wszystkich stosowanych lekach. Istotna jest wiedza na temat zarówno tych, które są przyjmowane obecnie, jak i w ostatnim czasie. Dla lekarza ważne jest również, jakie leki jego pacjent planuje zażywać w przyszłości.

Cyprofloksacyna może wchodzić w interakcję z lekami, takimi jak:

 • agomelatyna;
 • cyklosporyna;
 • doustne leki przeciwzakrzepowe;
 • duloksetyna;
 • fenytoina;
 • glibenklamid;
 • inne pochodne ksantyn;
 • klozapina;
 • leki, które powodują wydłużenie odstępu QT (niektóre leki przeciwarytmiczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne);
 • lidokaina;
 • metoklopramid;
 • metotreksat;
 • omeprazol;
 • probenecyd;
 • ropinirol;
 • syldenafil;
 • teofilina;

Równocześnie z lekiem Cipronex nie należy podawać także:

 • leków przeciwbakteryjnych zawierających fluorochinolony lub chinolony;

Czy Cipronex można zażywać w czasie ciąży i podczas karmienia piersią?

Stosowanie leku Cipronex a ciąża

Lekarze zalecają, aby unikać stosowania antybiotyku Cipronex w czasie ciąży, ponieważ nie można wykluczyć, że produkt leczniczy może powodować uszkodzenie chrząstki stawowej u płodu. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, zanim zastosuje Cipronex roztwór do infuzji, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Cipronex a karmienie piersią

Antybiotyku Cipronex nie należy podawać kobietom karmiącym piersią, ponieważ cyprofloksacyna może przenikać do mleka matki. Substancja czynna może  doprowadzić do uszkodzenia chrząstek stawów dziecka.

Niepożądane skutki uboczne stosowania leku Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

Cipronex roztwór do infuzji może, jak każdy inny lek, powodować działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane skutki uboczne po przyjęciu antybiotyku to:

 • biegunka;
 • nudności;
 • odczyn w miejscu wstrzyknięcia lub infuzji;
 • przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz;
 • wymioty;

Inne działania niepożądane, jakie mogą się pojawić po podaniu leku Cipronex to:

 • agranulocytoza;
 • arytmia komorowa oraz zaburzenia typu torsade de pointes;
 • ból głowy;
 • bóle mięśni i stawów;
 • brak łaknienia;
 • depresja;
 • drgawki;
 • drżenie;
 • eozynofilia;
 • hamowanie czynności szpiku kostnego;
 • hiperglikemia;
 • leukocytoza;
 • leukopenia;
 • mania;
 • migrena;
 • nadciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • nadkażenia grzybicze;
 • nadmierna aktywność psychomotoryczna;
 • nadmierne pobudzenie;
 • neuropatia obwodowa;
 • niedociśnienie;
 • niedoczulica;
 • niedokrwistość;
 • niedokrwistość hemolityczna;
 • obrzęk alergiczny;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • ogólne osłabienie;
 • omamy;
 • osłabienie mięśni;
 • pancytopenia;
 • parestezje i dyzestecje;
 • problemy ze snem;
 • reakcje alergiczne;
 • reakcja anafilaktyczna;
 • reakcje lękowe;
 • reakcje psychotyczne;
 • rozszerzenie naczyń;
 • splątanie i dezorientacja;
 • śpiączka hipoglikemiczna;
 • świąd;
 • tachykardia;
 • trombocytopenia;
 • trombocytoza;
 • wstrząs anafilaktyczny;
 • wysypka;
 • zaburzenie czynności nerek;
 • zaburzenia koordynacji;
 • zaburzenia smaku;
 • zaburzenia węchu;
 • zaburzenia widzenia;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i dróg żółciowych;
 • zaburzenia w obrębie układu pokarmowego;
 • zawroty głowy;
 • zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego.

Pełna lista skutków ubocznych wraz z ich częstością występowania znajduje się w ulotce załączonej do opakowania antybiotyku.

UWAGA: po podaniu leku Cipronex może wystąpić nadwrażliwość oraz silne reakcje alergiczne, w tym także mogące stanowić zagrożenie życia. Jeśli u pacjenta zaobserwowano niepokojące symptomy, należy przerwać stosowanie cyprofloksacyny i niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie.

Inne ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml

Lek Cipronex a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cipronex roztwór do infuzji 2 mg/ml może wywołać niepożądane objawy neurologiczne oraz wpływać na czas reakcji. Z tego powodu nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych ani też obsługiwania maszyn w ruchu po jego zażyciu.

Lek Cipronex a ekspozycja na promieniowanie UV

Podczas stosowania leku Cipronex należ unikać ekspozycji na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV, ponieważ substancja czynna leku może wywoływać reakcje o typie fotowrażliwości, przypominające pod względem objawów ciężkie oparzenie słoneczne.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.