Cipronex 250 mg

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 6 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cipronex 250 mg to antybiotyk z grupy fluorochinolonów wydawany na receptę. Preparat z cyprofloksacyną stosuje się głównie w zakażeniach bakteryjnych dróg oddechowych, układu pokarmowego oraz układu moczowego. Zawarta w leku substancja czynna niszczy określone szczepy bakterii, skracając czas leczenia zakażenia.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest Cipronex 250 mg i kiedy jest stosowany?

Lek Cipronex 250 mg jest antybiotykiem wydawanym na receptę. Produkt leczniczy jest dostępny w postaci białych, okrągłych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Pełny skład leku Cipronex 250 mg

Substancją czynną zastosowaną w leku Cipronex 250 mg jest cyprofloksacyna (Ciprofloxacinum). Każda tabletka powlekana 250 mg zawiera 250 mg tego związku w postaci chlorowodorku (co odpowiada 291 mg cyprofloksacyny chlorowodorku).

Pozostałe składniki produktu leczniczego to:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk.

Wskazania do stosowania leku Cipronex 250 mg

Lek Cipronex 250 mg jest przeznaczony do stosowania w zakażeniach bakteryjnych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne wrażliwe na cyprofloksacynę.

Tabletki powlekane stosuje się w leczeniu schorzeń takich jak:

 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego*;
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • płucna postać wąglika**;
 • powikłane zakażenia układu moczowego;
 • przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne: pozaszpitalne zapalenie płuc, rozstrzenie oskrzeli, zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc*, zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok;
 • zapalenie jądra i najądrza;
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae***;
 • zakażenia kości i stawów;
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.
 • zapalenie szyjki macicy wywołane przez Neisseria gonorrhoeae;
 • zakażenia w obrębie jamy brzusznej;
 • zakażenia układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych);
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

Antybiotyk Cipronex można podawać również pacjentom z neutropenią i gorączką, jeśli lekarz przypuszcza, że podwyższona temperatura ciała wynika z zakażenia bakteryjnego. U dzieci i młodzieży stosuje się tabletki powlekane w chorobach takich jak:

 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • płucna postać wąglika**;
 • powikłane zakażenia układu moczowego;
 • zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy.

oraz w przypadku innych ciężkich zakażeń (lek powinien zalecić lekarz, który posiada doświadczenie w leczeniu ciężkich zakażeń u dzieci i młodzieży).

* Cipronex można podawać tylko wtedy, gdy lekarz uzna, że w przypadku danego zakażenia użycie innych leków przeciwbakteryjnych jest niewłaściwe

** Lek Cipronex może być stosowany zapobiegawczo po kontakcie z bakteriami oraz w leczeniu choroby

*** Jeżeli lekarz rozpozna, że zakażenia układu płciowego zostały wywołane przez bakterię Neisseria gonorrhoeae, szczególnie ważne jest uzyskanie lokalnych danych na temat oporności na cyprofloksacynę

E-recepta online na Cipronex 250 mg

Cipronex 250 mg to antybiotyk dostępny na receptę. Tabletki powlekane stosuje się w zakażeniach bakteryjnych u osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Jeśli pacjent ma wskazania do przyjmowania leku i nie wystąpiły u niego działania niepożądane, nie musi on każdorazowo oczekiwać na stacjonarną wizytę lekarską, aby dostać receptę. W tym celu może skorzystać z recepty przez Internet na Cipronex. E-recepta jest pełnoprawnym dokumentem i może zostać zrealizowana w każdej aptece. Rozwiązanie to jest szybkie i wygodne – aby otrzymać lek, wystarczy podać w aptece kod SMS oraz numer PESEL, można również przeczytać kod kreskowy, który znajduje się na e-recepcie.

Jak przyjmować lek Cipronex 250 mg?

Antybiotyk Cipronex należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dawkowanie dobiera się według wskazań, rodzaju zakażenia oraz jego ciężkości, istotne znaczenie w określeniu dawki mają również: wrażliwość na cyprofloksacynę, czynność nerek pacjenta oraz, w przypadku dzieci i młodzieży – masa ciała. Czas kuracji trwa maksymalnie do 21 dni (wyjątek stanowią ciężkie zakażenia).

Dawkowanie leku Cipronex 250 mg (tabletki powlekane)

Tabletki powlekane Cipronex 250 mg należy przyjąć doustnie i popić dużą ilością płynu, lek można zażyć podczas jedzenia lub pomiędzy posiłkami. Nie należy łączyć  antybiotyku z produktami nabiałowymi (takimi jak jogurt lub mleko) ani też napojami z dodatkiem wapnia.

Dawkowanie u osób dorosłych wygląda następująco:

 • płucna postać wąglika – 500 mg, 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych – od 500 do 700 mg leku 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia górnych dróg oddechowych – od 500 do 750 mg leku 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia kości i stawów – 500-750 mg 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia narządów płciowych – 500 mg w jednej dawce lub 500-750 mg 2 razy na dobę (w zależności od rodzaju zakażenia);
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich – 500-750 mg 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia układu moczowego – od 250 do 750 mg leku 2 razy w ciągu doby (u kobiet przed menopauzą można zastosować jedną dawkę 500 mg);
 • zakażenia układu pokarmowego – 500 mg 2 razy na dobę;
 • zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis: 500 mg w jednej dawce.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży prezentuje się następująco:

 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek – 10-20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 750 mg;
 • płucna postać wąglika – 10-15 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 500 mg;
 • powikłane zakażenia układu moczowego – 10-20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 750 mg;
 • zakażenia o płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy – 20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy na dobę, maksymalna dawka wynosi 750 mg.

UWAGA: W przypadku pacjentów w podeszłym wieku należy podawać lek w dawce dobranej zgodnie z ciężkością zakażenia i klirensem kreatyniny.

Przyjęcie większej ilości leku Cipronex niż zalecana

Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Cipronex 250 mg, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Przedawkowanie preparatu może wywołać objawy takie jak: ból głowy, drgawki, omamy, splątanie, zaburzenie czynności nerek, zaburzenie czynności wątroby, zawroty głowy. W takiej sytuacji zalecane jest leczenie objawowe, działania ratunkowe oraz kontrola obrazu EKG.

Pominięcie zastosowania leku Cipronex tabletki powlekane

W przypadku pominięcia zalecanej dawki leku Cipronex należy jak najszybciej przyjąć lek, chyba że minęło już zbyt dużo czasu i zbliża się pora aplikacji następnej dawki – wtedy nie należy podwajać dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej porcji.

Odstawienie tabletek powlekanych Cipronex

Lek Cipronex 250 mg należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie jest wskazane, aby odstawiać tabletki powlekane przed upływem wskazanego terminu, ponieważ może to doprowadzić do nawrotu choroby lub nawet nasilenia objawów zakażenia. Niestosowanie się do zaleceń lekarza może spowodować również to, że bakteria wytworzy odporność na antybiotyk. Jeśli podczas przyjmowania produktu leczniczego wystąpią niepokojące objawy, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Specjalista zadecyduje, czy konieczne jest przerwanie stosowania leku.

Przeciwwskazania do stosowania leku Cipronex 250 mg

Przeciwwskazania do stosowania leku Cipronex to:

 • uczulenie na cyprofloksacynę lub inne składniki leku;
 • równoczesne przyjmowanie tyzanidyny.

Dodatkowo należy omówić stosowanie antybiotyku Cipronex z lekarzem w sytuacji, gdy:

 • pacjent choruje na cukrzycę, miastenię lub padaczkę;
 • pacjent jest kobietą;
 • pacjent jest w podeszłym wieku;
 • pacjent ma lub miał problemy z nerkami;
 • pacjent przebył zawał mięśnia sercowego;
 • pacjent stosuje inne leki, które mogą wywoływać zmiany w zapisie EKG;
 • w rodzinie pacjenta występowały przypadki tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty, wrodzonej choroby zastawki serca lub inne czynniki ryzyka;
 • u pacjenta stwierdzono bradykardię, niewydolność serca, niedomykalność zastawek serca, poszerzenie dużego naczynia krwionośnego lub wrodzone wydłużenie odstępu QT;
 • u pacjenta stwierdzono zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi;
 • u pacjenta wystąpiło w przeszłości rozwarstwienie aorty;
 • u pacjenta występowały w przeszłości problemy ze ścięgnami w trakcie terapii antybiotykowej;
 • u pacjenta występowały w przeszłości problemy z przyjmowaniem leków zawierających fluorochinolony lub chinolony;
 • u pacjenta występowała w przeszłości arytmia.

Czy wolno przyjmować lek Cipronex 250 mg z innymi lekami?

Przed rozpoczęciem przyjmowania tabletek powlekanych Cipronex należy powiadomić lekarza o wszystkich stosowanych lekach (zarówno ostatnio, jak i obecnie), istotna jest również informacja o produktach leczniczych, które pacjent planuje stosować w najbliższym czasie.

Równocześnie z antybiotykiem Cipronex nie należy przyjmować:

 • leków przeciwbakteryjnych zawierających fluorochinolony lub chinolony;

Szczególnej ostrożności wymaga sytuacja, gdy pacjent zażywa:

 • agomelatynę;
 • cyklosporynę;
 • duloksetynę;
 • dydanozynę;
 • fenytoinę;
 • glibenklamid;
 • klozapinę;
 • leki, które mogą wpływać na rytm serca;
 • leki przeciwbakteryjne;
 • leki przeciwpsychotyczne,
 • leki trójpierścieniowe przeciwdepresyjne;
 • leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy;
 • lidokainę;
 • metoklopramid;
 • metotreksat;
 • omeprazol;
 • pentoksyfilinę;
 • polimerowe związki wiążące fosfor;
 • probenecyd;
 • ropinirol;
 • sukralfat;
 • suplementy minerałów;
 • syldenafil;
 • teofilinę;
 • tyzanidynę;
 • warfarynę lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy;

Zażywanie leku Cipronex 250 mg podczas ciąży i w okresie laktacji

Stosowanie leku Cipronex 250 mg a ciąża

Leku Cipronex nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży/zaszło przypuszczenie, że jest ciężarna lub planuje mieć dziecko, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem antybiotyku.

Stosowanie leku Cipronex 250 mg a karmienie piersią

Tabletki powlekane Cipronex nie są wskazane w okresie karmienia piersią. Wynika to z faktu, że cyprofloksacyna może przenikać do mleka matki i działać niekorzystnie na organizm dziecka.

Cipronex 250 mg – skutki uboczne

Tabletki powlekane Cipronex mogą powodować działania niepożądane. Najpoważniejsze z nich, po zaobserwowaniu których należy odstawić lek i natychmiast skontaktować się z lekarzem to:

 • depresja;
 • drętwienie lub mrowienie kończyn;
 • drgawki;
 • martwica wątroby;
 • osłabienie mięśni;
 • reakcja alergiczna;
 • utrata przytomności;
 • wysypka skórna w postaci pęcherzy lub owrzodzeń jamy ustnej;
 • zaburzenia umysłowe;
 • zaburzenia w funkcjonowaniu serca;
 • zapalenie ścięgien.

Cipronex 250 mg – możliwe działania niepożądane

Częste działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (zaobserwowano je u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka;
 • ból stawów i zapalenie stawów u dzieci;
 • mdłości.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (zaobserwowano je u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy;
 • bóle mięśni i kości;
 • ból stawów;
 • ból żołądka;
 • eozynofilia;
 • nadkażenia grzybicze;
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie;
 • osłabienie czynności nerek;
 • problemy ze snem;
 • wymioty;
 • wysypka skórna;
 • zaburzenia smaku;
 • zaburzenia trawienia;
 • zawroty głowy;
 • złe samopoczucie;
 • zmniejszone łaknienie.

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (zaobserwowano je u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ból mięśni;
 • hiperglikemia;
 • nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe;
 • niewydolność nerek;
 • niskie ciśnienie tętnicze;
 • omdlenia;
 • płytki oddech;
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych;
 • tachykardia;
 • wrażliwość na światło;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia intelektualne – splątanie, reakcje lękowe, dezorientacja;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia widzenia;
 • zapalenie jelita;
 • zapalenie stawów;
 • zmiana liczby krwinek;
 • zwiększone napięcie mięśniowe.

Bardzo rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (zaobserwowano je u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • agranulocytoza;
 • migrena;
 • nasilenie objawów miastenii;
 • niedokrwistość aplastyczna;
 • niedokrwistość hemolityczna;
 • reakcja alergiczna przypominająca chorobę posurowiczą;
 • wybroczyny;
 • wykwity;
 • wysypka na skórze;
 • zaburzenia koordynacji;
 • zaburzenia widzenia;
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego;
 • zapalenie naczyń;
 • zapalenie trzustki.

Działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex o nieznanej częstości:

 • mania lub hipomania;
 • SIADH – zaburzenia wydalania wody z organizmu oraz gospodarki sodowej;
 • Wpływ na krzepliwość krwi.

Pełna lista działań niepożądanych, które mogą wystąpić po przyjęciu leku Cipronex 250 mg znajduje się w ulotce załączonej do opakowania antybiotyku.

Inne ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Cipronex

Lek Cipronex a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki powlekane Cipronex mogą się przyczynić do problemów z koncentracją. Jeśli pacjent, który przyjął lek, nie jest pewien, jak zareaguje jego organizm, powinien zaniechać prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Lek Cipronex a zawartość sodu

Antybiotyk Cipronex zawiera sód, jednak w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabletce powlekanej. Oznacza to, że lek został uznany za „wolny od sodu”.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.