Cipronex 500 mg

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cipronex 500 mg to lek wydawany na receptę. Antybiotyk z cyprofloksacyną jest stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych, w tym w szczególności w obrębie dróg oddechowych, układu pokarmowego oraz układu moczowego, mogą go przyjmować zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Dawkowanie określa lekarz, jest ono zależne od rodzaju i ciężkości zakażenia, a także wskazań i przeciwwskazań do przyjmowania produktów z cyprofloksacyną.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Cipronex 500 mg – czym jest ten lek i w jakich przypadkach się go stosuje?

Cipronex 500 mg to antybiotyk na bazie cyprofloksacyny. Produkt leczniczy jest wydawany na receptę, można go kupić w postaci białych, podłużnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych.

Pełny skład leku Cipronex 500 mg

Substancją czynną zastosowaną w leku Cipronex 250 mg jest cyprofloksacyna (Ciprofloxacinum). Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku (co odpowiada 582 mg cyprofloksacyny chlorowodorku).

Pozostałe składniki produktu leczniczego to:

 • rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk.

Wskazania do stosowania leku Cipronex 500 mg

Antybiotyk Cipronex stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez bakterie Gram-ujemne. Lek może być podawany również w chorobach wywołanych przez inne szczepy bakterii wrażliwe na cyprofloksacynę.

Tabletki powlekane podaje się, gdy u pacjenta zdiagnozowano:

 • bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego;
 • niepowikłane ostre zapalenie pęcherza moczowego*;
 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • płucną postać wąglika**;
 • powikłane zakażenie układu moczowego;
 • przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego;
 • rzeżączkowe zapalenie cewki moczowej;
 • zakażenie dolnych dróg oddechowych wywołane przez bakterie Gram-ujemne: pozaszpitalne zapalenie płuc, rozstrzenie oskrzeli, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc*, zakażenie płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy;
 • zaostrzenie przewlekłego zapalenia zatok;
 • zapalenie jądra i najądrza;
 • zapalenie narządów miednicy mniejszej, w tym wywołane przez Neisseria gonorrhoeae***;
 • zakażenie kości i stawów;
 • zakażenie skóry i tkanek miękkich wywołane przez bakterie Gram-ujemne.
 • zapalenie szyjki macicy wywołane przez Neisseria gonorrhoeae;
 • zakażenie w obrębie jamy brzusznej;
 • zakażenie układu pokarmowego (np. biegunka podróżnych);
 • złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

Tabletki powlekane Cipronex podaje się także pacjentom z neutropenią i gorączką (jeśli zaszło przypuszczenie, że wysoką temperaturę ciała spowodowało zakażenie bakteryjne).

Lek Cipronex 500 mg można podawać także dzieciom i młodzieży, stosuje się go po zdiagnozowaniu:

 • ciężkich zakażeń;
 • ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek;
 • wąglika (płucnej postaci) **;
 • powikłanego zakażenia układu moczowego;
 • zakażenia płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy.

Lek powinien przepisać lekarz mający doświadczenie w leczeniu ciężkich zakażeń oraz mukowiscydozy u dzieci i młodzieży.

* Cipronex można podawać wtedy, gdy lekarz uzna, że inne leki przeciwbakteryjne są nieskuteczne lub z jakichś powodów pacjent nie może ich przyjmować;

** Lek Cipronex stosuje się także zapobiegawczo po kontakcie z bakteriami

*** Jeżeli zakażenia układu płciowego zostały wywołane przez bakterię Neisseria gonorrhoeae, należy uzyskać lokalne dane na temat oporności  drobnoustrojów na cyprofloksacynę

E-recepta online na Cipronex 500 mg

Antybiotyk Cipronex 500 mg stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych u dzieci i młodzieży. Czas kuracji może wynieść od kilku do kilkunastu dni, w zależności od rodzaju oraz ciężkości zakażenia. W sytuacji, gdy wykorzystano wszystkie tabletki powlekane, a do końca terapii zostało jeszcze trochę czasu, nie trzeba się udawać na wizytę stacjonarną do lekarza. Jeśli pacjent ma wskazania do przyjmowania leku oraz dysponuje wynikami aktualnych badań lekarskich, może się ubiegać o e-receptę na Cipronex. Dokument ten pozwala szybko i łatwo wykupić lek w aptece w każdej aptece – w tym celu wystarczy jedynie przeczytać kod kreskowy, który znajduje się na e-recepcie lub podać numer PESEL oraz kod wysłany SMSem.

Dawkowanie leku Cipronex 500 mg

Antybiotyk Cipronex w tabletkach powlekanych należy zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz dobiera dawkowanie w zależności od:

 • ciężkości, rodzaju oraz umiejscowienia zakażenia;
 • masy ciała (dotyczy dawkowania Cipronex u dzieci i młodzieży);
 • wrażliwości na cyprofloksacynę;
 • wskazań;
 • stanu zdrowia pacjenta (np. pod względem czynności nerek pacjenta).

Czas kuracji może trwać od 7 do 21 dni, w zależności od przypadku. W przebiegu niektórych zakażeń leczenie może być dłuższe – tak jest np. przy złośliwym zapaleniu ucha zewnętrznego – kuracja może potrwać od 28 dni do nawet 3 miesięcy.

Dawkowanie leku Cipronex 500 mg (tabletki powlekane)

Tabletki powlekane Cipronex 250 mg są przeznaczone do podania doustnego. Lek można przyjmować podczas jedzenia lub pomiędzy posiłkami. Podczas zażywania antybiotyku należy dbać o nawodnienie, niewskazane jest jednak, aby łączyć z lekiem Cipronex produkty nabiałowe oraz napoje zawierające wapń.

Dawkowanie leku Cipronex u osób dorosłych wygląda następująco:

 • płucna postać wąglika – 500 mg, 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych – od 500 do 700 mg leku 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia górnych dróg oddechowych – od 500 do 750 mg leku 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia kości i stawów – 500-750 mg 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia narządów płciowych – 500 mg w jednej dawce lub 500-750 mg 2 razy na dobę (w zależności od rodzaju zakażenia);
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich – 500-750 mg 2 razy w ciągu doby;
 • zakażenia układu moczowego – od 250 do 750 mg leku 2 razy w ciągu doby (u kobiet przed menopauzą można zastosować jedną dawkę 500 mg);
 • zakażenia układu pokarmowego – 500 mg 2 razy na dobę;
 • zapobieganie zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis: 500 mg w jednej dawce.

Jeśli chodzi o leczenie pacjentów, u których wystąpiła neutropenia, należy podawać cyprofloksacynę w ilości 500-750 mg 2 razy na dobę oraz dodatkowo inne, dobrane przez lekarza leki przeciwbakteryjne.

Dawkowanie leku Cipronex u dzieci i młodzieży prezentuje się następująco:

 • ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek – 10-20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 750 mg;
 • płucna postać wąglika – 10-15 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 500 mg;
 • powikłane zakażenia układu moczowego – 10-20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy w ciągu doby, maksymalna dawka wynosi 750 mg;
 • zakażenia o płucno-oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy – 20 mg na 1 kg masy ciała, 2 razy na dobę, maksymalna dawka wynosi 750 mg.

Czas leczenia zależy od rodzaju zakażenia, w przypadku zakażeń płucno-oskrzelowych u pacjentów z mukowiscydozą wynosi od 10 do 14 dni, natomiast przy powikłanych zakażeniach układu moczowego wydłuża się do 21 dni. Jeśli chodzi o płucną postać wąglika, terapię zaczyna się po potwierdzeniu kontaktu z Bacillus anthracis, następnie trwa ona 60 dni.

Jeśli chodzi o pacjentów w podeszłym wieku, dawka powinna być dobrana także ze względu na klirens kreatyniny. To samo tyczy się pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia w funkcjonowaniu nerek.

Przyjęcie większej ilości leku Cipronex niż zalecana

W przypadku zażycia zbyt dużej dawki antybiotyku Cipronex należy natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską. Przedawkowanie preparatu może powodować objawy takie jak: bóle głowy, drgawki, omamy, splątanie, zaburzenie czynności nerek, zaburzenie czynności wątroby, zawroty głowy. Jeśli zaobserwowano u pacjenta któryś z tych symptomów, wskazane są: działania ratunkowe oraz leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Cipronex tabletki powlekane

Jeśli pacjent pominął zalecaną dawkę cyprofloksacyny, należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki – wtedy nie należy podwajać dawki, aby uzupełnić tę pominiętą.

Odstawienie tabletek powlekanych Cipronex

Cipronex 250 mg to antybiotyk, należy go stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zaleca się odstawiania tabletek powlekanych bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może to spowodować nawrót lub nawet pogorszenie choroby. Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza może się także przyczynić do wytworzenia odporności bakterii na antybiotyki.

Przeciwwskazania do przyjmowania leku Cipronex 500 mg

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Cipronex 500 mg jest uczulenie na cyprofloksacynę lub inne składniki leku. Antybiotyku nie powinny również przyjmować osoby, które aktualnie zażywają tyzanidynę.

Szczególnej ostrożności oraz konsultacji z lekarzem wymaga sytuacja, gdy pacjent:

 • choruje na cukrzycę, miastenię lub padaczkę;
 • choruje na bradykardię, niewydolność serca, niedomykalność zastawek serca, poszerzenie dużego naczynia krwionośnego lub wrodzone wydłużenie odstępu QT;
 • chorował w przeszłości na arytmię, rozwarstwienie aorty lub miał problemy ze ścięgnami w trakcie terapii antybiotykowej;
 • cierpi z powodu zaburzenia równowagi elektrolitowej we krwi;
 • jest kobietą;
 • jest w podeszłym wieku;
 • ma lub miał problemy z nerkami;
 • miewał w przeszłości problemy ze stosowaniem leków, które zawierają fluorochinolony lub chinolony;
 • posiada w wywiadzie rodzinnym: przypadki tętniaka aorty, rozwarstwienia aorty, wrodzonej choroby zastawki serca lub inne czynniki ryzyka;
 • przebył zawał mięśnia sercowego;
 • stosuje inne leki, które mogą się przyczynić do zmian w zapisie EKG.

Cipronex 500 mg a inne leki – czy może je bezpiecznie łączyć?

Tabletek powlekanych Cipronex nie można łączyć ze wszystkimi lekami. Przed rozpoczęciem terapii należy powiadomić lekarza o wszystkich stosowanych produktach leczniczych. Istotna jest informacja zarówno na temat obecnie lub ostatnio przyjmowanych leków, jak i poinformowanie o tym, jakie leki pacjent chce stosować w najbliższym czasie.

Nie jest wskazane, aby równocześnie z tabletkami powlekanymi Cipronex przyjmować:

 • leki przeciwbakteryjne zawierające fluorochinolony lub chinolony;
 • tyzanidynę.

Szczególnej ostrożności wymaga także sytuacja, gdy pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował ostatnio leki wpływające na rytm serca, leki przeciwbakteryjne, leki przeciwpsychotyczne, leki trójpierścieniowe przeciwdepresyjne, leki zawierające wapń, magnez, glin lub żelazo, leki zobojętniające sok żołądkowy lub:

 • agomelatynę;
 • cyklosporynę;
 • duloksetynę;
 • dydanozynę;
 • fenytoinę;
 • glibenklamid;
 • klozapinę;
 • lidokainę;
 • metoklopramid;
 • metotreksat;
 • omeprazol;
 • pentoksyfilinę;
 • polimerowe związki wiążące fosfor;
 • probenecyd;
 • ropinirol;
 • sukralfat;
 • suplementy minerałów;
 • syldenafil;
 • teofilinę;
 • tyzanidynę;
 • warfarynę lub inny doustny lek przeciwzakrzepowy;

Cipronex 500 mg w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Stosowanie leku Cipronex 500 mg a ciąża

Nie jest zalecane, aby przyjmować tabletki powlekane Cipronex 500 mg w ciąży. W sytuacji, gdy pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży, a także wtedy, gdy kobieta planuje mieć dziecko, powinna się poradzić lekarza przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku Cipronex 500 mg a karmienie piersią

Tabletek powlekanych Cipronex 500 mg nie należy przyjmować w czasie karmienia piersią. Zawarta w nich substancja czynna – cyprofloksacyna może bowiem przenikać do mleka matki i szkodzić dziecku.

Niepożądane skutki uboczne zażywania leku Cipronex 500 mg

Tabletki powlekane Cipronex, tak jak każdy inny lek, mogą powodować działania niepożądane. Najpoważniejsze z nich to:

 • depresja;
 • drętwienie lub mrowienie kończyn;
 • drgawki;
 • martwica wątroby;
 • osłabienie mięśni;
 • reakcja alergiczna;
 • utrata przytomności;
 • wysypka skórna w postaci pęcherzy lub owrzodzeń jamy ustnej;
 • zaburzenia umysłowe;
 • zaburzenia w funkcjonowaniu serca;
 • zapalenie ścięgien.

Po zaobserwowaniu powyższych oznak należy natychmiast odstawić lek i udać się do lekarza.

Cipronex 500 mg – możliwe działania niepożądane

Poniżej zebrano działania niepożądane, które zaobserwowano u pacjentów przyjmujących lek Cipronex. Zostały one uszeregowane zgodnie z częstością występowania.

Częste działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka;
 • ból stawów i zapalenie stawów u dzieci;
 • mdłości.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • ból głowy;
 • bóle mięśni i kości;
 • ból stawów;
 • ból żołądka;
 • eozynofilia;
 • nadkażenia grzybicze;
 • nadmierna aktywność lub pobudzenie;
 • osłabienie czynności nerek;
 • problemy ze snem;
 • wymioty;
 • wysypka skórna;
 • zaburzenia smaku;
 • zaburzenia trawienia;
 • zawroty głowy;
 • złe samopoczucie;
 • zmniejszone łaknienie.

Rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • ból mięśni;
 • hiperglikemia (wysoki poziom glukozy we krwi);
 • nadmierna wrażliwość na bodźce czuciowe;
 • niewydolność nerek;
 • niskie ciśnienie tętnicze;
 • omdlenia;
 • płytki oddech;
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych;
 • tachykardia (częstoskurcz serca);
 • wrażliwość na światło;
 • zaburzenia czynności wątroby;
 • zaburzenia intelektualne – splątanie, reakcje lękowe, dezorientacja;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia widzenia;
 • zapalenie jelita;
 • zapalenie stawów;
 • zmiana liczby krwinek;
 • zwiększone napięcie mięśniowe.

Bardzo rzadkie działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • agranulocytoza (spadek liczby granulocytów we krwi);
 • migrena;
 • nasilenie objawów miastenii;
 • niedokrwistość aplastyczna;
 • niedokrwistość hemolityczna;
 • reakcja alergiczna przypominająca chorobę posurowiczą;
 • wybroczyny;
 • wykwity;
 • wysypka na skórze;
 • zaburzenia koordynacji;
 • zaburzenia widzenia;
 • zahamowanie czynności szpiku kostnego;
 • zapalenie naczyń;
 • zapalenie trzustki.

Działania niepożądane po przyjęciu leku Cipronex o nieznanej częstości:

 • mania lub hipomania;
 • SIADH – trudności w wydalaniu wody z organizmu oraz zaburzenie gospodarki sodowej;
 • wpływ na krzepliwość krwi.

Pełna lista działań niepożądanych znajduje się w ulotce załączonej do opakowania leku Cipronex.

Inne ostrzeżenia związane ze stosowaniem leku Cipronex

Lek Cipronex a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po przyjęciu tabletek powlekanych Cipronex u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy oraz inne zaburzenia neurologiczne. Z tego powodu zalecane jest, aby po spożyciu leku unikać prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Lek Cipronex a zawartość sodu

Lek Cipronex zawiera sód, jednak w ilości mniejszej niż 1 mmol (23 mg)/1 tabletkę powlekaną. Tym samym antybiotyk został uznany za pozbawiony sodu.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.