Wynik NEU – morfologia krwi. Czego dotyczy?

Napisano 16.03.2023 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nieprawidłowy wynik badania o nazwie neutrofile morfologia może świadczyć o rozwijającym się stanie zapalnym lub jakiejś chorobie. Czym są neutrofile (w skrócie NEU)? Jak interpretować rezultat badania NEU morfologia? Odpowiadamy na te pytania w niniejszym artykule. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym są NEU, czyli neutrofile?

Neutrofile (inaczej granulocyty obojętnochłonne) są oznaczane podczas badania morfologii jako NEU lub NEUT. Co to jest? Tak nazywa się najliczniejsza grupa leukocytów, czyli białych krwinek. Komórki te odgrywają istotną rolę w odpowiedzi immunologicznej, ponieważ wykrywają inwazyjne patogeny (np. wirusy lub bakterie) i następnie je wychwytują oraz niszczą [1]. To jednak niejedyna funkcja neutrofili. Wiele badań naukowych dowiodło, że komórki te mogą również [2] [3] [4] [4]: 

Czytaj także:
 • odgrywać rolę w procesach przeciwnowotworowych, 
 • regulować stan zapalny poprzez wytwarzanie cytokin oraz modulowanie aktywności innych komórek,
 • wpływać na makrofagi (komórki fagocytujące), powodując ich aktywację, 
 • uczestniczyć w mechanizmach odporności wrodzonej i przyczyniać się do wytwarzania pamięci immunologicznej. 

NEU morfologia – neutrofile w badaniach krwi

Co oznacza adnotacja na wyniku badania krwi NEU morfologia? Co to jest? Otóż ilość neutrofili we krwi można oznaczyć podczas klasycznego badania morfologicznego, wykonywanego na podstawie próbki krwi pobranej z żyły łokciowej na czczo. Rezultat analizy jest przedstawiany w miejscu, w którym znajduje się adnotacja NEU lub NEUT. Wynik jest przedstawiany w formie liczbowej, a jego interpretacja należy do zadań lekarza. Aby uzyskać skierowanie na badanie lub po wykonanym badaniu NEU morfologia skonsultować jego wynik, nie trzeba umawiać się na wizytę w przychodni, wystarczy skorzystać ze zdalnych porad lekarskich. W podobny sposób można postąpić po zdiagnozowaniu danego schorzenia, w wykupieniu leków pomoże bowiem e-recepta online

Neutrofile – norma

Neutrofile występują w organizmie w określonym stężeniu. Zmiany w liczebności tych krwinek mogą sugerować jakieś nieprawidłowości, np. stany zapalne lub chorobowe. Ile wynosi norma dla morfologii krwi NEU? Fizjologicznie neutrofile powinny stanowić około 45-70% wszystkich białych krwinek, natomiast wartość bezwzględna wynosi standardowo 1,8-7 × 109/l [6]. W sytuacji, gdy wyniki badania NEU morfologia odbiega od normy (pacjent otrzymał adnotację NEU morfologia obniżone lub NEU morfologia podwyższone), konieczna jest konsultacja z lekarzem. Aby odkryć przyczynę nieprawidłowego rezultatu, w dalszej kolejności wykonywana jest morfologia rozmaz automatyczny NEU (badanie, które jest dokładniejsze) i następnie — badania ukierunkowane na podejrzenie danej choroby. Przykładowo, jeśli zaszło podejrzenie infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej, wykonywane są odpowiednie testy diagnostyczne, np.  badanie krwi pod kątem obecności w materiale biologicznym antygenu drobnoustroju lub jego materiału genetycznego.

NEU morfologia – co oznaczają wyniki powyżej normy?

Gdy morfologia wskazuje na neutrofile powyżej normy, taki stan zalicza się do leukocytoz (nadmiaru krwinek białych) i nazywa się go neutrofilią (nadmierna ilość neutrofili we krwi). Wzrost wartości NEU może mieć związek z określonym stanem fizjologicznym, czynnikami środowiskowymi lub patologiami. Możliwe niepatologiczne przyczyny neutrofilii, związane ze stanem fizjologicznym to [6]: 

 • ciąża, w szczególności pod koniec II trymestru oraz w III trymestrze obserwuje się wysokie neutrofile w ciąży,
 • okres połogu. 

Natomiast jeśli chodzi o przyczyny środowiskowe, do podwyższenia wyniku NEU morfologia mogą się przyczynić [6]: 

 • ekspozycja na przewlekły stres, 
 • ekspozycja na przewlekły ból, 
 • ekspozycja na zbyt wysoką temperaturę, 
 • palenie papierosów,
 • spożycie obfitego posiłku przed badaniem,
 • stosowanie niektórych leków, np. glikokortykosterydów,
 • wzmożony wysiłek fizyczny.

Niestety, neutrofile powyżej normy mogą świadczyć także o patologiach i toczącej organizm chorobie. Tak objawiają się bowiem [6]: 

 • choroby autoimmunologiczne, 
 • choroby hematoonkologiczne (np. przewlekła białaczka szpikowa), 
 • choroby nowotworowe (np. czerniak), 
 • infekcje bakteryjne, grzybicze, wirusowe oraz pasożytnicze,
 • kolka nerkowa, 
 • krwotoki, 
 • martwice narządowe, np. zawał serca,
 • niedotlenienie, 
 • oparzenia,
 • urazy,
 • zaburzenia metaboliczne, np. przełom tarczycowy lub dna moczanowa.

NEU morfologia – co oznaczają wyniki poniżej normy?

Morfologia NEU poniżej normy wymaga obserwacji, ponieważ taki wynik może świadczyć o zwiększonej podatności organizmu na zakażenia bakteryjne. Jeśli występuje niedomiar neutrofili, przyczyną mogą być [6] [7]: 

 • alkoholizm, 
 • choroby nowotworowe, w których przebiegu dochodzi do dysplazji i hiperplazji szpiku (zespoły mielodysplastyczne), 
 • ciężkie zakażenie bakteryjne, np. gruźlica, 
 • niedobór witaminy B12, 
 • niedobór kwasu foliowego, 
 • przewlekłe niedożywienie,
 • przerzuty do szpiku w przebiegu białaczki,
 • wrodzone neutropenie, np. zespół Kostmanna, zespół Shwachmana– Diamonda lub neutropenia cykliczna,
 • układowa choroby tkanki łącznej, np. toczeń trzewny,
 • uszkodzenie szpiku kostnego przez leki (np. preparaty stosowane w chemioterapii lub leczeniu nadczynności tarczycy albo padaczki), promieniowanie jonizujące albo toksyczne substancje chemiczne, 
 • zakażenie wirusowe, np. grypa lub EBV.

Neutrofile u kobiet w ciąży i dzieci

Morfologia krwi NEU w przypadku kobiet w ciąży oraz dzieci charakteryzuje się odmiennymi normami. Całkowicie normalne jest NEUT podwyższone w ciąży. Większe stężenie neutrofili stanowi odpowiedź fizjologiczną na procesy, które zachodzą w kobiecym ciele pod wpływem ciąży. W szczególności na przełomie II i III trymestru oraz przez cały III trymestr można zaobserwować morfologię NEU w ciąży powyżej normy [6]. 

Jeśli chodzi o interpretację wyniku NEUT morfologii u dzieci, liczba elementów krwi zmienia się wraz z wiekiem [8], dlatego trzeba wziąć ten czynnik pod uwagę, chcąc poprawnie zinterpretować wynik badania. Podwyższona NEU morfologia u dzieci może świadczyć o początkowej fazie rozwoju stanu zapalnego, natomiast jeśli poziom neutrofilów u dziecka jest znacznie obniżony, taki rezultat może wskazywać na zakażenie wirusowe [9]. Wówczas należy powtórzyć badanie po doleczeniu infekcji i, jeśli NEU morfologia nadal będzie obniżona, poszukać dalszej przyczyny.  

Nieprawidłowa NEU morfologia krwi obwodowej u dziecka — inne możliwe przyczyny [9]: 

 • chemioterapia / radioterapia, 
 • choroby autoimmunologiczne, 
 • nadmierny wysiłek fizyczny,
 • niedokrwistość aplastyczna, 
 • stosowanie niektórych leków, 
 • wzmożony stres.

Badanie NEU morfologia może dostarczyć wielu istotnych informacji na temat stanu zdrowia oraz kondycji układu immunologicznego. Wyniki tego typu badań nie powinny jednak być interpretowane przez pacjentów, lecz lekarza. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od norm należy skorzystać z porady lekarskiej, ponieważ tylko lekarz będzie w stanie opracować dalsze postępowanie, zlecić odpowiednie badania oraz zidentyfikować przyczynę nieprawidłowego wyniku morfologii NEU i, jeśli jest taka konieczność, zaproponować leczenie.

Źródła:

 1. Rosales C. Neutrophil: A Cell with Many Roles in Inflammation or Several Cell Types? Frontiers in Physiology, 2018 (9)
 2. Tecchio C., Cassatella M. A. Neutrophil-derived chemokines on the road to immunity. Seminars in Immunology, 2016, 28 (2): 119-128
 3. Szponder J.W., Michalska J., Bobowiec R. Współzależność działania neutrofili, makrofagów i fibrocytów w uszkadzającym i naprawczym zapaleniu. Część I. Komórki zapalne w procesach gojenia. Życie Weterynaryjne, 2019, 94 (5): 342-347 
 4. Netea M. G., Joosten L. A. B., Latz E., Mills K. H. G., Natoli G., Stunnenberg H. G., O’Neill L. A. J., Xavier R. J. Trained immunity: A program of innate immune memory in health and disease. Science, 2016, 352 (6284)
 5. Mishalian, I., Bayuh, R., Levy, L. et al. Tumor-associated neutrophils (TAN) develop pro-tumorigenic properties during tumor progression. Cancer Immunol Immunother, 2013, 62: 1745–1756
 6. https://hematoonkologia.pl/ [dostęp: 01.12.2022 r.]
 7. https://www.czytelniamedyczna.pl/6124,autoimmunologiczna-neutropenia-u-dzieci.html [dostęp: 01.12.2022 r.]
 8. Li K, Peng YG, Yan RH, Song WQ, Peng XX, Ni X. Age-dependent changes of total and differential white blood cell counts in children. Chin Med J (Engl). 2020 Aug 20;133(16):1900-1907. doi: 10.1097/CM9.0000000000000854. PMID: 32826452; PMCID: PMC7462212.
 9. https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/lista/111112,przyczyny-obnizonego-poziomu-neutrofilow [dostęp: 01.12.2022 r.]

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.