Viregyt-K 100 mg 50 kapsułek

Napisano 15.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Viregyt-K jest lekiem dopaminergicznym i przeciwwirusowym, który stosowany jest w przypadku łagodzenia objawów choroby Parkinsona, a także w przypadku zakażenia wirusem grypy typu A. W składzie leku znajduje się amantadyna, a konkretnie chlorowodorek amantadyny. Viregyt-K jest lekiem dostępnym wyłącznie na receptę i występuje w postaci kapsułek doustnych o stężeniu substancji czynnej wynoszącym 100 mg w każdej kapsułce. Co warto wiedzieć o leku Viregyt, a także jakie są wskazania i przeciwwskazania do jego zażycia oraz skutki uboczne, które mogą wystąpić w przypadku jego stosowania?

Czym jest Viregyt?

Lek Viregyt-K w formie kapsułek to preparat o działaniu dopaminergicznym oraz przeciwwirusowym, który stosowany jest między innymi w przypadku łagodzenia objawów, które towarzyszą pacjentom zmagającym się z chorobą Parkinsona. Jest to jeden z dwóch dostępnych aktualnie na polskim rynku leków z amantadyną i jednocześnie jedyny spośród tych leków, który we wskazaniach posiada możliwość stosowania przy zakażeniu wirusem grypy typu A. Substancją aktywną tego środka jest chlorowodorek amantadyny. Jedna kapsułka leku Viregyt-K zawiera 100 mg substancji czynnej. Jest to lek dostępny w Polsce wyłącznie na receptę i występuje w postaci białych lub żółtobiałych granulek zamkniętych w zielonych kapsułkach żelatynowych. Jest to środek do zażywania doustnego, który należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, po ówczesnym zapoznaniu się z informacjami znajdującymi się w ulotce. Trzeba również dodać, że lek ten powinien być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarską i jedynie w sposób, jaki zostanie zalecony przez lekarza.

E-recepta online na Viregyt-K, 100 mg, 50 kapsułek.

Jak zostało już wspomniane wyżej, lek Viregyt-K dostępny jest w aptekach w sprzedaży wyłącznie na receptę. Taką receptę może wypisać pacjentowi lekarz, który stwierdzi zasadność stosowania amantadyny i jednocześnie w wywiadzie lekarskim nie zauważy przeciwwskazań medycznych do stosowania leku. To lekarz również ustala dawkowanie preparatu, a także czas trwania terapii. Nie jest konieczna jednak wizyta w stacjonarnej placówce lekarskiej, w celu otrzymania recepty na Viregyt-K, co jest dużym ułatwieniem, gdy kolejki do lekarza są zbyt długie, pacjent nie może dojechać do lekarza na czas lub obawia się zarażenia w kolejce poważniejszą chorobą. Możliwą opcją jest e-recepta, która wystawiana jest przez lekarza po konsultacji online. Oczywiście w czasie takiej konsultacji lekarz przeprowadza rzetelny wywiad medyczny, na podstawie którego jest w stanie stwierdzić, czy pacjentowi faktycznie potrzebna jest recepta online na Viregyt, a także czy nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do zażywania tego leku przez pacjenta. 

Należy zaznaczyć, że recepta przez Internet nie może być „zamówiona”, ale może być wystawiona w wyniku konsultacji lekarskiej online, gdy lekarz stwierdzi taką zasadność. Taki dokument jest legalny i odpowiada za niego lekarz z uprawnieniami. Recepta zapisywana jest na dany PESEL pacjenta i będzie dostępna m.in. w historii jego leczenia, którą znaleźć można w IKP. Taka recepta może być bez problemu zrealizowana w aptece, o ile apteka posiada Viregyt-K na stanie. Wystarczy wówczas podać farmaceucie swój numer PESEL i 4-cyfrowy kod otrzymany SMS-em, ponadto zamiast tego pacjent może wyświetlić receptę na swoim urządzeniu mobilnym, a farmaceuta zeskanuje jej kod kreskowy i również będzie na tej podstawie w stanie wydać pacjentowi lek. 

Wskazania i dawkowanie leku Viregyt.

W ulotce leku Viregyt-K podane jest, że wskazaniem do zażycia Viregyt jest choroba Parkinsona oraz zakażenia wirusem grypy typu A. W przypadku choroby Parkinsona lek wykazuje działanie zmniejszające sztywność, powłóczenia i drżenia mięśni, a także poprawiające kontrolę mięśni. W przypadku zakażenia wirusem grypy typu A preparat hamuje namnażanie wirusa, przez co hamuje postępowanie choroby – tu zalecane jest jak najszybsze wdrożenie terapii. Dawkowanie i czas trwania terapii lekiem Viregyt-K lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta, w oparciu o zdiagnozowane schorzenie i powiązane z nim dolegliwości, a także stopień intensywności tych dolegliwości. W ustaleniu stosowania leku Viregyt lekarz weźmie pod uwagę również wiek pacjenta, towarzyszące mu choroby dodatkowe, a także przyjmowane przez niego leki. 

Lek Viregyt-K a choroba Parkinsona.

W przypadku łagodzenia objawów choroby Parkinsona lekarz ustala dawkę, która będzie odpowiednia dla danego pacjenta. Najczęściej terapię zaczyna się od 100 mg substancji czynnej na dobę, a jeśli to okazuje się za mało, lekarz może zdecydować o stopniowym zwiększeniu dawki. Maksymalna dobowa dawka leku Viregyt-K to 300 mg, czyli 3 kapsułki na dobę.

Lek Viregyt-K a wirus grypy typu A.

Jeśli Viregyt-K stosowany jest w celu leczenia zakażenia wirusem grypy typu A, zalecane dawkowanie u dorosłych to 100-200 mg do zażycia raz na dobę lub 100 mg zażywane co 12 godzin, jednak u osób starszych (powyżej 65-roku życia) dawka dobowa nie powinna być większa niż 100 mg (1 kapsułka). W przypadku dzieci lekarz ustala dawkę samodzielnie. Należy podkreślić, że podawanie leku Viregyt dzieciom powinno odbywać się wyłącznie na zalecenie lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Jeśli u dziecka pojawi się nietypowo niska temperatura ciała w trakcie terapii, czyli temperatura mniejsza niż 35°C, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem i zaprzestać przyjmowania leku. 

Jeśli pacjent zmaga się z chorobami towarzyszącymi, w tym między innymi z zaburzeniami czynności nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę. Preparat powinien być przez pacjenta zażywany zgodnie z zaleceniem lekarskim, gdyż istnieje ryzyko jego przedawkowania zarówno w związku ze zbyt dużą dawką przyjętego leku, jak również w związku z interakcjami międzylekowymi. W takim przypadku zalecane jest bezzwłoczne zgłoszenie się do lekarza, który zadecyduje o dalszych krokach. 

Viregyt – skład.

Substancją czynną, która znajduje się w leku Viregyt-K jest chlorowodorek amantadyny. Amantadyna działa poprzez zwiększanie uwalniania dopaminy i jednoczesne hamowanie jej wychwytu zwrotnego przez receptory glutaminianowe. Podaje się również, że w dawkach terapeutycznych amantadyna ma działanie antycholinergiczne. Jeśli chodzi o działanie przeciwwirusowe amantadyny, substancja ta hamuje replikację wirusa grypy typu A. W składzie preparatu znajdują się również substancje pomocnicze, o czym informuje producent w ulotce dołączonej do preparatu. Pozostałe składniki leku Viregyt-K to laktoza jednowodna i stearynian magnezu, jednak należy dodać do tego również składniki kapsułki, czyli żelatynę, żółcień chinolinową oraz dwutlenek tytanu i indygotynę. Ze względu na zawartość laktozy w składzie leku Viregyt, szczególnie ostrożni powinni być pacjenci, którzy mają nietolerancję laktozy. W jednej kapsułce tego leku znajduje się 98 mg laktozy jednowodnej. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Viregyt.

Należy pamiętać, że lek Viregyt-K nie może być zażywany przez wszystkich pacjentów. Istnieją przeciwwskazania do stosowania tego typu preparatu, a zaliczyć można do nich między innymi:

 • nadwrażliwość na chlorowodorek amantadyny lub jakikolwiek inny składnik leku,
 • ciężka choroba nerek,
 • występujące drgawki, w tym również padaczka,
 • ciąża i karmienie piersią,
 • choroba wrzodowa aktualnie lub w przeszłości,
 • wiek poniżej 5 lat.

Środki ostrożności w przypadku Viregyt-K, 100 mg, 50 kapsułek.

Bardzo ważne jest to, by lek Viregyt-K zażywany był wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza i pod jego stałą kontrolą. Wszelkie działania niepożądane, które pacjent lub jego najbliżsi zaobserwują, powinny być niezwłocznie konsultowane ze specjalistą. Trzeba pamiętać, że chlorowodorek amantadyny nie może zostać odstawiony w sposób nagły – pacjent nie powinien rezygnować z jego przyjmowania na własną rękę i bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, gdyż w przypadku nagłego odstawienia leku może dojść do nasilenia objawów choroby, w tym również do przełomu parkinsonowskiego.

Szczególną ostrożność w stosowaniu leku Viregyt powinni zachować pacjenci, u których stwierdzono niewydolność wątroby, ponieważ może on powodować zmiany w stężeniach enzymów wątrobowych (zmiany te są odwracalne). 

W związku z faktem, iż w składzie Viregyt-K znajduje się laktoza, należy zachować szczególne środki ostrożności w przypadku konieczności jego stosowania u pacjentów, którzy mają stwierdzoną dziedziczną nietolerancję galaktozy, pacjentów zmagających się z niedoborem laktazy, a także u pacjentów, którzy mają zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. 

Ze względu na niebezpieczeństwo prób samobójczych, szczególną opieką należy objąć pacjentów z objawami depresji, którzy mają zażywać lek Viregyt-K. 

Należy również wspomnieć, że lek ten może nasilać objawy niewydolności serca, ponadto szczególne środki ostrożności powinny zostać zachowane u pacjentów, którzy zmagają się z hipotonią lub obrzękami obwodowymi. 

Lek nie powinien być ponadto łączony z alkoholem, co może mieć poważne skutki niepożądane, gdyż jest wówczas większe ryzyko toksycznego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Należy również uważać na łączenie Viregyt-K z niektórymi grupami leków, gdyż możliwe są tu niekorzystne interakcje.

Ze względu na to, że lek może niekorzystnie wpływać na koncentrację, ponadto może powodować zawroty głowy, zaburzenia widzenia i problemy z szybką reakcją, prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn nie są wskazane, gdy pacjent zażywa lek Viregyt-K. Może to być niebezpieczne zarówno dla pacjenta, jak również dla jego otoczenia. 

U dzieci należy lek Viregyt-K stosować ze szczególną ostrożnością, gdyż jest tu ryzyko wystąpienia hipotermii. Wszelkie objawy mogące świadczyć o takim działaniu, w tym zwłaszcza jeśli u dziecka pojawi się temperatura ciała niższa niż 35°C, należy bezzwłocznie zgłaszać lekarzowi, zaprzestając jednocześnie dalszego podawania dziecku leku. 

Skutki uboczne stosowania leku Viregyt.

Przed zażyciem leku Viregyt-K należy zdawać sobie sprawę z tego, że może on mieć różnego rodzaju skutki uboczne. Nie występują one u wszystkich pacjentów, ponadto częstotliwość ich występowania jest różna, o czym informuje szczegółowo ulotka dołączona do preparatu. Najczęściej skutki uboczne stosowania leku Viregyt są łagodne i pojawiają się w pierwszych dniach terapii, jednakże ustępują one po jej przerwaniu. Działania niepożądane leku Viregyt należy zgłaszać lekarzowi prowadzącemu, zwłaszcza jeśli przybierają na sile lub są niebezpieczne. 

 • Bardzo często (czyli częściej niż u 1 na 10 pacjentów) u pacjentów pojawiają się zaburzenia naczyniowe, w tym zwłaszcza obrzęk kostek oraz sinica marmurkowata, jednak najczęściej dotyczą one pacjentów, którzy przyjmują duże dawki leku przez dłuższy czas. 
 • Często (czyli częściej niż u 1 na 100 pacjentów, ale jednocześnie rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) u pacjentów pojawiają się między innymi bóle głowy, a także zaburzenia widzenia i mowy. Pacjenci w tej grupie mają również ataksję oraz nadciśnienie ortostatyczne, ponadto zgłaszają palpitacje i zaburzenia ze strony układu pokarmowego, w tym nudności i wymioty, zaparcia oraz suchość w jamie ustnej. Często występującym objawem są również bóle mięśni oraz osłabienie, a także większa potliwość.
 • Niezbyt często (czyli częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale jednocześnie rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów) pacjenci zgłaszają niepokój ruchowy jako skutek uboczny Viregyt-K. 
 • Rzadko (czyli częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów, ale jednocześnie rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów) występującymi objawami niepożądanymi związanymi z zażyciem Viregyt-K są splątania i dezorientacje, a także drżenie i drgawki oraz dyskineza, ponadto pojawić mogą się rzadko psychozy lub objawy, które przypominają złośliwy zespół neuroleptyczny. Do rzadkich skutków ubocznych zaliczyć można również duszności i zastoinową niewydolność serca, a także wysypkę i uszkodzenia rogówki. Pacjenci w tej grupie zgłaszają również problemy dotyczące układu moczowego, w tym nietrzymanie lub zatrzymanie moczu. Należy wspomnieć, że u niektórych pacjentów rzadko dochodzi również do odwracalnego zwiększenia stężenia enzymów wątrobowych.
 • Bardzo rzadko (czyli rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) pojawia się u pacjentów nadwrażliwość na światło oraz napady przymusowego patrzenia powiązane z rotacją gałek ocznych. Do skutków ubocznych w tej grupie zaliczyć można również leukopenię i neutropenię.
 • Trzeba również wspomnieć o działaniach niepożądanych Viregyt-K, których częstotliwości występowania nie można aktualnie sprawdzić na podstawie dostępnych dotychczas danych. Zaliczyć można tutaj brak kontroli nad popędami, czyli nasilone działanie pacjenta, które ukierunkowane jest na zachowywanie się w sposób nietypowy czy wręcz niebezpieczny. Może być to między innymi nałogowy hazard, kompulsywne objadanie się, kompulsywne zakupy, nasilony nienaturalnie popęd seksualny itp. Jeśli pacjent lub jego najbliżsi zauważą tego typu niepokojące symptomy, powinni koniecznie zgłosić ten fakt lekarzowi, gdyż jest to wskazanie do zmienienia dawki leku bądź nawet jego odstawienia, jeśli tak zadecyduje lekarz. Do działań niepożądanych w tej grupie zaliczyć można również nienaturalnie niską temperaturę ciała, czyli temperaturę mniejszą niż 35°C, co zaobserwować można przede wszystkim u dzieci, u których wirus grypy typu A leczony jest lekiem Viregyt (bardzo ważne, by w takiej sytuacji bezzwłocznie zgłosić się do lekarza i zaprzestać stosowania u dziecka preparatu).

Warto dodać, że działania niepożądane leku można zgłosić nie tylko lekarzowi, ale również farmaceucie, ponadto pacjent może zgłosić je również do Departamentu Działań Niepożądanych, którego szczegółowe dane znajdują się w dołączonej do preparatu ulotce.

Interakcje z innymi lekami.

Lek Viregyt-K dostępny jest wyłącznie na receptę, co ma na uwadze bezpieczeństwo pacjenta. Bardzo istotny jest rzetelny wywiad lekarski oraz odpowiedzialne podejście pacjenta do kwestii poinformowania lekarza nie tylko o towarzyszących mu chorobach i ogólnym stanie jego zdrowia, ale również o zażywanych przez niego na stałe lekach. Wspomnieć lekarzowi pacjent powinien zarówno o lekach, które zażywał niedawno, jak i o tych, które zażywa aktualnie, a także o tych preparatach, które planuje zacząć zażywać w najbliższej przyszłości. Bardzo ważne jest, by poinformować lekarza zarówno o lekach przyjmowanych na zalecenie lekarza, jak i o preparatach dostępnych bez recepty, które pacjent zażywa na własną rękę. Jest to kluczowe, ponieważ lek Viregyt może wchodzić w interakcje z niektórymi składnikami aktywnymi innych leków. Należy wspomnieć, że mogą być to interakcje dwukierunkowe, co oznacza, że lek Viregyt-K może negatywnie wpływać na działanie niektórych środków leczniczych i również niektóre preparaty mogą negatywnie oddziaływać na działanie leku Viregyt-K. 

Zgodnie z ulotką, szczególnie należy uważać na jednoczesne stosowanie leku Viregyt z niektórymi lekami antycholinergicznymi, przeciwhistaminowymi, przeciwdepresyjnymi, a także antydyskinetycznymi oraz fenotiazynami. Jeśli Viregyt będzie stosowany równocześnie z lekami, które pobudzają ośrodkowy układ nerwowy, u pacjentów mogą nasilać się objawy takie jak bezsenność, nerwowość czy niepokój, ponadto może zwiększyć się ryzyko drgawek i pojawić mogą się zaburzenia rytmu serca. Nie jest zalecane także stosowanie leku Viregyt-K wraz z niektórymi lekami moczopędnymi.

Viregyt w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że do jednych z głównych przeciwwskazań do zażywania leku Viregyt-K należy właśnie ciąża i karmienie piersią, dlatego kobiety powinny poinformować swojego lekarza, jeśli starają się aktualnie o dziecko lub zamierzają starać się o nie w najbliższej przyszłości, a także w przypadku, jeśli już są w ciąży. Kobiety koniecznie powinny poinformować również lekarza, jeśli dziecko już urodziły i nadal karmią swoje dziecko naturalnie, gdyż lek może przenikać do mleka i wywoływać działania niepożądane u dziecka.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.