Poltram Combo

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo stanowi połączenie dwóch leków o działaniu przeciwbólowym – paracetamolu i tramadolu. Produkt leczniczy jest stosowany w objawowym leczeniu bólu o średnim lub dużym nasileniu. Poltram Combo mogą stosować zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie określa lekarz, jest ono zależne od stopnia nasilenia dolegliwości bólowych oraz indywidualnej odpowiedzi na lek.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest Poltram Combo – kiedy jest stosowany?

Lek Poltram Combo jest stosowany w leczeniu objawowym różnych dolegliwości bólowych. Jeśli u pacjenta wystąpił bol o średnim lub dużym nasileniu, lekarz może podjąć decyzję o tym, aby przepisać mu połączenie dwóch leków przeciwbólowych (tramadolu i paracetamolu) w jednym.

Produkt leczniczy Poltram Combo jest dostępny w kilku postaciach:

 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 90 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 60 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 30 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych.

Tabletki powlekane Poltram Combo są pakowane w blistry, mają one podłużny kształt oraz jasnożółty kolor. Nie wszystkie z wymienionych wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie. W aptekach jest dostępny również Poltram Combo Forte, czyli ten sam lek, jednak o zwiększonej zawartości tramadolu i paracetamolu, przeznaczony do stosowania w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do dużego.

E-recepta online na Poltram Combo

Poltram Combo to lek, który jest dostępny wyłącznie na receptę. Można go stosować jedynie wtedy, gdy lekarz zadecyduje, że konieczne jest zastosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem. Poltram Combo należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza, dawka zależy od stopnia nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Jeśli w trakcie terapii pacjent zużył całe opakowanie produktu leczniczego, aby zdobyć kolejną receptę, nie musi on specjalnie udawać się na stacjonarną wizytę lekarską. W celu kontynuowania leczenia można wykupić e-receptę na Poltram Combo. Recepta przez Internet stanowi pełnoprawny dokument i może zostać wykupiona w dowolnej aptece. Aby ją zrealizować, wystarczy podać farmaceucie numer PESEL oraz kod przesłany drogą SMS.

Dawkowanie leku Poltram Combo

Poltram Combo to lek przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki powlekane należy połknąć i następnie popić wystarczającą ilością płynu. Dawkowanie zależy od stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Tabletki powlekane należy przyjmować tak krótko, jak to tylko możliwe oraz w najmniejszej dawce, która skutecznie uśmierzy ból. Lek przeciwbólowy może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie leku Poltram Combo u dzieci, młodzieży i dorosłych

Leku Poltram Combo nie należy przyjmować częściej, niż zalecił lekarz. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zwykle stosowana dawka dobowa to 2 tabletki, natomiast maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek. Pomiędzy zażyciem kolejnych dawek leku przeciwbólowego należy zachować przerwę wynoszącą minimum 6 godzin.

Dawkowanie leku Poltram Combo u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 75 lat lekarz może zalecić wydłużenie odstępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek leku Poltram Combo. Wynika to z opóźnionego wydalania tramadolu z organizmu u osób starszych.

Dawkowanie leku Poltram Combo u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i osób dializowanych

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek/wątroby lekarz może zalecić wydłużenie odstępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek leku Poltram Combo. Natomiast jeśli wystąpiła ciężka niewydolność nerek i/lub wątroby, nie należy przyjmować tego produktu leczniczego.

Przyjęcie większej ilości leku Poltram Combo niż zalecana

W sytuacji, gdy pacjent przyjął większą dawkę leku Poltram Combo niż zalecana, należy od razu zwrócić się o pomoc lekarską (nawet jeśli nie wystąpiły żadne niepokojące objawy). Przedawkowanie preparatu jest niebezpieczne, ponieważ może poskutkować poważnym uszkodzeniem wątroby i/lub nerek, którego oznaki ujawnią się w późniejszym czasie.

Symptomy przedawkowania Poltram Combo, które mogą się pojawić po zażyciu zbyt dużej dawki to:

 • napady drgawkowe;
 • omdlenie;
 • przyspieszone bicie serca;
 • spadek ciśnienia krwi;
 • śpiączka;
 • trudności w oddychaniu;
 • wymioty;
 • zaburzenia świadomości;
 • zatrzymanie oddechu;
 • zwężenie źrenic.

Pominięcie zastosowania leku Poltram Combo

Jeśli pacjent pominął zalecaną dawkę leku Poltram Combo, najczęściej skutkuje to nawrotem dolegliwości bólowych. W takiej sytuacji należy przyjąć lek o normalnej porze, bez podwajania dawki w celu uzupełnienia poprzednio pominiętej.

Odstawienie leku Poltram Combo

Lek Poltram Combo należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, nie należy go odstawiać na własną rękę. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów odstawienia, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki. Wcześniejsze odstawienie może poskutkować nagłym nawrotem dolegliwości bólowych, a także nieprzyjemnymi objawami w postaci złego samopoczucia, uczucia niepokoju, drżenia, nerwowości, bezsenności, nadmiernej aktywności oraz zaburzeń żołądkowych.

WAŻNE: Jeśli u pacjenta po zażyciu leku Poltram Combo wystąpiły objawy takie jak: brak apetytu, spowolnienie oddychania, spłycenie oddechu, uczucie splątania, nadmierna senność, nudności, wymioty, zwężenie źrenic czy też zaparcie, należy przerwać terapię i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Skład leku Poltram Combo

Poltram Combo stanowi połączenie dwóch leków przeciwbólowych – tramadolu i paracetamolu. W 1 tabletce znajduje się 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza (6 mPa·s), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

Przeciwwskazania do stosowania leku Poltram Combo

Przeciwwskazania do stosowania leku Poltram Combo to:

 • ciężka choroba wątroby;
 • nadużywanie alkoholu;
 • ostre zatrucie alkoholowe;
 • padaczka nieleczona za pomocą przepisanych pacjentowi leków;
 • stosowanie innych leków, które mogą powodować senność i zaburzenia koncentracji (np. opioidów lub leków psychotropowych);
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy MAO, równocześnie z Poltram Combo lub w ciągu ostatnich 14 dni;
 • wiek pacjenta poniżej 12. roku życia;
 • uczulenie na tramadol, paracetamol lub inne składniki leku.

Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci z zaburzeniami oddychania. Dodatkowo należy omówić stosowanie Poltram Combo z lekarzem w sytuacji, gdy:

 • pacjent jest uzależniony od stosowania leków przeciwbólowych;
 • pacjent ma zostać poddany w niedługim czasie znieczuleniu (np. podczas wizyty u dentysty);
 • pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe, w skład których wchodzi pentazocyna, nalbufina lub buprenorfina;
 • pacjent stosuje inne leki zawierające tramadol lub paracetamol (z uwagi na duże ryzyko przekroczenia maksymalnych zalecanych dawek dobowych);
 • u pacjenta występują zaburzenia wątroby, choroba wątroby, zaburzenia nerek, padaczka lub zaburzenia oddychania;
 • u pacjenta wystąpił w ostatnim razie uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy (w tym także połączone z wymiotami).

WAŻNE: Jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpiły objawy niepożądane po zażyciu leku Poltram Combo, takie jak spowolnienie oddychania, spłycony oddech, uczucie splątania, senność, brak apetytu, zaparcie, nudności, wymioty czy też zwężenie źrenic, należy zgłosić to lekarzowi. W takiej sytuacji decyzję o tym, czy pacjent może przyjmować produkt leczniczy, podejmuje lekarz.

Skutki uboczne i działania niepożądane podczas stosowania leku Poltram Combo

Lek przeciwbólowy Poltram Combo może tak jak każdy lek powodować działania niepożądane. W sytuacji, gdy u pacjenta zauważone zostaną niepokojące symptomy, należy skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częste działania niepożądane po przyjęciu leku Poltram Combo (zaobserwowano je częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nadmierna senność;
 • nudności;
 • zawroty głowy.

Częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które zażyły lek):

 • ból brzucha;
 • ból głowy;
 • dezorientacja;
 • drżenie;
 • nadmierne pocenie się;
 • suchość w jamie ustnej;
 • świąd;
 • wymioty;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia trawienne.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób, które zażyły lek):

 • ból w klatce piersiowej;
 • depresja;
 • drżenie;
 • dzwonienie w uszach;
 • koszmary senne;
 • mimowolne drżenie mięśni;
 • mrowienie kończyn, drętwienie lub uczucie kłucia;
 • nieregularne lub przyspieszone bicie serca;
 • obecność białka w moczu;
 • obecność krwi w kale;
 • omamy;
 • reakcje skórne (np. wysypka);
 • trudności lub ból podczas oddawania moczu;
 • trudności w przełykaniu;
 • trudności w oddychaniu;
 • uderzenia gorąca;
 • utrata pamięci;
 • zwiększone ciśnienie krwi;
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • drgawki;
 • omdlenie;
 • trudności z koordynacją ruchów;
 • uzależnienie;
 • zaburzenia widzenia.

Działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo o nieznanej częstości występowania:

 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Stosowanie leku Poltram Combo w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Stosowanie leku Poltram Combo a ciąża

Lek Poltram Combo zawiera tramadol, dlatego nie zaleca się, by go stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna zgłosić ten fakt lekarzowi. Powtarzane podawanie leków zawierających tramadol kobietom ciężarnym może prowadzić do wystąpienia objawów odstawienia u noworodka.

Stosowanie leku Poltram Combo a karmienie piersią

Zawarty w leku Poltram Combo tramadol jest wydzielany z organizmu do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. Alternatywną opcją jest przerwanie karmienia piersią na czas zażywania leku. Jeśli chodzi o drugą substancję czynną wchodzącą w skład leku, czyli paracetamol, przenika on do mleka kobiet karmiących w ilościach nieistotnych klinicznie.

Czy lek Poltram Combo zachodzi w interakcję z innymi lekami?

Lek przeciwbólowy Poltram Combo może wchodzić w interakcję z innymi produktami leczniczymi. Dlatego też przed rozpoczęciem jego przyjmowania należy powiadomić lekarza o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub w ostatnim czasie. Istotna jest również informacja o produktach leczniczych, które pacjent planuje stosować w najbliższej przyszłości.

Równocześnie z Poltram Combo nie wolno przyjmować leków takich jak:

 • inhibitory monoaminooksydazy;
 • opioidy (np. morfina lub kodeina).

Należy koniecznie poinformować lekarza w sytuacji, gdy pacjent przyjmuje:

 • buprenorfinę;
 • karbamazepinę;
 • nalbufinę;
 • pentazocynę.

Niektóre leki, przyjmowane równocześnie z Poltram Combo, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Należą do nich:

 • leki przeciwdepresyjne – stosowanie ich razem z Poltram Combo może się przyczynić do wystąpienia następujących objawów niepożądanych: drżenie, mimowolne i rytmiczne skurcze mięśni, pobudzenie, nadmierna potliwość, nasilenie odruchów, podwyższona temperatura ciała, zwiększone napięcie mięśni;
 • leki uspokajające, leki nasenne, inne leki przeciwbólowe, baklofen, leki obniżające ciśnienie, leki przeciwdepresyjne lub stosowane w alergii – po podaniu ich równocześnie z Poltram Combo u pacjenta może wystąpić nadmierna senność lub omdlenie;
 • niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne – w połączeniu z Poltram Combo mogą one powodować wystąpienie drgawek;
 • pochodne warfaryny lub fenprokumonu – Poltram Combo może zaburzać działanie tych leków i w rezultacie przyczyniać się do wystąpienia nieoczekiwanych krwawień.

Niektóre leki mogą zaburzać skuteczność leku Poltram Combo. Należą do nich:

 • cholestyramina;
 • erytromycyna;
 • ketokonazol;

Inne środki bezpieczeństwa podczas zażywania leku Poltram Combo i jego zamienniki

Lek Poltram Combo a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki powlekane Poltram Combo mogą wywołać po ich zażyciu takie objawy jak senność, zaburzenia widzenia czy też zawroty głowy. Z tego powodu po zażyciu leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pacjent ma pewność, że jego organizm reaguje dobrze na lek.

Stosowanie leku Poltram Combo a jedzenie i picie

Brak danych na temat tego, aby lek Poltram Combo wchodził w interakcje z żywnością. Podczas zażywania tabletek przeciwbólowych nie trzeba unikać konkretnych produktów żywnościowych.

Stosowanie leku Poltram Combo a spożywanie alkoholu

Lek Poltram Combo może powodować senność, podobnie jak alkohol. Z tego powodu podczas przyjmowania tabletek powlekanych nie należy spożywać alkoholu.

Zawartość sodu w leku Poltram Combo

Poltram Combo zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce. Lek jest więc uznawany za wolny od sodu.

Uzależnienie od leku Poltram Combo

Stosowanie leków takich jak Poltram Combo (zawierających tramadol) może spowodować uzależnienie. W efekcie u pacjenta mogą się pojawić trudności w odstawieniu produktu leczniczego, objawiające się poprzez: złe samopoczucie, nadmierne pobudzenie, uczucie niepokoju, nerwowość i drżenie. Pacjent po odstawieniu leku może być również nadmiernie aktywny oraz cierpieć na zaburzenia snu i dolegliwości żołądka lub jelit. Mogą u niego także wystąpić napady paniki, omamy, świąd skóry, mrowienie, drętwienie lub szum w uszach. W sytuacji, gdy po odstawieniu leku wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy natychmiast zgłosić ten fakt lekarzowi.

Lek Poltram Combo a wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów przyjmujących tramadol mogą wystąpić zmiany w składzie krwi. Morfologia może wykazać zbyt małą ilość płytek krwi oraz niedobory krwinek białych.

Zamienniki leku Poltram Combo

Na rynku są dostępne leki, które mają taką samą postać jak Poltram Combo oraz zawierają identyczne substancje czynne (paracetamol oraz tramadol). Ze względu na różne dawki substancji czynnych, a także odmienny skład substancji pomocniczych decyzję o zastąpieniu Poltram Combo innym produktem leczniczym powinien podjąć lekarz.

Produkty lecznicze, które występują w tej samej postaci co Poltram Combo oraz stanowią połączenie dwóch substancji czynnych, paracetamolu i tramadolu to:

 • Acutral, tabletki powlekane;
 • Apopatram, tabletki powlekane;
 • Curidol, tabletki powlekane;
 • Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane;
 • Doreta 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane;
 • Exbol, tabletki powlekane;
 • Padolten, tabletki powlekane;
 • Palgotal, tabletki powlekane;
 • Paratram, tabletki powlekane;
 • Parcotram, tabletki powlekane;
 • Poltram Combo Forte, tabletki powlekane;
 • Rampar, tabletki powlekane;
 • Strenduo, tabletki powlekane;
 • Tracemol, tabletki powlekane;
 • Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane;
 • Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, tabletki powlekane;
 • Tramapar, tabletki powlekane;
 • Tramapar Forte, tabletki powlekane;
 • Tramix, tabletki powlekane;
 • Tramofen, tabletki powlekane;
 • Traparac, tabletki powlekane;
 • Zaldiar, tabletki powlekane.

Wszystkie wyżej wymienione leki są dostępne na receptę.

Poniżej wymieniono wszystkie produkty lecznicze, które zawierają paracetamol i tramadol, jednak są dostępne w innej postaci niż Poltram Combo.

 • Doreta SR, tabletki;
 • Zaldiar Effervescent, tabletki musujące;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Symtram 37,5 mg + 325 mg, tabletki;
 • Symtram 75 mg + 650 mg, tabletki;
 • Tradocomp, tabletki;
 • Tramadol + Paracetamol Sandoz, tabletki.

Wszystkie powyżej wymienione leki są przepisywane na receptę, decyzję o zastąpieniu nimi Poltram Combo powinien podjąć lekarz, który zna historię pacjenta.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.