Poltram Combo Forte

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo Forte to lek o wysokiej zawartości substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym – paracetamolu i tramadolu. Produkt leczniczy dostępny w postaci tabletek powlekanych stosuje się w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkowanie zależy od stopnia nasilenia dolegliwości bólowych, lekarz je określa również na podstawie indywidualnej odpowiedzi organizmu pacjenta na produkt leczniczy. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia objawów odstawienia, terapię z wykorzystaniem Poltram Combo Forte należy przerywać stopniowo.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo Forte – co to za lek i kiedy jest stosowany?

Lek Poltram Combo Forte stosuje się w leczeniu objawowym dolegliwości bólowych o natężeniu od umiarkowanego do dużego. Lekarz może uznać za konieczne zastosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem np. w sytuacji, gdy pacjent cierpi z powodu silnego bólu zęba lub rwy kulszowej.

Pełny skład leku Poltram Combo Forte.

Poltram Combo Forte składa się z dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym – tramadolu i paracetamolu. W 1 tabletce znajduje się 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 650 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza (6cP), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna.

 

UWAGA: Produkt leczniczy Poltram Combo Forte zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Postać farmaceutyczna i zawartość opakowania.

Poltram Combo Forte jest dostępny w postaci podłużnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych w kolorze białym. W aptekach można kupić Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg, a także Poltram Combo, czyli ten sam lek, jednak o zmniejszonej zawartości tramadolu i paracetamolu.

E-recepta online na Poltram Combo Forte

Poltram Combo Forte to silny lek przeciwbólowy, dostępny wyłącznie na receptę. Jeśli w czasie trwania terapii pacjent zużyje całe opakowanie, konieczne jest uzyskanie nowej recepty. W celu kontynuowania leczenia nie trzeba jednak udawać się na stacjonarną wizytę lekarską, lek można wykupić również na e-receptę. Recepta przez Internet na Poltram Combo Forte to pełnoprawny dokument, który upoważnia do zakupu leku w dowolnej aptece. Aby móc ją zrealizować, wystarczy przedstawić farmaceucie numer PESEL oraz kod wysłany drogą SMS.

Dawkowanie leku Poltram Combo Forte

Poltram Combo Forte stosuje się doustnie. Po połknięciu tabletek powlekanych wskazane jest, aby popić lek wystarczającą ilością płynu. Dawkowanie Poltram Combo Forte ustala lekarz, zależy ono od stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Ze względu na silne działanie, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, a także możliwość uzależnienia od tramadolu, wskazane jest, aby przyjmować jak najmniejszą dawkę leku przez możliwie najkrótszy czas.

Dawkowanie leku Poltram Combo Forte u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku powyżej 12 lat

Stosowanie Poltram Combo Forte należy ograniczyć do pacjentów, u których dolegliwości bólowe wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Zalecana dawka dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat oraz osób dorosłych to 1 tabletka. W ciągu doby nie należy przyjmować więcej niż 4 tabletki, natomiast najkrótszy okres pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić minimum 6 godzin. W sytuacji, gdy choroba wymaga długotrwałego podawania produktu leczniczego Poltram Combo Forte, należy regularnie kontrolować stan pacjenta. Ponieważ nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, nie jest zalecane, by stosować go w tej grupie wiekowej.

Dawkowanie leku Poltram Combo Forte u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku wydalanie tramadolu z organizmu może być wydłużone, w związku z czym lekarz może zalecić wydłużenie odstępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek leku Poltram Combo Forte.

Dawkowanie leku Poltram Combo Forte u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i osób dializowanych

U pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek/wątroby, podobnie jak w przypadku osób w podeszłym wieku, może zajść konieczność zastosowania dłuższych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami Poltram Combo Forte (nawet do 12 godzin). W przypadku ciężkiej niewydolności nerek i/lub wątroby nie wolno zażywać leku.

Przedawkowanie leku Poltram Combo Forte

Jeśli przyjęto większą dawkę leku Poltram Combo Forte, należy zwrócić się o pomoc lekarską, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze. Przedawkowanie preparatu może bowiem poskutkować początkowo bezobjawowym uszkodzeniem wątroby i/lub nerek.

Inne, łatwiejsze do wykrycia symptomy przedawkowania Poltram Combo Forte to:

 • mioza (zwężenie źrenic oka);
 • napady drgawek;
 • niedociśnienie tętnicze;
 • omdlenie;
 • śpiączka;
 • tachykardia;
 • trudności w oddychaniu;
 • wymioty;
 • zaburzenia świadomości;
 • zatrzymanie oddechu.

Aby uniknąć nieumyślnego przedawkowania, pacjent powinien stosować dawki dokładnie tak, jak to określił lekarz. Nie powinien również przyjmować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol lub tramadolu chlorowodorek.

Pominięcie dawki leku Poltram Combo Forte

Jeśli pacjent zapomniał zażyć Poltram Combo Forte, należy przyjąć kolejną dawkę o normalnej porze, bez podwajania ilości zażytego leku. Pominięcie dawki najczęściej skutkuje nawrotem dolegliwości bólowych, z powodu których przyjmowany jest lek.

Odstawienie leku Poltram Combo Forte

Tabletek przeciwbólowych Poltram Combo Forte nie wolno odstawiać na własną rękę. Z powodu wysokiej zawartości tramadolu lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki i dopiero później – całkowite zaprzestanie stosowania leku. Nagłe odstawienie Poltram Combo Forte może poskutkować pogorszeniem samopoczucia, inne objawy odstawienia to: uczucie niepokoju, nerwowość, pobudzenie, drżenie oraz bezsenność.

WAŻNE: Lekarz może zadecydować o odstawieniu leku Poltram Combo Forte gdy u pacjenta zaobserwowane zostaną objawy takie jak: brak apetytu, nadmierna senność, nudności, spowolnienie oddychania, spłycenie oddechu, wymioty, uczucie splątania, zaparcie lub zwężenie źrenic. W przypadku zauważenia wymienionych symptomów należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc lekarską.

Przeciwwskazania do stosowania leku Poltram Combo Forte

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania Poltram Combo Forte jest uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Inne przeciwwskazania do stosowania Poltram Combo Forte

Inne przeciwwskazania do stosowania tabletek powlekanych Poltram Combo Forte to:

 • ciężka niewydolność wątroby;
 • nieprawidłowo leczona padaczka;
 • ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, opioidami, lekami przeciwbólowymi lub innymi lekami psychotropowymi;
 • stosowanie wcześniej inhibitorow monoaminooksydazy.

Stosowanie Poltram Combo Forte u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania tramadolu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat. Lek Poltram Combo Forte nie jest również wskazany dla dzieci z zaburzeniami oddychania, zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi chorobami serca, po wielokrotnych urazach oraz rozległych zabiegach chirurgicznych.

Stosowanie Poltram Combo Forte – sytuacje, które wymagają konsultacji z lekarzem

Dużej ostrożności wymagają sytuacje, gdy:

 • pacjent jest jednocześnie leczony innymi lekami, które mają wpływ na czynność wątroby;
 • pacjent jest odwodniony;
 • pacjent jest długotrwale niedożywiony;
 • pacjent jest uzależniony od leków;
 • pacjent ma obniżony poziom glutationu (z powodu np. posocznicy);
 • pacjent planuje znieczulenie (np. w gabinecie dentysty);
 • pacjent stosuje inne leki zawierające tramadol lub paracetamol;
 • u pacjenta występują ataki padaczki;
 • u pacjenta wystąpił w ostatnim czasie uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy połączone z wymiotami;
 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby;
 • u pacjenta zdiagnozowano chorobę alkoholową wątroby bez marskości;
 • u pacjenta zdiagnozowano niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną;
 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia w funkcjonowaniu nerek;
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężkie zaburzenia oddychania, takie jak astma czy też ciężkie choroby płuc.

WAŻNE: Jeśli pacjent stosował w przeszłości Poltram Combo Forte i wystąpiły u niego objawy niepożądane takie jak brak apetytu, nudności, wymioty, spowolnienie oddychania, spłycony oddech, uczucie splątania, senność, zaparcie, czy też zwężenie źrenic, należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Stosowanie Poltram Combo Forte a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek przeciwbólowy Poltram Combo Forte może powodować objawy niepożądane takie jak senność, zaburzenia widzenia czy też zawroty głowy. Z tego powodu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn po jego zażyciu.

Stosowanie leku Poltram Combo Forte a jedzenie i picie

Brak danych na temat tego, aby lek Poltram Combo Forte wchodził w interakcje z żywnością.

Stosowanie leku Poltram Combo Forte a wyniki badań laboratoryjnych

U pacjentów przyjmujących leki z tramadolem mogą wystąpić zmiany w składzie krwi. Badanie morfologia może wykazać trombocytopenię oraz agranulocytozę.

Działania niepożądane i skutki uboczne stosowania leku Poltram Combo Forte

Lek przeciwbólowy Poltram Combo Forte może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.

Bardzo częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte (zaobserwowano je częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

 • nadmierna senność;
 • nudności;
 • zawroty głowy.

Częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 10 osób stosujących lek):

 • ból brzucha;
 • ból głowy;
 • drżenie;
 • gwałtowne zmiany nastroju;
 • nadmierne pocenie się;
 • stan splątania;
 • suchość w jamie ustnej;
 • świąd;
 • wymioty;
 • zaburzenia snu;
 • zaburzenia trawienia.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte (zaobserwowano je u 1 do 10 pacjentów na 100 osób stosujących lek):

 • ból podczas oddawania moczu;
 • ból w klatce piersiowej;
 • depresja;
 • dreszcze;
 • koszmary senne;
 • mrowienie, drętwienie lub kłucie w kończynach;
 • obecność białka w moczu;
 • omamy;
 • problemy z pamięcią
 • przyspieszone tętno lub zwiększone ciśnienie krwi;
 • reakcje skórne;
 • skurcze mięśni;
 • smoliste stolce;
 • szum w uszach;
 • szybkie lub nieregularne bicie serca;
 • trudności podczas oddawania moczu;
 • trudności w przełykaniu;
 • trudności w oddychaniu;
 • uderzenia gorąca;
 • zmiany wyników badań krwi służących do oceny czynności wątroby.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 1 000 osób stosujących lek):

 • drgawki;
 • nieostre widzenie;
 • omdlenie;
 • uzależnienie;
 • zaburzona koordynacja ruchowa;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia widzenia;
 • zwężenie źrenic.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób stosujących lek):

 • nadużywanie leku.

Działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte o nieznanej częstości występowania:

 • czkawka;
 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Uzależnienie od leku Poltram Combo Forte

Stosowanie tramadolu może spowodować uzależnienie lekowe. W efekcie u pacjenta mogą się pojawić trudności w odstawieniu leku. Przykładowe symptomy po gwałtownym przerwaniu stosowania leku to złe samopoczucie, nadmierne pobudzenie, uczucie niepokoju oraz nerwowość. Pacjent może również cierpieć z powodu napadów paniki i omamów. Każdą tego typu sytuację należy zgłosić od razu lekarzowi. Kiedy u pacjenta nie jest już konieczne dalsze leczenie tramadolem, lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki w celu uniknięcia objawów odstawiennych.

Przyjmowanie leku Poltram Combo Forte w czasie ciąży i karmienia piersią – czy jest bezpieczne?

Stosowanie leku Poltram Combo Forte a ciąża

Lek Poltram Combo Forte zawiera tramadol, dlatego nie wolno go stosować w czasie ciąży. Powtarzane podawanie tramadolu może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawienia u noworodka, dlatego też, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Stosowanie leku Poltram Combo Forte a karmienie piersią

Poltram Combo Forte zawiera tramadol. Substancja czynna jest wydzielana z organizmu do mleka kobiecego. Z tego powodu nie jest zalecane, aby przyjmować lek więcej niż jeden raz podczas karmienia piersią. W sytuacji, gdy lek Poltram Combo Forte został zażyty więcej niż jeden raz, należy przerwać karmienie piersią.

Czy lek Poltram Combo Forte wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Poltram Combo Forte może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Równocześnie z nim nie wolno przyjmować:

 • inhibitorów monoaminooksydazy;
 • karbamazepiny;
 • opioidów.

Jeśli pacjent stosował w ostatnim czasie inhibitory MAO, należy zachować odstęp dwóch tygodni przed rozpoczęciem podawania leku Poltram Combo Forte.

Należy zachować ostrożność, gdy pacjent przyjmuje:

 • baklofen;
 • benzodiazepin, barbiturany;
 • leki, które mogą powodować napady drgawek;
 • leki nasenne;
 • leki przeciwbólowe;
 • leki przeciwdepresyjne;
 • leki uspokajające;
 • pochodne warfaryny lub fenprokumonu.

Skuteczność leku Poltram Combo Forte może zostać zaburzona, jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje:

 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów;
 • leki stosowane w celu obniżenia cholesterolu we krwi;
 • leki stosowane w zwalczaniu zakażeń.

Jednoczesne stosowanie Poltram Combo Forte i leków uspokajających może powodować sedację, depresję oddechową, śpiączkę, a nawet śmierć. Jeśli lekarz zadecyduje o tym, że inne metody leczenia nie są możliwe i przepisze Poltram Combo Forte razem z lekami uspokajającymi, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy czas leczenia. Niektóre leki mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po zażyciu Poltram Combo Forte. Z tego powodu przed rozpoczęciem stosowania tabletek przeciwbólowych należy powiadomić lekarza o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub w ostatnim czasie. Istotna jest również informacja o produktach leczniczych, które pacjent planuje przyjmować w najbliższej przyszłości.

Lek Poltram Combo Forte i alkohol

Podczas stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) należy unikać spożywania alkoholu. Wynika to nie tylko z faktu, że lek może powodować senność, ale i dlatego, że alkohol potęguje działanie produktu leczniczego i może zaburzać oddychanie. Napoje alkoholowe i produkty lecznicze zawierające alkohol spożywane razem z tabletkami powlekanymi Poltram Combo mogą również mieć negatywny wpływ na czujność i szybkość reakcji.

Zamienniki leku Poltram Combo Forte – czy są skuteczne?

Na rynku są dostępne leki, które zawierają te same substancje czynne co Poltram Combo Forte. Ponieważ jednak ich skład jest nieco odmienny, decyzję o zastąpieniu Poltram Combo Forte innym produktem leczniczym powinien każdorazowo podjąć lekarz.

Poniżej wymieniono leki na receptę, które zawierają paracetamol i tramadol oraz występują w tej samej postaci co Poltram Combo Forte:

 • Acutral, tabletki powlekane;
 • Apopatram, tabletki powlekane;
 • Curidol, tabletki powlekane;
 • Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane;
 • Doreta 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane;
 • Exbol, tabletki powlekane;
 • Padolten, tabletki powlekane;
 • Palgotal, tabletki powlekane;
 • Paratram, tabletki powlekane;
 • Parcotram, tabletki powlekane;
 • Poltram Combo Forte, tabletki powlekane;
 • Rampar, tabletki powlekane;
 • Strenduo, tabletki powlekane;
 • Tracemol, tabletki powlekane;
 • Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane;
 • Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, tabletki powlekane;
 • Tramapar, tabletki powlekane;
 • Tramapar Forte, tabletki powlekane;
 • Tramix, tabletki powlekane;
 • Tramofen, tabletki powlekane;
 • Traparac, tabletki powlekane;
 • Zaldiar, tabletki powlekane.

Natomiast leki na receptę, które zawierają paracetamol i tramadol, ale są dostępne w innej postaci niż Poltram Combo Forte to:

 • Doreta SR, tabletki;
 • Zaldiar Effervescent, tabletki musujące;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Symtram 37,5 mg + 325 mg, tabletki;
 • Symtram 75 mg + 650 mg, tabletki;
 • Tradocomp, tabletki;
 • Tramadol + Paracetamol Sandoz, tabletki.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.