Poltram Combo Forte 75 mg + 650 mg tabletki powlekane

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane to lek złożony z dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym. Stosuje się go w objawowym leczeniu bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Produkt leczniczy jest przepisywany pacjentom, u których dolegliwości bólowe wymagają skojarzonego użycia tramadolu i paracetamolu. Dawkowanie jest określane na podstawie indywidualnej odpowiedzi organizmu pacjenta na lek, zależy również od stopnia nasilenia bólu. Podczas zażywania Poltram Combo Forte może wystąpić uzależnienie od tramadolu, dlatego terapię powinno się przerywać stopniowo.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg – czym jest i w jakim celu jest stosowany?

Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg stosuje się w leczeniu objawowym bólu różnego pochodzenia, o natężeniu od umiarkowanego do dużego.  Lek jest dostępny w postaci podłużnych, obustronnie wypukłych tabletek powlekanych w kolorze białym. Produkt leczniczy Combo Forte, 75 mg + 650 mg zawiera dwie substancje czynne – paracetamol oraz tramadol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe, efekty po zażyciu jednej dawki utrzymują się przez 4-6 godzin. Bezpieczeństwo tej substancji czynnej uzależnione jest w dużej mierze od dawki i procesów jej metabolizmu w organizmie. Tymczasem tramadol to lek należący do grupy opioidów, o właściwościach przeciwbólowych. Substancja czynna jest słabsza od morfiny i w porównaniu z nią, wykazuje mniej negatywne działanie na organizm, a także w mniejszym stopniu uzależnia. Poza Poltram Combo Forte w aptekach można kupić również Poltram Combo, czyli ten sam lek, jednak o zmniejszonej zawartości tramadolu i paracetamolu.

Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg – sposób użycia

Tabletki powlekane Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg są przepisane tym pacjentom, którzy nie mają przeciwwskazań do stosowania leku, gdy lekarz uzna, że konieczne jest zastosowanie terapii łączonej. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania doustnego – należy go połknąć i następnie popić odpowiednią ilością płynu.

Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg – dawkowanie

Dawkowanie tabletek powlekanych Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg ustala lekarz, w zależności od stopnia nasilenia bólu oraz indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować przerwę wynoszącą minimum 6 godzin.

Zalecana jednorazowa dawka dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat oraz osób dorosłych: 1 tabletka

Zalecana dobowa dawka dla dzieci i młodzieży powyżej 12 lat oraz osób dorosłych: 4 tabletki

Stosowanie leku przez pacjentów w podeszłym wieku: ze względu na możliwe opóźnione wydalanie tramadolu lekarz może zalecić wydłużenie odstępu pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek leku

Stosowanie leku przez pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby i osoby dializowane: jeśli zdiagnozowana niewydolność nerek/wątroby ma charakter łagodny lub umiarkowany, należy zachować dłuższe odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi dawkami Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg (nawet do 12 godzin). Gdy u pacjenta zdiagnozowano ciężką niewydolności nerek i/lub wątroby, nie wolno mu podawać tego leku.

E-recepta online na Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane

Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg jest lekiem wydawanym na receptę. Lekarz przepisuje tabletki powlekane, gdy zaszła konieczność zastosowania u pacjenta terapii łączącej dwie substancje czynne o silnym działaniu przeciwbólowym – tramadol i paracetamol. Aby uzyskać kolejną receptę na lek, można udać się ponownie na stacjonarną wizytę lekarską lub skorzystać ze znacznie wygodniejszego sposobu, jakim jest e-recepta online. Recepta przez Internet na Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane jest wystawiana, gdy pacjent posiada aktualne wyniki badań oraz nie stwierdzono u niego niepożądanych objawów po stosowaniu tego produktu leczniczego. E-recepta na Poltram Combo Forte stanowi pełnoprawny dokument i może zostać wykupiona w dowolnej aptece.

Co wchodzi w skład leku Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg?

Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg to lek, który składa się z dwóch substancji czynnych o działaniu przeciwbólowym – tramadolu i paracetamolu. Każda tabletka powlekana zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 650 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pozostałe składniki to:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza (6cP), tytanu dwutlenek (E171), laktoza jednowodna, makrogol 3350, triacetyna.

Kiedy nie stosować leku Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg?

Leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane nie należy stosować, gdy pacjent ma uczulenie na tramadol, paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Do przeciwwskazań do stosowania tego produktu leczniczego należą także:

 • ciężka niewydolność wątroby;
 • ostre zatrucie alkoholem;
 • ostre zatrucie lekami nasennymi;
 • ostre zatrucie opioidami;
 • ostre zatrucie lekami przeciwbólowymi;
 • ostre zatrucie lekami psychotropowymi;
 • stosowanie wcześniej inhibitorów monoaminooksydazy;
 • wiek pacjenta poniżej 12 lat.

Lek Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane nie powinien być stosowany również u dzieci po wielokrotnych urazach oraz rozległych zabiegach chirurgicznych, a także z:

 • ciężkimi chorobami serca;
 • zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi;
 • zaburzeniami oddychania.

Natomiast dużej ostrożności i konsultacji z lekarzem wymagają sytuacje, gdy:

 • pacjent jest odwodniony lub długotrwale niedożywiony;
 • pacjent jest uzależniony od leków;
 • pacjent ma obniżony poziom glutationu;
 • pacjent planuje znieczulenie;
 • pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki, które mają wpływ na czynność wątroby;
 • pacjent stosuje inne leki, w których skład wchodzi tramadol lub paracetamol;
 • u pacjenta występują ataki padaczki;
 • u pacjenta wystąpił w ostatnim czasie uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy połączone z wymiotami;
 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby lub chorobę alkoholową wątroby bez marskości;
 • u pacjenta zdiagnozowano niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub niedokrwistość hemolityczną;
 • u pacjenta zdiagnozowano zaburzenia w funkcjonowaniu nerek;
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężkie zaburzenia oddychania, takie jak astma czy też ciężkie choroby płuc.

Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg – skutki uboczne stosowania leku

Tabletki przeciwbólowe Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg mogą prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.

Bardzo częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

 • nudności;
 • senność;
 • zawroty głowy.

Częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów stosujących lek):

 • ból brzucha;
 • ból głowy;
 • drżenie;
 • nadmierne pocenie się;
 • problemy ze snem;
 • stan splątania;
 • suchość w jamie ustnej;
 • świąd;
 • wymioty;
 • zaburzenia trawienia;
 • zmiany nastroju.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane (zaobserwowano je u mniej niż 1 na 100 pacjentów stosujących lek):

 • ból podczas oddawania moczu;
 • ból w klatce piersiowej;
 • depresja;
 • dreszcze;
 • drętwienie kończyn;
 • kłucie w kończynach;
 • koszmary senne;
 • mrowienie w obrębie kończyn;
 • obecność białka w moczu;
 • omamy;
 • problemy z koncentracją i pamięcią;
 • przyspieszone tętno;
 • reakcje skórne;
 • skurcze mięśni;
 • smoliste stolce;
 • szum w uszach;
 • szybkie lub nieregularne bicie serca;
 • trudności podczas oddawania moczu;
 • trudności z przełykaniem lub oddychaniem;
 • uderzenia gorąca;
 • zmiany wyników badań krwi służących do oceny czynności wątroby;
 • zwiększone ciśnienie krwi.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 na 1 000 osób stosujących lek):

 • drgawki;
 • omdlenie;
 • uzależnienie;
 • zaburzona koordynacja ruchowa;
 • zaburzenia mowy;
 • zaburzenia widzenia;
 • zwężenie źrenic.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane (zaobserwowano je rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

 • nadużywanie produktu leczniczego.

Działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane o nieznanej częstości występowania:

 • czkawka;
 • zmniejszenie stężenia cukru we krwi.

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów, którzy przyjmowali tylko tramadol:

 • nasilenie astmy oskrzelowej;
 • omdlenie;
 • osłabienie mięśni szkieletowych;
 • wysypka z nagłym obrzękiem twarzy i szyi, trudnościami w oddychaniu lub spadkiem ciśnienia i omdleniem (reakcja alergiczna);
 • uczucie omdlenia podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej;
 • zaburzenia psychiczne – zmiany nastroju, zmiany aktywności, zaburzenia zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów;
 • zahamowanie oddychania;
 • zasłabnięcie;
 • zmiana apetytu;
 • zwolnione bicie serca.

Działania niepożądane zaobserwowane u pacjentów, którzy przyjmowali tylko paracetamol:

 • ciężka reakcja skórna przebiegająca z osłabieniem, gorączką i bólami stawowymi;
 • nadwrażliwość połączona z wysypką skórną;
 • zaburzenia składu krwi włącznie z trombocytopenią i agranulocytozą.

Czy lek Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg można stosować z innymi lekami?

Leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane nie wolno przyjmować równocześnie z:

 • inhibitorami monoaminooksydazy;
 • karbamazepiną;

Jeśli pacjent stosował przed terapią  Poltram Combo Forte inhibitory MAO, wskazane jest, aby przeczekał on dwa tygodnie i dopiero po tym czasie zaczął przyjmować lek.

Ostrożności i konsultacji z lekarzem wymagają sytuacje, gdy pacjent przyjmuje:

 • baklofen;
 • barbiturany;
 • benzodiazepin;
 • leki, które mogą powodować napady drgawek;
 • leki nasenne;
 • leki przeciwbólowe;
 • leki przeciwdepresyjne;
 • leki uspokajające;
 • pochodne warfaryny;
 • pochodne fenprokumonu.

Niektóre produkty lecznicze mogą zaburzać skuteczność Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg. Należą do nich:

 • leki stosowane do obniżania cholesterolu we krwi;
 • leki stosowane w leczeniu nudności i wymiotów;
 • leki stosowane w zwalczaniu zakażeń.

Niektóre produkty lecznicze mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po zażyciu Poltram Combo Forte. Dlatego też przed rozpoczęciem terapii koniecznie trzeba powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych substancjach leczniczych.

Lek Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg w czasie ciąży i karmienia piersią

Lek Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane nie może być stosowany w czasie ciąży. Podawanie tramadolu w ciąży może doprowadzić do wystąpienia objawów odstawienia u noworodka. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego produktu leczniczego.

Jeśli chodzi o karmienie piersią, nie wolno podawać Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg więcej niż jeden raz podczas laktacji. Jeśli tabletki powlekane zostały zażyte więcej niż jeden raz, należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje leku Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg z alkoholem i inne środki ostrożności

Podczas stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie należy spożywać alkoholu. Nie dość, że napoje alkoholowe i produkty lecznicze zawierające alkohol wywołują senność, co ma negatywny wpływ na czujność i szybkość reakcji, to jeszcze mogą one potęgować działanie produktu leczniczego i zaburzać oddychanie.

Uzależnienie od leku Poltram Combo Forte: długotrwałe stosowanie tramadolu może doprowadzić do uzależnienia lekowego. Z tego powodu zalecane jest, aby terapia była przerywana stopniowo, poprzez zmniejszanie dawek. Jeśli choroba pacjenta wymaga długotrwałego podawania produktu leczniczego, należy regularnie kontrolować stan pacjenta.

Przedawkowanie leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg: jeśli pacjent zażył większą niż zalecana dawkę leku Poltram Combo Forte, należy zwrócić się o pomoc lekarską. Konsultacja z lekarzem jest konieczna nawet wtedy, gdy pacjent czuje się dobrze, ponieważ przedawkowanie preparatu może przebiegać początkowo bezobjawowo.

Stosowanie Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy: Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane zawiera substancję pomocniczą – laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 

Jednoczesne stosowanie Poltram Combo Forte i leków uspokajających: stosowanie równocześnie Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg i leków uspokajających może wywołać u pacjenta depresję oddechową, sedację, śpiączkę, a nawet przyczynić się do jego śmierci. W sytuacji, gdy konieczne jest łączenie terapii, należy zastosować najniższą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy czas leczenia.

 

Stosowanie Poltram Combo Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat: jak dotąd nie ustalono skuteczności ani też bezpieczeństwa stosowania leku Poltram Combo Forte u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Dlatego też wiek poniżej 12. roku życia stanowi przeciwwskazanie do stosowania produktu leczniczego.

Pominięcie dawki leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane: jeśli pacjent zapomniał przyjąć Poltram Combo Forte, należy zażyć kolejną dawkę o normalnej porze. Nie wolno podwajać ilości zażytego leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nagłe odstawienie leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane: nagłe odstawienie Poltram Combo Forte może przyczynić się do wystąpienia tzw. objawów odstawienia. Charakterystyczne objawy to: nagłe pogorszenie samopoczucia,  uczucie niepokoju, nerwowość, pobudzenie, drżenie oraz bezsenność. Niektórzy pacjenci po odstawieniu leku stają się nadmiernie aktywni, mają kłopoty ze snem lub cierpią z powodu dolegliwości gastrycznych. Zdarza się, że przerwanie stosowania leku Poltram Combo Forte prowadzi do wystąpienia objawów takich jak: mrowienie i drętwienie, napady paniki, omamy, świąd skóry, spowolnienie oddychania, spłycenie oddechu, szum w uszach, wymioty, uczucie splątania, zaparcie lub zwężenie źrenic – w takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ponowne stosowanie leku Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane: W sytuacji, gdy pacjent zażywał w przeszłości Poltram Combo Forte i wystąpiły u niego objawy niepożądane, należy poinformować o tym fakcie lekarza.

Stosowanie Poltram Combo Forte a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek przeciwbólowy Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg może powodować senność, zaburzenia widzenia czy też zawroty głowy. Z tego powodu w czasie terapii nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Czy lek Poltram Combo Forte, 75 mg+650 mg ma zamienniki?

Na rynku są dostępne leki na receptę, które zawierają te same substancje czynne co Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, a nawet – są dostępne w tej samej postaci. Należą do nich:

 • Acutral, tabletki powlekane;
 • Apopatram, tabletki powlekane;
 • Curidol, tabletki powlekane;
 • Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane;
 • Doreta 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane;
 • Exbol, tabletki powlekane;
 • Padolten, tabletki powlekane;
 • Palgotal, tabletki powlekane;
 • Paratram, tabletki powlekane;
 • Parcotram, tabletki powlekane;
 • Rampar, tabletki powlekane;
 • Strenduo, tabletki powlekane;
 • Tracemol, tabletki powlekane;
 • Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane;
 • Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, tabletki powlekane;
 • Tramapar, tabletki powlekane;
 • Tramapar Forte, tabletki powlekane;
 • Tramix, tabletki powlekane;
 • Tramofen, tabletki powlekane;
 • Traparac, tabletki powlekane;
 • Zaldiar, tabletki powlekane.

Ze względu na to, że całkowity skład leków może się różnić i zawarte w zamiennikach substancje pomocnicze mogą mieć wpływ na zdrowie pacjenta, decyzję o przepisaniu innego leku powinien każdorazowo podjąć lekarz.

Na rynku są również dostępne leki na receptę, które zawierają paracetamol i tramadol, ale są dostępne w innej postaci niż Poltram Combo Forte, 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane. Do zamienników tego produktu leczniczego należą:

 • Doreta SR, tabletki;
 • Zaldiar Effervescent, tabletki musujące;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Symtram 37,5 mg + 325 mg, tabletki;
 • Symtram 75 mg + 650 mg, tabletki;
 • Tradocomp, tabletki;
 • Tramadol + Paracetamol Sandoz, tabletki.

Podobnie jak w przypadku leków zamienników dla Poltram Combo Forte o tej samej postaci, decyzję o przepisaniu innego produktu leczniczego podejmuje lekarz.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.