Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Napisano 08.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) to tabletki powlekane o działaniu przeciwbólowym. Lek składa się z dwóch substancji czynnych – tramadolu i paracetamolu, stosuje się go do objawowego leczenia dolegliwości bólowych o średnim lub dużym nasileniu. Lek Poltram Combo jest dostępny na receptę, mogą go zażywać osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Dawkowanie określa lekarz, zalecane jest, aby przyjmować ten produkt leczniczy w najmniejszej możliwej dawce, która skutecznie uśmierzy ból.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) i kiedy jest stosowany?

Lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) stosuje się w leczeniu objawowym bólu o średnim lub dużym nasileniu. Tabletki stanowiące połączenie dwóch leków przeciwbólowych (tramadolu i paracetamolu) są przepisywane często osobom, które cierpią z powodu bólu zęba lub rwy kulszowej.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – postać farmaceutyczna i zawartość opakowania

Tabletki powlekane Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) mają podłużny kształt oraz jasnożółty kolor, są one pakowane w blistry. Produkt leczniczy jest dostępny w kilku postaciach:

 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 30 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 60 tabletek powlekanych;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 90 tabletek powlekanych.

W aptekach jest dostępny również Poltram Combo Forte o zwiększonej zawartości tramadolu i paracetamolu. Lek, który zawiera aż 75 mg tramadolu chlorowodorku oraz 650 mg paracetamolu w jednej tabletce, jest, przeznaczony do leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – dawkowanie

Dawkowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) należy stosować doustnie, dawkowanie ustala lekarz, zależy ono od stopnia nasilenia bólu, a także indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Ze względu na możliwość uzależnienia od jednej z substancji czynnych wchodzącej w skład leku (tramadolu) zalecane jest, aby pacjent przyjmował jak najmniejszą dawkę, nie częściej niż zaleci lekarz. Maksymalna dawka dobowa, jaka można przyjąć to 8 tabletek.

Lek przeciwbólowy Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) może być stosowany przez osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat. Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest zbyt silne, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Pomiędzy przyjęciem kolejnych dawek należy zachować przynajmniej 6-godzinny odstęp czasu, wyjątek stanowią osoby w wieku podeszłym oraz pacjenci z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek/wątroby – u tych grup lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Przedawkowanie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) 

Przedawkowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) jest niebezpieczne, spożycie większej dawki niż zalecana może bowiem poskutkować poważnym uszkodzeniem wątroby i/lub nerek. Objawy przedawkowania nie zawsze są widoczne od razu, dlatego należy od razu udać się do lekarza, nawet jeśli u pacjenta nie zaobserwowano żadnych niepokojących oznak.

Poza uszkodzeniem narządów przedawkowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) może się objawić poprzez:

 • drgawki;
 • miozę (zwężenie źrenicy oka);
 • niedociśnienie tętnicze;
 • omdlenia;
 • śpiączkę;
 • tachykardię (przyspieszone bicie serca);
 • trudności w oddychaniu;
 • wymioty;
 • zaburzenia świadomości;
 • zatrzymanie oddechu.

Pominięcie dawki Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Jeśli pacjent pominął zalecaną dawkę leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), należy przyjąć kolejną dawkę leku o normalnej porze, bez podwajania jego ilości w celu uzupełnienia pominiętej porcji. Pominięcie dawki najczęściej powoduje nawrót dolegliwości, z powodu których pacjent przyjmuje lek.

Przerwanie stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Tabletek przeciwbólowych Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie należy odstawiać na własną rękę. Ze względu na ryzyko wystąpienia objawów odstawienia, lekarz zwykle zaleca, aby zmniejszać stopniowo dawkę leku. Jeśli pacjent odstawi lek niezgodnie z zaleceniami, może to poskutkować gwałtownym nawrotem dolegliwości, z powodu których jest przyjmowany lek. Mogą u niego również wystąpić objawy odstawienia, takie jak: nagłe pogorszenie samopoczucia, drżenie, uczucie niepokoju i nerwowości, bezsenność, zaburzenia żołądkowe oraz nadmierna aktywność.

Skład leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) to lek, który tworzą dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym – tramadol  i paracetamol. W 1 tabletce znajduje się 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pozostałe składniki leku to:

 • rdzeń tabletki: skrobia żelowana, kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
 • otoczka tabletki: hypromeloza (6 mPa·s), makrogol 400, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172).

E-recepta online na Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) jest dostępny wyłącznie na receptę. Lek przepisuje się przy dolegliwościach bólowych o średnim lub dużym nasileniu, gdy lekarz uzna, że konieczne jest wdrożenie terapii łączonej za pomocą paracetamolu i tramadolu. Czasami zdarza się, że przed końcem terapii pacjent zużyje całe przepisane opakowanie Poltram Combo. W takiej sytuacji, aby uzyskać ponownie receptę, nie trzeba się udawać ponownie na stacjonarną wizytę lekarską. Jeśli pacjent posiada aktualne wyniki badań i po stosowaniu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie wystąpiły u niego żadne niepokojące objawy, może ubiegać się o receptę na Poltram Combo przez Internet. E-recepta na Poltram Combo jest tak samo prawomocnym dokumentem jak tradycyjna recepta. Aby ją wykupić, wystarczy przedstawić w aptece numer PESEL oraz kod przesłany drogą SMS.

Stosowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) z innymi lekami

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) może wchodzić w interakcję z innymi lekami. Z tego powodu przed rozpoczęciem jego stosowania należy powiadomić lekarza o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub w ostatnim czasie, a także takich, które pacjent zamierza stosować w najbliższej przyszłości.

Nie należy przyjmować równocześnie z Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) leków takich, jak:

 • karbamazepina i inne aktywatory enzymatyczne;
 • nieselektywne inhibitory MAO;
 • opioidy (np. morfina lub kodeina);
 • selektywne inhibitory MAO typu A;
 • selektywne inhibitory MAO typu B.

Należy zachować ostrożność, gdy pacjent przyjmuje:

 • leki serotoninergiczne (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, inhibitory MAO, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mitrazapina);
 • inne pochodne opioidów;
 • inne leki o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy.

Niektóre leki przeciwdepresyjne, uspokajające, nasenne oraz przeciwbólowe mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych po zażyciu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg). Inne (cholestyramina, erytromycyna, ketokonazol, metoklopramid) mogą zaburzać skuteczność leku.

Istnieją doniesienia mówiące o tym, że u niektórych pacjentów przyjmujących równocześnie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) i pochodne kumaryny zaobserwowano podwyższone  wartości wskaźnika krzepnięcia krwi INR, a także niepokojące objawy w postaci krwawień i wybroczyn.

Zażywanie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) w czasie ciąży i karmienia piersią

Stosowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a ciąża

Lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) zawiera tramadol. Substancji czynnej nie należy stosować w czasie ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę, powinna zgłosić ten fakt lekarzowi. O ile nie wykazano szkodliwego wpływu paracetamolu stosowane w dawkach terapeutycznych, o tyle powtarzane podawanie tramadolu kobietom ciężarnym może doprowadzić do wystąpienia u noworodka objawów odstawienia.

Stosowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a karmienie piersią

Zawarta w leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) substancja czynna – tramadol – nie powinna być stosowana w okresie laktacji. Składnik ten jest wydzielany z organizmu do mleka kobiecego.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a alkohol – czy można go zażywać podczas stosowania leku?

Podczas stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) należy unikać spożywania alkoholu. Wynika to nie tylko z faktu, że lek może powodować senność, ale i dlatego, że alkohol potęguje działanie produktu leczniczego i może zaburzać oddychanie. Napoje alkoholowe i produkty lecznicze zawierające alkohol spożywane razem z tabletkami powlekanymi Poltram Combo mogą również mieć negatywny wpływ na czujność i szybkość reakcji.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – przeciwwskazania do stosowania

Oto przeciwwskazania do stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg):

 • ciężka niewydolność wątroby;
 • nadużywanie alkoholu;
 • ostre zatrucie alkoholowe;
 • padaczka nieleczona za pomocą przepisanych pacjentowi leków;
 • stosowanie innych leków, które mogą powodować senność i zaburzać koncentrację;
 • stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy MAO;
 • wiek pacjenta poniżej 12. roku życia;
 • uczulenie na paracetamol, tramadol lub inne składniki leku;
 • zaburzenia oddychania u dzieci.

Konsultacji z lekarzem wymagają sytuacje, gdy:

 • pacjent uzależnił się od stosowania leków przeciwbólowych;
 • pacjent planuje poddać się w najbliższym czasie znieczuleniu (np. podczas wizyty u dentysty);
 • pacjent przyjmuje leki przeciwbólowe, w skład których wchodzi pentazocyna, nalbufina lub buprenorfina – wymienione substancje czynne antagonizują przeciwbólowe działanie leku, a także mogą wywołać objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów;
 • pacjent stosuje inne leki zawierające tramadol lub paracetamol (konsultacja z lekarzem ma na celu dobranie odpowiedniego dawkowania, tak, aby nie przekroczyć maksymalnych zalecanych dawek dobowych);
 • u pacjenta występują zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby lub nerek;
 • u pacjenta zdiagnozowano padaczkę;
 • u pacjenta występują zaburzenia oddychania;
 • u pacjenta wystąpił w ostatnim razie uraz głowy, wstrząs lub ciężkie bóle głowy (w tym także połączone z wymiotami).

WAŻNE: Jeśli w przeszłości po podaniu Poltram Combo wystąpiły objawy niepożądane, np. spłycony oddech, uczucie splątania lub mioza (zwężenie źrenic), należy zgłosić to lekarzowi. Lekarz podejmie decyzję, czy pacjent może przyjmować tabletki powlekane Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), czy lepiej przepisać inny lek o podobnym działaniu.

Działania niepożądane po zastosowaniu leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Tabletki przeciwbólowe Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) mogą powodować działania niepożądane, tak samo jak każdy inny lek.

Bardzo częste działania niepożądane po przyjęciu leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)(występowały one częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • nudności;
 • senność;
 • zawroty głowy.

Częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)(występowały one u 1 do 10 pacjentów na 100 osób, które zażyły lek):

 • ból brzucha;
 • ból głowy;
 • dezorientacja;
 • drżenie;
 • nadmierna potliwość;
 • problemy ze snem;
 • świąd;
 • wymioty;
 • uczucie suchości w jamie ustnej;
 • zaburzenia nastroju;
 • zaburzenia trawienne.

Niezbyt częste działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)(występowały u 1 do 10 pacjentów na 1000 osób, które zażyły lek):

 • ból podczas oddawania moczu;
 • ból w klatce piersiowej;
 • depresja;
 • drętwienie kończyn;
 • drżenie;
 • dzwonienie w uszach;
 • koszmary senne;
 • mrowienie kończyn;
 • nieregularne lub przyspieszone bicie serca;
 • obecność białka w moczu;
 • obecność krwi w kale;
 • omamy;
 • reakcje skórne;
 • trudności w przełykaniu;
 • trudności w oddychaniu;
 • trudności w oddawaniu moczu;
 • uczucie kłucia w obrębie kończyn;
 • uderzenia gorąca;
 • zaniki pamięci;
 • zwiększone ciśnienie krwi;
 • zwiększony poziom enzymów wątrobowych.

Rzadko występujące działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)(występowały rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów na 10 000 osób, które zażyły lek):

 • drgawki;
 • omdlenia;
 • uzależnienie od tramadolu;
 • zaburzona koordynacja ruchów;
 • zaburzenia widzenia.

Działania niepożądane po przyjęciu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) o nieznanej częstości występowania:

 • hipoglikemia (zmniejszenie stężenia cukru we krwi).

WAŻNE: Jeśli po zażyciu tabletek przeciwbólowych Poltram Combo u pacjenta zostanie zaobserwowany jakikolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W szczególności objawy takie jak: brak apetytu, spowolnienie oddychania, spłycenie oddechu, uczucie splątania, nadmierna senność, nudności, wymioty, zwężenie źrenic czy też zaparcie, stanowią wskazanie do tego, aby natychmiast skontaktować się z lekarzem i przerwać stosowanie leku.

Inne środki bezpieczeństwa przy stosowaniu leku i zamienniki Poltram Combo

Stosowanie leków zawierających tramadol może spowodować uzależnienie oraz wystąpienie objawów odstawienia. Jeśli pacjent nagle przestanie przyjmować Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) mogą u niego wystąpić symptomy takie jak: gwałtowne pogorszenie samopoczucia, nadmierne pobudzenie, uczucie niepokoju oraz nerwowość. Z tego powodu lekarz zwykle zaleca zmniejszenie zażywanych dawek i stopniową rezygnację z terapii. W sytuacji, gdy zaobserwowano jakiekolwiek niepokojące oznaki odstawienia, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Tabletki przeciwbólowe Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) mogą zaburzać widzenie, wywoływać senność oraz powodować zawroty głowy. Z tego nie jest zalecane, aby po zażyciu leku prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.

Stosowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a jedzenie i picie

Brak doniesień mówiących o tym, że lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) wchodzi w interakcje z żywnością lub napojami.

Zawartość sodu w leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) jest wolny od sodu. W 1 tabletce powlekanej znajduje się mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu.

Lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a wyniki morfologii

Podczas przyjmowania leków z tramadolem mogą wystąpić zmiany w składzie krwi, co skutkuje zaburzonym wynikiem badania krwi. Morfologia może wykazać, że pacjent ma zbyt małą ilość płytek krwi oraz cierpi na niedobory krwinek białych.

Zamienniki leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Na rynku są dostępne leki, które posiadają w swoim składzie identyczne substancje czynne jak Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), a także mają taką sama postać tabletek powlekanych. Należą do nich:

 • Acutral, tabletki powlekane;
 • Apopatram, tabletki powlekane;
 • Curidol, tabletki powlekane;
 • Doreta 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane;
 • Doreta 75 mg + 650 mg, tabletki powlekane;
 • Exbol, tabletki powlekane;
 • Padolten, tabletki powlekane;
 • Palgotal, tabletki powlekane;
 • Paratram, tabletki powlekane;
 • Parcotram, tabletki powlekane;
 • Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) Forte, tabletki powlekane;
 • Rampar, tabletki powlekane;
 • Strenduo, tabletki powlekane;
 • Tracemol, tabletki powlekane;
 • Tramadol + Paracetamol Genoptim, tabletki powlekane;
 • Tramadol Hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, tabletki powlekane;
 • Tramapar, tabletki powlekane;
 • Tramapar Forte, tabletki powlekane;
 • Tramix, tabletki powlekane;
 • Tramofen, tabletki powlekane;
 • Traparac, tabletki powlekane;
 • Zaldiar, tabletki powlekane.

Decyzję o zastąpieniu Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) innym produktem leczniczym powinien podjąć lekarz. Wszystkie wyżej wymienione leki zamienniki dla Poltram Combo są dostępne na receptę.

Jeśli chodzi o zamienniki dla Poltram Combo, które zawierają te same substancje czynne, ale są dostępne w innej postaci, należą do nich:

 • Doreta SR, tabletki;
 • Zaldiar Effervescent, tabletki musujące;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Delparan Max, tabletki;
 • Symtram 37,5 mg + 325 mg, tabletki;
 • Symtram 75 mg + 650 mg, tabletki;
 • Tradocomp, tabletki;
 • Tramadol + Paracetamol Sandoz, tabletki.

Wymienione leki są dostępne na receptę i tak samo jak w przypadku leków o tym samym składzie i postaci co Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) decyzję o ich przepisaniu podejmuje lekarz.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.