Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – 20 tabletek powlekanych

Napisano 04.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 9 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek przeciwbólowy Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych dostępny jest wyłącznie na receptę i służy do łagodzenia średniego i silnego bólu. W jego skład wchodzą dwie substancje czynne – tramadol (w postaci chlorowodorku tramadolu) oraz paracetamol. Tramadol jest silnym, opioidowym lekiem przeciwbólowym, a paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Jakie są przeciwwskazania do terapii tym środkiem i z jakimi innymi lekami nie można go łączyć? Jakie działania niepożądane może wywoływać Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) oraz czy można go bezpiecznie podawać kobietom ciężarnym bądź karmiącym piersią?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych i kiedy go stosujemy?

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych to lek przeciwbólowy dostępny na receptę, który przepisywany jest pacjentom dorosłym i młodzieży w wieku powyżej 12 lat w przypadku walki z bólem o średnim i wysokim nasileniu. Preparat przepisywany jest przez lekarza tylko w sytuacji, gdy specjalista uzna za zasadne redukowanie dolegliwości bólowych połączeniem dwóch substancji czynnych – tramadolem oraz paracetamolem. 

E-recepta online na Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych

Jak zostało już wspomniane wcześniej, lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych może być przez pacjenta kupiony w aptece tylko, jeśli zostanie mu wypisana przez specjalistę e-recepta. Ten lek przeciwbólowy przepisywany jest jedynie w sytuacji, jeśli lekarz uzna, że terapia połączeniem paracetamolu i tramadolu może okazać się u pacjenta skuteczna. Wcześniej konieczny jest wywiad lekarski, który nie tylko pozwoli stwierdzić wskazania do stosowania Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) przez pacjenta, ale również wykluczyć przeciwwskazania do jego stosowania. Możliwa jest również recepta online na ten lek, jednak wówczas również niezbędna jest konsultacja lekarska (w typ przypadku w formie zdalnej). Jeśli pacjentowi potrzebna jest recepta przez Internet na Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), zostanie on poproszony o uzupełnienie specjalnie przygotowanego formularza medycznego. Jeśli po jego analizie lekarz stwierdzi wskazania i wykluczy przeciwwskazania do zażywania leku przez pacjenta, recepta zostanie wystawiona niezwłocznie i wysłana do pacjenta SMS-em i e-mailem. Realizacja takiej recepty w aptece przebiega standardowo.

Skład leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Jedno opakowanie leku zawiera 20 tabletek z paracetamolem i tramadolem. Tabletki pakowane są w blistry, mają kolor jasnożółty, kształt podłużny, a przy tym są wypukłe obustronnie. 

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych w składzie zawiera dwie substancje czynne o działaniu przeciwbólowym. Jedna tabletka zawiera 325 mg paracetamolu oraz 37,5 mg chlorowodorku tramadolu. W skład leku wchodzą również substancje pomocnicze, które zostały wyszczególnione w ulotce. Warto zapoznać się z tą listą, by mieć pewność, że pacjent nie ma nadwrażliwości na którykolwiek ze znajdujących się tam składników. Wnikliwa analiza składu leku pomoże również w doborze ewentualnego jego zamiennika, gdy będzie to konieczne.

Dawkowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – jak go przyjmować?

Przyjmowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych powinno być w 100% zgodne z zaleceniami lekarza, a ewentualną potrzebę modyfikacji dawki czy czasu trwania terapii lekiem należy wcześniej skonsultować ze specjalistą. Samodzielna ingerencja w dawkę lub zbyt raptowne odstawienie leku (przy długotrwałej terapii) mogą być niebezpiecznie dla pacjenta i wiązać się z wieloma objawami niepożądanymi. Jeżeli zdarzy się, że pacjent będzie czuł, że ustalona przez lekarza terapia działa nieprawidłowo (lek działa zbyt silnie lub zbyt słabo), powinien koniecznie skonsultować swoje objawy z lekarzem, zanim podejmie samodzielne kroki.

Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Bierze się tu pod uwagę wiele składowych, w tym między innymi wiek pacjenta, jego stan zdrowia, schorzenia mu towarzyszące i zażywane przez niego leki, a także stopień nasilenia bólu oraz reakcję organizmu na lek przeciwbólowy. Z zasady ustalić powinno się możliwie najniższą dawkę, która będzie uśmierzać ból, a terapia Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych powinna trwać jak najkrócej.

W ulotce zaznaczono, że zazwyczaj stosuje się jednorazową dawkę 2 tabletek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg). Dawki kolejne można przyjmować dopiero, jeśli upłynie przynajmniej 6 godzin od dawki wcześniejszej, ponadto na dobę nie powinno się przyjmować więcej niż 8 tabletek. Schemat dawkowania ustali jednak lekarz indywidualnie i należy go bezwzględnie przestrzegać. W przypadku pacjentów w podeszłym wieku może zajść np. konieczność wydłużenia odstępu między kolejnymi dawkami. Związane jest to z faktem, iż tramadol wolniej jest usuwany z ich organizmu. 

Trzeba wiedzieć, że tabletki Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie mogą być łamane, rozgryzane lub żute. Pacjent powinien połykać je w całości – może popić je odpowiednią ilością wody. Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę na czas, nie powinien jej uzupełniać, przyjmując dawkę podwójną, gdyż grozi to przedawkowaniem. 

Trzymanie się ściśle zaleceń lekarza, co do dawkowania i czasu trwania terapii to podstawa bezpieczeństwa stosowania leku. Przedawkowanie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych może mieć bardzo poważne skutki. Pacjent musi wiedzieć, że w tym przypadku może dojść nawet do ciężkiego uszkodzenia nerek i wątroby, co związane będzie z przedawkowaniem paracetamolu. Objawy przedawkowania tramadolu mogą natomiast obejmować spadek ciśnienia krwi, omdlenia, zaburzenia świadomości, a także zwężenie źrenic i śpiączkę. U pacjentów pojawić mogą się również trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca oraz napady drgawkowe. W przypadku powyższych objawów należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. 

Czy Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) może być przyjmowany z innymi lekami?

Niestety należy mieć na uwadze, że równoczesne stosowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych z niektórymi preparatami medycznymi może być niebezpieczne. Mowa tu nie tylko o ryzyku przedawkowania, ale również o możliwych interakcjach między lekami czy większym prawdopodobieństwie działań niepożądanych. Pacjent powinien zatem odpowiedzialnie podejść do wywiadu medycznego i poinformować lekarza o przyjmowanych przez siebie lekach. Wspomnieć należy o preparatach przyjmowanych nie tylko obecnie, ale również przyjmowanych do niedawna i tych, które pacjent planuje zacząć przyjmować. Nie można pominąć tu również preparatów przyjmowanych na własną rękę (dostępnych bez recepty). 

Przede wszystkim należy wspomnieć lekarzowi o przyjmowaniu leków na bazie paracetamolu lub tramadolu, gdyż możliwe jest przedawkowanie dobowej dawki tych substancji, co może być dla pacjenta niebezpieczne. Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych nie może być również łączony z inhibitorami monoaminooksydazy MAO, ponadto nie można go stosować, jeśli od zakończenia terapii inhibitorami monoaminooksydazy MAO nie minęło jeszcze 14 dni. Leku nie można ponadto przyjmować równocześnie z opioidami (w tym morfiną i kodeiną). 

Nie jest zalecane, by lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) był łączony z karbamazepiną, pentazocyną, buprenorfiną i nalbufiną. Ze względu na możliwość zaburzania skuteczności leku, szczególną uwagę należy zachować przy cholestyraminie, niektórych lekach stosowanych przy walce z nudnościami i wymiotami, a także niektórych lekach przepisywanych przy zakażeniach (np. erytromycyna i ketokonazol).

Łączenie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek z niektórymi lekami może zwiększać ryzyko pojawienia się skutków ubocznych. Mowa tu między innymi o lekach uspokajających i przeciwdepresyjnych, a także nasennych. Uważać należy również na leki przyczyniające się do pojawiania się drgawek, a także na leki obniżające ciśnienie, rozrzedzające krew lub leki o działaniu rozluźniającym mięśnie. 

Przyjmowanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) w czasie ciąży i karmienia piersią

Pacjentki zastanawiają się, czy lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych może być stosowany w przypadku ciąży lub jej podejrzenia, a także karmienia piersią. Należy zaznaczyć, że są to przypadki wymagające poinformowania lekarza o stanie kobiety. W skład leku wchodzi bowiem tramadol, a ta substancja czynna nie może być stosowana w ciąży, ponadto przenika do mleka matki, więc nie może być długotrwale stosowana w czasie karmienia piersią. Jeśli zdarzy się, że pacjentka zajdzie w ciążę w czasie terapii lekiem Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), powinna pilnie skonsultować się z lekarzem. Wracając do karmienia piersią – w ulotce zaznaczono, że jednorazowe przyjęcie leku w czasie karmienia piersią może być w szczególnych przypadkach dopuszczalne, jednak w przypadku konieczności dłuższego przyjmowania leku, konieczna będzie prawdopodobnie już rezygnacja z karmienia piersią. 

Skutki uboczne przyjmowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Pacjenci powinni wiedzieć, że lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych ma nie tylko wskazania i przeciwwskazania, ale również skutki uboczne, które może u niektórych osób wywoływać. Ich pojawienie się nie jest co prawda koniecznością, jednak trzeba liczyć się z taką możliwością. Skutki uboczne, które obserwowane były w grupie badanej, zostały szczegółowo opisane w ulotce. Wspomniano również o częstotliwości ich pojawiania się w grupie badanej. Pacjent powinien zapoznać się z ulotką, zanim rozpocznie terapię lekiem Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), by wiedział, na jakie symptomy powinien zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście zaobserwowanie jakichkolwiek działań niepożądanych w czasie terapii tym lekiem jest wskazaniem do kontaktu z lekarzem lub farmaceutą. Zgodnie z ulotką:

 • Bardzo częste skutki uboczne (pojawiające się częściej niż u 1 pacjenta na 10) to zawroty głowy, senność i nudności. Zazwyczaj przebiegają one dość łagodnie. 
 • Częste skutki uboczne (pojawiające się u 1-10 pacjentów na 100) to np. zaburzenia nastroju i snu, bóle głowy, suchość w jamie ustnej i dezorientacja. Pacjenci często skarżyli się także na różnego rodzaju problemy trawienne, do których zaliczyć można, biegunki, zaparcia i wzdęcia. Wystąpić mogą dodatkowo wymioty, zwiększona potliwość, bóle brzucha, świąd i drżenia.
 • Niezbyt częste skutki uboczne (pojawiające się u 1-10 pacjentów na 1000) obejmują nieregularność bicia serca lub przyspieszenie bicia serca, utratę pamięci, a także omamy i koszmary senne. Problemem mogą być dzwonienia w uszach, depresja, mrowienie i drętwienie, a także reakcje skórne (np. wysypka i pokrzywka). Dojść może również do mimowolnych drżeń mięśni, bólów w klatce piersiowej, uderzeń gorąca i trudności w oddychaniu bądź przełykaniu. Inne niezbyt częste skutki uboczne to np. wzrost ciśnienia krwi i wzrost poziomu enzymów wątrobowych. Dojść może ponadto do pojawienia się białka w moczu oraz krwi w kale, a dodatkowo nie jest wykluczone również kłucie w kończynach i problemy z mikcją lub ból przy oddawaniu moczu. 
 • Rzadkie skutki uboczne (pojawiające się u 1-10 pacjentów na 10 000) obejmują zaburzenia koordynacji ruchów, zamazane widzenie i omdlenia, a także drgawki oraz uzależnienie.
 • Mogą wystąpić również skutki uboczne o nieokreślonej jeszcze częstotliwości. Mowa tu o spadku stężenia cukru we krwi.

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek skutki uboczne, które mogą być związane z przyjęciem leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych, powinien skonsultować swoje symptomy z lekarzem lub farmaceutą. Chodzi nie tylko o objawy, które zostały wyszczególnione w ulotce, ale również wszystkie inne objawy niepokojące, które pojawiły się wraz z terapią lekiem Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg).

Powyżej opisano skutki uboczne związane z terapią łączoną paracetamolem i tramadolem. Należy mieć jednak na uwadze, że nie można wykluczyć również pojawienia się u pacjenta skutków ubocznych, które obserwowane były u pacjentów podczas przyjmowania samego paracetamolu lub przyjmowana samego tramadolu. Ich pojawienie się wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. Wspomnieć należy między innymi o nasileniu objawów astmy, pojawieniu się zaburzeń odczuwania i apetytu, zmianach aktywności i nastrojów, a także o spadku siły mięśni, spowolnieniu oddechu i akcji serca oraz o omdleniach bądź wrażeniu omdlenia przy wstawaniu. Bezwzględnego kontaktu z lekarzem wymaga natomiast pojawienie się wysypki alergicznej wraz z obrzękiem twarzy i szyi, a także zaburzeń oddychania, spadku ciśnienia i omdlenia. Objawy te wskazują, by pacjent już nigdy nie sięgał po lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg). Trzeba również wiedzieć, że zdarzało się, że tramadol miał wpływ na zmianę składu krwi pacjentów. Dochodziło między innymi do spadku stężenia białych krwinek lub płytek krwi, a także objawów z tym powiązanych. Gdy natomiast tramadol był zażywany wraz z lekami przeciwzakrzepowymi, rosło ryzyko krwawień. 

Jeśli chodzi o skutki uboczne leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych, trzeba wspomnieć także o objawach związanych z odstawieniem leku. Mowa szczególnie o sytuacjach, gdy pacjent długotrwale przyjmował lek, a następnie odstawił go zbyt raptownie (bez konsultacji z lekarzem). Może wówczas dojść do pojawienia się objawów odstawiennych, w tym między innymi do niepokoju, pobudzenia, nadmiernej aktywności, drżenia, nerwowości, problemów żołądkowych lub jelitowych, a także do zaburzeń snu. Bardzo rzadko pojawiają się inne objawy, w tym np. świąd, mrowienie, drętwienie, a także napady paniki, szumy w uszach i omamy. Zaobserwowanie takich symptomów przy odstawianiu leku wymaga konsultacji z lekarzem.

Kiedy i kto nie powinien przyjmować leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Jak zaznaczono wcześniej, wskazaniem do zażycia leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) jest walka z bólem o nasileniu średnim lub wysokim. Same wskazania do stosowania tego preparatu są jednak jeszcze niewystarczające, by lekarz mógł środek przepisać pacjentowi. W pierwszej kolejności należy wykluczyć przeciwwskazania do stosowania leku przez chorego. Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych nie powinien być przyjmowany przez pacjentów, którzy:

 • mają nadwrażliwość na tramadol, paracetamol lub jakikolwiek inny ze składników preparatu,
 • są w wieku poniżej 12 lat,
 • nadużywają alkoholu lub mają ostre zatrucie alkoholowe,
 • zmagają się z ciężką chorobą wątroby lub padaczką, która nie jest kontrolowana lekami,
 • stosują leki wpływające negatywnie na uwagę i koncentrację bądź leki powodujące senność,
 • zażywają inhibitory monoaminooksydazy MAO lub zażywali je w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem ewentualnej terapii Poltram Combo.

Podawanie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) dzieciom z zaburzeniami oddychania również nie jest wskazane, gdyż objawy mogą w ich przypadku się nasilać.

Pacjent bezwzględnie powinien również poinformować lekarza o dodatkowych kwestiach, które mogą mieć znaczenie w przypadku ewentualnej terapii Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), w tym np. mogą wpływać na konieczność modyfikacji dawki leku. Mowa tu o sytuacjach:

 • gdy pacjent przyjmuje już jakiekolwiek leki na bazie paracetamolu lub tramadolu, a także leki na bazie buprenorfiny, pentazocyny i nalbufiny,
 • jeśli pacjent zmaga się z zaburzeniami pracy nerek lub wątroby, a także chorobą wątroby,
 • gdy pacjent uzależniony jest od leków, w tym także od leków przeciwbólowych,
 • jeśli pacjent zmaga się z zaburzeniami oddychania lub miał ostatnio bóle głowy z wymiotami, uraz głowy lub wstrząs,
 • jeżeli pacjent ma mieć znieczulenie (np. u dentysty).

Czy Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) posiada skuteczne zamienniki?

Niejednokrotnie zdarza się, że pacjenci poszukują zamienników przepisanych przez lekarza leków. Należy wiedzieć, że lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 20 tabletek powlekanych nie jest aktualnie jedynym środkiem dostępnym w aptece, który posiada w swoim składzie tramadol i paracetamol. Dostępne są również inne środki przeciwbólowe o podobnym składzie jakościowym substancji czynnych.

Ważny jest nie tylko skład jakościowy substancji czynnych, ale również ich skład ilościowy, a także forma podania leku. Jeśli chodzi o inne leki, które posiadają w składzie 325 mg paracetamolu i 37,5 mg chlorowodorku tramadolu oraz dostępne są w formie tabletek powlekanych, wyróżnić można leki: Doreta 37,5 mg + 325 mg, Tramapar 37,5 mg + 325 mg, Tramadol+Paracetamol Genoptim 37,5 mg + 325 mg, Exbol 37,5 mg + 325 mg, a także Padolten 37,5 mg + 325 mg i Zaldiar 37,5 mg + 325 mg. Leki te mają taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych oraz dostępne są w formie tabletek powlekanych. Może być to jednak za mało, by pacjent mógł je stosować bezpiecznie jako zamienniki.

Warto wiedzieć, że przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku zamiast innego, należy sprawdzić nie tylko formę podania leku i skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, ale również składniki dodatkowe. Związane jest to z faktem, iż niektórzy pacjenci mogą mieć nadwrażliwość na substancje pomocnicze wchodzące w skład danego leku, a wówczas nie mogą go już zażywać, gdyż nadwrażliwość jest przeciwwskazaniem do stosowania każdego preparatu. By mieć pewność, co do bezpiecznego zamieniania leków, należy skonsultować się z lekarzem lub poprosić farmaceutę o sprawdzenie składu wybranych środków.  

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.