Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – 10 tabletek powlekanych

Napisano 23.06.2022 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 10 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych to lek, który znalazł zastosowanie w leczeniu bólu o umiarkowanym lub silnym nasileniu. Składnikami preparatu leczniczego są: tramadol oraz paracetamol. Lek mogą bezpiecznie zażywać osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12. roku życia. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza prowadzącego.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – czym jest ten lek i kiedy się go stosuje?

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych o żółtym kolorze i podłużnym kształcie (16,5 mm). Mogą go bezpiecznie zażywać pacjenci w wieku od 12. roku życia. Niewskazane jest leczenie nim dzieci poniżej tego wieku.

Lek stosowany jest w celu uśmierzania dolegliwości bólowych – o charakterze umiarkowanym lub silnym. Otrzymują go pacjenci, u których wskazane jest stosowanie połączenia tramadolu z paracetamolem.

Tramadol oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Znany jest także z właściwości przeciwkaszlowych. Substancja ta, w porównaniu do morfiny, nie działa depresyjnie na układ oddechowy oraz układ pokarmowy. Może mieć niewielki wpływ na układ krążenia.

Paracetamol ma działanie przeciwbólowe – działa ośrodkowo i obwodowo. Wchłanianie paracetamolu jest szybsze niż tramadolu (niemniej jednak oba składniki wchłaniają się stosunkowo szybko po podaniu doustnym).

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. Można go zażywać niezależnie od posiłków. Dostępny jest także w innych wersjach: 20, 30, 60 i 90 sztuk.

Co znajduje się w składzie leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych

Jedna tabletka powlekana Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) ma w swym składzie 37,5 mg tramadolu oraz 325 mg paracetamolu.

Wśród substancji pomocniczych, które tworzą rdzeń tabletki, wymienić można:

 •       skrobię kukurydzianą żelowaną,
 •       celulozę mikrokrystaliczną,
 •       karboksymetryloskrobię sodową (typu A)
 •       bezwodną krzemionkę koloidalną,
 •       stearynian magnezu.

Natomiast sama otoczka tabletki składa się z:

 •       hypromelozy,
 •       makrogolu (400),
 •       dwutlenku tytanu (E171),
 •       tlenku żelaza żółtego (E172).

Ecerecpta online na Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych jest sprzedawany wyłącznie na receptę. Przepisywany jest pacjentom, u których zdiagnozowano umiarkowane lub silne dolegliwości bólowe. Dawkowanie określa lekarz na podstawie wywiadu oraz objawów towarzyszących danemu pacjentowi. Jeżeli specjalista uzna, że preparat ma zastosowanie w konkretnym przypadku, wypisze e-receptę online na Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych.

Receptę na lek można otrzymać podczas e-konsultacji. Niezbędne jest wypełnienie odpowiedniego formularza medycznego. Znajdują się w nim pytania dotyczące m.in. stanu zdrowia, przyjmowanych na stałe leków oraz ewentualnych alergii pacjenta. Gdy Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych był już wcześniej przepisany przez innego lekarza, należy o tym powiadomić. Warto również określić, w jakiej dawce wcześniej był przyjmowany lek oraz jak długo trwała terapia. Specjalista wypisuje Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), jednocześnie określając sposób dawkowania. E-recepta dostarczana jest na telefon pacjenta w formie kodu SMS. Kopia jako wydruk informacyjny wysyłana jest na jego adres e-mail.

Realizacja e-recepty odbywa się na identycznych zasadach jak w przypadku tej otrzymanej podczas tradycyjnej wizyty. Należy udać się do apteki, podać farmaceucie kod otrzymany we wiadomości SMS oraz swój numer PESEL.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – dawkowanie leku

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych powinien być zażywany zgodnie ze wskazaniami lekarza. Specjalista ustala dawkowanie indywidualnie do każdego pacjenta. Bierze pod uwagę m.in. intensywność dolegliwości bólowych oraz indywidualną wrażliwość. Producent rekomenduje przyjmowanie najniższej możliwej dawki, która skutecznie uśmierza ból.

Jako optymalną początkową dawkę uważa się 2 tabletki Poltram Combo (75 mg tramadolu oraz 650 mg paracetamolu). W razie potrzeby lekarz może zapisać wyższe dawki, jednak nie powinno się przekraczać porcji 8 tabletek (łącznie 300 mg tramadolu oraz 2600 mg paracetamolu) dziennie. Producent rekomenduje odstęp pomiędzy dawkami wynoszący co najmniej 6 godzin.

Długotrwała terapia Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) wymaga stałego nadzoru lekarza.

Lek należy przyjmować doustnie, połknąć i popić dużą ilością płynu. Nie powinno się żuć lub łamać tabletek.

Czy przyjmowanie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) w czasie ciąży jest bezpieczne?

Lek Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie jest zalecany kobietom ciężarnym. Ciąża stanowi jedno z przeciwwskazań do jego zażywania. Co prawda, nie udowodniono, aby paracetamol wywoływał niepożądane objawy u kobiet w ciąży, jednak w przypadku tramadolu sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że nie wpływa on na płód. Wiadomo, że zażywanie tramadolu przez kobiety ciężarne może wiązać się z objawami odstawienne u noworodków.

Ponadto lek nie powinien być przyjmowany przez kobiety karmiące piersią. Paracetamol przenika do mleka matki w znikomych ilościach. Nie ma doniesień o tym, że kobiety karmiące nie mogą stosować leków na bazie paracetamolu. Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) zawiera jednak tramadol, który w znacznym stężeniu przenika do mleka matki. Udowodniono, że dziecko karmione w ten sposób otrzymuje ok. 3 proc. dawki przeliczeniowej na maskę ciała matki. Dlatego też w przypadku kobiet karmiących, u których zalecona została terapia Poltram Combo, wskazane jest zaprzestanie karmienia piersią.

Brak informacji na temat tego, jak lek wpływa na płodność.

Łączenie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) z innymi lekami

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie powinien być łączony z pewną grupą leków, ponieważ może to powodować groźne dla życia i zdrowia działania niepożądane. W szczególności Poltram Combo nie może być stosowany w połączeniu z:

 •       nieselektywnymi inhibitorami MAO (występuje zwiększone prawdopodobieństwo pojawienia się zespołu serotoninowego, w tym biegunki, drżenia ciała, tachykardii, nadmiernego pocenia się oraz śpiączki),
 •       selektywnymi inhibitorami MAO typu A (pojawia się większe ryzyko zespołu serotoninowego oraz typowych dla niego symptomów),
 •       selektywnymi inhibitorami MAO typu B (podobnie istnieje większe zagrożenie zespołem serotoninowym).

Konieczne jest przestrzeganie co najmniej 2 tygodnie odstępu pomiędzy terapią z wykorzystaniem Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) a inhibitorów MAO.

W ulotce zostały zawarte informacje dotyczące zachowania szczególnej ostrożności w przypadku łączenia leku z:

 •       opioidami (np. nalbufiną, buprenorfiną, pentazocyną) – ponieważ takie połączenie powoduje zmniejszenie właściwości przeciwbólowych leków, ponadto istnieje ryzyko pojawienia się zespołu odstawiennego,
 •       innymi pochodnymi opioidów, benzodiazepinami lub barbituranami – powodem jest większe prawdopodobieństwo rozwoju depresji oddechowej, przedawkowanie obu leków może doprowadzić do zgonu,
 •       karbamazepinami – ograniczona zostaje skuteczność działania tramadolu, ponieważ zmniejszone zostaje jego stężenie w osoczu,
 •       lekami serotoninergicznymi (inhibitorami wychwytu zwrotnego – SSRI, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny – SNRI, niektórymi lekami przeciwdepresyjnymi, mitrazapiną) – istnieje ryzyko wystąpienia serotoninowej toksyczności,
 •       pochodnymi opioidowymi, benzodiazepinami, barbituranami, lekami działającymi przeciwlękowo, nasennie, uspokajająco, przeciwhistaminowo, neuroleptykami, talidomidami, baklofenami oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi – takie połączenie może wpływać m.in. na ograniczenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, szybkość reakcji oraz obsługę maszyn i prowadzenie pojazdów,
 •       lekami uspokajającymi (benzodiazepinami) – ponieważ zwiększone zostaje ryzyko pojawienia się depresji oddechowej, śpiączki, a w niektórych przypadkach doprowadzić do zgonu,
 •       domeperidonami i metoklopramidami – mogą zwiększać szybkość wchłaniania paracetamolu,
 •       cholestyraminą – może spowalniać wchłanianie paracetamolu,
 •       ondansertonem – może mieć wpływ na zwiększone zapotrzebowanie na tramadol (m.in. u pacjentów z bólami pooperacyjnymi),
 •       pochodnymi kumaryny (m.in. warfaryną) – mogą przyczyniać się do zwiększonego poziomu wskaźnika krzepnięcia krwi INR, poważnego krwawienia czy też powstawania wybroczyn,
 •       innymi preparatami o działaniu ograniczającym CYP3A4 (np. erytromycyną, ketokonazolem) – mogą wpływać na ograniczenie metabolizowania tramadolu.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie powinien być łączony z powyższymi lekami, a także z alkoholem. Alkohol może zwiększyć działanie opioidów oraz negatywnie wpłynąć na działanie układu oddechowego. Ponadto pacjent po spożyciu leku i alkohol ma opóźnioną reakcję oraz zmniejszoną czujność.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – przeciwwskazania do zażywania leku

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie zawsze może być bezpiecznie zażywany przez pacjentów. Wśród przeciwwskazań do stosowania terapii za pomocą tego leku wymienia się m.in.:

 •       nadwrażliwość na paracetamol, tramadol lub inną substancję znajdującą się w składzie leku,
 •       padaczkę – zwłaszcza lekoodporną,
 •       przyjęcie za dużej dawki innych leków w tym nasennych, przeciwbólowych, opioidów oraz leków psychotropowych,
 •       ciężką niewydolność wątroby,
 •       zatrucie alkoholem.

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie powinien być zapisywany osobom, które były leczone inhibitorami monoaminooksydazy (MAO). Minimalny odstęp pomiędzy tymi dwoma lekami powinien wynosić 2 tygodnie.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów, u których:

 •       występują urazy głowy,
 •       mają skłonność do występowania drgawek,
 •       stwierdzono wstrząs,
 •       mają zaburzenia świadomości niewiadomego pochodzenia,
 •       zdiagnozowano dolegliwości ze strony dróg żółciowych,
 •       stwierdzono podwyższone ciśnienie śródczaszkowe,
 •       zaobserwowano zaburzenia oddechowe.

Ponadto zastosowanie Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych nie jest wskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. W razie umiarkowanej niewydolności nerek należy wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami do 12 godzin. Za przeciwwskazanie uznaje się ciężką niewydolność wątroby. Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością wątroby również powinni przyjmować Poltram Combo z większymi przerwami pomiędzy porcjami.

Istnieją również inne środki ostrożności, o których powinni wiedzieć pacjenci przyjmujący Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych.

 •       Maksymalna dobowa dawka leku to 8 tabletek na dobę. Większa ilość może spowodować przedawkowanie.
 •       Podczas przyjmowania Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie wolno zażywać innych leków zawierających tramadol oraz paracetamol.
 •       Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową.
 •       Należy szczególną troską otoczyć pacjentów, u których zdiagnozowana została padaczka oraz osoby z większą skłonnością do występowania drgawek.
 •       Pacjenci przyjmujący leki uspokajające powinni stosować najmniejsza możliwą dawkę Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) zapewniająca jego skuteczność. Zalecana jest także jak najkrótsza terapia tym lekiem. Zestawienie tych preparatów ze sobą może zwiększyć prawdopodobieństwo np. depresji oddechowej, sedacji, śpiączki, a także śmierci.
 •       Długa terapia z wykorzystaniem Poltram Combo zwiększa ryzyko powstania uzależnienia fizycznego i psychicznego.
 •       Pod stałą kontrolą lekarza powinni pozostawać pacjenci, u których w przeszłości zdiagnozowano uzależnienie lekowe (w tym uzależnienie od opioidów). U takiej grupy osób zaleca się zastosowanie jak najkrótszej terapii.
 •       Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) powinien być stopniowo odstawiany poprzez zmniejszanie dawki leku. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka pojawienia się objawów odstawiennych.
 •       Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podawania leku dzieciom, u których przeprowadzono zabiegi chirurgiczne (m.in. usunięcie migdałka podniebiennego lub migdałków gardłowych).
 •       Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) nie powinien być zapisywany dzieciom, u których występują m.in. problemy z oddychaniem, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, ciężkie choroby serca, układu oddechowego, zakażenia górnych dróg oddechowych i płuc, a także wielokrotne urazy.
 •       U pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek i dializowanych metabolizm tramadolu jest opóźniony. W ich przypadku należy wydłużyć odstępy czasowe pomiędzy przyjmowanymi dawkami.

Niepożądane działania wynikające ze stosowania leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych może, lecz nie musi, powodować pewne objawy niepożądane. Lek wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwanie maszyn. Ponadto może powodować zawroty głowy oraz senność – zwłaszcza w połączeniu z innymi lekami lub alkoholem. Jeżeli pacjent odczuwa niepożądane działania, powinien zaprzestać prowadzenia pojazdów lub też obsługi maszyn.

W ulotce producenta została określona częstotliwość występowania objawów ubocznych:

 •       bardzo rzadko – mniej niż 1 na 10 tys. przypadków,
 •       rzadko – więcej niż 1 na 10 tys. przypadków, lecz mniej niż 1 na 1 tys. przypadków,
 •       niezbyt często – więcej niż 1 na 1 tys. przypadków, ale mniej niż 1 na 100 przypadków,
 •       często – więcej niż 1 na 100 przypadków, ale mniej niż 1 na 10 przypadków,
 •       bardzo często – więcej niż 1 na 10 przypadków.

Bardzo często występują następujące skutki uboczne:

 •       nudności,
 •       senność,
 •       zawroty głowy.

Często zgłaszane są działania niepożądane w zakresie:

 •       splątania,
 •       lęku,
 •       zmienności nastrojów,
 •       nerwowości,
 •       odczuwania euforii,
 •       bólów głowy,
 •       zaburzeń snu,
 •       wymiotów,
 •       zaparć,
 •       drżenia ciała,
 •       suchości w jamie ustnej,
 •       bólu brzucha,
 •       biegunki,
 •       niesprawności,
 •       wzdęć,
 •       świądu,
 •       nadmiernej potliwości.

Pacjenci niezbyt często informowali o:

 •       omamach,
 •       depresji,
 •       koszmarach sennych,
 •       mimowolnych skurczach mięśni,
 •       problemach z pamięcią,
 •       parestezjach,
 •       kołataniu serca,
 •       szumach usznych,
 •       tachykardii,
 •       nadciśnieniu tętniczym,
 •       zaburzeniach rytmu serca,
 •       dusznościach,
 •       uderzeniach gorąca,
 •       dysfagii,
 •       czarnym stolcu,
 •       reakcjach skórnych (np. wysypce, pokrzywce),
 •       podwyższonej aktywności aminotransferaz,
 •       zaburzeniach mikcji,
 •       albuminurii,
 •       bólach w klatce piersiowej,
 •       dreszczach.

Rzadkie objawy niepożądane podczas stosowania Poltram Combo to:

 •       drgawki,
 •       uzależnienia,
 •       ataksje,
 •       omdlenia,
 •       problemy z wyraźnym widzeniem.

Bardzo rzadkie skutki uboczne to:

 •       skłonność do nadużywania leku.

Nieznana jest częstotliwość występowania takich działań niepożądanych jak:

 •       hipoglikemia.

Pewna grupa działań niepożądanych może być wynikiem stosowania tramadolu. Wówczas możliwe jest obserwowanie:

 •       bradykardii,
 •       nadciśnienia tętniczego,
 •       zapaści,
 •       duszności,
 •       skurczu oskrzeli,
 •       wydłużenia czasu protrombinowego przy stosowaniu warafaryny,
 •       świszczącego oddechu,
 •       anafilaksji,
 •       obrzęku naczynioruchowego,
 •       zmian apetytu,
 •       zahamowania oddychania,
 •       osłabienia narządu ruchu,
 •       zmian zdolności do percepcji zmysłowej i poznawczej,
 •       zmian nastroju.

Pacjenci zażywający Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych powinni również liczyć się ze skutkami ubocznymi dotyczącymi zażywania paracetamolu. Są to:

 •       zmiany apetytu,
 •       anafilaksja,
 •       zahamowanie oddychania,
 •       osłabienie narządu ruchu,
 •       zmiany zdolności do percepcji poznawczej i zmysłowej,
 •       zmiany nastroju.

Działania niepożądane mogą pojawić się w przypadku nagłego odstawienia Poltram Combo – są to symptomy typowe dla odstawienia opioidów. Mowa o m.in.:

 •       niepokoju,
 •       pobudzeniu,
 •       nerwowości,
 •       hiperkinezie,
 •       bezsenności,
 •       zaburzeniach pracy żołądka i jelit,
 •       napadach paniki,
 •       drżeniu ciała,
 •       odczuwaniu niepokoju,
 •       parestezjach,
 •       omamach,
 •       dzwonieniu w uszach,
 •       objawach ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Typowymi objawami niepożądanymi w przypadku odstawienia leku z paracetamolem mogą być:

 •       wysypka skórna,
 •       hipoprotrombinemia,
 •       zaburzenia morfologii krwi (m.in. agranulocytoza, trombocytopenia).

Skutki uboczne mogą pojawić się w przypadku przedawkowania Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych.

Przedawkowanie tramadolu może objawiać się:

 •       wymiotami,
 •       zwężeniem źrenic,
 •       zapaścią krążeniową,
 •       śpiączką,
 •       zaburzeniami świadomości,
 •       depresją oddechową,
 •       drgawkami,
 •       zatrzymaniem oddechu.

Przedawkowanie paracetamolu może skutkować natomiast:

 •       nudnościami,
 •       bladością,
 •       jadłowstrętem,
 •       wymiotami,
 •       bólami brzucha,
 •       kwasicą metaboliczną,
 •       uszkodzeniem wątroby,
 •       zaburzeniami metabolizmu glukozy,
 •       zaburzeniami rytmu serca,
 •       śpiączką,
 •       w skrajnych przypadkach zgonem.

Jeżeli wystąpi podejrzenie przedawkowania Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg), 10 tabletek powlekanych, należy jak najszybciej udać się do szpitala. W jednostce pacjentowi zostanie pobrana krew, aby określić poziom stężenia paracetamolu i tramadolu we krwi. Niewykluczone, że konieczne okaże się wykonanie zabiegu płukania żołądka. Odpowiednie kroki powinny zostać podjęte w ciągu maksymalnie 8 godzin od przyjęcia zbyt dużej dawki leku.

Zamienniki leku Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg)

Poltram Combo (37,5 mg + 325 mg) – zamiennki leku zawierające tramadol i paracetamol w takiej samej postaci:

 •       Acutral,
 •       Amneal,
 •       Apopatram,
 •       Doreta,
 •       Exbol,
 •       Genoptim,
 •       Padolten,
 •       Palgotal,
 •       Paratram,
 •       Parcotram,
 •       Poltram Combo Forte,
 •       Rampar,
 •       Strenduo,
 •       Tracemol,
 •       Tramapar,
 •       Tramapar Forte,
 •       Tramix,
 •       Tramofen,
 •       Traparac,
 •       Zaldiar.

Dostępne są również leki, które zawierają tramadol i paracetamol, jednak w innej postaci niż Poltram Combo:

 •       Delparan Max,
 •       Doreta SR,
 •       Symtram,
 •       Tradocomp,
 •       Zaldiar Effervescent.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.