Flucofast 200 mg – 7 kapsułek twardych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 7 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Lek przeciwgrzybiczy Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych to preparat dostępny na receptę, który stosowany jest zarówno do leczenia, jak i w przypadku konieczności zapobiegania nawrotom choroby grzybiczej lub zapobiegania zakażeniom grzybiczym u osób z obniżoną odpornością. Substancją czynną leku jest flukonazol – dawkowanie należy dobrać do wieku pacjenta, jego stanu zdrowia, a także rodzaju zakażenia i jego nasilenia. Co należy wiedzieć o leku Flucofast 200 mg, jego prawidłowym przyjmowaniu, przeciwwskazaniach i skutkach ubocznych? Czy preparat można przyjmować w ciąży lub przy karmieniu piersią? Informacje na ten temat znaleźć można poniżej. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Co to jest Flucofast 200 mg (7 kapsułek twardych) i kiedy jest stosowany?

Lek Flucofast 200 mg to preparat na bazie flukonazolu. Jest to środek przeciwgrzybiczy, który stosowany jest przez pacjentów, którzy zmagają się z zakażeniami grzybiczymi. Preparat może być stosowany również prewencyjne, w celu zapobiegania pojawianiu się zakażeń drożdżakowych.

Wskazania do stosowania leku Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych przez osoby dorosłe obejmują między innymi:

 • zakażenia Candida krwi, dróg moczowych lub narządów wewnętrznych,
 • zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła, a także otarcia powstające na skutek stosowania protez zębowych, a dodatkowo zapobieganie nawrotom zakażeń błon śluzowych,
 • grzybicze zakażenia mózgu (kryptokokowe zapalenie opon mózgowych) i zapobieganie ich nawrotom,
 • drożdżakowe zakażenia narządów płciowych lub zapobieganie ich nawrotom,
 • grzybica skóry lub paznokci,
 • kokcydioidomikoza,
 • zapobieganie zakażeniom grzybiczym u osób o osłabionej odporności.

Wskazania do stosowania leku Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych przez dzieci i młodzież w wieku 0-17 lat obejmują między innymi:

 • zakażenia drożdżakowe błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
 • zakażenia Candida krwi, dróg moczowych lub narządów wewnętrznych,
 • grzybicze zakażenia mózgu (kryptokokowe zapalenie opon mózgowych) i zapobieganie ich nawrotom,
 • zapobieganie zakażeniom grzybiczym u osób o osłabionej odporności.

E-recepta online na Flucofast 200 mg, 7 kapsułek twardych.

Lek przeciwgrzybiczy Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych dostępny jest jedynie na receptę, jednak nie musi być to koniecznie e-recepta wystawiana stacjonarnie, ale również dopuszczalna jest recepta online na ten lek. Ze względu na to, że niektóre terapie wymagają długotrwałego przyjmowania kapsułek, recepta przez Internet na Flucofast 200 mg może być bardzo praktycznym rozwiązaniem, które uniezależni pacjenta od konieczności wizyt w przychodni. Oczywiście recepty na lek nie można przez Internet „zamówić”. Wystawiana jest przez lekarza w przypadku wskazań do terapii i braku przeciwwskazań do jej prowadzenia. Stwierdzić można to na podstawie informacji uzyskanych z uzupełnionego przez pacjenta formularza medycznego. Jeśli lekarz nie będzie mieć zastrzeżeń, pacjent niezwłocznie otrzyma SMS z 4-cyfrowym kodem, umożliwiającym realizację recepty w każdej aptece. To dobra opcja, gdy pacjent za późno zorientuje się, że lek mu się kończy, a nie może jeszcze przerwać terapii. 

Składniki leku Flucofast 200 mg i jego działanie.

W skład leku Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych wchodzi substancja czynna, czyli flukonazol, a także substancje pomocnicze. W każdej kapsułce znajduje się 200 mg flukonazolu, a w opakowaniu znajduje się 7 kapsułek. Lista składników dodatkowych leku Flucofast 200 mg znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce, z którą oczywiście warto się zapoznać. W tym miejscu należy zaznaczyć, że jednym ze składników leku jest laktoza jednowodna, co może mieć znaczenie dla pacjentów, którzy mają nietolerancję pewnych cukrów. W składzie leku znajduje się również żółcień pomarańczowa (E 110), a to może wiązać się z reakcjami alergicznymi u niektórych pacjentów. 

Dawkowanie i działanie leku Flucofast 200 mg.

Lek Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych należy zażywać zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od lekarza. Kapsułki połyka się w całości i powinno się popić je szklanką wody. Jeśli pacjent nie jest w stanie połknąć kapsułki, powinien mieć przepisany flukonazol dostępny w syropie. Lek powinien być przyjmowany o stałych porach i można go połykać niezależnie od posiłków. Dawkowanie ustala lekarz, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym między innymi rodzaj i nasilenie zakażenia, wiek pacjenta, a także jego ogólny stan zdrowia. Nie wolno na własną rękę zmieniać dawkowania leku i ustalonego przez lekarza czasu trwania terapii.

W ulotce zawarte są informacje o zalecanym dawkowaniu dla osób dorosłych. Zgodnie z nimi:

 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
  • Leczenie -> dawka dobowa 400 mg w pierwszej dobie, potem 200-400 mg na dobę przez 6-8 tygodni bądź dłużej. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 800 mg. 
  • Zapobieganie nawrotom -> dawka dobowa 200 mg przez czas ustalony przez lekarza.
 • Kokcydioidomikoza (leczenie) -> 200-400 mg na dobę przez 11-24 miesiące bądź dłużej. W szczególnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 800 mg. 
 • Zakażenia narządów wewnętrznych przez Candida (leczenie) -> dawka dobowa 800 mg w pierwszej dobie, potem 400 mg na dobę przez czas ustalony przez lekarza. 
 • Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła 
  • Leczenie -> dawka dobowa 200-400 mg w pierwszej dobie, potem 100-200 mg przez czas ustalony przez lekarza. 
  • Zapobieganie nawrotom -> dawka dobowa 100-200 mg lub 200 mg 3 razy w tygodniu w przypadku pacjentów o zwiększonym ryzyku nawrotów zakażenia. 
 • Pleśniawki błony śluzowej -> dawka dobowa 50-400 mg przez czas ustalony przez lekarza (7-30 dni).
 • Zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
  • Leczenie –> jedna dawka, 150 mg.
  • Zapobieganie nawrotom -> 150 mg co 3 dni, łącznie 3 dawki, a potem jedna dawka raz na tydzień przez 6 miesięcy (w przypadku wysokiego ryzyka nawrotów).
 • Zakażenia grzybicze skóry i paznokci (leczenie) -> dawkowanie zależne od miejsca zakażenia. 50 mg raz dziennie, 150 mg raz w tygodniu, 300-400 mg raz w tygodniu przez 1-4 tygodnie (w przypadku grzybicy stóp/paznokci czas terapii może być dłuższy).
 • Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u pacjentów ze słabą odpornością -> 200-400 mg raz na dobę. 

U osób z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmienić dawkowanie. 

Dawkowanie dla dzieci w wieku do 11 lat ustalane jest na podstawie masy ciała, a dawka dobowa nie może przekroczyć 400 mg. Jeśli chodzi o małe dzieci, które nie są jeszcze w stanie połknąć kapsułki, raczej zaleca się flukonazol w syropie, gdyż ta forma podania leku będzie łatwiejsza i bezpieczniejsza dla najmłodszych. 

 • Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła -> 3 mg/kg mc. (w razie potrzeby w pierwszej dobie może być to 6 mg/kg mc).
 • Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych -> 6-12 mg/kg mc.
 • Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci ze słabą odpornością -> 3-12 mg/kg mc.

Dawkowanie dla młodzieży w wieku 12-17 lat ustalane jest na podstawie masy ciała (jak u dzieci) lub dobierane jest jak dla osób dorosłych, zależnie od decyzji lekarza. 

W ulotce podano również informacje o maksymalnej dawce dobowej dla dzieci młodszych, jednak w ich przypadku połykanie kapsułek nie jest możliwe, więc Flucofast 200 g w kapsułkach powinien być zastąpiony innym lekiem. 

Należy uważać na przyjęcie zbyt wysokiej dawki leku. Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją jak najszybciej, jednak jeśli zbliża się już czas przyjęcia dawki kolejnej, nie powinien uzupełniać dawki zaległej. Przedawkowanie może skutkować złym samopoczuciem, zaburzeniami widzenia, słuchu i czucia, a także może przyczynić się do pojawienia się omamów i zachowań paranoidalnych. Koniecznie należy wówczas skontaktować się z lekarzem.

Flucofast 200 mg – skutki uboczne.

Pacjent powinien być świadomy tego, że lek Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych może u niektórych wywoływać skutki uboczne. Nie muszą pojawić się one u konkretnego pacjenta, jednak jest taka możliwość. W ulotce temat został omówiony bardzo szczegółowo i warto zapoznać się wnikliwie z tymi informacjami przed rozpoczęciem terapii. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, przyjęcie leku Flucofast 200 mg może wiązać się z pojawieniem się reakcji alergicznej. Możliwe są również ciężkie reakcje alergiczne, choć występują one rzadko. Dojść może również do zespołu nadwrażliwości na lek lub zespołu DRESS. Jeśli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek objawy, które mogą świadczyć o reakcji alergicznej (trudności w oddychaniu, nagłe sapanie, ucisk klatki piersiowej, wysypka, świąd, pęcherze, swędzące krosty, zaczerwienienie, powiększenie węzłów chłonnych, wysoka temperatura), należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Lek może przyczynić się również do problemów z wątrobą (zmęczenie, wymioty, spadek apetytu, zażółcenie skóry/białkówek) lub korą nadnerczy (zmęczenie, spadek apetytu, bóle brzucha, osłabienie mięśni, spadek masy ciała). Objawy związane z tymi zaburzeniami również wymagają pilnej konsultacji z lekarzem i odstawienia leku. 

Jeśli chodzi o pozostałe skutki uboczne leku Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych, zgodnie z ulotką wyróżnić należy:

 • Częste działania niepożądane (zgłaszane nie częściej niż przez 1 pacjenta na 10) to między innymi problemy z wysypką i dolegliwościami bólowymi głowy, a także problemy z układem pokarmowym (nudności, wymioty, biegunki, bóle brzucha) i zmiana wyników testów czynności wątroby.
 • Niezbyt częste działania niepożądane (zgłaszane nie częściej niż przez 1 pacjenta na 100) to głównie zmęczenie, spadek apetytu, gorączka, złe samopoczucie, objawy żółtaczki lub uszkodzenia wątroby, a także senność lub bezsenność. Do tej grupy należy dodać zawroty głowy i zaburzenia równowagi, a także drgawki i zaburzenia czucia. Może dojść do nadmiernej potliwości, dolegliwości bólowych mięśni, a także do pokrzywki, świądu i pojawienia się bąbli. Nie są wykluczone również wzdęcia, suchość w jamie ustnej, zaparcia i niestrawność, a także spadek ilości czerwonych krwinek wraz z objawami towarzyszącymi.
 • Rzadkie działania niepożądane (zgłaszane nie częściej niż przez 1 pacjenta na 1000) obejmują między innymi przebarwienia skóry (czerwone/purpurowe) związane prawdopodobnie ze zmianami ilości komórek krwi (spadek ilości płytek krwi lub innych komórek). Dojść może również do spadku ilości białych krwinek, a także do wzrostu stężenia cholesterolu i lipidów we krwi. Nie są wykluczone również dolegliwości związane z wypadaniem włosów i drżeniem. Pacjenci mogą mieć również reakcje alergiczne (w tym ciężkie), zaburzenia rytmu serca i wyników EKG, a także może dojść do spadku stężenia potasu we krwi i niewydolności wątroby.

Pojawienie się jakichkolwiek działań niepożądanych leku (opisanych w ulotce i nieopisanych w ulotce) jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. 

Flucofast 200 mg – kto i kiedy nie powinien stosować tego leku?

Nie każdy pacjent może bezpiecznie stosować lek Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych. Wspomnieć należy o przeciwwskazaniach do terapii, które szczegółowo opisano w dołączonej do preparatu ulotce. Leku Flucofast nie powinni stosować pacjenci, którzy:

 • mają nadwrażliwość na flukonazol, związki azylowe, a także którykolwiek ze składników dodatkowych leku,
 • pacjenci stosujący niektóre leki, w tym przeciwalergiczne, na zaburzenia żołądka lub zaburzenia rytmu serca, a także leki na zaburzenia umysłowe i niektóre antybiotyki. 

Pacjent powinien również bezwzględnie poinformować lekarza, jeśli:

 • ma zaburzenia czynności wątroby/nerek,
 • ma objawy niewydolności kory nadnerczy,
 • zmaga się z chorobami serca i zaburzeniami jego pracy,
 • ma nieprawidłowe stężenie potasu/wapnia/magnezu we krwi,
 • wystąpiła u niego kiedykolwiek ciężka reakcja skórna na ten lek,
 • zakażenie grzybicze nie ustępuje mimo leczenia. 

Flucofast 200 mg a inne leki – czy zachodzi interakcja?

Należy wiedzieć, że Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych nie może być bezpiecznie łączony ze wszystkimi lekami. Bardzo ważne zatem, by pacjent poinformował lekarza o zażywanych przez siebie lekach, a także o lekach zażywanych do niedawna i tych lekach, które pacjent zażywać będzie niedługo (jeśli ma takie plany). Koniecznie należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zażywa:

 • astemizol,
 • cyzapryd,
 • terfenadynę,
 • pimozyd,
 • chinidynę,
 • erytromycynę.

Powyższe leki nie mogą być łączone z preparatem Flucofast 200 mg. 

Istnieją również leki, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Flucofast 200 mg. Lista jest w tym przypadku bardzo obszerna – wśród tych leków znajdują się między innymi niektóre antybiotyki, leki przeciwgrzybicze i przeciwdepresyjne, a także leki znieczulające, zmniejszające krzepliwość krwi, ułatwiające zasypianie i uspokajające, stosowane przy padaczce i nadciśnieniu, a także przy chorobach nowotworowych i ochronie przed odrzuceniem przeszczepu. Dodać należy leki na malarię i zmniejszające stężenie cholesterolu, leki przeciwbólowe, NLPZ, doustną antykoncepcję hormonalną, steroidy, leki przeciwcukrzycowe, stosowane przy astmie, mukowiscydozie, a także leki podawane przy zaburzeniach rytmu serca, leki moczopędne i niektóre witaminy. Szczegółowa lista znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce. Warto się z nią zapoznać, a jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, co do terapii, najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Ciąża, karmienie piersią i lek Flucofast 200 mg (7 kapsułek twardych) – czy może być stosowany?

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek terapii pacjentka będąca w ciąży (lub ją planująca/podejrzewająca) oraz pacjentka karmiąca piersią powinna bezwzględnie poinformować lekarza o swoim stanie, gdyż w grę wchodzić może bezpieczeństwo dziecka. Najczęściej lekarz indywidualnie podejmuje decyzję o wdrożeniu leczenia, analizując ryzyko i korzyści z terapii. Są również leki, których bezwzględnie nie wolno przyjmować w ciąży/podczas karmienia piersią, dlatego ważne, by pacjentka uczciwie podeszła do wywiadu medycznego. 

Zgodnie z ulotką lek Flucofast 200 mg 7 kapsułek twardych nie powinien być zażywany w ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Szczególnie należy uważać na pierwszy trymestr ciąży, gdyż lek może zwiększać ryzyko poronienia lub nieznacznie zwiększać ryzyko wad wrodzonych mięśni lub kości u dziecka. Kobiety karmiące piersią również nie powinny przyjmować leku Flucofast 200 mg, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Dopuszczalna jest pojedyncza dawka leku, ale już konieczność przyjęcia większej ilości dawek musiałaby się raczej wiązać z koniecznością odstawienia dziecka od piersi.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.