Flucofast 200 mg – 12 kapsułek twardych

Napisano 17.09.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych to lek o działaniu przeciwgrzybiczym, który kupić można jedynie na receptę. Przepisywany jest pacjentom zmagającym się z zakażeniami drożdżakowymi, a także w sytuacji wysokiego prawdopodobieństwa nawrotów tych zakażeń. Lek podaje się ponadto prewencyjnie również pacjentom o znacznie obniżonej odporności, którzy są szczególnie podatni na zakażenia grzybicze. Sposób terapii lekarz ustala indywidualnie, biorąc pod uwagę wiek pacjenta i masę jego ciała, a także rodzaj zakażenia i jego stopień nasilenia. Lek nie może być jednak stosowany przez wszystkich pacjentów, gdyż posiada przeciwwskazania, które należy wykluczyć przed wypisaniem recepty. Co trzeba wiedzieć o tym preparacie i jego działaniu? Jakie skutki uboczne może wywoływać u niektórych pacjentów? Wszystko to znaleźć można poniżej. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Flucofast 200 mg (12 kapsułek twardych) – czym jest ten lek i kiedy jest stosowany?

Preparat Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych jest środkiem przeciwgrzybiczym, którego substancją aktywną jest flukonazol. Lek przepisywany jest pacjentom, u których zdiagnozowano zakażenie grzybicze, ponadto stosowany jest również zapobiegawczo – by zredukować ryzyko nawrotów choroby lub chronić przed zakażeniem grzybiczym pacjentów o znacznie obniżonej odporności. 

Stosowanie leku Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych przez osoby dorosłe wskazane jest głównie w przypadku:

 • Zakażeń drożdżakowych błon śluzowych jamy ustnej i gardła, a także w przypadku otarć powstających w związku ze stosowaniem protez zębowych. Lek podaje się także dodatkowo w celu zapobiegania nawrotom zakażeń błon śluzowych.
 • Kokcydioidomikozie.
 • Grzybicy skóry lub paznokci.
 • Grzybiczych zakażeń mózgu (kryptokokowe zapalenie opon mózgowych). Lek podaje się także w celu zapobiegania jego nawrotom.
 • Zakażeń Candida krwi, dróg moczowych lub narządów wewnętrznych.
 • Drożdżakowych zakażeń narządów płciowych. Lek podaje się także w celu zapobiegania ich nawrotom.
 • Zapobiegania zakażeniom grzybiczym w przypadku osób o osłabionej odporności.

Stosowanie leku Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych przez dzieci, a także młodzież w wieku 0-17 lat wskazane jest w przypadku:

 • Zakażeń drożdżakowych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
 • Grzybiczych zakażeń mózgu (kryptokokowe zapalenie opon mózgowych). Lek stosuje się także w celu zapobiegania jego nawrotom.
 • Zakażeń Candida krwi, narządów wewnętrznych, dróg moczowych.
 • Zapobiegania zakażeniom grzybiczym u dzieci i młodzieży o osłabionej odporności.

E-recepta online na Flucofast 200 mg, 12 kapsułek twardych.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że lek Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych można kupić w aptece jedynie w sytuacji, gdy wcześniej zostanie na niego wystawiona pacjentowi e-recepta. Wskazania do terapii tym lekiem omówiono już wyżej, ale sama diagnoza zakażenia grzybiczego lub potrzeba ochrony pacjenta przed nawrotem choroby bądź zakażeniem przy niskiej odporności to jeszcze za mało, by wypisać mu lek. Recepta podczas wizyty stacjonarnej i recepta online zostaną wystawione jedynie, jeśli lekarz, oprócz znalezienia wskazań do terapii, wykluczy przeciwwskazania do stosowania przez pacjenta leku. Można to zrobić na podstawie wywiadu medycznego z chorym. Jeśli w grę wchodzi recepta przez Internet na Flucofast 200 mg, wywiad lekarski przeprowadzany jest w formie formularza medycznego. Pacjent w pierwszej kolejności wypełnia formularz i odpowiada rzetelnie na pytania w nim zawarte, a następnie lekarz analizuje przesłany formularz i jeśli pacjent kwalifikuje się do terapii, wysyłany jest do niego SMS z 4-cyfrowym kodem e-recepty, umożliwiającym jej realizację w aptece. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdyż formularz można wypełnić w dowolnym czasie, bez potrzeby wcześniejszej rezerwacji terminu czy godziny konsultacji, a receptę można otrzymać nawet w 5 minut po wysłaniu uzupełnionego formularza. 

Flucofast 200 mg – skład leku i działanie.

Lek Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych posiada w składzie flukonazol. Jedna tabletka zawiera 200 mg flukonazolu, jednak w skład tabletki wchodzi nie tylko substancja czynna, ale również substancje pomocnicze. Lista składników dodatkowych znajduje się w dołączonej do opakowania ulotce. Dobrze przeczytać ją przed rozpoczęciem terapii, by upewnić się, czy pacjent nie ma nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku. Należy tu dodać, że jednym ze składników jest laktoza jednowodna. Informacja ta może być ważna dla osób, które zmagają się z nietolerancją niektórych cukrów. Ważna może być również informacja, że w skład leku wchodzi także żółcień pomarańczowa (E 110), co może u niektórych pacjentów wywoływać reakcje alergiczne.

Dawkowanie leku Flucofast 200 mg.

Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych jest lekiem, który zażywa się na wyraźne zalecenie lekarza i wyłącznie ściśle według jego wskazówek. Nie wolno na własną rękę modyfikować dawki, schematu terapii, czy też czasu jej trwania. Kapsułki twarde połyka się w całości o stałych porach i należy popić je szklanką wody. Przyjmowanie kapsułek może być niezależne od posiłków. Lek przeznaczony jest zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży oraz dzieci, jednak w tym miejscu należy zaznaczyć, że młodszym pacjentom, którzy nie są w stanie samodzielnie połknąć kapsułki, zaleca się raczej przyjmowanie flukonazolu w formie syropu.

Dawkowanie leku lekarz ustala dla pacjenta indywidualnie i ma na to wpływ wiele składowych. 

W ulotce szczegółowo omówiono zalecane dawkowanie leku Flucofast 200 mg u pacjentów dorosłych. Zgodnie z informacjami tam zawartymi: 

 • Zalecane dawkowanie w przypadku kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
  • Lek stosowany do leczenia -> dawka dobowa w pierwszej dobie to 400 mg, a następnie to 200-400 mg na dobę przez 6-8 tygodni lub dłużej. Jeśli jest to konieczne, dawkę lekarz może zwiększyć do 800 mg. 
  • Lek podawany, by zapobiegać nawrotom -> dawka 200 mg na dobę przez czas ustalony przez lekarza.
 • Zalecane dawkowanie w przypadku kokcydioidomikozy (leczenie) -> dawka dobowa to 200-400 mg przez 11-24 miesiące lub dłużej. Jeśli jest taka konieczność, lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 800 mg. 
 • Zalecane dawkowanie w przypadku zakażeń narządów wewnętrznych przez Candida (leczenie) -> dawka 800 mg na dobę w pierwszej dobie, następnie dawka dobowa 400 mg przez czas ustalony przez lekarza. 
 • Zalecane dawkowanie w przypadku zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła 
  • Lek stosowany do leczenia -> dawka 200-400 mg na dobę w pierwszej dobie, następnie dawka dobowa 100-200 mg przez czas ustalony przez lekarza. 
  • Lek podawany, by zapobiegać nawrotom -> dawka 100-200 mg na dobę lub 200 mg podawane 3 razy w tygodniu, jeśli dotyczy pacjentów o zwiększonym ryzyku nawrotów zakażenia. 
 • Zalecane dawkowanie w przypadku pleśniawek błony śluzowej -> dawka 50-400 mg na dobę przez czas ustalony przez lekarza (zazwyczaj jest to 7-30 dni).
 • Zalecane dawkowanie w przypadku zakażeń drożdżakowych narządów płciowych
  • Lek stosowany do leczenia –> jedna dawka wynosząca 150 mg.
  • Lek podawany, by zapobiegać nawrotom -> dawka 150 mg podawana co 3 dni, łącznie do przyjęcia 3 dawki, następnie jedna dawka podawana pacjentowi raz na tydzień przez kolejnych 6 miesięcy (gdy jest wysokie ryzyko nawrotów).
 • Zalecane dawkowanie w przypadku zakażeń grzybiczych skóry i paznokci (leczenie) -> dawkowanie ustala się indywidualnie, zależnie od miejsca zakażenia. Dawka może wynosić 50 mg raz dziennie, 150 mg raz w tygodniu lub też 300-400 mg raz w tygodniu przez 1-4 tygodnie (pacjenci zmagający się z grzybicą stóp/paznokci mogą mieć wydłużony czas terapii).
 • Zalecane dawkowanie w przypadku zapobiegania zakażeniom drożdżakowym u pacjentów z osłabioną odpornością -> dawka dobowa 200-400 mg. 

Jeśli pacjent zmaga się z zaburzeniami czynności nerek, dawkowanie ustalone przez lekarza może być dobrane indywidualnie. 

Dawkowanie leku Flucofast 200 mg w przypadku dzieci młodszych niż 11 lat lekarz ustala, biorąc pod uwagę ich masę ciała. Należy dopilnować, by dobowa dawka substancji czynnej nie przekraczała w tej grupie wiekowej 400 mg. Jeśli lek miałby być podawany młodszym pacjentom, którzy nie potrafią jeszcze umiejętnie połykać kapsułek, najlepiej podać im flukonazol w innej formie – np. w postaci syropu, który będzie łatwiejszy do przyjęcia i jednocześnie bezpieczniejszy przy połykaniu przez dzieci. 

 • Zalecane dawkowanie w przypadku zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła wynosi 3 mg/kg mc. Dopuszczalne jest, by w pierwszej dobie leczenia lekarz zalecił dziecku dawkę wynoszącą 6 mg/kg mc.
 • Zalecane dawkowanie w przypadku kryptokokowego zapalenia opon mózgowych wynosi 6-12 mg/kg mc.
 • Zalecane dawkowanie w przypadku konieczności zapobiegania zakażeniom drożdżakowym u dzieci z osłabioną odpornością wynosi 3-12 mg/kg mc.

Dawkowanie leku Flucofast w przypadku młodzieży w wieku do 12-17 lat lekarz ustala indywidualnie. Może być ono podobne do zasad dawkowania u dzieci (czyli na podstawie masy ciała), ale może być również takie, jak u pacjentów dorosłych, jeśli lekarz uzna to za zasadne. 

W ulotce opisano również maksymalną dawkę dobową dla bardzo małych dzieci, jednak należy przypomnieć, że w ich grupie wiekowej raczej zaleca się stosowanie flukonazolu w innych formach niż kapsułki. Zalecenia można przeczytać w ulotce.

Bardzo ważne jest, by pacjent przestrzegał ustalonego przez lekarza dawkowania. Jeśli dojdzie do przypadkowego pominięcia dawki leku, należy uzupełnić ją niezwłocznie. Wyjątkiem jest sytuacja zbliżania się już czasu przyjęcia dawki kolejnej – nie powinno się przyjmować bowiem dawki podwójnej, by uzupełnić zaległą. Jeśli dojdzie do przedawkowania leku, u pacjenta pojawić mogą się omamy, zaburzenia słuchu, wzroku i czucia, a także zachowania paranoidalne i złe samopoczucie. Wymaga to pilnego kontaktu z lekarzem. 

Skutki uboczne zażywania leku Flucofast 200 mg.

Trzeba wiedzieć, że Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych może u niektórych pacjentów (choć nie musi) wywoływać działania niepożądane. Opisane jest to bardzo szczegółowo w ulotce, z którą warto się zapoznać. 

Przede wszystkim należy uważać na jakiekolwiek objawy, które mogą świadczyć o reakcji alergicznej (w tym także ciężkiej), zespole nadwrażliwości na lek lub zespole DRESS. Jeśli chory zauważy wysypkę, pojawienie się zaczerwienienia, swędzących krost lub pęcherzy, a także świądu, trudności w oddychaniu, wysokiej temperatury, nagłego sapania, powiększenia węzłów chłonnych czy ucisku w klatce piersiowej, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W ulotce wspomniano również o tym, że lek może przyczyniać się do pojawienia się zaburzeń pracy wątroby (wymioty, zmęczenie, spadek apetytu, zażółcenie białkówek/skóry) bądź kory nadnerczy (ból brzucha, osłabienie mięśni, spadek apetytu i masy ciała, zmęczenie). Jeśli pacjent zauważy u siebie podobne objawy, również powinien skontaktować się z lekarzem i niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku. 

W ulotce szczegółowo opisano również pozostałe działania niepożądane, które mogą pojawić się u pacjenta podczas przyjmowania leku Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych. Zgodnie z informacjami tam zawartymi:

 • Częste skutki uboczne (pojawiają się nie częściej niż u 1 pacjenta na 10 przyjmujących lek) to przede wszystkim bóle głowy i wysypka, zaburzone wyniki testów czynnościowych wątroby, a także zaburzenia funkcjonowania układu pokarmowego, do których zaliczyć można nudności, biegunki, wymioty i bóle brzucha. 
 • Niezbyt częste skutki uboczne (pojawiają się nie częściej niż u 1 pacjenta na 100 przyjmujących lek) to przede wszystkim zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia równowagi. Pacjenci zmagali się również ze spadkiem apetytu, sennością bądź bezsennością, złym samopoczuciem, a także z nadmierną potliwością. Może wystąpić również gorączka, objawy żółtaczki lub uszkodzenia wątroby, a dodatkowo również drgawki, bóle mięśni i zaburzenia czucia. Nie jest wykluczona ponadto pokrzywka i świąd, a nawet wystąpienie bąbli. Pacjenci zmagali się dodatkowo ze wzdęciami, zaparciami, suchością w jamie ustnej i niestrawnością. Możliwy jest również spadek ilości czerwonych krwinek we krwi (i objawy mu towarzyszące).
 • Rzadkie skutki uboczne (pojawiają się nie częściej niż u 1 pacjenta na 1000 przyjmujących lek) to przede wszystkim drżenie i wypadanie włosów, zaburzenia rytmu serca i wyników EKG, a także przebarwienia skóry (czerwone/purpurowe), które prawdopodobnie wiążą się ze zmianami ilości pewnych komórek krwi (spadek ilości płytek krwi lub innych komórek). U pacjentów spada również ilość białych krwinek, pojawiają się reakcje alergiczne (również ciężkie), a dodatkowo dojść może do zwiększenia stężenia cholesterolu i lipidów we krwi i niewydolności wątroby. Nie jest wykluczony również spadek stężenia potasu we krwi.

Jeżeli pacjent zaobserwuje u siebie jakiekolwiek dokuczliwe objawy, które mogą wiązać się z przyjmowaniem leku Flucofast 200 mg, powinien koniecznie skonsultować swój problem z lekarzem lub farmaceutą. Mowa zarówno o działaniach niepożądanych, które opisano w ulotce, jak również o skutkach ubocznych, które nie zostały w ulotce omówione. 

Flucofast 200 mg – przeciwwskazania do stosowania leku.

Lek przeciwgrzybiczy Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych nie może być zażywany przez wszystkich chorych na zakażenia grzybicze lub mających zwiększone prawdopodobieństwo ich wystąpienia. W ulotce opisano przeciwwskazania do stosowania leku – przed wypisaniem recepty lekarz powinien je wykluczyć. 

Lek Flucofast 200 mg nie jest przeznaczony dla pacjentów, którzy:

 • są uczuleni na flukonazol lub inne związki azylowe, a także jeśli mają nadwrażliwość na substancje pomocnicze leku,
 • zażywają niektóre leki, w tym np. niektóre środki działające przeciwalergicznie, leki na zaburzenia rytmu serca i problemy z pracą żołądka, niektóre antybiotyki i leki na zaburzenia umysłowe. 

Bardzo ważne również, by chory poinformował w wywiadzie medycznym specjalistę o następujących czynnikach: 

 • stwierdzonych zaburzeniach czynności wątroby/nerek,
 • ciężkiej reakcji skórnej na ten lek w przeszłości,
 • stwierdzonych chorobach serca lub zaburzeniach pracy tego organu,
 • objawach niewydolności kory nadnerczy,
 • niewłaściwym stężeniu potasu/wapnia/magnezu we krwi,
 • zakażeniu grzybiczym, którego objawy nie ustępują mimo prowadzonego prawidłowo leczenia. 

Lek Flucofast 200 mg w połączeniu z innymi lekami – czy zachodzi interakcja?

W ulotce zaznaczono, że lek Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych nie powinien być łączony z niektórymi preparatami medycznymi, dlatego pacjent powinien powiedzieć lekarzowi o zażywanych przez siebie lekach (aktualnie/niedawno/niedługo). Bezwzględnie należy poinformować specjalistę, jeśli pacjent zażywa:

 • astemizol,
 • chinidynę,
 • erytromycynę,
 • cyzapryd,
 • pimozyd,
 • terfenadynę.

Wyżej wymienione leki nie mogą być łączone z lekiem Flucofast 200 mg.

W ulotce wspomniano również o innych interakcjach leku Flucofast 200 mg z lekami. Lista interakcji jest szeroka, dlatego w celu znalezienia szczegółowych informacji w tym temacie najlepiej zajrzeć do ulotki. Jeśli chodzi o możliwe interakcje, należy wymienić niektóre:

 • antybiotyki, 
 • leki przeciwgrzybicze,
 • leki stosowane przy nadciśnieniu, 
 • leki przeciwbólowe, 
 • leki stosowane przy mukowiscydozie, 
 • leki stosowane przy padaczce,
 • leki przeciwdepresyjne,
 • leki znieczulające, 
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi, 
 • leki ułatwiające zasypianie i uspakajające, 
 • niektóre witaminy,
 • leki przeciwcukrzycowe, 
 • leki stosowane przy astmie, 
 • leki stosowane przy chorobach nowotworowych,
 • leki na malarię,
 • leki zmniejszające stężenie cholesterolu, 
 • NLPZ, 
 • doustną antykoncepcję hormonalną, 
 • steroidy, 
 • leki podawane przy zaburzeniach rytmu serca, 
 • leki moczopędne,
 • leki stosowane przy ochronie przed odrzuceniem przeszczepu.

Szczegółowe informacje o lekach, które mogą wchodzić w interakcje z lekiem Flucofast 200 mg, znajdują się w dołączonej do opakowania ulotce. Należy ją przeczytać, a ewentualne wątpliwości omówić z lekarzem lub farmaceutą. 

Lek Flucofast 200 mg (12 kapsułek twardych) w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

Flucofast 200 mg 12 kapsułek twardych nie jest preparatem, który dedykowany jest kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią, chyba że lekarz stwierdzi inaczej. Przyjmowany w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko poronienia, ponadto może przyczyniać się do zwiększenia ryzyka pojawienia się u dziecka wrodzonych wad kości lub mięśni. Jeśli natomiast kobieta karmi piersią, przyjęcie dawki jednorazowej może być dopuszczalne, ale już dłuższa terapia wymagać może odstawienia dziecka od piersi. Z tych właśnie powodów pacjentka powinna poinformować lekarza w czasie wywiadu o tym, że jest w ciąży (podejrzewa ciążę/planuje starać się o dziecko) lub o tym, że karmi dziecko naturalnie. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.