Escapelle

Napisano 19.11.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Escapelle to lek stosowany w sytuacjach awaryjnych, by chronić kobietę przed nieplanowaną ciążą. Jest to przykład tzw. tabletki „po”, czyli antykoncepcji awaryjnej. Tabletka Escapelle dostępna jest jedynie na receptę i powinna być stosowana zgodnie z wytycznymi lekarza i zaleceniami znajdującymi się w ulotce. Mechanizm działania tego środka polega na opóźnianiu uwalniania komórki jajowej oraz uniemożliwianiu zapłodnienia, gdy jednak dojdzie do jej uwolnienia. Prawidłowo przyjęta tabletka „po” ma wysoką skuteczność ochrony przed ciążą. Co jeszcze należy wiedzieć o jej działaniu, właściwym stosowaniu, wskazaniach i przeciwwskazaniach? Jakie skutki uboczne mogą wystąpić w związku z przyjęciem Escapelle?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Escapelle?

Tabletka Escapelle jest lekiem dostępnym w Polsce wyłącznie na receptę. Należy do grupy środków zaliczanych do antykoncepcji awaryjnej. Oznacza to, że w przypadku ryzykownego kontaktu seksualnego (bez zabezpieczenia lub z zabezpieczeniem, które mogło być zawodne) może zmniejszyć prawdopodobieństwo, że kobieta zajdzie w nieplanowaną aktualnie ciążę. Tu podkreślić należy, że Escapelle nie jest tabletką poronną. Jej działanie wiąże się z niedopuszczeniem do ciąży – jeśli ciąża ma już miejsce, Escapelle nie będzie prowadzić do jej przerwania. Substancją czynną Escapelle jest lewonorgestrel. Uważa się, że działanie leku polega na hamowaniu uwalniania komórki jajowej oraz uniemożliwianiu zapłodnienia komórki jajowej, która już została uwolniona.

E-recepta online na Escapelle

Antykoncepcja hormonalna, w tym także antykoncepcja awaryjna, w Polsce może być kupiona wyłącznie na receptę wystawioną przez uprawnionego lekarza. Warto wiedzieć, że może być to jednak nie tylko e-recepta będąca wynikiem wizyty stacjonarnej u specjalisty, ale również recepta online na Escapelle. By pacjentce została jednak wystawiona recepta przez Internet na Escapelle, konieczna jest wcześniejsza zdalna konsultacja lekarska. Polega ona na uzupełnieniu przez pacjentkę specjalnie przygotowanego formularza medycznego, który następnie jest analizowany przez lekarza. Jeśli nie będzie przeciwwskazań do stosowania leku przez kobietę, e-recepta na Escapelle zostanie jej wystawiona. Realizacja recepty wystawionej zdalnie nie różni się niczym od realizacji recepty wystawianej stacjonarnie.

Jak stosować Escapelle?

Lek można przyjąć w dowolnym dniu cyklu, pod warunkiem, że kobieta nie jest już w ciąży lub nie podejrzewa, że może już w niej być. Tabletkę powinno się połknąć w całości, popijając wodą – nie wolno jej żuć.

Podstawą, jeśli chodzi o skuteczność działania tabletki Escapelle, jest czas jej zażycia. Pigułkę należy połknąć w możliwie najkrótszym czasie od ryzykownego stosunku. W ulotce zaznaczono, że kobieta ma na to 72 godziny, jednak najlepiej będzie, jeśli tabletka zażyta będzie w pierwsze 12 godzin od stosunku. Uważać należy szczególnie na wymioty. Jeśli dojdzie do nich w pierwsze 3 godziny od przyjęcia pigułki, najlepiej przyjąć możliwie najszybciej kolejną, gdyż istnieje ryzyko, że wcześniej przyjęta tabletka nie będzie wystarczająco skuteczna.

Kiedy należy zażyć lek Escapelle?

Jak wspomniano wcześniej, lek Escapelle ma chronić przed nieplanowaną ciążą w sytuacjach awaryjnych. Mowa między innymi o odbyciu stosunku seksualnego bez zabezpieczenia, jednak podkreślić należy, że powinny być to sytuacje sporadyczne. Nie można traktować Escapelle jako jedynej metody zabezpieczania się przed poczęciem, gdyż nie do tego celu jest przeznaczona. Tabletka „po” Escapelle może również być przydatna, jeśli doszło do stosunku seksualnego z zabezpieczeniem, jednak kobieta ma wątpliwości, co do jego skuteczności ochrony przed ciążą. Sprawdzi się zatem na przykład w sytuacji, gdy prezerwatywa pęknie bądź zsunie się, a także kiedy krążek antykoncepcyjny zmieni pozycję. Escapelle może być ponadto przydatna, jeśli kobieta nieprawidłowo przyjmowała tabletki antykoncepcyjne (np. pominęła pigułki).

Trzeba liczyć się z tym, że Escapelle, mimo wysokiej skuteczności, nie zawsze może zapobiec ciąży, gdyż nie daje 100% ochrony przed zapłodnieniem. Pacjentka powinna również wiedzieć, że odbycie stosunku seksualnego bez zabezpieczenia lub z zabezpieczeniem wadliwym po przyjęciu Escapelle może także skutkować ciążą, gdyż w tym przypadku tabletka może już nie ochronić kobiety przed zapłodnieniem. Pewne ograniczone dane mówią również o zależności między masą ciała i BMI a skutecznością Escapelle. Według tych informacji u kobiet z wyższą masą ciała skuteczność leku mogłaby być niższa. Dane te jednak są aktualnie niejednoznaczne, a postawienie ewentualnych wniosków w tej sprawie wymagałoby głębszego sprawdzenia.

Skutki uboczne stosowania leku Escapelle

Należy liczyć się z tym, że każdy lek, który pacjent stosuje z przepisu lekarza lub na własną rękę, może mieć działania niepożądane. Tabletka Escapelle nie jest w tym przypadku wyjątkiem. U niektórych kobiet wystąpić mogą skutki uboczne związane z jej zażyciem. Szczegółowo temat ten został omówiony w dołączonej do opakowania ulotce. Zgodnie z informacjami tam zawartymi:

  • Bardzo częste skutki uboczne (pojawiają się częściej niż u 1 pacjentki na 10 przyjmujących lek) to możliwość pojawienia się nieregularnych krwawień śródcyklicznych (do miesiączki). Nie są wykluczone również dolegliwości bólowe głowy i nudności, a także zmęczenie i bóle podbrzusza.
  • Częste skutki uboczne (pojawiają się nie częściej niż u 1 pacjentki na 10 przyjmujących lek) to głównie nienaturalne krwawienie miesiączkowe. Może ono wystąpić wcześniej lub później, ponadto nie są wykluczone plamienia śródcykliczne, czy zmiana obfitości krwawienia. W tej grupie zgłaszane są także wymioty, zawroty głowy, tkliwość piersi oraz biegunka.
  • Bardzo rzadkie skutki uboczne (pojawiają się nie częściej niż u 1 pacjentki na 10 000 przyjmujących lek) obejmują między innymi zmiany skórne takie jak wysypka, świąd lub pokrzywka. Pojawić mogą się również bolesne miesiączki, dolegliwości bólowe w okolicy miednicy, a nawet obrzęk twarzy.

Jeśli u kobiety wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane w związku z przyjęciem Escapelle, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Trzeba również mieć świadomość tego, że niektóre objawy niepożądane Escapelle mogą być zbliżone do wczesnych objawów ciąży. Jeśli takowe się pojawią u kobiety, a przy tym nie pojawi się krwawienie miesiączkowe, jest to wskazanie do wykonania testu ciążowego. Jest to niezbędne, by sprawdzić, czy mimo zażycia pigułki kobieta nie zaszła w ciążę (co, jak wspomniano wcześniej, nie jest wykluczone).

Escapelle a karmienie piersią

Tabletka Escapelle posiada substancję czynną, która może przenikać do mleka matki. Oznacza to, że kobieta karmiąca piersią powinna wstrzymać się z przystawianiem dziecka do piersi, jeśli zażyje Escapelle. Okres, z jakim należy się wstrzymać, to 8 godzin. Najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie przyjęcie tabletki bezpośrednio po nakarmieniu dziecka, a następnie unikanie karmienia piersią przez kolejnych 8 godzin. W tym czasie kobieta może wspomagać się laktatorem, ale odciągnięte w ten sposób mleko należy wylać.

Przeciwwskazania do stosowania leku Escapelle

Wskazaniem do przyjęcia tabletki Escapelle jest uzasadnione ryzyko, że ostatnie współżycie kobiety może prowadzić do zapłodnienia. Nie każda pacjentka, która ma wskazania do zażycia tabletki Escapelle kwalifikuje się jednak do wypisania recepty, co podyktowane jest kwestiami bezpieczeństwa. Leku nie powinny przyjmować kobiety, które są uczulone na składniki czynne tabletki Escapelle. Mowa zarówno o uczuleniu na substancję czynną, jaką jest lewonorgestrel, jak również o nadwrażliwości na pozostałe składniki tabletki.

W ulotce zaznaczono dodatkowo, że kobieta bezwzględnie powinna poinformować lekarza, jeśli jest w ciąży lub podejrzewa, że może już w niej być. Zgodnie z ulotką stosowanie tej tabletki „po” nie jest zalecane również pacjentkom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i utrudniającą wchłanianie leku chorobą jelita cienkiego. W grupie tej wymienia się także kobiety, które miały w przeszłości ciążę pozamaciczną lub zapalenie jajowodów. Uważać należy również na łączenie Escapelle z niektórymi lekami, gdyż możliwe są tu obustronne interakcje. Koniecznie należy zatem poinformować lekarza o zażywanych przez siebie lekach (aktualnie, ostatnio oraz tych, które pacjentka zamierza zacząć przyjmować).

Środki ostrożności przy stosowaniu Escapelle

Tabletki Escapelle powinny być zażywane wyłącznie w sytuacjach sporadycznych i traktować należy je jako ostateczność, a nie główną metodę zabezpieczenia. Nie zaleca się stosowania Escapelle częściej niż raz w cyklu, gdyż może to prowadzić do osłabienia skuteczności tabletki, a także przyczynić się do zaburzeń cyklu menstruacyjnego. Wyjątkiem jest sytuacja wymiotów w pierwsze 3 godziny od połknięcia leku, gdzie przyjęcie drugiej pigułki jest wręcz zalecane. Należy pamiętać ponadto, że tabletka Escapelle może zapewnić kobiecie ochronę przed ciążą, jeśli doszło do stosunku bez zabezpieczenia, jednak w żadnym wypadku nie chroni ona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

W skład leku Escapelle wchodzi laktoza. Może mieć to znaczenie dla pacjentek, które zmagają się z nietolerancją niektórych cukrów – warto w tej sprawie skonsultować się z lekarzem. Uważać należy także na możliwe interakcje Escapelle z innymi lekami. Mogą być to obustronne interakcje, czyli Escapelle może wpływać na działanie niektórych leków i to niektóre medykamenty mogą wpływać na działanie tabletek Escapelle. Wspomnieć należy również o hormonalnych metodach zabezpieczenia przed ciążą (np. tabletki antykoncepcyjne). Po przyjęciu Escapelle kobieta nie musi ich przerywać – można zatem kontynuować dotychczasową metodę antykoncepcji.

Mimo wysokiej skuteczności leku, nie ma 100% gwarancji, że jego połknięcie ochroni kobietę przed zajściem w ciążę. Jeśli zatem upłyną 3 tygodnie od przyjęcia tabletki Escapelle, warto udać się na wizytę lekarską, by wykluczyć ciążę. Koniecznie należy skonsultować się z lekarzem, jeśli krwawienie miesiączkowe opóźni się o ponad 5 dni w stosunku do przewidywanego, a dodatkowo pojawią się pewne symptomy, które wskazywać mogą na wczesną ciążę.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.