Alprox

Napisano 15.03.2023 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Alprox to lek dostępny wyłącznie za okazaniem ważnej recepty od lekarza. Substancję czynną, która wchodzi w jego skład, alprazolam, stosuje się w leczeniu stanów lękowych u osób dorosłych. Dawkowanie ustala każdorazowo lekarz, ponieważ wskutek długotrwałego przyjmowania produktu leczniczego może się rozwinąć uzależnienia, leczenie powinno trwać możliwie jak najkrócej. Nagłe przerwanie stosowania leku Alprox może doprowadzić do tzw. zespołu odstawiennego, dlatego terapię należy kończyć stopniowo i zgodnie z zaleceniami lekarza.

Alprox – co to za lek i w jakim celu się go stosuje?

Alprox to lek dostępny wyłącznie na receptę. W jego skład wchodzi alprazolam, substancja, która oddziałuje na układ nerwowy. Związek ten wykazuje działanie przeciwlękowe, przeciwdepresyjne oraz uspokajające. Produkt leczniczy Alprox stosuje się w leczeniu objawowym lęku oraz u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń lękowych z napadami lęku. Lekarz przepisuje ten preparat wyłącznie wtedy, gdy objawy są na tyle nasilone, że utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. 

E-recepta na Alprox

Na rynku są dostępne różne postacie leku Alprox: Alprox, 0,25 mg, tabletki, Alprox, 0,5 mg, tabletki oraz Alprox, 1 mg, tabletki. Wszystkie z nich są dostępne wyłącznie za okazaniem ważnej recepty od lekarza. Pacjent, który ma wskazania medyczne do stosowania tego produktu leczniczego, może uzyskać receptę zarówno w gabinecie lekarskim, jak i online, bez wychodzenia z domum w ramach teleporady (jeśli są wskazania do leku i brak przeciwskazań). Umożliwia to recepta przez Internet na Alprazolam. Pamiętaj: nie każda placówka wystawia e-receptę na lek Alprox przez internet! Przed skorzystaniem z takiej usługi, upewnij się, że dana placówka umożliwi Ci leczenie danym lekiem (sprawdź regulamin usług danej placówki). Lek Alprox wymaga zazwyczaj konsultacji stacjonarnej! My jako placówka nie wystawiamy zazwyczaj na ten lek e-recepty zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Skutki uboczne i działania niepożądane leku Alprox

Lek Alprox może powodować, tak jak każdy inny produkt leczniczy, działania niepożądane. Zwykle są one obserwowane na początku terapii, następnie ustępują po zmniejszeniu dawki leku lub bez modyfikacji, w miarę kontynuowania leczenia. 

Objawy niepożądane, które stanowią wskazanie do przerwania terapii lekiem Alprox i natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem, to: 

 • obrzęk gardła, 
 • obrzęk języka, 
 • obrzęk twarzy, 
 • pokrzywka,
 • trudności w oddychaniu,
 • trudności w przełykaniu.

Bardzo często zgłaszane skutki uboczne leku Alprox (przez więcej niż 1 na 10 osób stosujących lek) to: 

 • ból głowy, 
 • depresja,
 • drażliwość,
 • osłabienie koordynacji ruchów,
 • senność,
 • suchość w jamie ustnej,
 • uspokojenie,
 • zaburzenia mowy,
 • zaburzenia pamięci,
 • zaparcia,
 • zawroty głowy,
 • zmęczenie.

Często zgłaszane skutki uboczne leku Alprox (przez nie więcej niż 1 na 10 osób stosujących lek) to: 

 • dezorientacja, 
 • drżenie, 
 • nadmierna senność, 
 • nerwowość, 
 • nieostre widzenie,
 • nudności,
 • splątanie, 
 • stany lękowe,
 • trudności w zasypianiu,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • zaburzenia koordynacji,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia seksualne,
 • zapalenie skóry,
 • zmniejszenie apetytu,
 • zmniejszenie lub zwiększenie libido, 
 • zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała. 

Niezbyt często zgłaszane skutki uboczne leku Alprox (przez nie więcej niż 1 na 100 osób stosujących lek) to: 

 • amnezja częściowa lub całkowita, 
 • gniew, 
 • mania,
 • nietrzymanie moczu,
 • omamy,
 • osłabienie siły mięśniowej,
 • pobudzenie,
 • zaburzenia miesiączkowania.

Skutki uboczne leku Alprox o nieznanej częstości to: 

 • agresywne zachowania,
 • hiperprolaktynemia (wzrost stężenia prolaktyny w surowicy krwi),
 • hipomania (epizody wzmożonego nastroju),
 • niemożność opróżnienia pęcherza, 
 • obrzęki wokół kostek, palców lub stóp, 
 • reakcje nadwrażliwości na światło,
 • zaburzenia myślenia,
 • zaburzone napięcie mięśniowe,
 • zaburzenie równowagi układu nerwowego autonomicznego,
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
 • zapalenie wątroby, 
 • zatrzymanie moczu,
 • zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej, 
 • zwiększona aktywność psychoruchowa,
 • żółtaczka.

Pełna lista możliwych skutków ubocznych po zastosowaniu Alprox znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Jakie są przeciwskazania do stosowania leku Alprox?

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Alprox jest uczulenie na alprazolam. Produktu leczniczego nie powinno się stosować również w przypadku stwierdzonej alergii na którykolwiek z pozostałych składników. 

Inne przeciwwskazania do stosowania leku Alprox to: 

 • bezdech senny, 
 • stwierdzona nużliwość mięśni (myasthenia gravis), 
 • wiek pacjenta poniżej 18 lat, 
 • zdiagnozowana ciężka niewydolność oddechowa, zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia czynności wątroby.

Alprox – dawkowanie

Tabletki Alprox są przeznaczone do stosowania doustnego, należy je popijać szklanką wody lub innego płynu. Dawkowanie leku Alprox jest ustalane przez lekarza indywidualnie dla każdego pacjenta. Zalecana dawka początkowa wynosi: 

 • w przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) – od 0,5 do 1 mg substancji czynnej, przyjmowane przed zaśnięciem,
 • w przypadku pacjentów odczuwających lęk – od 0,25 do 0,5 mg substancji czynnej, trzy razy na dobę. 

Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi maksymalnie 6 mg na dobę w przypadku pacjentów cierpiących na zaburzenia lękowe z napadami lęku oraz od 0,5 do 3 mg na dobę u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy z powodu stanów lękowych. W ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia wskazane jest przeprowadzenie oceny konieczności dalszego przyjmowania leku Alprox. 

Ze względu na ryzyko uzależnienia od substancji czynnej produktu leczniczego Alprox, leczenie powinno trwać tak krótko, jak to tylko możliwe. Wskazane są również regularne kontrole stanu zdrowia pacjenta, a także nieprzekraczanie czasu leczenia wynoszącego maksymalnie 12 tygodni (wliczając w to okres, w którym lek jest stopniowo odstawiany).

Dawkowanie leku Alprox u pacjentów w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku zaleca się mniejsze dawki początkowe i podtrzymujące. Należy także zachować ostrożność, ponieważ w tej grupie istnieje ryzyko wystąpienia nadmiernego uspokojenia i (lub) osłabienia mięśni, co może doprowadzić do poważnych upadków i w efekcie urazów. 

Pominięcie zastosowania leku Alprox

W przypadku podróży należy się upewnić, że zabrano wystarczającą ilość leku Alprox. Jeśli pacjent zapomni przyjąć produkt leczniczy, trzeba zażyć pominiętą dawkę możliwie najszybciej. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, wtedy nie wolno stosować podwójnej porcji produktu leczniczego, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przerwanie stosowania leku Alprox

Przerwanie stosowania leku Alprox powinno przebiegać stopniowo, ponieważ w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia leku. Charakterystyczne objawy typowe dla zespołu odstawienia to np.: ból głowy, bóle mięśni, drażliwość, napady drgawek, napięcie, silny lęk, splątanie, uczucie mrowienia w kończynach oraz zaburzenia snu. Symptomy te mogą się pojawić kilka dni po zakończeniu leczenia. Z tego powodu dawkę leku należy zmniejszać stopniowo, najlepiej o 0,5 mg, w odstępach czasu co 3 dni lub u niektórych pacjentów nawet jeszcze wolniej. 

Przedawkowanie leku Alprox

W sytuacji, gdy pacjent przyjął zbyt dużą porcję leku Alprox, mogą u niego wystąpić objawy, takie jak: 

 • niewydolność mięśniowa,
 • obniżony poziom świadomości,
 • silne zmęczenie, 
 • utrata przytomności,
 • zahamowanie oddechu,
 • zmniejszenie ciśnienia krwi.

Po zaobserwowaniu wyżej wymienionych symptomów należy natychmiast zgłosić się do lekarza lub do szpitala (najlepiej z opakowaniem leku, ponieważ na rynku są dostępne różne postacie). A jeśli pacjent jest przytomny, trzeba mu podać węgiel aktywny.

Lek Alprox a interakcje z innymi lekami

Pacjent przymierzający się do terapii lekiem Alprox powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie i w ostatnim czasie. Ważna jest również informacja na temat preparatów, które pacjent planuje stosować (także tych dostępnych bez recepty, preparatów ziołowych czy też produktów naturalnych). 

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Alprox i: 

 • tabletek nasennych, środków uspokajających, leków przeciwpsychotycznych, leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpadaczkowych, leków znieczulających, leków przeciwbólowych oraz przeciwhistaminowych działających uspokajająco — mogą one nasilać uspokajające działanie alprazolamu, 
 • leków stosowanych w leczeniu ciężkiej depresji, wysokiego ciśnienia krwi, zaburzeń pracy serca, zaburzeń żołądka, zakażeniu HIV — mogą one opóźniać rozkład alprazolamu w wątrobie i w rezultacie nasilać działanie tej substancji aktywnej,
 • doustnej antykoncepcji — tabletki antykoncepcyjne mogą opóźniać rozkład alprazolamu w wątrobie i w rezultacie nasilać działanie tej substancji aktywnej,
 • niektórych antybiotyków oraz niektórych leków przeciwgrzybiczych, ze względu na możliwy wpływ na metabolizm alprazolamu, 
 • leków, które zwiększają rozkład alprazolamu w wątrobie i w rezultacie osłabiają jego działanie — należą do nich np. karbamazepina, fenytoina,oraz ryfampicyna, 
 • digoksyny (wskazane jest monitorowanie pacjenta w kierunku przedmiotowych i podmiotowych objawów związanych z toksycznością digoksyny), 
 • leków zwiotczających mięśnie — alprazolam może nasilać ich działanie,
 • klozapiny — w wyniku interakcji tego leku i alprazolamu wzrasta ryzyko zatrzymania oddechu i / lub zatrzymania akcji serca, 
 • opioidów — ze względu na większe ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu, a nawet śpiączki.

Pełna lista możliwych interakcji, a także wykaz substancji, z którymi nie należy przyjmować leku Alprox, znajduje się w ulotce załączonej do opakowania.

Czy lek Alprox można stosować w ciąży?

Lek Alprox jest przeciwwskazany u kobiet będących w ciąży, ze względu na możliwy szkodliwy wpływ na płód. Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje potomstwo, powinna skonsultować się jak najszybciej z lekarzem i porozmawiać o możliwościach zakończenia leczenia. 

Lek Alprox a karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Alprox w okresie karmienia piersią, ze względu na możliwy szkodliwy wpływ na niemowlę. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed rozpoczęciem terapii lekiem Alprox.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn podczas stosowania leku Alprox

Lek Alprox powoduje objawy takie jak np. nadmierna senność czy też zwiotczenie mięśni. Z tego powodu nie jest zalecane prowadzenie pojazdów ani obsługiwanie maszyn po jego zażyciu. Ryzyko stworzenia niebezpieczeństwa na drodze lub podczas obsługiwania maszyn wzrasta w początkowych okresach terapii, a także wtedy, gdy pacjent cierpi z powodu niewystarczającej ilości snu.

Alprox – łączenie z alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w czasie leczenia lekiem Alprox, ponieważ można w ten sposób nasilić działanie uspokajające substancji czynnej, która wchodzi w jego skład. Należy zachować również ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego przez pacjentów skłonnych do nadużywania alkoholu. W ich przypadku istnieje bowiem ryzyko uzależnienia fizycznego oraz emocjonalnego od leku.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.