Nystatyna Teva

Napisano 29.07.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 4 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Nystatyna Teva to lek dostępny wyłącznie na receptę, w skład którego wchodzi nystatyna, czyli antybiotyk przeciwgrzybiczy, a także substancje pomocnicze. Lek ten może być stosowany zarówno profilaktycznie, jak i w leczeniu zakażeń grzybiczych. Dostępny jest w formie granulatu, z którego trzeba przygotować zawiesinę, by stosować ją doustnie. Co należy wiedzieć o leku Nystatyna Teva i wskazaniach do jego stosowania, a także o jego skutkach ubocznych? Jakie powinno być dawkowanie tego leku u dzieci i dorosłych i jak stosować go bezpiecznie i z wysoką skutecznością? Kto nie powinien tego leku przyjmować i dlaczego?

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Czym jest lek Nystatyna i kiedy go stosujemy?

Nystatyna Teva jest wydawanym wyłącznie na receptę lekiem przeciwgrzybiczym w formie granulatu przeznaczonego do samodzielnego przygotowania przez pacjenta zawiesiny doustnej. Substancja czynna tego leku, nystatyna, to antybiotyk polienowy, który wykazuje działanie przeciwgrzybicze – grzybobójcze lub grzybostatyczne. Lek działa między innymi na drożdżaki, w tym Candida (również Candida albicans), a także na grzyby drożdżopodobne. Nystatyna przepisywana jest pacjentom, którzy leczeni są wysokimi dawkami antybiotyków bądź kortykosteroidów – wówczas lek ma działać profilaktycznie, uniemożliwiając zakażenie grzybicze. Lek ten stosuje się ponadto u pacjentów, u których zdiagnozowane zostanie grzybicze zakażenie dróg układu pokarmowego, w tym zarówno jamy ustnej, jak i przełyku.

E-recepta online na Nystatyna Teva

Jak wspomniano wcześniej, lek Nystatyna Teva dostępny jest wyłącznie na receptę i stosowany jest zarówno w profilaktyce zakażeń grzybiczych, jak również w ich leczeniu. E-recepta na lek Nystatyna Teva może być wystawiona jednak nie tylko w czasie wizyty stacjonarnej, ale również w formie zdalnej, po konsultacji lekarskiej online. Taka recepta online na lek Nystatyna Teva niczym nie różni się od recepty wystawianej w czasie wizyty stacjonarnej u lekarza, więc otrzymana recepta przez Internet może zostać bez problemu zrealizowana w każdej aptece. By wykupić lek można wyświetlić farmaceucie na urządzeniu mobilnym kod kreskowy recepty, który wysyłany jest w załączniku wiadomości mailowej do pacjenta, a także dostępny będzie w jego IKP. Inna opcja to podanie farmaceucie 4-cyfrowego kodu, który otrzymuje się SMS-em, a także podyktowanie dodatkowo numeru PESEL pacjenta, któremu Nystatyna Teva została przepisana. 

Skład leku Nystatyna

Preparat dostępny jest w formie granulatu – należy uzupełnić go przegotowaną i chłodną wodą do kreski, która znajduje się na butelce, a następnie dokładnie wymieszać. Jeśli po wymieszaniu okaże się, że zawiesina znajduje się poniżej kreski, należy uzupełnić wodę, a w ten sposób uzyska się 28 ml zawiesiny. W 1 ml tak przygotowanej zawiesiny Nystatyna Teva znajduje się 100 000 j.m. nystatyny i taka zawiesina ma trwałość 7 dni. W skład leku wchodzi nie tylko substancja czynna, czyli nystatyna, ale również składniki dodatkowe, wśród których wyróżnić należy cytrynian sodu, pektynę, kwas benzoesowy, sacharozę, wanilinę, sacharynę sodową, a także parahydroksybenzoesan propylu i parahydroksybenzoesan metylu.

Jak przyjmować lek Nystatyna Teva?

Preparat Nystatyna Teva powinno się zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W ulotce zaznaczono zalecenia dawkowania tego leku u pacjentów dorosłych i dzieci, jednakże ostateczną decyzję, co do dawkowania podejmie lekarz, przepisując pacjentowi preparat Nystatyna Teva. 

U osób dorosłych, które zmagają się z grzybicą jamy ustnej zaleca się 100 000 j.m. nystatyny 4x na dobę, przy czym ważne, by trzymać zawiesinę w jamie ustnej przed połknięciem możliwie długo. W przypadku zakażeń grzybiczych układu pokarmowego zalecana dawka to 500 000-1 000 000 j.m. 4x na dobę, natomiast przy stosowaniu profilaktycznym w czasie antybiotykoterapii zaleca się przyjmowanie 500 000 j.m. w odstępach 8-godzinnych. 

Jeśli chodzi o niemowlęta i dzieci, u których ma być leczona grzybica jamy ustnej, zaleca się dawkę 100 000 j.m. 4x na dobę i tu również zaleca się, by dziecko możliwie długo przytrzymało lek w buzi przed jego połknięciem. Jeśli u dzieci ma być leczona grzybica przewodu pokarmowego, zalecana dawka wynosi 200 000-2 000 000 j.m. na dobę (stosowane w 4 podzielonych dawkach). Profilaktycznie zaleca się pędzlowanie jamy ustnej – 2-3x na dobę. 

Jeśli pacjent pominie dawkę leku, powinien przyjąć ją w możliwie najszybszym czasie, jednak jeśli zbliża się już czas przyjęcia kolejnej dawki nie powinien stosować dawki podwójnej. Ze względu na to, że nystatyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, jej przedawkowanie nie powinno wiązać się z działaniem toksycznym, aczkolwiek zaleca się wówczas kontakt z lekarzem lub farmaceutą. Pacjent nie powinien ponadto przerywać terapii lekiem Nystatyna Teva na własną rękę. Zaleca się wcześniejszy kontakt z lekarzem lub farmaceutą w tej sprawie. 

Przeciwwskazania i możliwe skutki uboczne stosowania leku Nystatyna

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania leku Nystatyna Teva jest nadwrażliwość na nystatynę bądź inny ze składników preparatu (szczegółowy wykaz tych składników znajduje się w ulotce preparatu). Nystatyna Teva nie powinna być ponadto stosowana do leczenia grzybic układowych, a dodatkowo należy uważać na jej podawanie pacjentom z niewydolnością nerek, a także pacjentom wrażliwym na kwas benzoesowy i jego pochodne. Jeżeli pacjent nie toleruje niektórych cukrów, powinien skonsultować z lekarzem terapię nystatyną. 

Nystatyna Teva może u pacjentów wykazywać pewne działania niepożądane, aczkolwiek ich wystąpienie nie jest obligatoryjne. Zazwyczaj nystatyna jest dobrze tolerowana przez organizm, nawet gdy w grę wchodzi dłuższa terapia. 

  • Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi, czyli takimi, które obserwowane są u 1-10 osób na 10 000 przyjmujących lek, są między innymi reakcje alergiczne (np. wysypka, pokrzywka i zespół Stevensa-Johnsona), a także nudności, biegunka czy wymioty. 

Pojawienie się u pacjenta działań niepożądanych Nystatyna Teva najlepiej skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. 

Czy Nystatyna może być przyjmowana z innymi lekami?

W ulotce preparatu zaznaczono, że nie istnieją aktualnie dane, które dotyczą możliwych interakcji nystatyny z innymi lekami, jednakże nie zwalnia to w żadnym wypadku pacjenta z obowiązku poinformowania lekarza o zażywanych przez niego lekach, co tyczy się zarówno chwili obecnej, jak również niedalekiej przeszłości bądź najbliższej przyszłości (jeśli pacjent planuje rozpocząć terapię danym lekiem).

Przyjmowanie leku Nystatyna w czasie ciąży i laktacji

Jeżeli kobieta jest w ciąży lub chociaż podejrzewa, że może być w ciąży, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą zanim rozpocznie terapię lekiem Nystatyna Teva. Zgodnie z ulotką preparatu, nie wiadomo aktualnie, czy nystatyna może działać szkodliwie na płód, ponadto nie wiadomo również, czy lek ten przenika do mleka matki i w jaki sposób może działać na karmione naturalnie dziecko, dlatego również kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zażyciem tego leku.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.