Nasen

Napisano 15.03.2023 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 5 min.

Nasen to lek dostępny na receptę, w którym rolę substancji czynnej pełni zolpidemu winian (Zolpidemi tartras). Produkt leczniczy stosuje się krótkotrwale, w leczeniu objawów bezsenności u osób dorosłych. Zalecane dawkowanie wynosi 10 mg zolpidemu winianu w ciągu doby, przekroczenie tej ilości może skutkować wystąpieniem niepożądanych objawów, takich jak np. nadmierna senność lub śpiączka, u pacjenta może się rozwinąć także tolerancja na lek lub nawet uzależnienie od substancji czynnej leku Nasen. 

Co to za lek Nasen i po co się go stosuje?

Nasen to lek dostępny wyłącznie na receptę. Substancją czynną produktu leczniczego jest zolpidemu winian (Zolpidemi tartras). Związek ten należy do grupy imidazopirydyn i wykazuje działanie nasenne, jego przyjmowanie skutkuje skróceniem czasu potrzebnego do zaśnięcia oraz zmniejszeniem liczby przebudzeń w nocy. Efektem terapii jest również poprawa jakości snu. Lek Nasen stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, wyłącznie u tych pacjentów, u których objawy zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są niezwykle uciążliwe. 

E-recepta na Nasen

Lek Nasen można wykupić w aptece po okazaniu ważnej recepty od lekarza, papierowej lub w postaci online. Recepta przez Internet na Nasen stanowi szybszy sposób na uzyskanie pomocy w sytuacji, gdy wystąpiła bezsenność. Pacjent może bowiem otrzymać zaświadczenie od lekarza bez wychodzenia z domu. Pamiętaj: nie każda placówka wystawia e-receptę na lek Nasen przez internet! Przed skorzystaniem z takiej usługi, upewnij się, że dana placówka umożliwi Ci leczenie danym lekiem (sprawdź regulamin usług danej placówki). Lek Nasen wymaga zazwyczaj konsultacji stacjonarnej! My jako placówka nie wystawiamy zazwyczaj na ten lek e-recepty zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Przeciwskazania do stosowania leku Nasen

Najważniejszym przeciwwskazaniem do stosowania leku Nasen jest uczulenie na substancję czynną zolpidemu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Lek Nasen nie jest wskazany również: 

 • u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, 
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową,
 • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby,
 • u pacjentów, u których występuje myasthenia gravis (nużliwość mięśni), 
 • u pacjentów z zespołem bezdechu sennego.

Jak dawkować lek Nasen?

Dawkowanie leku Nasen ustala lekarz. Zalecana dawka produktu leczniczego wynosi 10 mg zolpidemu winianu w ciągu doby. Nasen należy przyjmować bezpośrednio przed snem, z zachowaniem co najmniej 8-godzinnego odstępu pomiędzy stosowaniem leku i wykonywaniem czynności, które wymagają koncentracji. Czas leczenia wynosi maksymalnie do 4 tygodni.

Dawkowanie leku Nasen u pacjentów w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg zolpidemu winianu w ciągu doby.

Przedawkowanie leku Nasen

Lek Nasen można przedawkować, co wiąże się z wystąpieniem objawów takich jak senność, a nawet śpiączka. Bardzo niebezpieczne jest przedawkowanie produktu leczniczego i alkoholu, ponieważ takie mieszane zatrucie może doprowadzić do śmierci pacjenta. W takim przypadku wymagana jest interwencja lekarska, postępowanie polega na wywołaniu wymiotów lub płukaniu żołądka, monitorowaniu wydolności układu krążenia i oddychania oraz podaniu odtrutki — flumazenilu.

Pominięcie zastosowania leku Nasen

Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku Nasen, nie należy stosować podwójnej porcji produktu leczniczego, aby uzupełnić pominiętą dawkę.

Przerwanie stosowania leku Nasen

Jeśli pacjent nagle przerwie stosowanie leku Nasen, może u niego wystąpić tzw. zespół odstawienny. Charakterystyczne objawy to między innymi: 

 • bezsenność, 
 • bóle głowy, 
 • bóle mięśniowe, 
 • depersonalizacja, 
 • derealizacja, 
 • drażliwość, 
 • drętwienie kończyn, 
 • mrowienie kończyn, 
 • nadwrażliwość na bodźce akustyczne, 
 • nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, 
 • napady padaczkowe, 
 • omamy, 
 • pobudzenie psychoruchowe, 
 • stany splątania,
 • wzmożony lęk, 
 • wzmożone napięcie.

Czy lek Nasen można stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią?

Poniżej znajdują się ważne informacje związane ze stosowaniem leku Nasen u kobiet będących w ciąży oraz karmiących piersią.

Stosowanie leku Nasen u kobiet będących w ciąży

Lek Nasen nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, powinna skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem produktu leczniczego. Konsultacja jest wskazana także w sytuacji, gdy kobieta przyjmująca Nasen planuje rodzicielstwo. W szczególności nie jest wskazane stosowanie leku Nasen w pierwszym trymestrze ciąży. 

Stosowanie leku Nasen podczas karmienia piersią

Nie zaleca się stosowania leku Nasen w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza, ponieważ zolpidemu winian może przenikać do mleka.

Środki ostrożności, jakie należy zachować przyjmując lek Nasen

Poniżej zebraliśmy najważniejsze środki ostrożności związane z przyjmowaniem leku Nasen. Pełna lista ostrzeżeń związanych ze stosowaniem produktu leczniczego znajduje się w ulotce załączonej do opakowania. 

Stosowanie leku Nasen u pacjentów z niewydolnością wątroby

W przypadku pacjentów z niewydolnością wątroby zalecane jest zmniejszenie dawki początkowej leku Nasen i indywidualne ustalenie dawki w zależności od stanu pacjenta. 

Stosowanie leku Nasen przez pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nasen. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia działań niepożądanych takich jak zaburzenia orientacji i koordynacji ruchowej, w tym również skutkujących poważnymi upadkami i urazami. 

Stosowanie leku Nasen przez pacjentów z depresją

W przypadku pacjentów z depresją wskazana jest szczególna ostrożność oraz konsultacja z lekarzem. W tej grupie występowały bowiem tendencje samobójcze.

Stosowanie leku Nasen a reakcje paradoksalne

W przypadku, gdy u pacjenta w trakcie terapii lekiem Nasen wystąpiły objawy, takie jak np. bezsenność, drażliwość, omamy, psychozy, stany pobudzenia psychoruchowego, urojenia czy też zmiana zachowania, należy skonsultować się z lekarzem i odstawić produkt leczniczy. 

Długotrwałe stosowanie leku Nasen

W przypadku długotrwałego stosowania leku Nasen może się wytworzyć tolerancja organizmu na substancję czynną produktu leczniczego. W rezultacie jego działanie może ulec osłabieniu. Długotrwałe przyjmowanie leku Nasen może się wiązać także z ryzykiem uzależnienia psychicznego i fizycznego. 

Stosowanie leku Nasen a niepamięć następcza

Lek Nasen może powodować niepamięć następczą, dlatego po przyjęciu produktu leczniczego pacjent powinien mieć zapewnione do 8 godzin snu.

Stosowanie leku Nasen a spożywanie alkoholu

Leku Nasen nie można łączyć z alkoholem, ponieważ alkohol nasila jego działanie nasenne oraz zwieksza ryzyko wystąpienia reakcji paradoksalnych, takich jak np. agresja, drażliwość czy też pobudzenie psychoruchowe.

Lek Nasen a prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Nasen wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, między innymi poprzez powodowanie zdarzeń takich jak zasypianie za kółkiem. Pacjent, który stosuje produkt leczniczy, powinien się wstrzymać od wykonywania wymienionych czynności do 8 godzin po jego przyjęciu. Następnego dnia po przyjęciu leku Nasen także wskazana jest ostrożność, ponieważ pacjent może się czuć ospały lub senny, mogą u niego wystąpić również objawy takie jak np. niewyraźne widzenie czy też osłabiony refleks. 

Skutki uboczne leku Nasen

Lek Nasen może powodować tak jak każdy inny produkt leczniczy, działania niepożądane. Zgłaszane przez pacjentów skutki uboczne to między innymi: 

 • dolegliwości gastryczne: biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia, 
 • problemy endokrynologiczne — zaburzenia miesiączkowania,
 • problemy związane z układem rozrodczym — zmniejszenie libido,
 • problemy związane z funkcjonowaniem układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości,
 • zaburzenia pracy serca: kołatanie serca, sporadycznie arytmia serca,
 • zaburzenia krwi i układu chłonnego widoczne w wynikach morfologii, 
 • zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego: apatia, ataksja, ból głowy, chwiejność emocjonalna, poczucie oszołomienia, senność, zawroty głowy, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci. 
 • zaburzenia metabolizmu — zmiana apetytu, zmiana masy ciała, zwiększone pragnienie,
 • zaburzenia psychiczne: koszmary nocne, niepokój nocny,
 • zaburzenia widzenia, 
 • zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego: astma, kaszel,
 • zaburzenia w obrębie mięśni i tkanki łącznej: skurcze mięśni, zapalenie stawów. 

Pełna lista możliwych skutków ubocznych po zastosowaniu Nasen znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Czy lek Nasen można łączyć z innymi preparatami?

Pacjent, który planuje przyjmować lek Nasen, powinien poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie i w ostatnim czasie. Ważna jest również informacja na temat leków dostępnych bez recepty.  

W szczególności należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Nasen i: 

 • leków wpływających na układ cytochromu P450 — mogą one nasilać lub osłabiać działanie substancji czynnej zolpidemu, 
 • ryfampicyny — substancja czynna osłabia działanie leku Nasen,
 • innych leków przeciwpsychotycznych, nasennych, przeciwlękowych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych lub przeciwbólowych, ze względu na możliwe nasilenie działania nasennego produktu leczniczego,
 • leków stosowanych w leczeniu alergii, kataru siennego lub wysypek, co do których wiadomo, że mogą wywoływać senność.

Pełna lista możliwych interakcji, a także wykaz substancji, z którymi nie należy przyjmować leku Nasen, znajduje się zawsze w ulotce załączonej do opakowania.

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.