Doxycyclinum TZF 100 mg – 10 kapsułek twardych

Napisano 07.08.2021 | Medyczny Asystent | Czas czytania: 8 min.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Antybiotyk Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum) przepisywany jest pacjentom w przypadku zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych. Lek stosowany jest do leczenia i zapobiegania niektórym chorobom. Lista jego wskazań jest długa, jednak środek posiada również przeciwwskazania, które należy wykluczyć, zanim lek zostanie przepisany pacjentowi. Jakie to przeciwwskazania? Czy doksycyklina może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami lub powodować u pacjentów skutki uboczne? Jak należy prawidłowo lek przyjmować? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć poniżej.

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Doxycyclinum TZF 100 mg (Doxycyclinum) – co to za lek i kiedy się go stosuje?

Lek Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum) jest antybiotykiem, który stosowany jest przy zakażeniach bakteryjnych i pierwotniakowych, o ile drobnoustroje odpowiedzialne za dane zakażenie są wrażliwe. Substancją czynną leku jest doksycyklina (Doxycyclinum), która należy do grupy tetracyklin. Mechanizm działania doksycykliny polega na hamowaniu syntezy białek w podjednostkach rybosomalnych (50S i 30S). 

Lek stosowany jest zarówno leczniczo, jak i zapobiegawczo. Wskazaniem do jego podania mogą być:

 • bakteryjne zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych, w tym między innymi:
  • zapalenia gardła,
  • zapalenia migdałków,
  • zapalenia oskrzeli,
  • zapalenia płuc,
 • bakteryjne zapalenia ucha środkowego,
 • bakteryjne zakażenia zatok,
 • bakteryjne zakażenia dróg moczowych, w tym między innymi:
  • zapalenia pęcherza moczowego,
  • zapalenia cewki moczowej,
  • odmiedniczkowe zapalenia nerek,
 • bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego,
 • bakteryjne zakażenia okulistyczne,
 • bakteryjne zakażenia tkanek miękkich,
 • choroby weneryczne,
 • borelioza,
 • bruceloza (jeśli lek stosowany jest w skojarzeniu ze streptomycyną), papuzica, dżuma, tularemia,
 • malaria (zapobiegawczo).

W skład jednej kapsułki wchodzi 100 mg doksycykliny i substancje dodatkowe (wymienione w ulotce), a w opakowaniu znajduje się 10 kapsułek twardych.

 

E-recepta online na Doxycyclinum TZF 100 mg (Doxycyclinum)

Antybiotyk Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum) można kupić wyłącznie na receptę i należy go przyjmować na wyraźne zalecenie lekarza. E-recepta na lek może zostać wystawiona w czasie wizyty stacjonarnej lub po konsultacjach zdalnych, o ile lekarz stwierdzi wskazania do stosowania leku na bazie doksycykliny u pacjenta i jednocześnie wykluczy przeciwwskazania do terapii. Warto wiedzieć, że recepta online na antybiotyk (podobnie jak recepta po wizycie stacjonarnej) ważna jest jedynie 7 dni. Lek najlepiej wykupić i zacząć przyjmować niezwłocznie (chyba że lekarz zaleci inaczej), gdyż zwłoka w leczeniu może przyczynić się do pojawienia się groźnych powikłań choroby bakteryjnej. Recepta przez Internet może być wykupiona w aptece w sposób standardowy, czyli poprzez podanie kodu z SMS i numeru PESEL pacjenta lub przez podanie kodu kreskowego. 

Dawkowanie – jak przyjmować lek Doxycyclinum TZF 100 mg

To lekarz ustala indywidualnie dla każdego pacjenta dawkowanie leku Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum). Pacjent powinien trzymać się wskazań lekarza, co do dawki i czasu trwania terapii. Przy ustalaniu dawkowania pod uwagę bierze się różne składowe, w tym między innymi wiek i masę ciała pacjenta, rodzaj i stopień nasilenia zakażenia, a także reakcję na wdrożone leczenie. 

Zalecane dawkowanie dla pacjentów dorosłych o masie ciała do 70 kg oraz młodzieży w wieku 12-18 lat wygląda następująco:

 • W pierwszej dobie pacjenci powinni przyjmować 2 kapsułki leku (jednorazowo lub w 2 dawkach co 12 godzin), a w kolejnych dniach dawka dobowa to 1 kapsułka. 
 • Jeśli zakażenie jest ciężkie, można trzymać się dawkowania dobowego z dnia pierwszego przez całą terapię (czyli przyjmować 2 kapsułki na dobę przez całą terapię).

W przypadku dorosłych o masie ciała przekraczającej 70 kg, zaleca się podawanie 2 kapsułek leku na dobę przez całą terapię. 

W ulotce podano również zalecane dawkowanie w przypadku niektórych chorób. Przy niepowikłanej rzeżączce należy podawać na przykład 1 kapsułkę co 12 godzin przez minimum tydzień, a po 3-4 dniach od zakończenia terapii wykonać posiew kontrolny. W przypadku chorób wenerycznych wywołanych przez Ureaplasma urealyticum lub Chlamydia trachomatis, zaleca się stosowanie 1 kapsułki co 12 godzin przez 7-10 dni. Gdy leczona jest kiła, podaje się 2-3 kapsułki na dobę w podzielonych dawkach, a kuracja ma trwać 2 tygodnie. W przypadku leczenia boreliozy pacjentom podaje się natomiast 1 kapsułkę co 12 godzin przez 14-28 dni. Jeśli lek ma być wykorzystany do profilaktyki malarii, stosuje się 1 kapsułkę na dobę, a leczenie powinno trwać od ok 2 dni przed wyjazdem, przez cały wyjazd, a nawet do ok. 4 tygodni po powrocie. Gdy zakażenie wywołały paciorkowce beta-hemolizujące grupy A, leczenie powinno trwać minimum 10 dni. 

Dzieciom w wieku 8-12 lat lek należy podawać wyłącznie w sytuacji, gdy okazuje się niezbędny (np. zakażenie jest ciężkie, a inne leki są przeciwwskazane lub nieskuteczne). Wówczas w przypadku masy ciała mniejszej niż 45 kg stosuje się w pierwszej dobie 4,4 mg/kg masy ciała (w 1 dawce lub 2 podzielonych), a w kolejnych dniach 2,2 mg/kg masy ciała (w 1 dawce lub 2 podzielonych). Jeśli dziecko waży powyżej 45 kg, podaje mu się dawkę osób dorosłych (pierwsza doba 200 mg, kolejne 100 mg). 

Konkretne dawkowanie i czas leczenia ustala lekarz i należy go przestrzegać. Zazwyczaj lek podaje się aż do 24-48 godzin po ustąpieniu objawów. Kapsułki połyka się w całości, popijając szklanką wody. Należy unikać leżenia minimum 30 minut po przyjęciu leku, gdyż może dojść do zapalenia i owrzodzenia przełyku. Jeśli skutki uboczne ze strony układu pokarmowego są dokuczliwe, kapsułki najlepiej przyjmować w czasie posiłku. 

Gdy pacjent pominie dawkę leku, powinien zażyć ją możliwie najszybciej, ale gdy zbliża się już czas kolejnej dawki, należy przyjąć tylko kolejną, pomijając wcześniejszą. Jeżeli dojdzie do przedawkowania leku, koniecznie należy zgłosić się do lekarza. Objawy mogą obejmować zaczerwienienie twarzy, gorączkę i zawroty głowy, ponadto w niektórych przypadkach może dojść do zapaści. Zgodnie z ulotką pomocne może być sprowokowanie wymiotów lub przyjęcie leków zobojętniających sok żołądkowy bądź soli magnezu i wapnia. 

Należy pamiętać, że każda antybiotykoterapia zaburza naturalną mikroflorę, dlatego niezbędne jest, by pacjent pamiętał o stosowaniu probiotyków, które uzupełnią i wzmocnią mikroflorę. Stosowanie antybiotyku może wiązać się ponadto z nadmiernym rozwojem szczepów niewrażliwych na doksycyklinę, w tym między innymi grzybicy. Sytuacja również wymaga pilnego kontaktu z lekarzem. 

Jeśli w trakcie antybiotykoterapii lub niedługo po jej zakończeniu u pacjenta pojawi się biegunka, należy pilnie zgłosić się do lekarza. Jest to bardzo ważne, ponieważ doksycyklina może u niektórych pacjentów wywołać rzekomobłoniaste zapalenie jelit. Związane jest to z zaburzeniem mikroflory jelitowej, co tworzy warunki sprzyjające do rozwoju pałeczek Clostridium difficile. Toksyny tej bakterii odpowiedzialne są za pojawianie się dokuczliwych objawów rzekomobłoniastego zapalenia jelit. 

Trzeba również wiedzieć, że lek może przyczyniać się do nadwrażliwości na światło, więc pacjent w czasie antybiotykoterapii powinien unikać nasłonecznienia oraz zrezygnować ze sztucznego promieniowania UV (np. opalania w solarium). Zlekceważenie tego zalecenia może wiązać się z pojawianiem się fotodermatoz, w tym obrzęków, zaczerwienienia i pęcherzyków na skórze. Jest to wskazanie do niezwłocznego odstawienia leku i kontaktu z lekarzem. 

Działania niepożądane po zastosowaniu leku Doxycyclinum TZF 100 mg

Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum) może (choć nie musi) u niektórych pacjentów przyczyniać się do pojawiania się dolegliwości, które określane są jako działania niepożądane. Szczegółowo zostało omówione to w ulotce dołączonej do opakowania. Niektóre ze skutków ubocznych wymagają szczególnej uwagi, gdyż mogą być ciężkie.

Jeśli u pacjenta pojawią się poniższe skutki uboczne, koniecznie powinien odstawić antybiotyk i zgłosić się do lekarza:

 • bóle głowy i zaburzenia widzenia, co może świadczyć o wzroście ciśnienia śródczaszkowego,
 • różnego rodzaju reakcje uczuleniowe, w tym także wstrząs anafilaktyczny i uczulenie na promieniowanie UV (obejmujące skórę, układ oddechowy i objawiające się ogólnie),
 • nasilona biegunka, w tym szczególnie długotrwała lub z domieszką krwi, której towarzyszy gorączka lub ból brzucha, co może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. 

Jeśli u pacjenta pojawią się poniższe skutki uboczne, koniecznie powinien zgłosić się do lekarza:

 • zapalenie trzustki, wątroby, żółtaczka,
 • niedokrwistość z rozpadu krwinek czerwonych, wzrost lub spadek ilości białych lub czerwonych krwinek oraz płytek krwi, co objawiać może się krwawieniami, zmęczeniem, siniakami i spadkiem odporności,
 • oddzielanie płytki paznokciowej od łożyska (na skutek działania światła),
 • reakcja Jarischa-Herxheimera, objawiająca się przy leczeniu boreliozy i obejmująca między innymi bóle głowy i mięśni, gorączkę, dreszcze i wysypkę. 

Stosowanie leku Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum) może wiązać się z innymi działaniami niepożądanymi. Wśród nich wymienić należy:

 • Rzadkie skutki uboczne (pojawiają się rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000 badanych), które obejmują porfirię. 
 • Bardzo rzadkie skutki uboczne (pojawiają się u 1-10 pacjentów na 10 000 badanych), które obejmują uwypuklenie ciemiączka (u niemowląt), a także łagodne nadciśnienie śródczaszkowe (u dzieci i dorosłych), które może objawiać się podwójnym widzeniem, mroczkami, a nawet przyczynić się do trwałej utraty wzroku. 
 • Skutki uboczne o nieznanej częstości występowania, które obejmują złe samopoczucie, stany zapalne jamy ustnej i języka, narządów płciowych i ich okolic. Pojawić mogą się również bóle i zawroty głowy, a także nagłe zaczerwienienie twarzy. Pacjenci mogą zmagać się z bólami mięśni i stawów, ponadto dojść może do przebarwień szkliwa i zaburzenia rozwoju zębów. Pojawić mogą się szumy uszne, a także problemy z układem pokarmowym, w tym nudności i wymioty, brak apetytu, bóle brzucha i biegunki, problemy z przełykaniem i zapalenie języka, a dodatkowo zapalenie jelit, owrzodzenie przełyku, a nawet zapalenie okołoodbytowe. Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości to także wzrost stężenia mocznika we krwi oraz podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych (przemijające) bądź zaburzenia pracy wątroby. 

Jeśli u pacjenta pojawią się jakiekolwiek skutki uboczne (wymienione w ulotce lub nie), najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Czy lek Doxycyclinum TZF 100 mg wchodzi w interakcje z innymi lekami?

Przed każdym leczeniem pacjent powinien omówić z lekarzem temat ewentualnych interakcji z przyjmowanymi przez siebie środkami medycznymi. Zanim zatem pacjent zacznie przyjmować lek Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum), powinien powiedzieć lekarzowi, jakie leki aktualnie przyjmuje, jakie przyjmował do niedawna i które niedługo zacznie przyjmować. Mowa nie tylko o lekach stosowanych w związku z zaleceniami lekarza (np. innego specjalisty), ale również preparatach zażywanych na własną rękę (dostępnymi bez recepty). Antybiotyk może wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, a zaliczyć można tu szczególnie:

 • Leki, które zobojętniają sok żołądkowy, środki z jonami glinu i wapnia, magnezu, żelaza, cynku i bizmutu. Zmniejszają one wchłanianie substancji czynnej, więc nie powinny być przyjmowane wraz z antybiotykiem, tylko w odstępie minimum 2-godzinnym od niego.
 • Leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny). Przy jednoczesnej terapii konieczne może być kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi, a w niektórych przypadkach również modyfikacja dawkowania obu leków.
 • Leki przeciwcukrzycowe stosowane doustnie (pochodne sulfonylomocznika). Konieczne może być kontrolowanie stężenia glukozy, a w niektórych przypadkach również modyfikacja dawkowania obu leków.
 • Metoksyfluran (znieczulenie ogólne).
 • Penicylina, antybiotyki przeciwbakteryjne.
 • Cyklosporyna. Przy terapii jednoczesnej konieczne jest kontrolowanie stężenia cyklosporyny w organizmie. 
 • Teofilina. Przy konieczności jednoczesnej terapii należy maksymalnie wydłużyć odstępy czasowe między tymi lekami, gdyż teofilina może zwiększać ryzyko skutków ubocznych związanych z układem pokarmowym. 
 • Antykoncepcja hormonalna. Antybiotyk może zmniejszać skuteczność antykoncepcji, więc konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie mechaniczne.  

Doxycyclinum TZF 100 mg a alkohol. Czy można go pić w czasie przyjmowania leku?

Pacjent, któremu przepisano lek Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum), nie powinien pić alkoholu w czasie terapii. Napoje procentowe mogą bowiem osłabiać działanie substancji czynnej leku. 

Alkohol to nie jedyna kwestia, której należy dopilnować w czasie antybiotykoterapii. Uważać należy również na mleko i przetwory mleczne, a także na soki owocowe, które są wzbogacone w wapń. Zmniejszają one wchłanianie substancji czynnej, więc nie powinny być przyjmowane wraz z antybiotykiem, tylko w odstępie minimum 2-godzinnym od niego.

Doxycyclinum TZF 100 mg (Doxycyclinum) w czasie ciąży i podczas karmienia piersią

Niektóre antybiotyki w ciąży i podczas karmienia piersią są przeciwwskazane. Tak jest również w przypadku Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum). Pacjentka koniecznie powinna przed otrzymaniem recepty na lek powiedzieć lekarzowi, że jest w ciąży lub ją podejrzewa. Wspomnieć należy również o karmieniu piersią. Doksycyklina przenika przez łożysko, ponadto przenika również do mleka matki, dlatego ciąża i karmienie piersią to przeciwwskazania do stosowania tego leku. 

Przeciwwskazania do stosowania leku Doxycyclinum TZF 100 mg (Doxycyclinum)

W ulotce szczegółowo opisany został temat przeciwwskazań do stosowania leku Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum). Nie każdy może przyjmować lek bezpiecznie, dlatego ważny jest wcześniejszy wywiad lekarski, który nie tylko stwierdzi wskazania do terapii, ale również wykluczy jej przeciwwskazania. Antybiotyku nie mogą stosować pacjenci z nadwrażliwością na doksycyklinę. Nie można podawać go również osobom, które uczulone są na inne antybiotyki tetracyklinowe. Środek nie może być ponadto stosowany, jeśli pacjent ma uczulenie na choć jedną z substancji które wchodzą w jego skład. Ze względu na to, że doksycyklina przenika przez łożysko i do mleka matki, lek nie może być podawany również kobietom ciężarnym i karmiącym piersią. Przeciwwskazaniem jest także ciężka niewydolność wątroby, ponadto lek nie może być podawany w okresie wzrostu zębów, gdyż może to grozić ich trwałymi, żółto-szaro-brązowymi przebarwieniami bądź zaburzać prawidłowość ich wzrostu. Mowa tu o drugiej połowie ciąży, noworodkach, niemowlętach i dzieciach w wieku niższym niż 8 lat (chyba że korzyści terapii przewyższają to ryzyko).

Trzeba również zdawać sobie sprawę z tego, że niektórzy pacjenci muszą zachować szczególne środki ostrożności, jeśli mają stosować lek Doxycyclinum TZF 100 mg, 10 kapsułek twardych (Doxycyclinum). Temat ten również został w ulotce omówiony bardzo szeroko, dlatego warto się z nim wnikliwie zapoznać przed przyjęciem środka. Jeśli na przykład pacjent miał wcześniej reakcję nadwrażliwości (nie tylko na antybiotyki), powinien koniecznie wspomnieć o tym lekarzowi. Specjalistę należy poinformować również o porfirii, miastenii i ogólnoustrojowym toczniu rumieniowym, a także o ciężkiej niewydolności nerek i niewydolności wątroby. 

Potrzebujesz e-Recepty lub L4 ?

Wypełnij formularz w 5 minut ➡️

Informacje zawarte w dziale „Blog" serwisu NaszaRecepta.pl należy traktować jedynie jako informacyjno-edukacyjne. Treści te i porady w nich zawarte nie mogą w żadnym wypadku zastąpić bezpośredniego kontaktu z lekarzem i nie powinny być również uznawane za profesjonalną poradę medyczną. Wydawca serwisu NaszaRecepta nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie porad z materiałów informacyjno-edukacyjnych bez wcześniejszej konsultacji ze specjalistą.